Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Twinrix Adult (hepatitisA virus (inactivated) / hepatitis...) – Označavanje - J07BC20

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTwinrix Adult
ATK šifraJ07BC20
TvarhepatitisA virus (inactivated) / hepatitis B surface antigen
ProizvođačGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

1 BOČICA

10 BOČICA

25 BOČICA

1.NAZIV LIJEKA

Twinrix Adult – Suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv hepatitisa A (inaktiviranog) i hepatitisa B (rDNA) (HAB) (adsorbirano)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (1 ml) sadrži:

 

inaktivirani virus hepatitisa A 1,2

720 ELISA jedinica

površinski antigen virusa hepatitisa B 3,4

20 mikrograma

1 proizveden na humanim diploidnim (MRC-5) stanicama

 

2 adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratizirani

0,05 miligrama Al3+

proizveden tehnologijom rekombinantne DNK na stanicama kvasca (Saccharomyces cerevisiae)

adsorbiran na aluminijev fosfat

0,4 miligrama Al3+

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju

1 bočica

1 doza (1 ml)

10 bočica

10 x 1 doza (1 ml)

25 bočica

25 x 1 doza (1 ml)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Za primjenu u mišić

Protresti prije primjene

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Zbrinuti sukladno lokalnim propisima

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/020/004 – pakiranje s 1 bočicom

EU/1/96/020/005 – pakiranje s 10 bočica

EU/1/96/020/006 – pakiranje s 25 bočica

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU 1 NAPUNJENA ŠTRCALJKA BEZ IGLE

10 NAPUNJENIH ŠTRCALJKI BEZ IGLE

25 NAPUNJENIH ŠTRCALJKI BEZ IGLE

1 NAPUNJENA ŠTRCALJKA S 1 IGLOM

10 NAPUNJENIH ŠTRCALJKI S 10 IGALA

25 NAPUNJENIH ŠTRCALJKI S 25 IGALA

1. NAZIV LIJEKA

Twinrix Adult – Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv hepatitisa A (inaktiviranog) i hepatitisa B (rDNA) (HAB) (adsorbirano)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (1 ml) sadrži:

 

inaktivirani virus hepatitisa A 1,2

720 ELISA jedinica

površinski antigen virusa hepatitisa B 3,4

20 mikrograma

1 proizveden na humanim diploidnim (MRC-5) stanicama

 

2 adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratizirani

0,05 miligrama Al3+

proizveden tehnologijom rekombinantne DNK na stanicama kvasca (Saccharomyces cerevisiae)

adsorbiran na aluminijev fosfat

0,4 miligrama Al3+

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

1 napunjena štrcaljka

1 doza (1 ml)

10 napunjenih štrcaljki

10 x 1 doza (1 ml)

25 napunjenih štrcaljki

25 x 1 doza (1 ml)

1 napunjena štrcaljka + 1 igla

1 doza (1 ml)

10 napunjenih štrcaljki + 10 igala

10 x 1 doza (1 ml)

25 napunjenih štrcaljki + 25 igala

25 x 1 doza (1 ml)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Za primjenu u mišić

Protresti prije primjene

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Zbrinuti sukladno lokalnim propisima

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/020/001 – pakiranje s 1 štrcaljkom bez igle

EU/1/96/020/002 – pakiranje s 10 štrcaljki bez igle

EU/1/96/020/003 – pakiranje s 25 štrcaljki bez igle

EU/1/96/020/007 – pakiranje s 1 štrcaljkom i 1 iglom

EU/1/96/020/008 – pakiranje s 10 štrcaljki i 10 igala

EU/1/96/020/009 – pakiranje s 25 štrcaljki i 25 igala

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Twinrix Adult, suspenzija za injekciju HAB cjepivo

i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza (1 ml)

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept