Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ventavis (iloprost) – Označavanje - B01AC11

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVentavis
ATK šifraB01AC11
Tvariloprost
ProizvođačBayer Schering Pharma AG

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KARTONSKA KUTIJA

30 AMPULA S 2 ML

90 AMPULA S 2 ML

90 (3 x 30) AMPULA S 2 ML

100 AMPULA S 2 ML

300 AMPULA S 2 ML

300 (10 x 30) AMPULA S 2 ML

1.NAZIV LIJEKA

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator iloprost

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 10 mikrograma iloprosta (u obliku iloprosttrometamola). Svaka ampula s 2 ml otopine sadrži 20 mikrograma iloprosta.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

trometamol, etanol 96%, natrijev klorid, kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za nebulizator. 30 ampula s 2 ml.

90 ampula s 2 ml.

Višestruko pakiranje: 90 (3 x 30) ampula s 2 ml. 100 ampula s 2 ml.

300 ampula s 2 ml.

Višestruko pakiranje: 300 (10 x 30) ampula s 2 ml.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

U dišne putove.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu pomoću nebulizatora Venta-Neb.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/255/001

[30 x 2 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/006

[90 x 2 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/007

[90 (3 x 30)

 

x 2 ml]

 

EU/1/03/255/002

[100 x 2 ml]

 

 

EU/1/03/255/003

[300 x 2 ml]

 

EU/1/03/255/008

[300 (10 x 30) x 2 ml]

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ventavis 10 mikrograma/ml; 2 ml

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTARNJA KUTIJA BEZ PLAVOG OKVIRA

PAKIRANJE S 30 AMPULA U KARTONSKOJ KUTIJI S 90 (3 x 30) AMPULA S 2 ML PAKIRANJE S 30 AMPULA U KARTONSKOJ KUTIJI S 300 (10 x 30) AMPULA S 2 ML

1. NAZIV LIJEKA

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator iloprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 10 mikrograma iloprosta (u obliku iloprosttrometamola). Svaka ampula s 2 ml otopine sadrži 20 mikrograma iloprosta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

trometamol, etanol 96%, natrijev klorid, kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za nebulizator.

30 ampula s 2 ml. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati zasebno.

Dio višestrukog pakiranja koje sadrži 90 ampula s 2 ml. Dio višestrukog pakiranja koje sadrži 300 ampula s 2 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

U dišne putove.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu pomoću nebulizatora Venta-Neb.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Njemačka

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/03/255/007

 

 

 

[90 (3 x 30) x 2 ml]

 

EU/1/03/255/008

[300 (10 x 30) x 2 ml]

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ventavis 10 mikrograma/ml; 2 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Nije primjenjivo.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Nije primjenjivo.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KARTONSKA KUTIJA

30 AMPULA S 1 ML

42 AMPULE S 1 ML

168 (4 x 42) AMPULA S 1 ML

1. NAZIV LIJEKA

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator iloprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 10 mikrograma iloprosta (u obliku iloprosttrometamola). Svaka ampula s 1 ml otopine sadrži 10 mikrograma iloprosta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

trometamol, etanol 96%, natrijev klorid, kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za nebulizator. 30 ampula s 1 ml.

42 ampule s 1 ml.

Višestruko pakiranje:168 (4 x 42) ampula s 1 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

U dišne putove.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu pomoću nebulizatora Breelib ili I-Neb.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/255/004

[30 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/011

[42 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/005

[168 (4 x 42) x 1 ml]

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ventavis 10 mikrograma/ml; 1 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KARTONSKA KUTIJA

168 (4 x 42) AMPULA S 1 ML PAKIRANIH ZAJEDNO SA ZAMJENSKIM SETOM BREELIB

1. NAZIV LIJEKA

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator iloprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 10 mikrograma iloprosta (u obliku iloprosttrometamola). Svaka ampula s 1 ml otopine sadrži 10 mikrograma iloprosta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

trometamol, etanol 96%, natrijev klorid, kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za nebulizator.

Višestruko pakiranje: 168 (4 x 42) ampula s 1 ml pakiranih zajedno sa zamjenskim setom Breelib (sadrži 1 nastavak za usta i 1 komoru za lijek).

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

U dišne putove.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu pomoću nebulizatora Breelib.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/255/013 [168 (4 x 42) x 1 ml] pakirano zajedno sa zamjenskim setom Breelib (sadrži 1 nastavak za usta i 1 komoru za lijek).

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ventavis 10 mikrograma/ml; 1 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTARNJA KUTIJA BEZ PLAVOG OKVIRA

PAKIRANJE S 42 AMPULE U KARTONSKOJ KUTIJI SA 168 (4 x 42) AMPULA S 1 ML PAKIRANJE S 42 AMPULE U KARTONSKOJ KUTIJI SA 168 (4 x 42) AMPULA S 1 ML PAKIRANIH ZAJEDNO SA ZAMJENSKIM SETOM BREELIB

1. NAZIV LIJEKA

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator iloprost

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml otopine sadrži 10 mikrograma iloprosta (u obliku iloprosttrometamola). Svaka ampula s 1 ml otopine sadrži 10 mikrograma iloprosta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

trometamol, etanol 96%, natrijev klorid, kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za nebulizator.

42 ampule s 1 ml. Dio višestrukog pakiranja, ne smije se zasebno prodavati.

Dio višestrukog pakiranja koje sadrži 168 (4 x 42) ampula s 1 ml.

Dio višestrukog pakiranja koje sadrži 168 (4 x 42) ampula s 1 ml pakiranih zajedno sa zamjenskim setom Breelib (sadrži 1 nastavak za usta i 1 komoru za lijek).

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

U dišne putove.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/255/005

[168

(4 x 42) x 1 ml]

 

EU/1/03/255/013

[168

(4 x 42) x 1 ml]

pakirano zajedno sa zamjenskim setom Breelib (sadrži 1

nastavak za usta i 1 komoru za lijek).

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ventavis 10 mikrograma/ml; 1 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Nije primjenjivo.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Nije primjenjivo.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

AMPULA S 1 ML

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator iloprost

U dišne putove

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

AMPULA S 2 ML

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ventavis 10 mikrograma/ml otopina za nebulizator iloprost

U dišne putove

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KARTONSKA KUTIJA

30 AMPULA S 1 ML

42 AMPULE S 1 ML

168 (4 x 42) AMPULA S 1 ML

1. NAZIV LIJEKA

Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator iloprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 20 mikrograma iloprosta (u obliku iloprosttrometamola). Svaka ampula s 1 ml otopine sadrži 20 mikrograma iloprosta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

trometamol, etanol 96%, natrijev klorid, kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za nebulizator. 30 ampula s 1 ml

42 ampule s 1 ml

Višestruko pakiranje: 168 (4 x 42) ampula s 1 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

U dišne putove.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu pomoću nebulizatora Breelib ili I-Neb.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/255/009

[30 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/012

[42 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/010

[168 (4 x 42) x 1 ml]

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ventavis 20 mikrograma/ml; 1 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KARTONSKA KUTIJA

168 (4 x 42) AMPULA S 1 ML PAKIRANO ZAJEDNO SA ZAMJENSKIM SETOM BREELIB

1. NAZIV LIJEKA

Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator iloprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 20 mikrograma iloprosta (u obliku iloprosttrometamola). Svaka ampula s 1 ml otopine sadrži 20 mikrograma iloprosta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

trometamol, etanol 96%, natrijev klorid, kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za nebulizator.

Višestruko pakiranje: 168 (4 x 42) ampula s 1 ml pakiranih zajedno sa zamjenskim setom Breelib (sadrži 1 nastavak za usta i 1 komoru za lijek).

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

U dišne putove.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu pomoću nebulizatora Breelib.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/255/014 [168 (4 x 42) x 1 ml] pakirano zajedno sa zamjenskim setom Breelib (sadrži 1 nastavak za usta i 1 komoru za lijek).

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ventavis 20 mikrograma/ml; 1 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU UNUTARNJA KARTONSKA KUTIJA BEZ PLAVOG OKVIRA

PAKIRANJE S 42 AMPULE U KARTONSKOJ KUTIJI SA 168 (4 x 42) AMPULA S 1 ML

PAKIRANJE S 42 AMPULE U KARTONSKOJ KUTIJI SA 168 (4 x 42) AMPULA S 1 ML PAKIRANO ZAJEDNO SA ZAMJENSKIM SETOM BREELIB

1. NAZIV LIJEKA

Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator iloprost

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 20 mikrograma iloprosta (u obliku iloprosttrometamola). Svaka ampula s 1 ml otopine sadrži 20 mikrograma iloprosta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

trometamol, etanol 96%, natrijev klorid, kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za nebulizator.

42 ampule s 1 ml. Dio višestrukog pakiranja, ne smije se zasebno prodavati.

Dio višestrukog pakiranja koje sadrži 168 (4 x 42) ampula s 1 ml.

Dio višestrukog pakiranja koje sadrži 168 (4 x 42) ampula s 1 ml pakiranih zajedno sa zamjenskim setom Breelib (sadrži 1 nastavak za usta i 1 komoru za lijek).

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

U dišne putove.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/255/010

[168

(4 x 42) x 1 ml]

 

EU/1/03/255/014

[168

(4 x 42) x 1 ml]

pakirano zajedno sa zamjenskim setom Breelib (sadrži

1 nastavak za usta i 1 komoru za lijek).

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ventavis 20 mikrograma/ml; 1 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Nije primjenjivo.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Nije primjenjivo.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

AMPULA S 1 ML

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ventavis 20 mikrograma/ml otopina za nebulizator iloprost

U dišne putove

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept