Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vedrop (tocofersolan) – Označavanje - A11HA08

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVedrop
ATK šifraA11HA08
Tvartocofersolan
ProizvođačOrphan Europe S.A.R.L.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU Kartonska kutija – boca od 10 ml, 20 ml i 60 ml

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Vedrop 50 mg/ml oralna otopina tokofersolan

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaki ml sadrži 50 mg d-alfa-tokoferola u obliku tokofersolana, što odgovara 74.5 IU tokoferola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev metilparahidroksibenzoat (E219), natrijev etilparahidroksibenzoat (E215). Pogledajte Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Oralna otopina.

Boca od 10 ml i oralna štrcaljka od 1 ml.

Boca od 20 ml i oralna štrcaljka od 1 ml.

Boca od 60 ml i oralna štrcaljka od 2 ml.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Lijek odbacite mjesec dana od prvog otvaranja.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/533/001 boca od 10 ml

EU/1/09/533/002 boca od 20 ml

EU/1/09/533/003 boca od 60 ml

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vedrop 50 mg/ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU Naljepnica na boci – boce od 10 ml, 20 ml i 60 ml

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Vedrop 50 mg/ml oralna otopina tokofersolan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaki ml sadrži 50 mg d-alfa-tokoferola u obliku tokofersolana, što odgovara 74.5 IU tokoferola.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev metilparahidroksibenzoat (E219), natrijev etilparahidroksibenzoat (E215). Za dodatne informacije pogledajte uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Oralna otopina.

10 ml 20 ml 60 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pogledajte Uputu o lijeku za dodatne informacije.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (UKOLIKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Lijek odbacite mjesec dana od prvog otvaranja.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/533/001 boca od 10 ml

EU/1/09/533/002 boca od 20 ml

EU/1/09/533/003 boca od 60 ml

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vedrop 50 mg/ml

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept