Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Veltassa (patiromer sorbitex calcium) – Uputa o lijeku - V03AE09

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVeltassa
ATK šifraV03AE09
Tvarpatiromer sorbitex calcium
ProizvođačVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Veltassa 8,4 g prašak za oralnu suspenziju Veltassa 16,8 g prašak za oralnu suspenziju Veltassa 25,2 g prašak za oralnu suspenziju patiromer (u obliku patiromer-sorbiteks-kalcija)

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Veltassa i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Veltassa

3.Kako uzimati lijek Veltassa

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Veltassa

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Veltassa i za što se koristi

Veltassa je lijek koji sadrži djelatnu tvar patiromer.

Veltassa je namijenjena za liječenje odraslih s visokim razinama kalija u krvi.

Previše kalija u krvi može utjecati na način na koji živci upravljaju mišićima. To može dovesti do slabosti pa čak i paralize. Visoke razine kalija mogu prouzročiti abnormalan broj otkucaja srca što može ozbiljno utjecati na srčani ritam.

Veltassa djeluje vezanjem kalija u crijevima. Time se sprječava da kalij uđe u krvotok te se razine kalija u krvi snižavaju na normalne.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Veltassa

Nemojte uzeti lijek Veltassa

ako ste alergični na patiromer ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Veltassa ako:

imate poteškoća s gutanjem

imate ozbiljne probleme sa želucem ili crijevima

ste imali veći kirurški zahvat na želucu ili crijevima

Pri uzimanju lijeka Veltassa može doći do snižavanja razine magnezija u krvi. Vaš će liječnik provjeriti razinu magnezija tijekom liječenja lijekom Veltassa tijekom najmanje 1 mjeseca i po potrebi može prepisati nadomjestak magnezija.

Veltassa sadrži sorbitol. Ako vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka. Sadržaj sorbitola iznosi približno 4 g (10,4 kcal) na 8,4 g patiromera.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati lijek Veltassa djeci mlađoj od 18 godina jer nije ispitan u toj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Veltassa

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Veltassa može utjecati na određene lijekove ako se uzimaju kroz usta i u isto vrijeme, kao što su:

ciprofloksacin: lijek za liječenje bakterijskih infekcija

levotiroksin: lijek za liječenje manjka hormona štitnjače

metformin: lijek za liječenje dijabetesa

kinidin: lijek za liječenje aritmije.

Sve lijekove koji se uzimaju kroz usta uzmite najmanje 3 sata prije ili nakon lijeka Veltassa, osim ako je vaš liječnik ili ljekarnik odredio drukčije. Upitajte svoga liječnika ili ljekarnika ako niste sigurni.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Uzimajte lijek Veltassa u trudnoći i tijekom dojenja samo ako Vaš liječnik smatra da je to nužno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Veltassa ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3.Kako uzimati lijek Veltassa

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

početna doza: 8,4 g patiromera (sadržaj jedne vrećice od 8,4 g) jednom dnevno

maksimalna doza: 25,2 g patiromera (sadržaj jedne vrećice od 25,2 g) jednom dnevno

Liječnik može prilagoditi dozu tijekom liječenja, ovisno o razini kalija u vašoj krvi.

Lijek Veltassa uzmite najmanje 3 sata prije ili nakon svih ostalih lijekova koji se uzimaju kroz usta, osim ako je vaš liječnik ili ljekarnik odredio drukčije.

Način primjene

Pomiješajte lijek Veltassa s vodom i dobro promiješajte, na sljedeći način:

U čašu stavite oko 40 ml (3 velike žlice) vode.

Dodajte potreban broj vrećica lijeka Veltassa i promiješajte.

Dodajte još oko 40 ml (3 velike žlice) vode i dobro promiješajte. Prašak se ne otapa već stvara suspenziju.

Mješavini po potrebi možete dodati još vode kako biste olakšali gutanje lijeka.

Mješavinu popijte u roku od 1 sata nakon pripreme. Ako u čaši ostane praška nakon ispijanja, dodajte još vode, promiješajte i odmah popijte. Možda ćete to trebati ponoviti kako biste bili sigurni da ste uzeli cijelu količinu praška.

Umjesto vode možete upotrijebiti sok od jabuke ili brusnice. Ostale tekućine ne smiju se upotrebljavati jer mogu sadržavati visoke razine kalija. Sok od brusnice smijete piti samo u umjerenim količinama (manje od 400 ml dnevno) jer može utjecati na ostale lijekove.

Pripremljenu suspenziju lijeka Veltassa uzmite s hranom, po mogućnosti u isto vrijeme svaki dan. Nikada ne zagrijavajte lijek Veltassa i nemojte ga dodavati zagrijanoj hrani ili tekućinama. Nemojte uzimati lijek Veltassa kao suhi prašak.

Ako uzmete više lijeka Veltassa nego što ste trebali

Prestanite s uzimanjem lijeka Veltassa i odmah se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Veltassa

Ako ste propustili uzeti dozu, uzmite je što je prije moguće istog dana. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako propustite više od jedne doze, obratite se svom liječniku.

Ako prestanete uzimati lijek Veltassa

Nemojte prestati uzimati lijek bez odobrenja liječnika jer se razina kalija u krvi može povisiti.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prijavljene su sljedeće nuspojave: Često, mogu se javiti u do 1 na 10 osoba:

zatvor

proljev

bol u trbuhu

vjetrovi

niska razina magnezija u krvi primijećena na pretragama

Manje često, mogu se javiti u do 1 na 100 osoba:

mučnina

povraćanje

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Veltassa

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili vrećici iza oznake “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C do 8 °C).

Nakon što ste preuzeli lijek Veltassa, možete ga čuvati na temperaturi ispod 25 °C najviše 6 mjeseci.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Veltassa sadrži

Djelatna tvar je patiromer (u obliku patiromer-sorbiteks-kalcija).

Veltassa 8,4 g prašak za oralnu suspenziju: svaka vrećica sadrži 8,4 g patiromera.

Veltassa 16,8 g prašak za oralnu suspenziju: svaka vrećica sadrži 16,8 g patiromera.

Veltassa 25,2 g prašak za oralnu suspenziju: svaka vrećica sadrži 25,2 g patiromera.

Drugi sastojak je ksantanska guma.

Kako Veltassa izgleda i sadržaj pakiranja

Prašak za oralnu suspenziju je bjelkast do svijetlosmeđ, s nešto bijelih čestica. Veltassa je dostupna u pakiranjima koja sadrže 30, 60 illi 90 vrećica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Francuska

Proizvođač

Vifor France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Francuska

OM Pharma S.A.

R. da Indústria, 2

Quinta Grande

Amadora, 2610­088

Portugal

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se nositelju odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept