Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viagra (sildenafil) – Označavanje - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaViagra
ATK šifraG04BE03
Tvarsildenafil
ProizvođačPfizer Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

VIAGRA 25 mg filmom obložene tablete sildenafil

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 25 mg sildenafila u obliku sildenafilcitrata

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 filmom obložene tablete

4 filmom obložene tablete

8 filmom obloženih tableta

12 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja:

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/077/013 (2 filmom obložene tablete)

EU/1/98/077/002 (4 filmom obložene tablete)

EU/1/98/077/003 (8 filmom obloženih tableta)

EU/1/98/077/004 (12 filmom obloženih tableta)

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VIAGRA 25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

VIAGRA 50 mg filmom obložene tablete sildenafil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg sildenafila u obliku sildenafilcitrata

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 filmom obložene tablete

4 filmom obložene tablete

8 filmom obloženih tableta

12 filmom obloženih tableta

24 filmom obložene tablete

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja:

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/077/014 (2 filmom obložene tablete)

EU/1/98/077/006 (4 filmom obložene tablete)

EU/1/98/077/007 (8 filmom obloženih tableta)

EU/1/98/077/008 (12 filmom obloženih tableta)

EU/1/98/077/024 (24 filmom obložene tablete)

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VIAGRA 50 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU TOPLINSKI ZATVOREN KARTONSKI OVITAK

1. NAZIV LIJEKA

VIAGRA 50 mg filmom obložene tablete sildenafil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg sildenafila u obliku sildenafilcitrata

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 filmom obložene tablete

4 filmom obložene tablete

8 filmom obloženih tableta

12 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja:

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/077/016 (2 filmom obložene tablete)

EU/1/98/077/017 (4 filmom obložene tablete)

EU/1/98/077/018 (8 filmom obloženih tableta)

EU/1/98/077/019 (12 filmom obloženih tableta)

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VIAGRA 50 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

VIAGRA 100 mg filmom obložene tablete sildenafil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 100 mg sildenafila u obliku sildenafilcitrata

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 filmom obložene tablete

4 filmom obložene tablete

8 filmom obloženih tableta

12 filmom obloženih tableta

24 filmom obložene tablete

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja:

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/077/015 (2 filmom obložene tablete)

EU/1/98/077/010 (4 filmom obložene tablete)

EU/1/98/077/011 (8 filmom obloženih tableta)

EU/1/98/077/012 (12 filmom obloženih tableta

EU/1/98/077/025 (24 filmom obložene tablete)

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VIAGRA 100 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

VIAGRA 50 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg sildenafila u obliku sildenafilcitrata

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 raspadljive tablete za usta

4 raspadljive tablete za usta

8 raspadljivih tableta za usta

12 raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otopiti u ustima.

Preporučuje se uzimanje tablete na prazan želudac.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja:

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/077/020 (2 raspadljive tablete za usta)

EU/1/98/077/021 (4 raspadljive tablete za usta)

EU/1/98/077/022 (8 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/98/077/023 (12 raspadljivih tableta za usta)

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

VIAGRA 50 mg raspadljive tablete za usta

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

VIAGRA 25 mg tablete sildenafil

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

VIAGRA 50 mg tablete sildenafil

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

VIAGRA 100 mg tablete sildenafil

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

VIAGRA 50 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept