Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Uputa o lijeku - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVaniqa
ATK šifraD11AX
Tvareflornithine
ProizvođačAlmirall, S.A.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Vaniqa 11,5% krema eflornitin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Vaniqa i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati kremu Vaniqa

3.Kako primjenjivati kremu Vaniqa

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati kremu Vaniqa

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Vaniqa i za što se koristi

Vaniqa sadrži djelatnu tvar eflornitin. Eflornitin usporava rast dlaka djelovanjem na specifičan enzim (protein u tijelu uključen u nastanak dlaka).

Vaniqa se koristi za smanjenje prekomjernog rasta dlaka (hirzutizam) na licu žena starijih od 18 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati kremu Vaniqa

Nemojte primjenjivati kremu Vaniqa:

ako ste alergični na eflornitin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite kremu Vaniqa

obavijestite svog liječnika o drugim zdravstvenim problemima koje možda osjećate

(posebice s onima vezanim uz bubreg ili jetru).

ako niste sigurni da li koristiti ovaj lijek ili ne, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet.

Prekomjerni rast dlaka može biti rezultat postojećih bolesti. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako patite od sindroma policističnih jajnika (PCOS) ili specifičnog tumora koji proizvodi hormone ili ako uzimate lijekove koji mogu uzrokovati rast dlaka, primjerice, ciklosporin (nakon presađivanja organa), glukokortikoide (primjerice protiv reumatskih ili alergijskih bolesti), minoksidil (protiv

visokog krvnog tlaka), fenobarbiton (protiv napadaja), fenitoin (protiv napadaja) ili nadomjesnu hormonsku terapiju s učincima nalik onima muških hormona.

Djeca i adolescenti

Vaniqa se ne preporučuje za primjenu u osoba mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Vaniqa

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako morate koristiti druge lijekove na područjima kože na kojima koristite kremu.

Trudnoća i dojenje

Nemojte primjenjivati kremu Vaniqa ako ste trudni ili ako dojite. Trebate koristiti alternativne metode liječenje dlaka na licu ako ste trudni ili planirate trudnoću.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da će Vaniqa imati utjecaja na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Vaniqa sadrži cetostearilni alkohol i stearilni alkohol koji mogu uzrokovati lokalnu iritaciju kože (primjerice kontaktni dermatitis). Vaniqa sadrži također i metilparahidroksibenzoat (E218) i propilparahidroksibenzoat (E216) koji mogu uzrokovati (moguće odgođene) alergijske reakcije.

3.Kako primjenjivati kremu Vaniqa

Uvijek primijenite kremu Vaniqa točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Primjenjujte kremu dva puta dnevno s razmakom od najmanje 8 sati.

Ako osjetite iritaciju (primjerice, žarenje ili peckanje) smanjite primjenu kreme Vaniqa na jednom dnevno sve dok iritacije ne prestanu. Ako potraju, obavijestite svog liječnika.

Ako ste se upravo obrijali ili ste koristili drugu metodu uklanjanja dlaka, pričekajte najmanje 5 minuta prije primjene kreme Vaniqa. Ako stavite kremu na posjekotinu ili nadraženu kožu možete osjetiti peckanje ili žarenje.

Očistite i osušite područja kože na kojima ćete koristiti kremu.

Primijenite tanak sloj kreme i utrljajte ga temeljito sve dok ostaci kreme prestanu biti vidljivi na liječenim područjima.

Ako je moguće, nemojte ispirati područja kože tijekom 4 sata nakon primjene kreme.

Nakon primjene kreme operite ruke.

Pričekajte najmanje 5 minuta prije nanošenja šminke ili proizvoda za zaštitu od sunca na istom dijelu lica.

Pri nanošenju kreme na lice izbjegavajte kontakt s očima ili unutrašnjim dijelom nosa ili usta. Ako Vaniqa slučajno dospije u oči, usta ili nos, isperite ih temeljito vodom.

Vaniqa nije krema za depilaciju tako da možete nastaviti s metodom uklanjanja dlaka primjerice brijanjem ili čupanjem pincetom.

Može proći i 8 tjedana prije nego se uoče rezultati. Važno je nastaviti koristiti kremu. Ako ne uočite nikakvo poboljšanje nakon 4 mjeseca, obratite se svom liječniku. Ako prestanete koristiti kremu, dlake će opet početi rasti unutar 8 tjedana.

Ako primijenite više kreme Vaniqa nego što ste trebali

Ako stavite previše kreme na kožu, nije vjerojatno da će Vam naškoditi.

Ako Vi ili netko drugi slučajno proguta kremu Vaniqa, odmah se obratite liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti kremu Vaniqa

Odmah nanesite kremu ali pričekajte barem 8 sati prije ponovne primjene.

Ako prestanete primjenjivati kremu Vaniqa

Da biste održali smanjenje rasta dlaka nastavite primjenjivati kremu Vaniqa bez prekida kako Vam je to propisao liječnik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave su obično ograničene na kožu te su blagog intenziteta. U takvim slučajevima obično se povlače bez prekida uzimanja kreme Vaniqa.

Učestalost mogućih nuspojava navedenih u nastavku definirana je uporabom sljedećih kategorija:

vrlo često

(pogađa više od 1 na 10 korisnika)

često

(pogađa 1 do 10 korisnika na 100)

manje često

(pogađa 1 do 10 korisnika na 1000)

rijetko

(pogađa 1 do 10 korisnika na 10 000)

vrlo rijetko

(pogađa manje od 1 na 10 000 korisnika)

nepoznato

(ne može se procijeniti iz dostupnih podataka) uključujući izolirana izvješća

Vrlo često (pogađa više od 1 na 10 korisnika)

akne

Često (pogađa 1 do 10 korisnika na 100)

suha koža

gubitak kose

upala uz dlaku

svrbež

osip

crvenilo

iritacija kože i čvorići uzrokovani brijanjem

iritacija kože

osjećaj peckanja, trnaca ili žarenja na koži

Manje često (pogađa 1 do 10 korisnika na 1000)

osip sa sitnim kvržicama (papularni osip)

herpes simplex (groznica)

crvenilo i iritacija na mjestu primjene kreme

ekcem

upaljene, suhe, ispucale ili utrnule usne

urasle dlake

blijeda područja kože

krvarenje iz kože

gnojne upale

crvenilo kože uz osjećaj vrućine

upala kože

bolna koža

oticanje usta ili lica

neuobičajena tekstura ili rast dlaka

Rijetko (pogađa 1 do 10 korisnika na 10 000)

abnormalni rast kože (neoplazme kože)

prekomjerni rast dlaka

crvenilo lica uz osjećaj vrućine i prištići s mogućim gnojem

drugi poremećaji na koži

upala kože s crvenilom i ljuskama praćena svrbežom (seboroični dermatitis)

osip s crvenilom, čvorićima ili mjehurićima

ciste na koži

zatezanje kože

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati kremu Vaniqa

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju i pri dnu tube iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Otvorenu tubu s preostalom kremom treba baciti 6 mjeseci nakon prvog otvaranja.

Pobrinite se da je čep tube čvrsto zatvoren nakon svake uporabe.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Vaniqa sadrži

Djelatna tvar je eflornitin.

Jedan gram kreme sadrži 115 mg eflornitina (u obliku eflornitinklorid hidrata).

Pomoćne tvari su:

cetilni i stearilni alkohol; makrogolcetilstearileter; dimetikon; glicerolstearat; makrogolstearat; metilparahidroksibenzoat (E218); tekući parafin; fenoksietanol; propilparahidroksibenzoat (E216); pročišćena voda i stearilni alkohol. Ponekad se dodaju male količine natrijevog hidroksida (E524) za održavanje normalne kiselosti (pH vrijednosti).

Kako Vaniqa izgleda i sadržaj pakovanja

Vaniqa je krema bijele do bjelkaste boje. Dostupna je u tubama od 15 g, 30 g i 60 g, ali na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Španjolska

Tel: + 34 93 291 30 00

Proizvođač

Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3

D-21465 Reinbek

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:

Belgique/België/Belgien

Ireland / United Kingdom

Almirall N.V.

Almirall Limited

Tél/Tel: +32 (0)2 771 86 37

Tel.: +44 (0) 800 0087399

България / Česká republika / Hrvatska /Eesti /

Nederland

Ελλάδα / España / Κύπρος / Latvija / Lietuva /

Magyarország / Malta / România / Slovenija /

Almirall BV

Slovenská republika

Tel.: +31 (0) 307991155

Almirall, S.A.

 

Teл//Tel/Tlf/Tηλ/Sími: +34 93 291 30 00

 

Deutschland

Österreich

Luxembourg/Luxemburg

Almirall GmbH

Almirall Hermal GmbH

Tel.: +43 01/595 39 60

 

Danmark / Ísland / Norge / Suomi/Finland /

Polska

Sverige

Almirall Sp. z o.o.

Almirall ApS

Tel.: +48 22 330 02 57

Tel./Puh.: +45 70 25 75 75

 

France

Portugal

Almirall SAS

Almirall - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél.: +33(0)1 46 46 19 20

Tel.: +351 21 415 57 50

Italia

 

Almirall SpA

 

Tel.: +39 02 346181

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept