Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velphoro (mixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide,...) – Označavanje - V03AE05

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVelphoro
ATK šifraV03AE05
Tvarmixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide, sucrose and starches
ProizvođačVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA – BOCA S 30 TABLETA ZA ŽVAKANJE VANJSKA KUTIJA – BOCA S 90 TABLETA ZA ŽVAKANJE

1.NAZIV LIJEKA

Velphoro 500 mg tablete za žvakanje

željezo u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta za žvakanje sadrži 500 mg željeza u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu i škrobove. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta za žvakanje

90 tableta za žvakanje

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tablete se moraju žvakati i uzimati uz obroke.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja boce: 45 dana

Datum otvaranja:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/943/001 30 tableta za žvakanje

EU/1/14/943/002 90 tableta za žvakanje

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VELPHORO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

OZNAKA – BOCA S 30 TABLETA ZA ŽVAKANJE

OZNAKA – BOCA S 90 TABLETA ZA ŽVAKANJE

1. NAZIV LIJEKA

Velphoro 500 mg tablete za žvakanje

željezo u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta za žvakanje sadrži 500 mg željeza u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu i škrobove. Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta za žvakanje

90 tableta za žvakanje

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Tablete se moraju žvakati i uzimati uz obroke.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja boce: 45 dana

Datum otvaranja:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/943/001 30 tableta za žvakanje

EU/1/14/943/002 90 tableta za žvakanje

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA – 30 TABLETA ZA ŽVAKANJE (5 BLISTERA SA PO 6 TABLETA ZA ŽVAKANJE)

1. NAZIV LIJEKA

Velphoro 500 mg tablete za žvakanje

željezo u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta za žvakanje sadrži 500 mg željeza u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu i škrobove. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 x 1 tableta za žvakanje

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tablete se moraju žvakati i uzimati uz obroke.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/943/003

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VELPHORO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA – 30 TABLETA ZA ŽVAKANJE (5 BLISTERA SA PO 6 TABLETA ZA ŽVAKANJE), DIO VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Velphoro 500 mg tablete za žvakanje

željezo u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta za žvakanje sadrži 500 mg željeza u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu i škrobove. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 x 1 tableta za žvakanje

Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne smije se zasebno prodavati.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tablete se moraju žvakati i uzimati uz obroke.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/943/003

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VELPHORO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA (VIŠESTRUKO PAKIRANJE) – 90 (3 PAKIRANJA OD 30) TABLETA ZA ŽVAKANJE

1. NAZIV LIJEKA

Velphoro 500 mg tablete za žvakanje

željezo u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta za žvakanje sadrži 500 mg željeza u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu i škrobove. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 90 (3 pakiranja od 30) tableta za žvakanje.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tablete se moraju žvakati i uzimati uz obroke.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/943/004

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VELPHORO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER OD 6 TABLETA ZA ŽVAKANJE

1. NAZIV LIJEKA

Velphoro 500 mg tablete za žvakanje

željezo u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept