Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Victoza (liraglutide) – Označavanje - A10BX07

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVictoza
ATK šifraA10BX07
Tvarliraglutide
ProizvođačNovo Nordisk A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Victoza 6 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici liraglutid

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedan ml sadrži 6 mg liraglutida. Jedna napunjena brizgalica sadrži 18 mg liraglutida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev hidrogenfosfat dihidrat, propilenglikol, fenol, voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju.

1 brizgalica

2 brizgalice

3 brizgalice

5 brizgalica

10 brizgalica

Jedna brizgalica sadrži 3 ml otopine za davanje 30 doza od 0,6 mg, 15 doza od 1,2 mg ili 10 doza od 1,8 mg.

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

Brizgalica Victoza namijenjena je primjeni s jednokratnim iglama NovoFine ili NovoTwist. Igle nisu priložene.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

Brizgalicu nemojte čuvati s pričvršćenom iglom.

Lijek smije primjenjivati samo jedna osoba.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Mjesec dana nakon prve primjene brizgalicu baciti u otpad.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Nakon prve primjene brizgalicu čuvati na temperaturi ispod 30°C ili u hladnjaku. Ne zamrzavati. Zatvarač držati na brizgalici radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

12.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/529/001 1 x 3 ml

EU/1/09/529/002 2 x 3 ml

EU/1/09/529/003 3 x 3 ml

EU/1/09/529/004 5 x 3 ml

EU/1/09/529/005 10 x 3 ml

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Victoza

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA NAPUNJENOJ BRIZGALICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Victoza 6 mg/ml injekcija liraglutid

Za potkožnu primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6.DRUGO

Novo Nordisk A/S

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept