Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trumenba (Neisseria meningitidis serogroup B fHbp...) – Označavanje - J07AH09

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTrumenba
ATK šifraJ07AH09
TvarNeisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily A; Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily B
ProizvođačPfizer Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Vanjsko kartonsko pakiranje od 1, 5 ili 10 napunjenih štrcaljki; sa ili bez igala

1.NAZIV LIJEKA

Trumenba suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

cjepivo protiv meningokoka grupe B (rekombinantno, adsorbirano)

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 doza (0,5 ml) sadrži:

fHbp, potporodice A i B iz Neisseria meningitidis serogrupe B

60 mikrograma od svakog

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, histidin, voda za injekciju, aluminijev fosfat i polisorbat 80 (E433).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju

1 jednodozna (0,5 ml) napunjena štrcaljka s iglom

1 jednodozna (0,5 ml) napunjena štrcaljka bez igle

5 jednodozna (0,5 ml) napunjena štrcaljka s iglama

5 jednodozna (0,5 ml) napunjena štrcaljka bez igala

10 jednodozna (0,5 ml) napunjena štrcaljka s iglama

10 jednodozna (0,5 ml) napunjena štrcaljka bez igala

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u mišić.

Prije uporabe dobro protresti.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Štrcaljke treba čuvati u hladnjaku vodoravno kako bi se skratilo vrijeme redisperzije. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1187/001 – pakiranje od 1, s odvojenom iglom

EU/1/17/1187/002 – pakiranje od 1, bez igle

EU/1/17/1187/003 – pakiranje od 5, s odvojenom iglom

EU/1/17/1187/004 – pakiranje od 5, bez igle

EU/1/17/1187/005 – pakiranje od 10, s odvojenom iglom

EU/1/17/1187/006 – pakiranje od 10, bez igle

13.BROJ SERIJE<, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

LOT:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica napunjene štrcaljke

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Trumenba suspenzija za injekciju cjepivo protiv meningokoka grupe B i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe dobro protresti.

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA

LOT:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza (0,5 ml)

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept