Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velphoro (mixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide,...) – Uputa o lijeku - V03AE05

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVelphoro
ATK šifraV03AE05
Tvarmixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide, sucrose and starches
ProizvođačVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Velphoro 500 mg tablete za žvakanje

Željezo u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Velphoro i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Velphoro

3.Kako uzimati Velphoro

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Velphoro

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Velphoro i za što se koristi

Velphoro je lijek koji sadrži djelatnu tvar saharoželjezov(III) oksihidroksid, koja se sastoji od željeza, šećera (saharoze) i škrobova. Jedna tableta lijeka Velphoro odgovara količini od 500 mg željeza. Svaka tableta sadrži i 750 mg saharoze i 700 mg škrobova.

Velphoro je namijenjen za upotrebu odraslim bolesnicima koji su na hemodijalizi ili peritonealnoj dijalizi (postupci za eliminaciju toksičnih tvari iz krvi) zbog kronične bolesti bubrega, a upotrebljava se radi kontroliranja razine fosfora u krvi kada je ona previsoka (hiperfosfatemija).

Previše fosfora u krvi može dovesti do nakupljanja kalcija u tkivima (kalcifikacija). Rezultat toga može biti ukrućivanje krvnih žila, što otežava protok krvi tijelom. Može doći i do nakupljanja kalcija u mekim tkivima i kostima, što može prouzročiti crvenilo očiju, svrbež kože i bol u kostima.

Velphoro veže fosfor iz hrane u vašem probavnom sustavu (želucu i crijevima). Time se smanjuje količina fosfora koja se može apsorbirati u krvotok te njegova razina u krvi.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Velphoro

Nemojte uzeti Velphoro:

-ako ste alergični na djelatnu tvar saharoželjezov(III) oksihidroksid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

Ako u povijesti bolesti imate poremećaj abnormalnog nakupljanja željeza u organima (hemokromatoza)

ako imate bilo kakve druge poremećaje uzrokovane previsokom razinom željeza.

Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego uzmete ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Velphoro:

ako ste imali peritonitis, upalu potrbušnice (tanko tkivo koje oblaže unutarnju stranu stijenke trbušne šupljine) u posljednja 3 mjeseca,

ako imate značajne probleme sa želucem i/ili jetrom,

ako ste podvrgnuti većem kirurškom zahvatu na želucu i/ili crijevima.

Ako niste sigurni odnosi li se išta od gore navedenog na vas, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Velphoro može uzrokovati crnu stolicu. Svako potencijalno krvarenje iz probavnog sustava (želudac i crijeva) može biti prikriveno stolicom crne boje. Ako imate i simptome poput povećanog umora ili nedostatka zraka, odmah se obratite svome liječniku (pogledajte dio 4).

Djeca i adolescenti

Sigurnost i djelotvornost lijeka Velphoro u djece mlađe od 18 godina još nije utvrđena. Stoga se Velphoro ne preporučuje za primjenu u djece.

Drugi lijekovi i Velphoro

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ako uzimate bilo koji drugi lijek za koji je poznato da na njega utječe željezo (kao što su lijekovi koji sadrže djelatnu tvar alendronat ili doksiciklin), svakako uzmite taj lijek najmanje jedan sat prije ili dva sata poslije uzimanja lijeka Velphoro. Upitajte svog liječnika ako niste sigurni.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Posavjetujte se sa svojim liječnikom o uzimanju lijeka Velphoro tijekom trudnoće ili dojenja.

Mala je vjerojatnost za prelazak ovog lijeka u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek nema znatnog utjecaja na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja alatima ili strojevima.

Velphoro sadrži saharozu i škrobove (ugljikohidrati)

Ako vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Velphoro može štetiti zubima.

Velphoro sadrži škrobove. Ako imate šećernu bolest ili ste alergični na gluten trebate imati na umu da jedna tableta lijeka Velphoro sadrži 0,116 zamjenskih jedinica kruha (što odgovara približno 1,4 g ugljikohidrata).

3.Kako uzimati Velphoro

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena preporučena početna doza odgovara 1500 mg željeza na dan (3 tablete). Maksimalna preporučena doza je 3000 mg željeza (6 tableta) na dan.

Liječnik može prilagoditi dozu tijekom liječenja, ovisno o razini fosfora u vašoj krvi.

Način primjene lijeka

-Velphoro se smije uzimati samo kroz usta.

-Uzmite tabletu tijekom obroka i žvačite je (ako je potrebno, tableta se može izdrobiti da bi vam bilo lakše). NEMOJTE ju progutati cijelu.

-Količinu tableta koja se dnevno uzima treba podijeliti po obrocima tijekom dana.

Samo za pakiranja s blisterima:

-Razdvojite blister pakiranje na perforacijama.

-Odlijepite papirnatu foliju u kutu.

-Gurnite tabletu kroz aluminijsku foliju.

Ako uzmete više lijeka Velphoro nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli previše tableta, nemojte uzimati nove i odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti Velphoro

Ako ste propustili dozu, jednostavno uzmite sljedeću u uobičajeno vrijeme uz obrok. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Velphoro

Nemojte prestati uzimati lijek prije nego što porazgovarate sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Crna stolica može se pojaviti vrlo često u bolesnika koji uzimaju Velphoro. Ako imate i simptome poput povećanog umora i nedostatka zraka, odmah se obratite svome liječniku (pogledajte 2. dio „Upozorenja“).

Sljedeće nuspojave također su prijavljene u bolesnika koji su uzimali ovaj lijek:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba): proljev (obično se pojavljivao na početku liječenja i s vremenom je došlo do oporavka), crna solica.

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba): mučnina, zatvor, povraćanje, probavne smetnje, bolovi u želucu i crijevima, plinovi, promjena boje zuba, promjena osjeta okusa.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba): nadutost (nadimanje trbuha), upala želuca, nelagoda u trbuhu, otežano gutanje, vraćanje kiseline iz želuca (gastroezofagealna refluksna bolest), promjena boje jezika, niska ili visoka razina kalcija uočena u krvnim pretragama, umor, svrbež, osip, glavobolja, nedostatak zraka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavom nuspojava možete pružiti dodatne informacije o sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Velphoro

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, boci ili blisteru iza oznake „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nakon prvog otvaranja boce, tablete za žvakanje mogu se koristiti 45 dana.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svoga ljekarnika kako lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Velphoro sadrži

-Svaka tableta sadrži 500 mg željeza u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida.

-Drugi sastojci su aroma šumskih bobica, neohesperidindihidrohalkon, magnezijev stearat, silicijev dioksid (koloidni, bezvodni).

Kako Velphoro izgleda i sadržaj pakiranja

Tablete za žvakanje su smeđe, okrugle,tablete s utisnutim znakom PA500 na jednoj strani. Tablete imaju promjer od 20 mm i debljine su 6,5 mm.

Tablete su pakirane u bocama od polietilena visoke gustoće s polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem za djecu i zaštitnom folijom na grlu bočice ili u aluminijskom blister pakiranju sigurnom za djecu.

Velphoro je dostupan u pakiranjima koja sadrže 30 ili 90 tableta za žvakanje. Višestruka pakiranja dostupna su za blister pakiranja s 90 tableta za žvakanje (sadrže 3 pojedinačna pakiranja sa po 30 tableta za žvakanje).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francuska

Proizvođač

Vifor France

100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francuska

Za informacije o ovom lijeku kontaktirajte nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept