Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – Označavanje - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVfend
ATK šifraJ02AC03
Tvarvoriconazole
ProizvođačPfizer Limited

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Blister pakiranje za 50 mg filmom obložene tablete - pakiranje od 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100

1.NAZIV LIJEKA

VFEND 50 mg filmom obložene tablete vorikonazol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vorikonazola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 filmom obložene tablete

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

20 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Zalijepljeno pakiranje.

Ne koristiti ako je kutija otvarana.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/212/001 2 filmom obložene tablete

EU/1/02/212/002 10 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/003 14 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/004 20 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/005 28 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/006 30 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/007 50 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/008 56 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/009 100 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VFEND 50 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister folija za 50 mg filmom obložene tablete (sva blister pakiranja)

1.NAZIV LIJEKA

VFEND 50 mg filmom obložene tablete vorikonazol

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NAVESTI NA VANJSKOM I UNUTARNJEM PAKIRANJU

Kutija za bocu i naljepnica na boci za 50 mg filmom obložene tablete - pakiranje od 2, 30, 100

1.NAZIV LIJEKA

VFEND 50 mg filmom obložene tablete vorikonazol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vorikonazola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 filmom obložene tablete

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/212/010 2 filmom obložene tablete

EU/1/02/212/011 30 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/012 100 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VFEND 50 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Blister pakiranje za 200 mg filmom obložene tablete - pakiranje od 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100

1.NAZIV LIJEKA

VFEND 200 mg filmom obložene tablete vorikonazol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 200 mg vorikonazola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 filmom obložene tablete

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

20 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Zalijepljeno pakiranje.

Ne koristiti ako je kutija otvarana.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/212/013 2 filmom obložene tablete

EU/1/02/212/014 10 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/015 14 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/016 20 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/017 28 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/018 30 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/019 50 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/020 56 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/021 100 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VFEND 200 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister folija za 200 mg filmom obložene tablete (sva blister pakiranja)

1.NAZIV LIJEKA

VFEND 200 mg filmom obložene tablete vorikonazol

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NAVESTI NA VANJSKOM I UNUTARNJEM PAKIRANJU

Kutija za bocu i naljepnica na boci za 200 mg filmom obložene tablete - pakiranje od 2, 30, 100

1.NAZIV LIJEKA

VFEND 200 mg filmom obložene tablete vorikonazol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 200 mg vorikonazola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 filmom obložene tablete

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/212/022 2 filmom obložene tablete

EU/1/02/212/023 30 filmom obloženih tableta

EU/1/02/212/024 100 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VFEND 200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1.NAZIV LIJEKA

VFEND 200 mg prašak za otopinu za infuziju vorikonazol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 200 mg vorikonazola.

Nakon rekonstitucije, jedan ml sadrži 10 mg vorikonazola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev sulfobutileter beta-ciklodekstrin. Za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za infuziju 1 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

Prije primjene lijek se mora rekonstituirati i razrijediti.

Samo za primjenu u venu.

Nije namijenjeno za bolusnu injekciju.

Bočica za jednokratnu uporabu.

Infundirati brzinom od najviše 3 mg/kg na sat.

6. POSEBNO UPOZORENJE OČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Rok valjanosti nakon rekonstitucije: 24 sata ako se čuva na temperaturi od 2°C do 8°C.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/212/025

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1.NAZIV LIJEKA

VFEND 200 mg prašak i otapalo za otopinu za infuziju vorikonazol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 200 mg vorikonazola.

Nakon rekonstitucije, jedan ml sadrži 10 mg vorikonazola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Infuzijska vrećica od 50 ml koja sadrži 0,9%-tnu otopinu natrijevog klorida.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za infuziju Svako pakiranje sadrži:

1 bočicu VFEND praška za otopinu za infuziju (bočica za jednokratnu uporabu) 1 infuzijsku vrećicu

1 nastavak za bočicu

1 štrcaljku

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za detaljne upute pročitajte uputu o lijeku.

Prije primjene lijek se mora rekonstituirati i razrijediti.

Za primjenu u venu.

Nije namijenjeno za bolusnu injekciju.

Ne smije se koristiti s drugim lijekovima.

Infundirati brzinom od najviše 3 mg/kg na sat.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Rok valjanosti nakon rekonstitucije: 24 sata ako se čuva na temperaturi od 2°C do 8°C.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/212/027

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

Upute za uporabu - slijedite piktograme kako biste razumjeli kako koristiti ovaj lijek.

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica na bočici

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

VFEND 200 mg prašak za otopinu za infuziju vorikonazol

Primjena u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene rekonstituirati i razrijediti - vidjeti uputu o lijeku.

Infundirati brzinom od najviše 3 mg/kg na sat.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

200 mg (10 mg/ml)

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica na infuzijskoj vrećici

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za VFEND prašak za otopinu za infuziju natrijev klorid 0,9% u vodi za injekcije

Primjena u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Nije namijenjeno za bolusnu injekciju.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

50 ml

6.DRUGO

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1.NAZIV LIJEKA

VFEND 40 mg/ml prašak za oralnu suspenziju vorikonazol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml pripremljene suspenzije sadrži 40 mg vorikonazola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Lijek sadrži i saharozu. Za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za oralnu suspenziju. 1 boca od 45 g

odmjerna čašica (s oznakom za 23 ml), štrcaljka za usta volumena 5 ml i nastavak koji se utisne u grlo boce.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta nakon pripreme.

Prije uporabe protresite bocu približno 10 sekundi.

Za odmjeravanje točne doze koristite priloženu štrcaljku za usta.

Upute za pripremu:

Lupkajte po boci da rastresete prašak.

Dodajte 46 ml vode i snažno tresite približno 1 minutu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Sva preostala suspenzija treba se zbrinuti 14 dana nakon pripreme.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prašak: prije pripreme čuvati u hladnjaku.

Pripremljena oralna suspenzija:

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Ne odlagati u hladnjak i ne zamrzavati.

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/212/026

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VFEND 40 mg/ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

Boca

1.NAZIV LIJEKA

VFEND 40 mg/ml prašak za oralnu suspenziju vorikonazol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml pripremljene suspenzije sadrži 40 mg vorikonazola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Lijek sadrži i saharozu. Za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za oralnu suspenziju 45 g

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta nakon pripreme.

Prije uporabe protresite bocu približno 10 sekundi.

Za odmjeravanje točne doze koristite priloženu štrcaljku za usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Sva preostala suspenzija treba se zbrinuti 14 dana nakon pripreme.

Rok valjanosti pripremljene suspenzije:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prašak: prije pripreme čuvati u hladnjaku.

Pripremljena oralna suspenzija:

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Ne odlagati u hladnjak i ne zamrzavati.

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/212/026

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

[Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.]

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept