Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tybost (cobicistat on silicon dioxide) – Uputa o lijeku - V03AX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTybost
ATK šifraV03AX03
Tvarcobicistat on silicon dioxide
ProizvođačGilead Sciences International Ltd

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Tybost 150 mg filmom obložene tablete kobicistat

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Tybost i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Tybost

3.Kako uzimati Tybost

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Tybost

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Tybost i za što se koristi

Tybost sadrži djelatnu tvar kobicistat.

Tybost se koristi za primjenu u odraslih u dobi od 18 godina i više za liječenje infekcije HIV-om (virus humane imunodeficijencije). Uzima se s atazanavirom ili darunavirom (oba su inhibitori proteaze) i djeluje kao pojačivač (farmakokinetički pojačivač) kako bi poboljšao njihov učinak.

Tybost ne liječi izravno Vaš HIV, ali pojačava razine atazanavira i darunavira u krvi. To čini tako što usporava razgradnju atazanavira i darunavira te se oni dulje zadržavaju u tijelu.

Ovaj lijek ne liječi HIV infekciju. Tijekom uzimanja lijeka Tybost, i dalje možete razviti infekcije ili druge bolesti koje su povezane s HIV-infekcijom. Također možete prenijeti virus na druge tako da je važno poduzimati mjere opreza kako biste izbjegli prijenos zaraze na druge osobe.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Tybost

Nemojte uzimati Tybost

ako ste alergični na kobicistat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6 ove Upute).

ako uzimate lijekove koji sadrže nešto od navedenog:

-alfuzosin, primjenjuje se za liječenje povećane prostate

-amiodaron, kinidin, primjenjuju se za ispravljanje nepravilnih otkucaja srca

-karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, primjenjuju se za sprječavanje napadaja

-rifampicin, primjenjuje se za sprječavanje i liječenje tuberkuloze i drugih infekcija

-dihidroergotamin, ergometrin, ergotamin, primjenjuju se za liječenje migrene

-cisaprid, primjenjuje se za ublažavanje određenih želučanih tegoba

-gospina trava (Hypericum perforatum), biljni lijek koji se primjenjuje za depresiju i tjeskobu

-lovastatin, simvastatin, primjenjuju se za snižavanje kolesterola u krvi

-pimozid, primjenjuje se za liječenje abnormalnih misli i osjećaja

-sildenafil, primjenjuje se za liječenje plućne arterijske hipertenzije – bolest pluća koja otežava disanje

-midazolam primijenjen peroralno, triazolam, pomaže Vam da zaspete i/ili za ublažavanje tjeskobe

Ako se bilo što od ovoga odnosi na Vas, ne smijete uzimati Tybost i morate odmah o tome obavijestiti svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Za vrijeme uzimanja lijeka Tybost morate ostati pod skrbi svog liječnika.

I dalje možete prenijeti HIV drugima dok uzimate ovaj lijek, tako da je važno primjenjivati mjere opreza kako ne biste zarazili druge osobe putem spolnog kontakta ili prijenosa krvi. Ovaj lijek ne liječi izravno Vašu infekciju HIV-om.

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Tybost:

Ako uzimate druge inhibitore proteaze ili elvitegravir. Tybost uzet s atazanavirom ili darunavirom ne smije se primjenjivati s drugim antivirusnim lijekovima koji zahtijevaju pojačanje.

Razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako imate ili ste imali bolest bubrega ili ako pretrage pokazuju probleme s bubrezima. Vaš će liječnik pažljivo razmotriti o tome hoće li Vas liječiti lijekom Tybost.

Razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako imate ili ste imali težu bolest jetre ili ako pretrage pokazuju probleme s jetrom. Vaš će liječnik pažljivo razmotriti o tome hoće li Vas liječiti lijekom Tybost.

Ako se išta od ovog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego uzmete

Tybost.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci i adolescentima mlađima od 18 godina. Primjena lijeka Tybost u djece i adolescenata još nije ispitana.

Drugi lijekovi i Tybost

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove. To uključuje lijekove i biljne pripravke koje ste nabavili bez recepta. Tybost može ući u interakciju s drugim lijekovima. Kao rezultat, količine lijeka Tybost ili drugih lijekova u Vašoj krvi mogu biti promijenjene. To može spriječiti ispravno djelovanje lijekova ili pogoršati nuspojave. U nekim će Vam slučajevima liječnik trebati prilagoditi dozu ili provjeriti razine lijeka u krvi.

Lijekovi koji se nikad ne smiju istodobno uzimati s lijekom Tybost:

-alfuzosin, primjenjuje se za liječenje povećane prostate

-amiodaron, kinidin, primjenjuju se za ispravljanje nepravilnih otkucaja srca

-karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, primjenjuju se za sprječavanje napadaja

-rifampicin, primjenjuje se za sprječavanje i liječenje tuberkuloze i drugih infekcija

-dihidroergotamin, ergometrin, ergotamin, primjenjuju se za liječenje migrene

-cisaprid, primjenjuje se za ublažavanje određenih želučanih tegoba

-gospina trava (Hypericum perforatum), biljni lijek koji se primjenjuje za depresiju i tjeskobu

-lovastatin, simvastatin, primjenjuju se za snižavanje kolesterola u krvi

-pimozid, primjenjuje se za liječenje abnormalnih misli i osjećaja

-sildenafil, primjenjuje se za liječenje plućne arterijske hipertenzije – bolest pluća koja otežava disanje

-midazolam primijenjen peroralno, triazolam, pomaže Vam da zaspete i/ili za ublažavanje tjeskobe

Ako uzimate ijedan od ovih lijekova, nemojte uzimati Tybost i odmah obavijestite svog liječnika.

Lijekovi koji se primjenjuju za liječenje infekcije HIV-om:

Ne smijete uzimati Tybost s drugim lijekovima koji sadrže:

ritonavir

kobicistat

Recite svom liječniku ako uzimate

drugi inhibitor proteaze

elvitegravir

efavirenz

etravirin

nevirapin

maravirok

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ijedan od ovih lijekova za HIV.

Druge vrste lijekova:

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, pozakonazol i flukonazol, lijekovi koji se primjenjuju za liječenje gljivičnih infekcija

boceprevir, lijek koji se primjenjuje za liječenje infekcije virusom hepatitisa C

klaritromicin i rifabutin, lijekovi koji se primjenjuju za liječenje bakterijskih infekcija, uključujući i tuberkulozu

dasatinib, nilotinib, vinblastin i vinkristin, lijekovi koji se primjenjuju za liječenje raka

kortikosteroidi koji uključuju betametazon, budezonid, flutikazon, mometazon, prednizon, triamcinolon. Ti se lijekovi primjenjuju za liječenje alergija, astme, upalnih bolesti crijeva, upalnih stanja očiju, zglobova i mišića te drugih upalnih stanja. Ako se ne mogu primjenjivati alternativni lijekovi, potrebno je započeti s primjenom tih lijekova tek nakon medicinske procjene i pod pomnim praćenjem liječnika radi eventualnih nuspojava kortikosteroida

metformin, lijek koji se primjenjuje za liječenje šećerne bolesti tipa 2

oralni ili implantirani hormonalni kontraceptivi koji se primjenjuju za sprječavanje trudnoće

amlodipin, digoksin, diltiazem, dizopiramid, felodipin, flekainid, lidokain, metoprolol, meksiletin, nikardipin, nifedipin, propafenon, timolol i verapamil, lijekovi koji se primjenjuju za liječenje srčanih problema

bosentan, lijek koji se primjenjuje za liječenje plućne arterijske hipertenzije

dabigatran, rivaroksaban i varfarin, lijekovi koji se primjenjuju za razrjeđivanje krvi

salmeterol, lijek koji se primjenjuje za liječenje astme

atorvastatin, fluvastatin, pitavastin, pravastatin i rosuvastatin, lijekovi koji se primjenjuju za snižavanje kolesterola

sildenafil i vardenafil, lijekovi koji se primjenjuju za liječenje impotencije i tadalafil, lijek koji se primjenjuje za liječenje impotencije i plućne hipertenzije

trazodon, lijek koji se primjenjuje za liječenje depresije

ciklosporin, sirolimus i takrolimus, lijekovi koji se primjenjuje za kontroliranje imunološkog odgovora Vašeg tijela nakon transplantacije

buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, perfenazin, risperidon, tioridazin, zolpidem, lijekovi koji se primjenjuju za liječenje poremećaja živčanog sustava

kolhicin, lijek koji se primjenjuje za liječenje gihta

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od ovih lijekova.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate navedene ili bilo koje druge lijekove. Ne prekidajte svoje liječenje bez prethodnog savjetovanja s Vašim liječnikom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Odmah obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili mislite da ste možda trudni. U tom slučaju ne smijete uzimati Tybost osim ako zajedno sa svojim liječnikom ne odlučite da je to izrazito potrebno. Liječnik će Vam objasniti moguće koristi i rizike uzimanja lijeka Tybost za Vas i Vaše dijete.

Nemojte dojiti tijekom liječenja lijekom Tybost. Nije poznato može li djelatna tvar iz ovog lijeka prijeći u majčino mlijeko. Ako ste žena zaražena HIV-om, preporučuje se da ne dojite kako bi se izbjegla mogućnost da virus prijeđe na dojenče putem majčinog mlijeka.

Tybost sadrži bojilo sunset yellow FCF aluminium lake (E110)

Obavijestite svog liječnika ako ste alergični na bojilo sunset yellow FCF aluminium lake (E110).

Tybost sadrži bojilo sunset yellow FCF aluminium lake koje može uzrokovati alergijske reakcije.

3.Kako uzimati Tybost

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza za odrasle:

Jedna tableta svaki dan kroz usta, s hranom. Nemojte žvakati, drobiti ili lomiti tabletu.

Tybost se mora uzeti s atazanavirom (300 mg) ili darunavirom (800 mg).

Uvijek uzimajte onu dozu koju Vam je preporučio Vaš liječnik. To je iz razloga da budete sigurni da je lijek koji uzimate potpuno djelotvoran. Nemojte mijenjati dozu, osim ako Vam liječnik ne kaže da to učinite.

Ako uzmete više lijeka Tybost nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete više od preporučene doze lijeka Tybost, može Vam se povećati rizik od nuspojava ovog lijeka (pogledajte dio 4, ove Upute).

Odmah se javite liječniku ili u najbližu hitnu službu zbog savjeta. Imajte bočicu s tabletama sa sobom, tako da možete lako opisati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Tybost

Važno je da ne propustite dozu lijeka Tybost.

Ako ipak propustite dozu i primjetite to:

u periodu unutar 12 sati od vremena kad obično uzimate Tybost, tabletu morate uzeti što prije.

Tabletu uvijek uzmite s hranom. Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme u kombinaciji s atazanavirom ili darunavirom.

a prošlo je 12 sati ili više od vremena kada obično uzimate Tybost, propuštenu dozu nemojte uzeti. Pričekajte i uzmite sljedeću dozu s hranom u uobičajeno vrijeme.

Nemojte prestati uzimati Tybost

Nemojte prestati uzimati Tybost bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom. Prestanak uzimanja lijeka Tybost i atazanavira ili darunavira može smanjiti uspjeh budućih liječenja koja propiše Vaš liječnik.

Uvijek imajte dovoljno lijeka Tybost tako da Vam ne ponestane. Kad Vam se smanji zaliha lijeka

Tybost, nabavite još lijeka od liječnika ili ljekarnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Kad se liječi HIV-infekcija, nije uvijek moguće odrediti jesu li neki od neželjenih učinaka prouzrokovani lijekom Tybost ili drugim lijekovima koje istodobno uzimate, ili samom HIV-bolešću. Sljedeće nuspojave mogu se pojaviti kad se Tybost uzima s atazanavirom.

Vrlo česte nuspojave

(Mogu se javiti u najmanje 1 na svakih 10 liječenih bolesnika)

mučnina

žutilo kože i/ili očiju (žutica).

Česte nuspojave

(Mogu se javiti u najmanje 1 na svakih 100 liječenih bolesnika)

visoke razine šećera u krvi (hiperglikemija)

povećan apetit, poremećen osjet okusa, suha usta

glavobolja, omaglica

povraćanje, proljev, bol u trbuhu, problemi s probavom koji za posljedicu imaju bolove nakon obroka (dispepsija), osjećaj nadutosti, vjetrovi (flatulencija)

povećanje razine bilirubina u krvi (hiperbilirubinemija)

osip

otežano spavanje, abnormalni snovi, omamljenost, umor.

Manje česte nuspojave

(Mogu se javiti u najmanje 1 na svakih 1000 liječenih bolesnika)

krv u urinu (hematurija)

proteini u urinu (proteinurija)

osjećaj depresije

svrbež

bolni mišići, slabost

bubrežni kamenci

vrućica

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Za više informacija o nuspojavama atazanavira ili darunavira proučite uputu o lijeku za te lijekove.

5.Kako čuvati Tybost

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji iza oznake „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tybost sadrži

Djelatna tvar je kobicistat. Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg kobicistata.

Drugi sastojci su

Jezgra tablete

Umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat, mikrokristalična celuloza, silicijev dioksid.

Film ovojnica

Bojilo sunset yellow FCF aluminium lake (E110), makrogol 3350 (E1521), poli(vinilni alkohol)

(djelomično hidroliziran) (E1203), talk (E553B), titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172).

Kako Tybost izgleda i sadržaj pakiranja

Tybost filmom obložene tablete su narančaste, okrugle, bikonveksne tablete, s utisnutom oznakom „GSI“ na jednoj strani tablete i bez oznake na drugoj strani tablete.

Tybost dolazi u bočicama od 30 tableta (s vrećicom ili spremnikom silika gela koji se mora čuvati u bočici radi zaštite tableta). Sredstvo za sušenje od silika gela nalazi se u posebnoj vrećici ili spremniku i ne smije se progutati.

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja: kutije koje sadrže 1 bočicu s 30 filmom obloženih tableta i 90 (3 bočice od 30) filmom obloženih tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Sweden AB

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 420 910 871 986

Tel.: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 43 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 378 98 30

Tel.: +48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 353 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept