Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Venclyxto (venetoclax) – Uputa o lijeku - L01XX52

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVenclyxto
ATK šifraL01XX52
Tvarvenetoclax
ProizvođačAbbVie Ltd

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Venclyxto 10 mg filmom obložene tablete Venclyxto 50 mg filmom obložene tablete Venclyxto 100 mg filmom obložene tablete venetoklaks

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Venclyxto i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Venclyxto

3.Kako uzimati Venclyxto

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Venclyxto

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Venclyxto i za što se koristi

Što je Venclyxto

Venclyxto je lijek za liječenje raka koji sadrži djelatnu tvar venetoklaks. Pripada skupini lijekova koji se zovu 'inhibitori BCL-2'.

Za što se Venclyxto koristi

Venclyxto se koristi za liječenje bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) neovisno o tome imaju li ili nemaju određene promjene na genima koje se nazivaju 'delecija 17p' ili 'mutacija gena

TP53'.

Kod KLL-a čije stanice sadrže 'deleciju 17p' ili 'mutaciju gena TP53', ovaj se lijek koristi za liječenje bolesnika koji nisu pogodni za liječenje drugim lijekovima ili su već bili liječeni jednom ili više vrsta lijekova za ovu bolest.

Kod KLL-a čije stanice ne sadrže 'deleciju 17p' ili 'mutaciju gena TP53', ovaj se lijek koristi za liječenje bolesnika koji su već bili liječeni dvama ili više vrsta lijekova za ovu bolest.

KLL je vrsta raka koja pogađa bijele krvne stanice zvane limfociti i limfne čvorove. Kod KLL-a se limfociti prebrzo umnažaju i predugo žive, zbog čega ih u krvi ima previše.

Kako Venclyxto djeluje

Venclyxto djeluje tako da blokira protein u tijelu koji se zove 'BCL-2'. Taj protein pomaže stanicama raka da prežive. Blokiranje tog proteina pomaže uništiti stanice raka i smanjiti njihov broj. On ujedno usporava pogoršanje bolesti.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Venclyxto

Nemojte uzimati Venclyxto:

-ako ste alergični na djelatnu tvar venetoklaks ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

-ako na početku liječenja i tijekom razdoblja postupnog povećavanja doze (a koje obično traje

5 tjedana) uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku. Naime, mogu nastupiti ozbiljni i po život opasni učinci kada se Venclyxto primjenjuje sa sljedećim lijekovima:

ketokonazolom, vorikonazolom, posakonazolom ili itrakonazolom, za liječenje gljivičnih infekcija

klaritromicinom, za liječenje bakterijskih infekcija

ritonavirom, za liječenje HIV infekcije

Nakon što se doza lijeka Venclyxto poveća na punu standardnu dozu, provjerite sa svojim liječnikom možete li ponovno početi uzimati te lijekove.

-ako uzimate biljni lijek koji se zove gospina trava, a koristi se za liječenje depresije. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom prije nego uzmete Venclyxto.

Važno je da obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru o svim lijekovima koje uzimate, uključujući lijekove na recept i bez recepta, vitamine i biljne dodatke prehrani. Liječnik će možda morati prekinuti primjenu određenih lijekova kada tek počnete uzimati Venclyxto i tijekom prvih pet tjedana njegove primjene, tijekom kojih se doza postupno povećava do pune standardne doze.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Venclyxto:

ako imate ikakvih bubrežnih tegoba, jer se može povećati rizik od nuspojave koja se zove sindrom lize tumora

ako imate jetrenih tegoba, jer to može povećati rizik od nuspojava

ako mislite da biste mogli imati infekciju ili ako ste imali infekciju koja je dugo trajala ili se ponavljala

ako trebate primiti cjepivo

Ako se bilo što od navedenoga odnosi na Vas, ili niste sigurni, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete ovaj lijek.

Sindrom lize tumora

U nekih se osoba mogu razviti neuobičajene razine nekih tjelesnih soli (npr. kalija i mokraćne kiseline) u krvi, što je posljedica brze razgradnje stanica raka tijekom liječenja. To može dovesti do promjena u bubrežnoj funkciji, abnormalnih srčanih otkucaja ili napadaja. To se naziva sindromom lize tumora (TLS). Rizik od TLS-a postoji tijekom prvih 5 tjedana liječenja lijekom Venclyxto.

Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra provodit će krvne pretrage kako bi provjerili imate li TLS.

Liječnik će Vam prije početka liječenja lijekom Venclyxto možda dati i lijekove koji će pomoći spriječiti nakupljanje mokraćne kiseline u tijelu.

Pijenje velike količine vode, najmanje 1,5 do 2 litre na dan, pomaže ukloniti razgradne produkte stanica raka iz tijela kroz mokraću te može smanjiti rizik od razvoja TLS-a (pogledajte dio 3.).

Odmah obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako primijetite bilo koji od simptoma TLS-a navedenih u dijelu 4.

Ako kod Vas postoji rizik od TLS-a, možda ćete se morati liječiti u bolnici kako bi se po potrebi omogućila primjena tekućina u venu, češće provođenje krvnih pretraga i praćenje zbog mogućih nuspojava. Svrha toga je utvrditi možete li nastaviti sigurno uzimati ovaj lijek.

Djeca i adolescenti

Venclyxto se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata. Naime, lijek se nije ispitivao u tim dobnim skupinama.

Drugi lijekovi i Venclyxto

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova jer oni mogu povećati ili smanjiti količinu lijeka Venclyxto u krvi:

-lijekove za gljivične infekcije – ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, posakonazol ili vorikonazol

-antibiotike koji se koriste za liječenje bakterijskih infekcija – klaritromicin, ciprofloksacin, eritromicin, nafcilin ili rifampicin

-lijekove za sprječavanje napadaja ili liječenje epilepsije – karbamazepin, fenitoin

-lijekove za HIV infekciju – efavirenz, etravirin, ritonavir

-lijekove za liječenje povišenog krvnog tlaka ili angine – verapamil, diltiazem

-lijekove za snižavanje razine kolesterola u krvi – kolestiramin, kolestipol, kolesevelam

-lijek koji se koristi za liječenje plućne bolesti koja se zove plućna arterijska hipertenzija – bosentan

-lijek za liječenje poremećaja spavanja (narkolepsije) koji se zove modafinil

-biljni lijek poznat pod nazivom gospina trava

Liječnik će Vam možda promijeniti dozu lijeka Venclyxto.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer Venclyxto može utjecati na način njihova djelovanja:

lijekove koji sprječavaju nastanak krvnih ugrušaka – varfarin, dabigatran

lijek koji se koristi za liječenje srčanih tegoba, a zove se digoksin

lijek za liječenje raka poznat pod nazivom everolimus

lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja organa, a zove se sirolimus

lijekove za snižavanje razine kolesterola u krvi koji se zovu statini

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koje ste nabavili bez recepta te biljne lijekove i dodatke prehrani. Naime, Venclyxto može utjecati na način djelovanja nekih drugih lijekova. Isto tako, neki drugi lijekovi mogu utjecati na način djelovanja lijeka Venclyxto.

Venclyxto s hranom i pićem

Nemojte konzumirati proizvode od grejpa, gorke naranče (seviljske naranče) ni zvjezdasto voće (karambolu) dok uzimate Venclyxto – dakle, ne smijete jesti to voće, piti sok koji ga sadrži niti uzimati dodatke prehrani u kojima se ono nalazi. Naime, navedeno voće može povećati količinu lijeka Venclyxto u krvi.

Trudnoća

-Ne smijete zatrudnjeti dok uzimate ovaj lijek. Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

-Venclyxto se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće. Nema podataka o sigurnosti primjene venetoklaksa u trudnica.

Kontracepcija

-Žene reproduktivne dobi moraju koristiti visoko učinkovitu metodu kontracepcije tijekom liječenja i još najmanje 30 dana nakon liječenja lijekom Venclyxto kako bi izbjegle trudnoću. Ako koristite

hormonske kontracepcijske pilule ili pomagala, morate koristiti i mehaničku metodu kontracepcije (poput prezervativa) jer Venclyxto može utjecati na učinak hormonskih kontracepcijskih pilula ili pomagala.

-Odmah recite svom liječniku ako zatrudnite dok uzimate ovaj lijek.

Dojenje

Ne smijete dojiti dok uzimate ovaj lijek. Nije poznato izlučuje li se djelatna tvar lijeka Venclyxto u majčino mlijeko.

Plodnost

Prema rezultatima ispitivanja na životinjama, moguće je da Venclyxto uzrokuje neplodnost u muškaraca (malen broj ili izostanak spermija). To može utjecati na Vašu sposobnost za začnete dijete. Obratite se svom liječniku za savjet o pohrani sperme prije nego započnete liječenje lijekom Venclyxto.

Upravljanje vozilima i strojevima

Možda ćete se osjećati umorno tijekom liječenja lijekom Venclyxto, što može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima, rukovanja alatima ili rada sa strojevima.

3.Kako uzimati Venclyxto

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Liječenje lijekom Venclyxto započet ćete primjenom male doze tijekom tjedan dana. Vaš će liječnik postupno povećavati dozu tijekom naredna 4 tjedna do pune standardne doze. Tijekom prva 4 tjedna svaki ćete tjedan dobivati novo pakiranje.

početna doza je 20 mg (dvije tablete od 10 mg) jedanput na dan tijekom 7 dana

doza će se povećati na 50 mg (jedna tableta od 50 mg) jedanput na dan tijekom 7 dana

doza će se povećati na 100 mg (jedna tableta od 100 mg) jedanput na dan tijekom 7 dana

doza će se povećati na 200 mg (dvije tablete od 100 mg) jedanput na dan tijekom 7 dana

doza će se povećati na 400 mg (četiri tablete od 100 mg) jedanput na dan. Nastavit ćete primati dozu od 400 mg na dan, koja je standardna doza, koliko god bude potrebno.

Možda će Vam trebati prilagoditi dozu zbog nuspojava. Liječnik će Vam reći koju dozu trebate uzimati.

Kako uzimati Venclyxto

Uzmite tablete uz obrok približno u isto vrijeme svaki dan.

Tablete progutajte cijele, s čašom vode.

Nemojte ih žvakati, drobiti ni lomiti.

Tijekom prvih 5 tjedana liječenja uzimajte tablete ujutro jer će to olakšati provođenje kontrolnih krvnih pretraga, ako one budu potrebne.

Ako povratite nakon uzimanja lijeka Venclyxto, nemojte uzeti dodatnu dozu taj dan. Uzmite sljedeću dozu sutradan u uobičajeno vrijeme. Ako imate poteškoća s uzimanjem ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

Pijte puno vode

Vrlo je važno da pijete puno vode dok uzimate Venclyxto tijekom prvih 5 tjedana liječenja. To će pomoći da se razgradni produkti stanica raka uklone iz krvi kroz mokraću.

Trebate početi piti najmanje 1,5 – 2 litre vode na dan dva dana prije nego što počnete uzimati Venclyxto. U tu količinu možete uključiti i bezalkoholne i beskofeinske napitke, ali nemojte piti

sokove od grejpa, gorkih naranči ili zvjezdastog voća (karambole). Trebate nastaviti piti najmanje 1,5 – 2 litre vode na dan kada počnete uzimati Venclyxto. Istu tu količinu vode (najmanje 1,5 – 2 litre na dan) pijte i dva dana prije te na dan povećanja doze.

Ako Vaš liječnik smatra da kod Vas postoji rizik od TLS-a, možda ćete se morati liječiti u bolnici kako bi se po potrebi omogućila primjena tekućina u venu, češće krvne pretrage i praćenje zbog mogućih nuspojava. Svrha toga je utvrditi možete li nastaviti sigurno uzimati ovaj lijek.

Ako uzmete više lijeka Venclyxto nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Venclyxto nego što ste trebali, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri ili odmah otiđite u bolnicu. Ponesite tablete i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Venclyxto

Ako je od vremena kada obično uzimate dozu prošlo manje od 8 sati, uzmite dozu što je prije moguće.

Ako je od vremena kada obično uzimate dozu prošlo više od 8 sati, nemojte uzeti dozu taj dan. Nastavite s primjenom sutradan prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Nemojte prestati uzimati Venclyxto

Nemojte prestati uzimati ovaj lijek osim ako Vam to ne kaže Vaš liječnik. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Kod primjene ovog lijeka mogu se javiti sljedeće ozbiljne nuspojave:

Sindrom lize tumora (TLS) (često – može se javiti u do 1 na 10 osoba)

Prestanite uzimati Venclyxto i odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koji od simptoma TLS-a:

vrućicu ili zimicu

mučninu ili povraćanje

smetenost

nedostatak zraka

nepravilne otkucaje srca

tamnu ili mutnu mokraću

neobičan umor

bol u mišićima ili nelagodu u zglobovima

napadaje

bol u trbuhu ili nadimanje trbuha

Nizak broj bijelih krvnih stanica (neutropenija) (vrlo često – može se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Liječnik će Vam kontrolirati krvnu sliku tijekom liječenja lijekom Venclyxto. Nizak broj bijelih krvnih stanica može povećati rizik od infekcije. Znakovi mogu uključivati vrućicu, zimicu, slabost ili smetenost, kašalj te bol ili žarenje pri mokrenju. Neke infekcije mogu biti ozbiljne i dovesti do smrti. Odmah obavijestite svog liječnika ako primijetite znakove infekcije dok uzimate ovaj lijek.

Obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Vrlo česte

infekcija gornjih dišnih putova – znakovi uključuju curenje iz nosa, grlobolju ili kašalj

proljev

mučnina ili povraćanje

zatvor

umor

Krvne pretrage mogu pokazati i:

smanjen broj crvenih krvnih stanica

povišene vrijednosti tjelesne soli (elektrolita) koja se zove fosfat

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

upala pluća

infekcija mokraćnih putova

nizak broj bijelih krvnih stanica praćen vrućicom (febrilna neutropenija)

Krvne pretrage mogu pokazati i:

povišene vrijednosti kreatinina

povišene vrijednosti ureje

povišene vrijednosti kalija

snižene vrijednosti kalcija

smanjen broj bijelih krvnih stanica koje se zovu limfociti

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Venclyxto

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake 'Rok valjanosti' ili 'EXP'.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Venclyxto sadrži

Djelatna tvar je venetoklaks

Venclyxto 10 mg filmom obložene tablete: jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg venetoklaksa.

Venclyxto 50 mg filmom obložene tablete: jedna filmom obložena tableta sadrži 50 mg venetoklaksa.

Venclyxto 100 mg filmom obložene tablete: jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg venetoklaksa.

Drugi sastojci u jezgri tablete su kopovidon (K-28), polisorbat 80 (E433), bezvodni koloidni silicijev dioksid (E551), bezvodni kalcijev hidrogenfosfat (E341 (ii)), natrijev stearilfumarat.

Blijedožuta film ovojnica tablete od 10 mg sadrži: žuti željezov oksid (E172), polivinilni alkohol (E1203), titanijev dioksid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b).

Bež film ovojnica tablete od 50 mg sadrži: žuti željezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172), crni željezov oksid (E172), polivinilni alkohol (E1203), titanijev dioksid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b).

Blijedožuta film ovojnica tablete od 100 mg sadrži: žuti željezov oksid (E172), polivinilni alkohol (E1203), titanijev dioksid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b).

Kako Venclyxto izgleda i sadržaj pakiranja

Venclyxto 10 mg filmom obložena tableta je blijedožuta, okrugla tableta promjera 6 mm, s oznakom 'V' na jednoj strani i '10' na drugoj strani.

Venclyxto 50 mg filmom obložena tableta je bež, ovalna tableta duljine 14 mm, s oznakom 'V' na jednoj strani i '50' na drugoj strani.

Venclyxto 100 mg filmom obložena tableta je blijedožuta, ovalna tableta duljine 17,2 mm, s oznakom 'V' na jednoj strani i '100' na drugoj strani.

Venclyxto tablete dolaze u blisterima zapakiranima u kutije sa:

5 ili 7 blistera, od kojih svaki sadrži 2 tablete od 10 mg (10 ili 14 tableta)

5 ili 7 blistera, od kojih svaki sadrži 1 tabletu od 50 mg (5 ili 7 tableta)

7 blistera, od kojih svaki sadrži 1 tabletu od 100 mg (7 tableta)

7 blistera, od kojih svaki sadrži 2 tablete od 100 mg (14 tableta)

7 blistera (4 tablete od 100 mg); četiri kutije dolaze u višestrukom pakiranju koje sadrži ukupno 112 tableta

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AbbVie Ltd

Vanwall Road

Maidenhead

SL6 4UB

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AbbVie SA

AbbVie UAB

Tél/Tel: +32 10 477811

Tel: +370 5 205 3023

България

Luxembourg/Luxemburg

АбВи ЕООД

AbbVie SA

Тел:+359 2 90 30 430

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

Magyarország

AbbVie s.r.o.

AbbVie Kft.

Tel: +420 233 098 111

Tel:+36 1 455 8600

Danmark

Malta

AbbVie A/S

V.J.Salomone Pharma Limited

Tlf: +45 72 30-20-28

Tel: +356 22983201

Deutschland

Nederland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

AbbVie B.V.

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +31 (0)88 322 2843

 

Eesti

Norge

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

AbbVie AS

Tel: +372 623 1011

Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα

Österreich

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

AbbVie GmbH

Τηλ: +30 214 4165 555

España

Polska

AbbVie Spain, S.L.U.

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 384 09 10

Tel: +48 22 372 78 00

France

Portugal

AbbVie

AbbVie, Lda.

Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

România

AbbVie d.o.o.

AbbVie S.R.L.

Tel: + 385 (0)1 5625 501

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

Slovenija

AbbVie Limited

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0)1 4287900

Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AbbVie s.r.o.

Tel: +354 535 7000

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

Suomi/Finland

AbbVie S.r.l.

AbbVie Oy

Tel: +39 06 928921

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

AbbVie AB

Τηλ: +357 22 34 74 40

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija

United Kingdom

AbbVie SIA

AbbVie Ltd

Tel: +371 67605000

Tel: +44 (0)1628 561090

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

 

Ovom lijeku izdano je „uvjetno odobrenje”. To znači da će biti dostavljeno još dodatnih podataka o ovome lijeku.

Europska agencija za lijekove će barem jednom godišnje procjenjivati nove informacije o ovom lijeku te će se ova uputa ažurirati prema potrebi

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Ova uputa o lijeku dostupna je na svim jezicima EU-a/EGP-a na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove

Da biste poslušali ili zatražili primjerak ove upute <na Brailleovu pismu>, <u velikom fontu> ili <u obliku audio zapisa>, obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept