Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vepacel (Influenza virus (whole virion, inactivated),...) – Označavanje - J07BBOI

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVepacel
ATK šifraJ07BBOI
TvarInfluenza virus (whole virion, inactivated), containing antigen of: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)
ProizvođačNanotherapeutics UK LTD

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE - BOČICA S 10 DOZA

1.NAZIV LIJEKA

VEPACEL suspenzija za injekciju u višedoznom spremniku

Cjepivo protiv prepandemijske influence (H5N1) (cijeli virion, iz staničnih kultura), inaktivirano

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (0,5 ml) sadrži:

Virus influence (cijeli virion, inaktivirani) koji sadrži antigen soja:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)7,5 mikrograma

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

trometamol natrijev klorid voda za injekcije polisorbat 80

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju 20 višedoznih bočica

(10 doza od 0,5 ml po bočici)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Primjena u mišić.

Prije primjene cjepivo treba pustiti da dosegne sobnu temperaturu. Protresti prije primjene.

Nakon prvog otvaranja cjepivo je potrebno odmah primijeniti (u roku od najviše 3 sata).

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

London

EC1Y 4UQ. Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/752/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE – NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA

VEPACEL suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv prepandemijske influence (H5N1) (cijeli virion, iz staničnih kultura), inaktivirano

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (0,5 ml) sadrži:

Virus influence (cijeli virion, inaktivirani) koji sadrži antigen soja:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)7,5 mikrograma

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

trometamol natrijev klorid voda za injekcije polisorbat 80

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju

1 napunjena štrcaljka (0,5 ml)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Primjena u mišić.

Prije primjene cjepivo treba pustiti da dosegne sobnu temperaturu.

Protresti prije primjene.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

London

EC1Y 4UQ. Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/752/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA ZA BOČICU S 10 DOZA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

VEPACEL suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv prepandemijske influence (H5N1) i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Protresti prije primjene

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon prvog otvaranja odmah primijeniti (u roku od najviše 3 sata)

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Višedozna bočica (10 doza od 0,5 ml)

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA - JEDNODOZNA NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

VEPACEL suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv prepandemijske influence (H5N1) i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Protresti prije primjene

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Napunjena štrcaljka (0,5ml)

6. DRUGO

MINIMALNI PODACI PRIČVRŠĆENI ZA VANJSKO PAKIRANJE VIŠEDOZNOG SPREMNIKA I NAPUNJENE ŠTRCALJKE

ODVOJIVA NALJEPNICA (1 ODVOJIVA NALJEPNICA PO DOZI)

1. NAZIV LIJEKA

VEPACEL

2.DJELATNA TVAR

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

Logotip tvrtke Nanotherapeutics

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept