Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ViraferonPeg (peginterferon alfa-2b) – Uputa o lijeku - L03AB10

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaViraferonPeg
ATK šifraL03AB10
Tvarpeginterferon alfa-2b
ProizvođačMerck Sharp

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

ViraferonPeg 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju ViraferonPeg 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju ViraferonPeg 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju ViraferonPeg 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju ViraferonPeg 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju

peginterferon alfa-2b

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je ViraferonPeg i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati ViraferonPeg

3.Kako primjenjivati ViraferonPeg

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati ViraferonPeg

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je ViraferonPeg i za što se koristi

Djelatna tvar u ovom lijeku je protein peginterferon alfa-2b, koji pripada skupini lijekova koji se nazivaju interferoni. Interferone proizvodi Vaš imunološki sustav kako bi pomogli u borbi protiv infekcija i teških bolesti. Ovaj lijek se injicira u tijelo kako bi djelovao na imunološki sustav. Ovaj lijek se koristi za liječenje kroničnog hepatitisa C, virusne infekcije jetre.

Odrasli

Kombinacija ovog lijeka, ribavirina i boceprevira preporučuje se za liječenje nekih vrsta kronične infekcije virusom hepatitisa C (naziva se i HCV infekcijom) u odraslih osoba u dobi od 18 i više godina. Može se koristiti u odraslih koji prethodno nisu liječili HCV infekciju ili koji su ranije koristili lijekove koji se zovu interferoni i pegilirani interferoni.

Kombinacija ovog lijeka i ribavirina preporučuje se za odrasle bolesnike u dobi od 18 i više godina koji prethodno nisu bili liječeni ovim lijekovima. To uključuje i odrasle bolesnike koji istodobno imaju i klinički stabilnu infekciju virusom HIV-a (virus humane imunodeficijencije). Ova se kombinacija također može koristiti u liječenju odraslih bolesnika koji prethodno nisu uspješno odgovorili na liječenje interferonom alfa ili peginterferonom alfa u kombinaciji s ribavirinom ili na liječenje samo interferonom alfa.

Ako je za Vaše zdravstveno stanje uzimanje ribavirina opasno, ili Vam je već izazvao tegobe kad ste ga uzimali, liječnik će Vam vjerojatno propisati samo ovaj lijek.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se u kombinaciji s ribavirinom koristi u djece dobi od 3 i više godina i adolescenata koji se ranije nisu liječili od kroničnog hepatitisa C.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati ViraferonPeg

Nemojte primjenjivati ViraferonPeg

Morate reći svom liječniku prije početka liječenja ako ste Vi ili dijete o kojem skrbite:

-alergični na peginterferon alfa-2b ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6),

-alergični na bilo koji interferon,

-imali teških srčanih tegoba,

-imate srčanu bolest koja posljednjih 6 mjeseci nije dobro kontrolirana,

-bolujete od neke teške bolesti zbog koje ste vrlo slabi,

-imate autoimuni hepatitis ili bilo koji drugi poremećaj imunološkog sustava,

-uzimate lijekove koji potiskuju (oslabljuju) Vaš imunološki sustav,

-imate uznapredovalu, nekontroliranu bolest jetre (osim hepatitisa C),

-imate bolest štitnjače koja nije dobro kontrolirana lijekovima,

-imate epilepsiju, bolest koja izaziva konvulzije (napadaje),

-uzimate lijek telbivudin (vidjeti dio "Drugi lijekovi i ViraferonPeg").

Ne smijete primjenjivati ViraferonPeg ako se bilo što od gore navedenoga odnosi na Vas ili dijete za koje skrbite.

Osim toga, djeca i adolescenti ne smiju uzimati ovaj lijek ako su imali ozbiljne neurološke ili psihičke tegobe poput teške depresije ili razmišljanja o samoubojstvu.

Podsjetnik: molimo pročitajte i dio "Nemojte uzimati" u uputi o lijeku za ribavirin i boceprevir prije nego što ih uzmete u kombinaciji s ovim lijekom.

Upozorenja i mjere opreza

U slučaju teške alergijske reakcije (kao što su otežano disanje, piskanje pri disanju ili koprivnjača) odmah potražite liječničku pomoć.

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete ovaj lijek, ako ste Vi ili dijete o kojem skrbite:

-imali teški neurološki ili psihički poremećaj ili uzimali neko sredstvo ovisnosti (npr. alkohol ili droge),

Primjena ovog lijeka nije dozvoljena u djece i adolescenata koji imaju ili su nekada imali teško psihijatrijsko stanje (vidjeti dio "Nemojte uzimati ViraferonPeg" gore).

-ako se liječite od psihičke bolesti ili ste se u prošlosti liječili od bilo kojeg drugog neurološkog ili psihičkog poremećaja, uključujući depresiju (poput osjećaja tuge, malodušnosti) ili ponašanje koje upućuje na moguće samoubojstvo ili ubojstvo (vidjeti dio 4. "Moguće nuspojave")

-ikada imali srčani udar ili srčane tegobe,

-ako imate bolest bubrega, liječnik Vam može propisati nižu dozu od uobičajene te će redovito tijekom liječenja pratiti vrijednosti parametara bubrežne funkcije u krvi. Ako se ovaj lijek primjenjuje u kombinaciji s ribavirinom, liječnik mora Vas ili dijete o kojem skrbite pažljivije nadzirati zbog mogućeg smanjenja broja crvenih krvnih stanica.

-ako imate cirozu ili druge tegobe s jetrom (osim hepatitisa C),

-razvili simptome povezane s prehladom ili drugom infekcijom dišnih puteva, kao što su vrućica, kašalj ili bilo kakva poteškoća s disanjem,

-ako bolujete od šećerne bolesti ili imate povišen krvni tlak, liječnik Vas ili dijete o kojem skrbite može uputiti na pregled očiju,

-imali neku ozbiljnu bolest koja je utjecala na disanje ili krv,

-ako imate kožne poremećaje, psorijazu ili sarkoidozu, koji se mogu pogoršati tijekom uzimanja ovog lijeka,

-ako planirate trudnoću, porazgovarajte o tome s liječnikom prije nego počnete uzimati ovaj lijek,

-ako ste primili presadak organa, bilo bubrega ili jetre, liječenje interferonom može povećati rizik od odbacivanja. Svakako o tome razgovarajte sa svojim liječnikom,

-ako se istodobno liječite zbog HIV infekcije (vidjeti dio "Drugi lijekovi i ViraferonPeg"),

-ako imate ili ste prethodno imali infekciju virusom hepatitisa B, jer će Vas liječnik možda htjeti pomnije pratiti.

Podsjetnik: Molimo pročitajte i dio "Upozorenja i mjere opreza" u uputi o lijeku za ribavirin prije nego što ga uzmete u kombinaciji s ovim lijekom.

Tegobe sa zubima i usnom šupljinom prijavljene su u bolesnika koji su primali ovaj lijek u kombinaciji s ribavirinom. Mogu se razviti bolesti desni koje mogu dovesti do gubitka zuba. Možda ćete imati suha usta ili povraćati, što može oštetiti zube. Važno je temeljito prati zube dvaput na dan, isprati usta ako povraćate i redovito odlaziti na preglede zuba.

Za vrijeme liječenja neki bolesnici mogu imati tegobe s očima ili u rijetkim slučajevima izgubiti vid. Liječnik Vas prije početka liječenja mora uputiti na očni pregled. U slučaju bilo kakvih promjena vida, morate obavijestiti svog liječnika i bez odlaganja obaviti kompletan očni pregled. Ako bolujete od neke bolesti koja može izazvati kasnije tegobe s očima (npr. šećerna bolest ili povišen krvni tlak), tijekom liječenja morate redovito obavljati očne preglede. Ako Vam se tegobe s očima pogoršaju ili se pojave nove bolesti očiju, liječenje će se prekinuti.

Za vrijeme liječenja lijekom ViraferonPeg liječnik Vam može savjetovati da pijete više tekućine kako bi se spriječio razvoj niskog krvnog tlaka.

Liječnik će provesti pretrage krvi prije početka i za vrijeme liječenja kako bi provjerio je li terapija koju primate sigurna i djelotvorna.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u bolesnika mlađih od 3 godine.

Drugi lijekovi i ViraferonPeg

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vi ili dijete o kojem skrbite:

uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje lijekove ili vitamine/dodatke prehrani, uključujući lijekove koje ste nabavili bez recepta.

imate infekciju i virusom humane imunodeficijencije (HIV pozitivni) i virusom hepatitisa C

(HCV) i uzimate lijek(ove) protiv HIV-a (nukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze i/ili vrlo djelotvornu antiretrovirusnu terapiju). Liječnik će Vas nadzirati zbog znakova i simptoma ovih stanja.

o Uzimanje ovog lijeka u kombinaciji s ribavirinom i lijekovima protiv HIV-a može povećati rizik od mliječne acidoze, zatajenja jetre i poremećaja krvne slike: smanjenja broja crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica i stanica koje zgrušavaju krv i zovu se trombociti. Bolesnici s uznapredovalom bolešću jetre koji primaju vrlo djelotvornu antiretrovirusnu terapiju mogu imati povećan rizik od pogoršanja funkcije jetre, tako da dodavanje ovog lijeka, samog ili u kombinaciji s ribavirinom, može povećati taj rizik.

o Nije sigurno hoće li ribavirin promijeniti način djelovanja lijekova zidovudin ili stavudin. Stoga ćete redovito obavljati krvne pretrage kako bi se uvjerili da se HIV infekcija ne pogoršava. Ako se pogoršava, liječnik će odlučiti je li potrebno promijeniti terapiju ribavirinom. Osim toga, bolesnici koji se liječe ovim lijekom u kombinaciji s ribavirinom, a i uzimaju zidovudin mogu imati povećan rizik za razvoj anemije (smanjen broj crvenih krvnih stanica). Stoga se ne preporučuje uporaba zidovudina s ovim lijekom u kombinaciji s ribavirinom.

Podsjetnik: molimo pročitajte dio "Drugi lijekovi" u uputi o lijeku za ribavirin prije nego što ga uzmete u kombinaciji s ovim lijekom.

uzimate telbivudin. Ako uzimate telbivudin s ovim lijekom ili bilo kojim inteferonom koji se primjenjuje injekcijom, imate povećan rizik za razvoj periferne neuropatije (utrnulost, trnci i/ili osjeti žarenja u rukama i/ili nogama). Ovi događaji mogu biti i teži. Stoga ne smijete uzimati ovaj lijek istodobno s telbivudinom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

U istraživanjima na gravidnim životinjama interferoni su ponekad izazvali pobačaj. Učinak ovog lijeka na trudnoću u ljudi nije poznat. Djevojke ili žene u reproduktivnoj dobi moraju koristiti pouzdanu kontracepciju za vrijeme liječenja ovim lijekom.

Ribavirin može izazvati teška oštećenja nerođenog djeteta. Stoga, Vi i Vaš partner morate koristiti posebne mjere zaštite pri spolnom odnosu, ako postoji bilo kakva mogućnost trudnoće:

-ako ste djevojka ili žena u reproduktivnoj dobi, koja uzima ribavirin:

morate imati negativan test na trudnoću prije liječenja, svaki mjesec za vrijeme liječenja te tijekom 4 mjeseca nakon prestanka liječenja. Morate koristiti pouzdanu kontracepciju za vrijeme uzimanja

ribavirina i još 4 mjeseca nakon prestanka liječenja. O tome morate razgovarati sa svojim liječnikom.

-ako ste muškarac koji uzima ribavirin:

ne smijete imati spolne odnose s trudnicom bez uporabe kondoma. Ako vaša partnerica nije trudna, ali je u reproduktivnoj dobi, mora obavljati test na trudnoću svakog mjeseca za vrijeme Vašeg liječenja te još 7 mjeseci nakon prestanka liječenja. Vi ili Vaša partnerica morate koristiti pouzdanu kontracepciju za vrijeme Vašeg liječenja ribavirinom i još 7 mjeseci nakon prestanka liječenja. O tome morate razgovarati sa svojim liječnikom.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se ovaj lijek u majčino mlijeko. Stoga ne smijete dojiti dijete ako uzimate ovaj lijek. Obratite se svom liječniku za savjet.

Podsjetnik: molimo pročitajte dio "Trudnoća i dojenje" u uputi o lijeku za ribavirin prije nego što ga uzmete u kombinaciji s ovim lijekom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nemojte upravljati vozilom niti rukovati alatima ili strojevima ako se osjećate umorno, pospano ili smeteno dok uzimate ovaj lijek.

ViraferonPeg sadrži saharozu

Ovaj lijek sadrži saharozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke vrste šećera, posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) u 0,7 ml, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati ViraferonPeg

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Opći podaci o uzimanju ovog lijeka

Liječnik je odredio pravu dozu ovog lijeka na temelju Vaše tjelesne težine odnosno tjelesne težine djeteta o kojem skrbite. Ako bude potrebno, doza se može mijenjati tijekom liječenja.

Ovaj lijek je namijenjen za potkožnu primjenu. To znači da se kratkom injekcijskom iglom ubrizgava u masno tkivo koje se nalazi odmah ispod kože. Ako si sami dajete ovaj lijek, dobit ćete upute kako si pripremiti i dati injekciju. Detaljne upute za potkožnu primjenu se nalaze na kraju ove upute

(vidjeti dio "Kako da si sami date injekciju lijeka ViraferonPeg").

Voda za injekcije i ViraferonPeg prašak dolaze u odvojenim ampulama. Pripremite dozu lijeka tako da vodu za injekcije dodate u ViraferonPeg prašak. Učinite to neposredno prije davanja injekcije i lijek odmah ubrizgajte. Pažljivo promotrite izgled pripremljene otopine prije nego je upotrijebite. Otopina

mora biti bistra i bezbojna. Ne koristite otopinu ako je promijenila boju (u odnosu na originalnu) ili sadrži čestice. Nakon što si date injekciju, zbrinite neupotrijebljenu otopinu koja je preostala u bočici. Za upute o zbrinjavanju vidjeti dio 5 "Kako čuvati ViraferonPeg".

Injekciju ovog lijeka primijenite jedanput na tjedan, uvijek u isti dan. Davanje injekcije u isto doba dana svakog tjedna pomoći će Vam da ne zaboravite uzeti lijek.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Nemojte primjenjivati veću dozu od preporučene i uzimajte lijek onoliko dugo koliko Vam je propisano.

Ako je liječnik propisao ovaj lijek zajedno s ribavirinom ili s ribavirinom i boceprevirom, molimo pročitajte uputu o lijeku za ribavirin i boceprevir prije nego započnete kombinirano liječenje.

Primjena u odraslih – ViraferonPeg u kombiniranom liječenju

Kad se uzima u kombinaciji s kapsulama ribavirina, ovaj lijek se obično primjenjuje u dozi od 1,5 mikrograma po kilogramu tjelesne težine, jedanput na tjedan. Ako imate bolest bubrega, doza može biti niža, ovisno o bubrežnoj funkciji.

Primjena u odraslih – liječenje samo lijekom ViraferonPeg

Kad se primjenjuje samostalno, ovaj lijek se obično daje u dozi od 0,5 ili 1,0 mikrograma po kilogramu tjelesne težine jedanput na tjedan, tijekom 6 mjeseci do godinu dana. Ako imate bolest bubrega, doza može biti niža, ovisno o funkciji bubrega. Liječnik će odrediti točnu dozu za Vas.

Primjena u djece u dobi od 3 i više godina i adolescenata

ViraferonPeg će se primjenjivati u kombinaciji s ribavirinom. Doza lijeka ViraferonPeg izračunava se prema tjelesnoj visini i težini. Liječnik će odrediti točnu dozu za Vas ili dijete za koje skrbite. Liječenje traje najdulje godinu dana, prema procjeni liječnika za Vas ili dijete o kojem skrbite.

Svi bolesnici

Ako sami sebi dajete injekcije ovog lijeka, molimo budite sigurni da je doza koja Vam je propisana jasno navedena na pakiranju lijeka koji uzimate.

Ako primijenite više lijeka ViraferonPeg nego što ste trebali

Što prije obavijestite o tome liječnika ili drugog zdravstvenog radnika, ili liječnika odnosno drugog zdravstvenog radnika djeteta o kojem skrbite.

Ako ste zaboravili primijeniti ViraferonPeg

Uzmite/primijenite dozu ovog lijeka čim se sjetite, ali samo unutar 1-2 dana nakon zaboravljene doze. Ako je preostalo vrlo malo vremena do sljedeće injekcije, ne smijete uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu, nego nastavite s liječenjem po uobičajenom rasporedu.

Ako niste sigurni, obratite se liječniku ili ljekarniku, odnosno liječniku ili ljekarniku djeteta o kojem skrbite.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Iako se ne moraju pojaviti sve navedene nuspojave, možda ćete trebati liječničku pomoć ako nastupe. Kada se ovaj lijek uzima samostalno, za neke od ovih nuspojava manje je vjerojatno da će se pojaviti, a neke se uopće nisu pojavile.

Psihijatrijske nuspojave i nuspojave središnjeg živčanog sustava:

Neke osobe postanu depresivne kad uzimaju ovaj lijek samostalno ili u kombiniranoj terapiji s ribavirinom, a u nekim slučajevima su razmišljali o ugrožavanju života drugih ljudi, o samoubojstvu ili su iskazivali agresivno ponašanje (ponekad usmjereno protiv drugih). Neki bolesnici su stvarno počinili samoubojstvo. Zatražite hitnu liječničku pomoć ako primijetite da postajete depresivni, razmišljate o

samoubojstvu ili primijetite promjene u svom ponašanju. Zatražite pomoć člana obitelji ili bliskog prijatelja koji će Vas upozoriti na znakove depresije ili promjene u Vašem ponašanju.

Djeca i adolescenti su osobito skloni razvoju depresije dok se liječe ovim lijekom i ribavirinom. Odmah se obratite liječniku ili zatražite hitnu pomoć ako primijetite bilo koje simptome neuobičajenog ponašanja, ako su depresivni ili osjećaju da žele nauditi sebi ili drugima.

Rast i razvoj (djeca i adolescenti):

Za vrijeme liječenja ovim lijekom u kombinaciji s ribavirinom u trajanju do godine dana, neka djeca i adolescenti nisu narasli niti dobili na težini koliko se očekivalo. Neka djeca nisu dostigla svoju planiranu visinu unutar 1-5,5 godina nakon završetka liječenja.

Odmah se javite liječniku ako se tijekom liječenja pojavi bilo koja od sljedećih ozbiljnih nuspojava:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

-tegobe s disanjem (uključujući nedostatak zraka),

-depresivnost,

-poteškoće sa spavanjem, razmišljanjem ili koncentracijom, omaglica,

-jaka bol ili grčevi u trbuhu,

-vrućica ili zimica koje se javljaju nakon nekoliko tjedana liječenja,

-bolni ili upaljeni mišići (ponekad jako).

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

-bol u prsnom košu, promjene u načinu otkucaja srca,

-smetenost,

-poteškoće u održavanju budnosti, utrnulost ili trnci,

-bol u križima ili slabinama; otežano mokrenje ili nemogućnost mokrenja,

-problemi s očima ili vidom ili sluhom,

-jako ili bolno crvenilo kože ili sluznice,

-jako krvarenje iz nosa, desni ili bilo kojeg drugog dijela tijela.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

-želja za samoozljeđivanjem,

-halucinacije.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

-konvulzije ("napadaji"),

-krv ili krvni ugrušci u stolici (ili crna, katranasta stolica).

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

-želja za ozljeđivanjem drugih

Ostale nuspojave koje su prijavljene u odraslih osoba uključuju:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

-depresivnost, razdražljivost, poteškoće s uspavljivanjem ili održavanjem sna, tjeskoba ili nervoza, poteškoće s koncentracijom, promjene raspoloženja,

-glavobolja, omaglica, osjećaj umora, zimica s tresavicom, vrućica, simptomi nalik gripi, virusna infekcija, slabost,

-otežano disanje, faringitis (upala grla), kašalj,

-bol u trbuhu, povraćanje, mučnina, proljev, gubitak teka, gubitak tjelesne težine, suha usta,

-gubitak kose, svrbež, suha koža, osip, iritacija ili crvenilo (i rijetko, oštećenje kože) na mjestu injekcije,

-smanjenje broja crvenih krvnih stanica (to može uzrokovati umor, nedostatak zraka, omaglicu), smanjenje broja određenih bijelih krvnih stanica (to Vas čini osjetljivijima na različite infekcije),

-bolovi u zglobovima i mišićima, bol u mišićima i kostima.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

-smanjenje broja stanica koje zgrušavaju krv, koje se zovu trombociti, što može imati za posljedicu lako nastajanje modrica i spontano krvarenje, povišena razina mokraćne kiseline u krvi (kao kod gihta), niska razina kalcija u krvi,

-smanjena aktivnost štitnjače (zbog čega se možete osjećati umorno, depresivno, biti osjetljiviji na hladnoću i imati druge simptome), pojačana aktivnost štitnjače (što može uzrokovati nervozu, nepodnošenje topline i prekomjerno znojenje, gubitak tjelesne težine, lupanje srca, nevoljno drhtanje), otečene žlijezde (otečeni limfni čvorovi), žeđ,

-promijenjeno ili agresivno ponašanje (ponekad usmjereno protiv drugih), uznemirenost, nervoza, pospanost, poteškoće sa spavanjem, neuobičajeni snovi, nedostatak interesa, gubitak spolnog nagona, problemi s erekcijom, pojačan tek, smetenost, drhtanje ruku, loša koordinacija, vrtoglavica (osjećaj vrtnje), utrnulost, bol ili trnci, pojačana ili smanjena osjetljivost na dodir, napetost mišića, bol u udovima, artritis, migrena, pojačano znojenje,

-bol ili infekcija oka, zamagljen vid, suhe ili suzne oči, promjene sluha/gubitak sluha, zvonjava u ušima,

-upala sinusa, infekcije dišnih puteva, začepljen nos ili curenje iz nosa, poteškoće s govorom, krvarenje iz nosa, pojava herpetičnih mjehurića (herpes simpleks), gljivične ili bakterijske infekcije, infekcija uha/bol u uhu,

-probavne tegobe (želučane smetnje), žgaravica, crvenilo ili ranice u ustima, osjećaj žarenja na jeziku, crvene ili krvareće desni, zatvor, crijevni plinovi, nadutost, hemoroidi, ranice na jeziku, promjena osjeta okusa, problemi sa zubima, prekomjeran gubitak vode iz tijela, povećana jetra,

-psorijaza, osjetljivost kože na sunčevu svjetlost, osip s točkastim uzdignućima, crvenilo kože ili kožne promjene, otečeno lice, otečene ruke ili stopala, ekcemi (upaljena, crvena, suha koža koja svrbi, ponekad s promjenama iz kojih se cijedi tekući sadržaj), akne, koprivnjača, promijenjena kvaliteta kose, promjene na noktima, bol na mjestu injiciranja,

-tegobne, neredovite mjesečnice ili izostanak mjesečnice, obilne i dugotrajne mjesečnice, tegobe s jajnicima ili u rodnici, bol u dojkama, poremećaj spolne funkcije, iritacija prostate, česta potreba za mokrenjem,

-bol u prsima, bol pod desnim rebrenim lukom, loše osjećanje, snižen ili povišen krvni tlak, predosjećaj nesvjestice, crvenilo uz osjećaj vrućine, palpitacije (osjećaj lupanja srca), ubrzani otkucaji srca.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

-samoubojstvo, pokušaj samoubojstva, razmišljanja o ugrožavanju vlastitog života, napad panike, deluzije, halucinacija,

-reakcija preosjetljivosti na lijek, srčani udar, upala gušterače, bol u kostima i šećerna bolest,

-pamučaste mrlje u mrežnici (bijele nakupine na mrežnici).

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

-dijabetička ketoacidoza (hitno stanje zbog nakupljanja ketonskih tijela u krvi kao posljedica nekontrolirane šećerne bolesti),

-napadaji (konvulzije) i bipolarni poremećaji (poremećaji raspoloženja obilježeni naizmjeničnim epizodama tuge i uzbuđenja),

-problemi s očima koji obuhvaćaju promjene vida, oštećenje mrežnice, opstrukciju mrežnične arterije, upalu očnog živca, oticanje oka,

-kongestivno zatajenje srca, poremećaj srčanog ritma, perikarditis (upala srčane ovojnice), upala i degeneracija mišićnog tkiva i perifernih živaca, tegobe s bubrezima,

-sarkoidoza (bolest koju prate stalna vrućica, gubitak tjelesne težine, bol i oticanje zglobova, oštećenja kože i otečene žlijezde).

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

-aplastična anemija, moždani udar (cerebrovaskularni događaj), toksična epidermalna nekroliza/ Stevens-Johnsonov sindrom/multiformni eritem (različite vrste osipa različitog stupnja težine, pa i sa smrtnim ishodom, kod kojih se mogu javiti mjehuri u ustima, nosu, na očima i drugim sluznicama te guljenje zahvaćenog dijela kože).

-gubitak svijesti se javlja vrlo rijetko kod primjene alfa interferona, većinom u starijih bolesnika liječenih visokim dozama.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

-izolirana aplazija crvene krvne loze (stanje u kojem organizam prestaje proizvoditi ili smanjeno proizvodi crvene krvne stanice). To uzrokuje tešku anemiju, čiji simptomi mogu biti neuobičajen umor i manjak energije.

-facijalna paraliza (opuštena ili obješena jedna strana lica), teške alergijske reakcije poput angioedema (alergijska bolest kože obilježena ograničenim oteklinama koje zahvaćaju kožu i potkožne slojeve te sluznice i ponekad unutarnje organe), manija (pretjerano ili nerazumno oduševljenje), perikardijalni izljev (nakupljanje tekućine između perikarda (srčane ovojnice) i samog srca), sindrom Vogt-Koyanagi-Harada (autoimuni upalni poremećaj koji zahvaća oči, kožu, te ušne, moždane i ovojnice kralježnične moždine), promjena boje jezika.

-razmišljanja o ugrožavanju života drugih ljudi.

-plućna fibroza (stvaranje ožiljaka na plućima).

-plućna arterijska hipertenzija - bolest jakog suženja krvnih žila u plućima što rezultira visokim krvnim tlakom u krvnim žilama koje prenose krv iz srca u pluća. Ovo može nastupiti posebice u bolesnika s faktorima rizika poput infekcije HIV-om ili teških problema s jetrom (ciroza). Nuspojave se mogu razviti u različitim vremenskim točkama tijekom liječnja, najčešće nekoliko mjeseci nakon početka liječenja s lijekom ViraferonPeg.

-ponovna aktivacija hepatitisa B u bolesnika koji su istodobno zaraženi virusom hepatitisa C i virusom hepatitisa B (povratak hepatitisa B).

Ako ste odrasli bolesnik s istodobnom infekcijom virusima HCV i HIV i primate vrlo djelotvornu antiretrovirusnu terapiju, dodavanje ovog lijeka i ribavirina može povećati rizik od mliječne acidoze, zatajenja jetre i razvoja krvnih poremećaja (smanjenja broja crvenih krvnih stanica koje prenose kisik, određenih bijelih krvnih stanica koje pomažu u borbi protiv infekcije i broja stanica koje zgrušavaju krv, koje se zovu trombociti).

Ostale nuspojave (nisu prethodno navedene) koje su se javile kod primjene ovog lijeka u kombinaciji s kapsulama ribavirina (odrasli) u bolesnika s istodobnom infekcijom virusima HCV i HIV koji primaju vrlo djelotvornu antiretrovirusnu terapiju su:

-kandidijaza usta (gljivična infekcija u ustima),

-narušen metabolizam masti,

-smanjen broj CD4 limfocita,

-smanjen tek,

-bol u leđima,

-hepatitis,

-bol u udovima,

-i razni poremećaji nalaza laboratorijskih pretraga krvi.

Nuspojave u djece i adolescenata

Sljedeće nuspojave javile su se u djece i adolescenata:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

-gubitak teka, omaglica, glavobolja, povraćanje, mučnina, bol u trbuhu,

-gubitak kose, suha koža, bol u zglobovima i mišićima, crvenilo na mjestu injekcije,

-razdražljivost, umor, loše osjećanje, bol, zimica, vrućica, simptomi nalik gripi, slabost, smanjena brzina rasta (visina i težina za dob),

-smanjenje broja crvenih krvnih stanica, što može uzrokovati umor, nedostatak zraka, omaglicu.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

-gljivična infekcija, obična prehlada, herpetični mjehurići, faringitis (upala grla), upala sinusa, infekcija uha, kašalj, grlobolja, osjećaj hladnoće, bol u oku,

-smanjenje broja stanica koje zgrušavaju krv, a zovu se trombociti, što može dovesti do laganog nastajanja modrica i spontanog krvarenja, otečene žlijezde (otečeni limfni čvorovi), poremećaji nalaza krvnih pretraga funkcije štitnjače, smanjena aktivnost štitnjače, zbog čega se možete osjećati umorno, depresivno, biti osjetljiviji na hladnoću i imati druge simptome,

-želja ili pokušaj samoozljeđivanja, agresivno ponašanje, uznemirenost, ljutnja, promjene raspoloženja, nervoza ili nemir, depresija, tjeskoba, poteškoće s uspavljivanjem ili održavanjem sna, emocionalna nestabilnost, slaba kvaliteta sna, pospanost, poremećaj pažnje,

-promjena osjeta okusa, proljev, želučane smetnje, bol u ustima,

-nesvjestica, palpitacije (osjećaj lupanja srca), ubrzani otkucaji srca, crvenilo uz osjećaj vrućine, krvarenje iz nosa,

-ranice u ustima, ljuštenje usana i pucanje kutova usana, osip, crvenilo kože, svrbež, ekcem (upaljena, crvena, suha koža koja svrbi, ponekad s oštećenjima iz kojih se cijedi tekući sadržaj), akne,

-bol u leđima, mišićno-koštana bol, bol u udovima, suhoća, bol, osip, iritacija ili svrbež na mjestu injekcije.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

-bolno ili otežano mokrenje, učestalo mokrenje, prekomjerna količina bjelančevina u mokraći, bolna mjesečnica,

-svrbež analnog područja (dječje gliste ili askaridi), upala želučane i crijevne sluznice, upala desni, povećana jetra,

-neuobičajeno ponašanje, emocionalni poremećaj, strah, noćne more, nevoljno drhtanje, smanjena osjetljivost na dodir, utrnulost ili trnci, bol koja sijeva uzduž jednog ili više živaca, omamljenost,

-krvarenje iz sluznice koja oblaže unutarnju površinu kapaka, svrbež očiju, bol u oku, zamagljen vid, nepodnošenje svjetla,

-snižen krvni tlak, bljedilo, osjećaj nelagode u nosu, curenje nosa, piskanje pri disanju, otežano disanje, bol ili nelagoda u prsima,

-crvenilo, oticanje, bol kože, herpes zoster, osjetljivost kože na sunčevu svjetlost, osip s točkastim uzdignućima, promjena boje kože, ljuštenje kože, skraćenje mišićnog tkiva, trzanje mišića, bol u licu, stvaranje modrica.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Podsjetnik odraslim bolesnicima kojima je propisano kombinirano liječenje ovim lijekom, boceprevirom i ribavirinom: Molimo pročitajte dio "Moguće nuspojave" u uputi o lijeku za navedene lijekove.

5.Kako čuvati ViraferonPeg

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza "Rok valjanosti".

Čuvati u hladnjaku (2°C–8°C).

Pripremljenu otopinu (otopinu koju ste pripremili dodavanjem vode za injekcije u ViraferonPeg prašak) primijenite odmah ili u roku od 24 sata, ako se čuva u hladnjaku (2°C–8°C).

Ne smijete upotrijebiti ovaj lijek ako primijetite da je prašak, koji mora biti bijeli, promijenio boju. Pripremljena otopina mora biti bistra i bezbojna. Ne smijete upotrijebiti otopinu ako je promijenila boju ili sadrži čestice. ViraferonPeg bočice namijenjene su samo za jednokratnu uporabu.

Neupotrijebljeni sadržaj potrebno je zbrinuti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što ViraferonPeg sadrži

-Djelatna tvar je peginterferon alfa-2b.

ViraferonPeg 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica sadrži 50 mikrograma peginterferona alfa-2b, mjereno na bazi proteina.

Iz jedne bočice dobiva se 50 mikrograma/0,5 ml otopine, kada se pripremi prema uputama.

ViraferonPeg 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica sadrži 80 mikrograma peginterferona alfa-2b, mjereno na bazi proteina.

Iz jedne bočice dobiva se 80 mikrograma/0,5 ml otopine, kada se pripremi prema uputama.

ViraferonPeg 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica sadrži 100 mikrograma peginterferona alfa-2b, mjereno na bazi proteina.

Iz jedne bočice dobiva se 100 mikrograma/0,5 ml otopine, kada se pripremi prema uputama.

ViraferonPeg 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica sadrži 120 mikrograma peginterferona alfa-2b, mjereno na bazi proteina.

Iz jedne bočice dobiva se 120 mikrograma/0,5 ml otopine, kada se pripremi prema uputama.

ViraferonPeg 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica sadrži 150 mikrograma peginterferona alfa-2b, mjereno na bazi proteina.

Iz jedne bočice dobiva se 150 mikrograma/0,5 ml otopine, kada se pripremi prema uputama.

-Drugi sastojci su:

Prašak: natrijev hidrogenfosfat, bezvodni; natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, saharoza i polisorbat 80.

Otapalo: voda za injekcije.

Kako ViraferonPeg izgleda i sadržaj pakiranja

Ovaj lijek je prašak i otapalo (tekućina) za otopinu za injekciju.

Bijeli prašak nalazi se u staklenoj bočici volumena 2 ml, a bistro i bezbojno otapalo nalazi se u staklenoj ampuli volumena 2 ml.

ViraferonPeg je dostupan u različitim veličinama pakiranja:

-1 bočica s praškom za otopinu za injekciju i 1 ampula s otapalom za injekciju;

-1 bočica s praškom za otopinu za injekciju, 1 ampula s otapalom za injekciju, 1 štrcaljka za injekciju, 2 igle za injekciju i 1 tupfer za čišćenje;

-4 bočice s praškom za otopinu za injekciju i 4 ampule s otapalom za injekciju;

-4 bočice s praškom za otopinu za injekciju, 4 ampule s otapalom za injekciju, 4 štrcaljke za injekciju, 8 igala za injekciju i 4 tupfera za čišćenje;

-6 bočica s praškom za otopinu za injekciju i 6 ampula s otapalom za injekciju;

-12 bočica s praškom za otopinu za injekciju, 12 ampula s otapalom za injekciju, 12 štrcaljki za injekciju, 24 igle za injekciju i 12 tupfera za čišćenje.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

SP Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel. +370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel: +420 233 010 111

Tel.: +36 1 888 5300

dpoc_czechslovak @merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33-(0)1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: +40 21 529 2900

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Limited

Tel: +386 1 5204 201

Tel: +353 (0)1 2998700

msd.slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 58282010

 

dpoc_czechslovak @merck.com

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

medicalinformation.it@merck.com

info@msd.fi

Κύπρος

Sverige

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

Tel: +46 77 5700488

cyprus_info@merck.com

medicinskinfo@merck.com

Latvija

United Kingdom

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +371 67364224

Tel: +44 (0) 1992 467272

msd_lv@merck.com

medicalinformationuk@merck.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u MM/GGGG.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Kako da si sami date injekciju lijeka ViraferonPeg?

Vaš zdravstveni radnik će Vas uputiti kako da si sami date injekciju lijeka ViraferonPeg. Ne pokušavajte si dati injekciju ako niste sigurni da razumijete postupak i uvjete davanja injekcije.

Sljedeće upute objašnjavaju kako ćete sami sebi dati injekciju lijeka ViraferonPeg. Pažljivo pročitajte upute i slijedite ih korak po korak.

Priprema

Prije nego što počnete, prikupite sve što Vam je potrebno:

-bočicu ViraferonPeg praška za injekciju;

-ampulu s vodom za injekcije – otapalom s kojim ćete pripremiti ViraferonPeg injekciju;

-štrcaljku od 1 ml;

-dugačku iglu (primjerice 0,8 x 40 mm [21 gauge]) kojom ćete dodati vodu za injekcije u bočicu s ViraferonPeg praškom;

-kratku iglu za potkožnu injekciju (primjerice 0,3 x 13 mm [30 gauge]);

-tupfer za čišćenje.

Dobro operite ruke.

Priprema ViraferonPeg praška za injekciju

Prije pripreme za primjenu, ovaj lijek može biti u obliku bijele tablete koja moža biti cijela ili razlomljena na komadiće, ili bijelog praška.

Kada se cijela količina otapala pomiješa s cijelom količinom ViraferonPeg praška, otopina će imati točnu koncentraciju koja Vam je potrebna za odmjeravanje doze (tj. 0,5 ml otopine sadrži deklariranu količinu lijeka).

Tijekom pripreme ovog lijeka za primjenu kao i prilikom odmjeravanja i injiciranja doze izgubi se mala količina otopine. Stoga svaka bočica sadrži dodatnu količinu otapala i ViraferonPeg praška kako bi se osigurala primjena deklarirane doze u 0,5 ml ViraferonPeg otopine za injekciju.

-Skinite zaštitni zatvarač s bočice s lijekom ViraferonPeg.

-Očistite gumeni vrh bočice tupferom za čišćenje. Možete sačuvati tupfer da očistite kožu na mjestu injekcije.

-Izvadite štrcaljku iz omota i nemojte dodirivati vrh štrcaljke.

-Uzmite dugačku iglu i čvrsto je nataknite na vrh štrcaljke.

-Skinite štitnik s igle ne dodirujući iglu i držite štrcaljku s nataknutom iglom u ruci.

-Nježno kucnite po ampuli s otapalom kako bi sva tekućina pala na dno ampule.

-Otrgnite vrh ampule s otapalom.

-Uvedite iglu u ampulu s otapalom i izvucite cijelu količinu otapala.

-Zatim ubodite iglu kroz gumeni vrh bočice lijeka ViraferonPeg. Nježno prislonite vrh igle na staklenu stijenku bočice i nemojte rukama dodirivati očišćeni vrh bočice.

-Ubrizgajte otapalo POLAGANO, usmjeravajući mlaz tekućine na staklenu stijenku bočice. Nemojte usmjeravati mlaz izravno na tabletu ili prašak i nemojte tekućinu ubrizgati naglo jer će se stvoriti previše mjehurića. Otopina se može nekoliko minuta doimati mutnom ili zapjenjenom. To se može očekivati i nije razlog za zabrinutost.

-Otopite cijeli sadržaj tako da bočicu s lijekom ViraferonPeg njišete nježnim kružnim pokretima dok su štrcaljka i igla pričvršćeni na nju.

-Nemojte tresti bočicu, nego je lagano preokrećite dok se ne otopi sav prašak na vrhu bočice.

-Sadržaj bi sada trebao biti potpuno otopljen.

-Postavite bočicu uspravno i pustite da svi mjehurići prisutni u otopini dođu na vrh. Kada se mjehurići popnu na vrh, otopina bi trebala biti bistra, s malim prstenom mjehurića oko vrha. Tu otopinu upotrijebite odmah. Ako se ne može odmah upotrijebiti, može se čuvati u hladnjaku najdulje 24 sata.

Odmjeravanje doze lijeka ViraferonPeg iz pripremljenog praška za injekciju

Jednom rukom okrenite naopako bočicu i štrcaljku. Pazite da se vrh igle nalazi u pripremljenoj ViraferonPeg otopini. Drugom ćete rukom moći pomicati klip. Polako povlačite klip kako biste u štrcaljku izvukli malo više od točne doze koju Vam je propisao liječnik.

Držite štrcaljku tako da je igla u bočici okrenuta prema gore. Skinite štrcaljku s dugačke igle tako da igla ostane u bočici i nemojte pritom dodirivati vrh štrcaljke. Uzmite kratku iglu i čvrsto je nataknite na vrh štrcaljke. Skinite štitnik s igle na štrcaljki i provjerite ima li u štrcaljki mjehurića zraka. Ako vidite mjehuriće, malo povucite klip, nježno lupkajte po štrcaljki držeći je iglom usmjerenom prema gore dok mjehurići ne nestanu. Polagano gurnite klip nazad do točne doze. Vratite štitnik za iglu i odložite štrcaljku s iglom na ravnu površinu.

Provjerite je li otopina na sobnoj temperaturi do 25°C. Ako je otopina hladna, zagrijte štrcaljku između dlanova. Prije primjene pregledajte pripremljenu otopinu. Ne smijete je upotrijebiti ako je promijenila boju ili su u njoj prisutne čestice. Sada ste spremni za injiciranje doze.

Injiciranje otopine

Odaberite mjesto na tijelu u koje ćete dati injekciju. Najbolja mjesta za injekciju su područja gdje se između kože i mišića nalazi sloj masnog tkiva, kao što su: bedro, vanjska strana nadlaktice (možda ćete trebati pomoć druge osobe za ovo mjesto) ili trbuh (osim pupka i područja struka). Ako ste izuzetno vitki, za davanje injekcije koristite samo bedro ili vanjsku stranu nadlaktice.

Svaki puta dajte injekciju na drugo mjesto na tijelu.

Očistite i dezinficirajte kožu na mjestu gdje ćete dati injekciju. Pričekajte da se to područje osuši. Skinite štitnik s igle. Jednom rukom uhvatite između dva prsta dio kože koji nije jako napet. Drugom rukom uzmite štrcaljku i držite je kao olovku. Ubodite iglom nabor kože koji držite između prstiju, pod kutom od približno 45°. Nakon što ubodete iglu, maknite ruku kojom ste držali nabor kože i njome držite tijelo štrcaljke. Jednom rukom vrlo polagano povucite klip. Ako u štrcaljku uđe krv, to znači da je igla probola krvnu žilu. Nemojte injicirati na to mjesto. Izvucite iglu i ponovite postupak. Injicirajte otopinu tako što ćete nježno pritisnuti klip sve do kraja.

Izvucite iglu ravno iz kože. Po potrebi pritisnite mjesto injiciranja nekoliko sekundi malim tupferom ili sterilnom gazom. Nemojte masirati mjesto injekcije. Krvari li, prekrijte ga flasterom.

Bočicu, ampulu i pribor za injiciranje namijenjen za jednokratnu primjenu morate zbrinuti. Štrcaljku i igle treba odložiti na siguran način u zatvoren spremnik.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

ViraferonPeg 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici ViraferonPeg 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici ViraferonPeg 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici ViraferonPeg 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici ViraferonPeg 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici

peginterferon alfa-2b

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je ViraferonPeg i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati ViraferonPeg

3.Kako primjenjivati ViraferonPeg

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati ViraferonPeg

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je ViraferonPeg i za što se koristi

Djelatna tvar u ovom lijeku je protein peginterferon alfa-2b, koji pripada skupini lijekova koji se nazivaju interferoni. Interferone proizvodi Vaš imunološki sustav kako bi pomogli u borbi protiv infekcija i teških bolesti. Ovaj lijek se injicira u tijelo kako bi djelovao na imunološki sustav. Ovaj lijek se koristi za liječenje kroničnog hepatitisa C, virusne infekcije jetre.

Odrasli

Kombinacija ovog lijeka, ribavirina i boceprevira preporučuje se za liječenje nekih vrsta kronične infekcije virusom hepatitisa C (naziva se i HCV infekcijom) u odraslih osoba u dobi od 18 i više godina. Može se koristiti u odraslih koji prethodno nisu liječili HCV infekciju ili koji su ranije koristili lijekove koji se zovu interferoni i pegilirani interferoni.

Kombinacija ovog lijeka i ribavirina preporučuje se za odrasle bolesnike u dobi od 18 i više godina koji prethodno nisu bili liječeni ovim lijekovima. To uključuje i odrasle bolesnike koji istodobno imaju i klinički stabilnu infekciju virusom HIV-a (virus humane imunodeficijencije). Ova se kombinacija također može koristiti u liječenju odraslih bolesnika koji prethodno nisu uspješno odgovorili na liječenje interferonom alfa ili peginterferonom alfa u kombinaciji s ribavirinom ili na liječenje samo interferonom alfa.

Ako je za Vaše zdravstveno stanje uzimanje ribavirina opasno, ili Vam je već izazvao tegobe kad ste ga uzimali, liječnik će Vam vjerojatno propisati samo ovaj lijek.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se u kombinaciji s ribavirinom koristi u djece dobi od 3 i više godina i adolescenata koji se ranije nisu liječili od kroničnog hepatitisa C.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati ViraferonPeg

Nemojte primjenjivati ViraferonPeg

Morate reći svom liječniku prije početka liječenja ako ste Vi ili dijete o kojem skrbite:

-alergični na peginterferon alfa-2b ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6),

-alergični na bilo koji interferon,

-imali teških srčanih tegoba,

-imate srčanu bolest koja posljednjih 6 mjeseci nije dobro kontrolirana,

-bolujete od neke teške bolesti zbog koje ste vrlo slabi,

-imate autoimuni hepatitis ili bilo koji drugi poremećaj imunološkog sustava,

-uzimate lijekove koji potiskuju (oslabljuju) Vaš imunološki sustav,

-imate uznapredovalu, nekontroliranu bolest jetre (osim hepatitisa C),

-imate bolest štitnjače koja nije dobro kontrolirana lijekovima,

-imate epilepsiju, bolest koja izaziva konvulzije (napadaje),

-uzimate lijek telbivudin (vidjeti dio "Drugi lijekovi i ViraferonPeg"),

Ne smijete primjenjivati ViraferonPeg ako se bilo što od gore navedenoga odnosi na Vas ili dijete za koje skrbite.

Osim toga, djeca i adolescenti ne smiju uzimati ovaj lijek ako su imali ozbiljne neurološke ili psihičke tegobe poput teške depresije ili razmišljanja o samoubojstvu.

Podsjetnik: molimo pročitajte i dio "Nemojte uzimati" u uputi o lijeku za ribavirin i boceprevir prije nego što ih uzmete u kombinaciji s ovim lijekom.

Upozorenja i mjere opreza

U slučaju teške alergijske reakcije (kao što su otežano disanje, piskanje pri disanju ili koprivnjača) odmah potražite liječničku pomoć.

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete ovaj lijek, ako ste Vi ili dijete o kojem skrbite:

-imali teški neurološki ili psihički poremećaj ili uzimali neko sredstvo ovisnosti (npr. alkohol ili droge),

Primjena ovog lijeka nije dozvoljena u djece i adolescenata koji imaju ili su nekada imali teško psihijatrijsko stanje (vidjeti dio "Nemojte uzimati ViraferonPeg" gore).

-ako se liječite od psihičke bolesti ili ste se u prošlosti liječili od bilo kojeg drugog neurološkog ili psihičkog poremećaja, uključujući depresiju (poput osjećaja tuge, malodušnosti) ili ponašanje koje upućuje na moguće samoubojstvo ili ubojstvo (vidjeti dio 4. "Moguće nuspojave")

-ikada imali srčani udar ili srčane tegobe,

-ako imate bolest bubrega, liječnik Vam može propisati nižu dozu od uobičajene te će redovito tijekom liječenja pratiti vrijednosti parametara bubrežne funkcije u krvi. Ako se ovaj lijek primjenjuje u kombinaciji s ribavirinom, liječnik mora Vas ili dijete o kojem skrbite pažljivije nadzirati zbog mogućeg smanjenja broja crvenih krvnih stanica.

-ako imate cirozu ili druge tegobe s jetrom (osim hepatitisa C),

-razvili simptome povezane s prehladom ili drugom infekcijom dišnih puteva, kao što su vrućica, kašalj ili bilo kakva poteškoća s disanjem,

-ako bolujete od šećerne bolesti ili imate povišen krvni tlak, liječnik Vas ili dijete o kojem skrbite može uputiti na pregled očiju,

-imali neku ozbiljnu bolest koja je utjecala na disanje ili krv,

-ako imate kožne poremećaje, psorijazu ili sarkoidozu, koji se mogu pogoršati tijekom uzimanja ovog lijeka,

-ako planirate trudnoću, porazgovarajte o tome s liječnikom prije nego počnete uzimati ovaj lijek,

-ako ste primili presadak organa, bilo bubrega ili jetre, liječenje interferonom može povećati rizik od odbacivanja. Svakako o tome razgovarajte sa svojim liječnikom,

-ako se istodobno liječite zbog HIV infekcije (vidjeti dio "Drugi lijekovi i ViraferonPeg"),

-ako imate ili ste prethodno imali infekciju virusom hepatitisa B, jer će Vas liječnik možda htjeti pomnije pratiti.

Podsjetnik: Molimo pročitajte i dio "Upozorenja i mjere opreza" u uputi o lijeku za ribavirin prije nego što ga uzmete u kombinaciji s ovim lijekom.

Tegobe sa zubima i usnom šupljinom prijavljene su u bolesnika koji su primali ovaj lijek u kombinaciji s ribavirinom. Mogu se razviti bolesti desni koje mogu dovesti do gubitka zuba. Možda ćete imati suha usta ili povraćati, što može oštetiti zube. Važno je temeljito prati zube dvaput na dan, isprati usta ako povraćate i redovito odlaziti na preglede zuba.

Za vrijeme liječenja neki bolesnici mogu imati tegobe s očima ili u rijetkim slučajevima izgubiti vid. Liječnik Vas prije početka liječenja mora uputiti na očni pregled. U slučaju bilo kakvih promjena vida, morate obavijestiti svog liječnika i bez odlaganja obaviti kompletan očni pregled. Ako bolujete od neke bolesti koja može izazvati kasnije tegobe s očima (npr. šećerna bolest ili povišen krvni tlak), tijekom liječenja morate redovito obavljati očne preglede. Ako Vam se tegobe s očima pogoršaju ili se pojave nove bolesti očiju, liječenje će se prekinuti.

Za vrijeme liječenja lijekom ViraferonPeg liječnik Vam može savjetovati da pijete više tekućine kako bi se spriječio razvoj niskog krvnog tlaka.

Liječnik će provesti pretrage krvi prije početka i za vrijeme liječenja kako bi provjerio je li terapija koju primate sigurna i djelotvorna.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u bolesnika mlađih od 3 godine.

Drugi lijekovi i ViraferonPeg

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vi ili dijete o kojem skrbite:

uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje lijekove ili vitamine/dodatke prehrani, uključujući lijekove koje ste nabavili bez recepta.

imate infekciju i virusom humane imunodeficijencije (HIV pozitivni) i virusom hepatitisa C

(HCV) i uzimate lijek(ove) protiv HIV-a (nukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze i/ili vrlo djelotvornu antiretrovirusnu terapiju). Liječnik će Vas nadzirati zbog znakova i simptoma ovih stanja.

o Uzimanje ovog lijeka u kombinaciji s ribavirinom i lijekovima protiv HIV-a može povećati rizik od mliječne acidoze, zatajenja jetre i poremećaja krvne slike: smanjenja broja crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica i stanica koje zgrušavaju krv i zovu se trombociti. Bolesnici s uznapredovalom bolešću jetre koji primaju vrlo djelotvornu antiretrovirusnu terapiju mogu imati povećan rizik od pogoršanja funkcije jetre, tako da dodavanje ovog lijeka, samog ili u kombinaciji s ribavirinom, može povećati taj rizik.

o Nije sigurno hoće li ribavirin promijeniti način djelovanja lijekova zidovudin ili stavudin. Stoga ćete redovito obavljati krvne pretrage kako bi se uvjerili da se HIV infekcija ne pogoršava. Ako se pogoršava, liječnik će odlučiti je li potrebno promijeniti terapiju ribavirinom. Osim toga, bolesnici koji se liječe ovim lijekom u kombinaciji s ribavirinom, a uzimaju i zidovudin mogu imati povećan rizik za razvoj anemije (smanjen broj crvenih krvnih stanica). Stoga se ne preporučuje uporaba zidovudina s ovim lijekom u kombinaciji s ribavirinom.

Podsjetnik: molimo pročitajte dio "Drugi lijekovi" u uputi o lijeku za ribavirin prije nego što ga uzmete u kombinaciji s ovim lijekom.

uzimate telbivudin. Ako uzimate telbivudin s ovim lijekom ili bilo kojim inteferonom koji se primjenjuje injekcijom, imate povećan rizik za razvoj periferne neuropatije (utrnulost, trnci i/ili osjeti žarenja u rukama i/ili nogama). Ovi događaji mogu biti i teži. Stoga ne smijete uzimati ovaj lijek istodobno s telbivudinom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

U istraživanjima na gravidnim životinjama interferoni su ponekad izazvali pobačaj. Učinak ovog lijeka na trudnoću u ljudi nije poznat. Djevojke ili žene u reproduktivnoj dobi moraju koristiti pouzdanu kontracepciju za vrijeme liječenja ovim lijekom.

Ribavirin može izazvati teška oštećenja nerođenog djeteta. Stoga, Vi i Vaš partner morate koristiti posebne mjere zaštite pri spolnom odnosu, ako postoji bilo kakva mogućnost trudnoće:

-ako ste djevojka ili žena u reproduktivnoj dobi, koja uzima ribavirin:

morate imati negativan test na trudnoću prije liječenja, svaki mjesec za vrijeme liječenja te tijekom 4 mjeseca nakon prestanka liječenja. Morate koristiti pouzdanu kontracepciju za vrijeme uzimanja

ribavirina i još 4 mjeseca nakon prestanka liječenja. O tome morate razgovarati sa svojim liječnikom.

-ako ste muškarac koji uzima ribavirin:

ne smijete imati spolne odnose s trudnicom bez uporabe kondoma. Ako vaša partnerica nije trudna, ali je u reproduktivnoj dobi, mora obavljati test na trudnoću svakog mjeseca za vrijeme Vašeg liječenja te još 7 mjeseci nakon prestanka liječenja. Vi ili Vaša partnerica morate koristiti pouzdanu kontracepciju za vrijeme Vašeg liječenja ribavirinom i još 7 mjeseci nakon prestanka liječenja. O tome morate razgovarati sa svojim liječnikom.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se ovaj lijek u majčino mlijeko. Stoga ne smijete dojiti dijete ako uzimate ovaj lijek. Obratite se svom liječniku za savjet.

Podsjetnik: molimo pročitajte dio "Trudnoća i dojenje" u uputi o lijeku za ribavirin prije nego što ga uzmete u kombinaciji s ovim lijekom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nemojte upravljati vozilom niti rukovati alatima ili strojevima ako se osjećate umorno, pospano ili smeteno dok uzimate ovaj lijek.

ViraferonPeg sadrži saharozu

Ovaj lijek sadrži saharozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke vrste šećera, posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) u 0,7 ml, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako primjenjivati ViraferonPeg

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Opći podaci o uzimanju ovog lijeka

Liječnik je odredio pravu dozu ovog lijeka na temelju Vaše tjelesne težine odnosno tjelesne težine djeteta o kojem skrbite. Ako bude potrebno, doza se može mijenjati tijekom liječenja.

ViraferonPeg je namijenjen za potkožnu primjenu. To znači da se kratkom iglom ubrizgava u masno tkivo odmah ispod kože. Ako si sami dajete ovaj lijek, dobit ćete upute kako si pripremiti i dati injekciju. Detaljne upute za potkožnu primjenu se nalaze na kraju ove upute (vidjeti DODATAK

UPUTI O LIJEKU "Kako koristiti ViraferonPeg napunjenu brizgalicu").

Pripremite dozu neposredno prije nego je namjeravate injicirati i odmah je primijenite. Pažljivo promotrite izgled pripremljene otopine prije nego je primijenite. Otopina mora biti bistra i bezbojna. Ne koristite otopinu ako je promijenila boju (u odnosu na originalnu) ili sadrži čestice. Nakon što si

date injekciju, zbrinite ViraferonPeg napunjenu brizgalicu (CLEARCLICK) s preostalom neupotrijebljenom otopinom. Za upute o zbrinjavanju vidjeti dio 5 "Kako čuvati ViraferonPeg".

Injekciju ovog lijeka primijenite jedanput na tjedan, uvijek u isti dan. Davanje injekcije u isto doba dana svakog tjedna pomoći će Vam da ne zaboravite uzeti lijek.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Nemojte primjenjivati veću dozu od preporučene i uzimajte lijek onoliko dugo koliko Vam je propisano.

Ako je liječnik propisao ovaj lijek zajedno s ribavirinom ili s ribavirinom i boceprevirom, molimo pročitajte uputu o lijeku za ribavirin i boceprevir prije nego započnete kombinirano liječenje.

Primjena u odraslih – ViraferonPeg u kombiniranom liječenju

Kad se uzima u kombinaciji s kapsulama ribavirina, ovaj lijek se obično primjenjuje u dozi od 1,5 mikrograma po kilogramu tjelesne težine, jedanput na tjedan. Ako imate bolest bubrega, doza može biti niža, ovisno o bubrežnoj funkciji.

Primjena u odraslih – liječenje samo lijekom ViraferonPeg

Kad se primjenjuje samostalno, ovaj lijek se obično daje u dozi od 0,5 ili 1,0 mikrograma po kilogramu tjelesne težine jedanput na tjedan, tijekom 6 mjeseci do godinu dana. Ako imate bolest bubrega, doza može biti niža, ovisno o funkciji bubrega. Liječnik će odrediti točnu dozu za Vas.

Primjena u djece u dobi od 3 i više godina i adolescenata

ViraferonPeg će se primjenjivati u kombinaciji s ribavirinom. Doza lijeka ViraferonPeg izračunava se prema tjelesnoj visini i težini. Liječnik će odrediti točnu dozu za Vas ili dijete za koje skrbite. Liječenje traje najdulje godinu dana, prema procjeni liječnika za Vas ili dijete o kojem skrbite.

Svi bolesnici

Ako sami sebi dajete injekcije ovog lijeka, molimo budite sigurni da je doza koja Vam je propisana jasno navedena na pakiranju lijeka koji uzimate.

Ako primijenite više lijeka ViraferonPeg nego što ste trebali

Što prije obavijestite o tome liječnika ili drugog zdravstvenog radnika, ili liječnika odnosno drugog zdravstvenog radnika djeteta o kojem skrbite.

Ako ste zaboravili primijeniti ViraferonPeg

Uzmite/primijenite dozu ovog lijeka čim se sjetite, ali samo unutar 1-2 dana nakon zaboravljene doze. Ako je preostalo vrlo malo vremena do sljedeće injekcije, ne smijete uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu, nego nastavite s liječenjem po uobičajenom rasporedu.

Ako niste sigurni, obratite se liječniku ili ljekarniku, odnosno liječniku ili ljekarniku djeteta o kojem skrbite.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Iako se ne moraju pojaviti sve navedene nuspojave, možda ćete trebati liječničku pomoć ako nastupe. Kada se ovaj lijek uzima samostalno, za neke od ovih nuspojava manje je vjerojatno da će se pojaviti, a neke se uopće nisu pojavile.

Psihijatrijske nuspojave i nuspojave središnjeg živčanog sustava:

Neke osobe postanu depresivne kad uzimaju ovaj lijek samostalno ili u kombiniranoj terapiji s ribavirinom, a u nekim slučajevima su razmišljali o ugrožavanju života drugih ljudi, o samoubojstvu ili su iskazivali agresivno ponašanje (ponekad usmjereno protiv drugih). Neki bolesnici su stvarno počinili samoubojstvo. Zatražite hitnu liječničku pomoć ako primijetite da postajete depresivni, razmišljate o

samoubojstvu ili primijetite promjene u svom ponašanju. Zatražite pomoć člana obitelji ili bliskog prijatelja koji će Vas upozoriti na znakove depresije ili promjene u Vašem ponašanju.

Djeca i adolescenti su osobito skloni razvoju depresije dok se liječe ovim lijekom i ribavirinom. Odmah se obratite liječniku ili zatražite hitnu pomoć ako primijetite bilo koje simptome neuobičajenog ponašanja, ako su depresivni ili osjećaju da žele nauditi sebi ili drugima.

Rast i razvoj (djeca i adolescenti):

Za vrijeme liječenja ovim lijekom u kombinaciji s ribavirinom u trajanju do godine dana, neka djeca i adolescenti nisu narasli niti dobili na težini koliko se očekivalo. Neka djeca nisu dostigla svoju planiranu visinu unutar 1-5,5 godina nakon završetka liječenja.

Odmah se javite svom liječniku ako se tijekom liječenja pojavi bilo koja od sljedećih ozbiljnih nuspojava:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

-tegobe s disanjem (uključujući nedostatak zraka),

-depresivnost,

-poteškoće sa spavanjem, razmišljanjem ili koncentracijom, omaglica,

-jaka bol ili grčevi u trbuhu,

-vrućica ili zimica koje se javljaju nakon nekoliko tjedana liječenja,

-bolni ili upaljeni mišići (ponekad jako).

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

-bol u prsnom košu, promjene u načinu otkucaja srca,

-smetenost,

-poteškoće u održavanju budnosti, utrnulost ili trnci,

-bol u križima ili slabinama; otežano mokrenje ili nemogućnost mokrenja,

-problemi s očima ili vidom ili sluhom,

-jako ili bolno crvenilo kože ili sluznice,

-jako krvarenje iz nosa, desni ili bilo kojeg drugog dijela tijela.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

-želja za samoozljeđivanjem,

-halucinacije.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

-konvulzije ("napadaji"),

-krv ili krvni ugrušci u stolici (ili crna, katranasta stolica).

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

-želja za ozljeđivanjem drugih.

Ostale nuspojave koje su prijavljene u odraslih osoba uključuju:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

-depresivnost, razdražljivost, poteškoće s uspavljivanjem ili održavanjem sna, tjeskoba ili nervoza, poteškoće s koncentracijom, promjene raspoloženja,

-glavobolja, omaglica, osjećaj umora, zimica s tresavicom, vrućica, simptomi nalik gripi, virusna infekcija, slabost,

-otežano disanje, faringitis (upala grla), kašalj,

-bol u trbuhu, povraćanje, mučnina, proljev, gubitak teka, gubitak tjelesne težine, suha usta,

-gubitak kose, svrbež, suha koža, osip, iritacija ili crvenilo (i rijetko, oštećenje kože) na mjestu injekcije,

-smanjenje broja crvenih krvnih stanica (to može uzrokovati umor, nedostatak zraka, omaglicu), smanjenje broja određenih bijelih krvnih stanica (to Vas čini osjetljivijima na različite infekcije),

-bolovi u zglobovima i mišićima, bol u mišićima i kostima.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

-smanjenje broja stanica koje zgrušavaju krv, koje se zovu trombociti, što može imati za posljedicu lako nastajanje modrica i spontano krvarenje, povišena razina mokraćne kiseline u krvi (kao kod gihta), niska razina kalcija u krvi,

-smanjena aktivnost štitnjače (zbog čega se možete osjećati umorno, depresivno, biti osjetljiviji na hladnoću i imati druge simptome), pojačana aktivnost štitnjače (što može uzrokovati nervozu, nepodnošenje topline i prekomjerno znojenje, gubitak tjelesne težine, lupanje srca, nevoljno drhtanje), otečene žlijezde (otečeni limfni čvorovi), žeđ,

-promijenjeno ili agresivno ponašanje (ponekad usmjereno protiv drugih), uznemirenost, nervoza, pospanost, poteškoće sa spavanjem, neuobičajeni snovi, nedostatak interesa, gubitak spolnog nagona, problemi s erekcijom, pojačan tek, smetenost, drhtanje ruku, loša koordinacija, vrtoglavica (osjećaj vrtnje), utrnulost, bol ili trnci, pojačana ili smanjena osjetljivost na dodir, napetost mišića, bol u udovima, artritis, migrena, pojačano znojenje,

-bol ili infekcija oka, zamagljen vid, suhe ili suzne oči, promjene sluha/gubitak sluha, zvonjava u ušima,

-upala sinusa, infekcije dišnih puteva, začepljen nos ili curenje iz nosa, poteškoće s govorom, krvarenje iz nosa, pojava herpetičnih mjehurića (herpes simpleks), gljivične ili bakterijske infekcije, infekcija uha/bol u uhu,

-probavne tegobe (želučane smetnje), žgaravica, crvenilo ili ranice u ustima, osjećaj žarenja na jeziku, crvene ili krvareće desni, zatvor, crijevni plinovi, nadutost, hemoroidi, ranice na jeziku, promjena osjeta okusa, problemi sa zubima, prekomjeran gubitak vode iz tijela, povećana jetra,

-psorijaza, osjetljivost kože na sunčevu svjetlost, osip s točkastim uzdignućima, crvenilo kože ili kožne promjene, otečeno lice, otečene ruke ili stopala, ekcemi (upaljena, crvena, suha koža koja svrbi, ponekad s promjenama iz kojih se cijedi tekući sadržaj), akne, koprivnjača, promijenjena kvaliteta kose, promjene na noktima, bol na mjestu injiciranja,

-tegobne, neredovite mjesečnice ili izostanak mjesečnice, obilne i dugotrajne mjesečnice, tegobe s jajnicima ili u rodnici, bol u dojkama, poremećaj spolne funkcije, iritacija prostate, česta potreba za mokrenjem,

-bol u prsima, bol pod desnim rebrenim lukom, loše osjećanje, snižen ili povišen krvni tlak, predosjećaj nesvjestice, crvenilo uz osjećaj vrućine, palpitacije (osjećaj lupanja srca), ubrzani otkucaji srca.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

-samoubojstvo, pokušaj samoubojstva, razmišljanja o ugrožavanju vlastitog života, napad panike, deluzije, halucinacija,

-reakcija preosjetljivosti na lijek, srčani udar, upala gušterače, bol u kostima i šećerna bolest,

-pamučaste mrlje u mrežnici (bijele nakupine na mrežnici).

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

-dijabetička ketoacidoza (hitno stanje zbog nakupljanja ketonskih tijela u krvi kao posljedica nekontrolirane šećerne bolesti),

-napadaji (konvulzije) i bipolarni poremećaji (poremećaji raspoloženja obilježeni naizmjeničnim epizodama tuge i uzbuđenja),

-problemi s očima koji obuhvaćaju promjene vida, oštećenje mrežnice, opstrukciju mrežnične arterije, upalu očnog živca, oticanje oka,

-kongestivno zatajenje srca, poremećaj srčanog ritma, perikarditis (upala srčane ovojnice), upala i degeneracija mišićnog tkiva i perifernih živaca, tegobe s bubrezima,

-sarkoidoza (bolest koju prate stalna vrućica, gubitak tjelesne težine, bol i oticanje zglobova, oštećenja kože i otečene žlijezde).

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

-aplastična anemija, moždani udar (cerebrovaskularni događaj), toksična epidermalna nekroliza/ Stevens-Johnsonov sindrom/multiformni eritem (različite vrste osipa različitog stupnja težine, pa i sa smrtnim ishodom, kod kojih se mogu javiti mjehuri u ustima, nosu, na očima i drugim sluznicama te guljenje zahvaćenog dijela kože).

-gubitak svijesti se javlja vrlo rijetko kod primjene alfa interferona, većinom u starijih bolesnika liječenih visokim dozama.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

-izolirana aplazija crvene krvne loze (stanje u kojem organizam prestaje proizvoditi ili smanjeno proizvodi crvene krvne stanice). To uzrokuje tešku anemiju, čiji simptomi mogu biti neuobičajen umor i manjak energije.

-facijalna paraliza (opuštena ili obješena jedna strana lica), teške alergijske reakcije poput angioedema (alergijska bolest kože obilježena ograničenim oteklinama koje zahvaćaju kožu i potkožne slojeve te sluznice i ponekad unutarnje organe), manija (pretjerano ili nerazumno oduševljenje), perikardijalni izljev (nakupljanje tekućine između perikarda (srčane ovojnice) i samog srca), sindrom Vogt-Koyanagi-Harada (autoimuni upalni poremećaj koji zahvaća oči, kožu, te ušne, moždane i ovojnice kralježnične moždine), promjena boje jezika.

-razmišljanja o ugrožavanju života drugih ljudi.

-plućna fibroza (stvaranje ožiljaka na plućima).

-plućna arterijska hipertenzija - bolest jakog suženja krvnih žila u plućima što rezultira visokim krvnim tlakom u krvnim žilama koje prenose krv iz srca u pluća. Ovo može nastupiti posebice u bolesnika s faktorima rizika poput infekcije HIV-om ili teških problema s jetrom (ciroza). Nuspojave se mogu razviti u različitim vremenskim točkama tijekom liječnja, najčešće nekoliko mjeseci nakon početka liječenja s lijekom ViraferonPeg.ponovna aktivacija hepatitisa B u bolesnika koji su istodobno zaraženi virusom hepatitisa C i virusom hepatitisa B (povratak hepatitisa B).

Ako ste odrasli bolesnik s istodobnom infekcijom virusima HCV i HIV i primate vrlo djelotvornu antiretrovirusnu terapiju, dodavanje ovog lijeka i ribavirina može povećati rizik od mliječne acidoze, zatajenja jetre i razvoja krvnih poremećaja (smanjenja broja crvenih krvnih stanica koje prenose kisik, određenih bijelih krvnih stanica koje pomažu u borbi protiv infekcije i broja stanica koje zgrušavaju krv, koje se zovu trombociti).

Ostale nuspojave (nisu prethodno navedene) koje su se javile kod primjene ovog lijeka u kombinaciji s kapsulama ribavirina (odrasli) u bolesnika s istodobnom infekcijom virusima HCV i HIV koji primaju vrlo djelotvornu antiretrovirusnu terapiju su:

-kandidijaza usta (gljivična infekcija u ustima),

-narušen metabolizam masti,

-smanjen broj CD4 limfocita,

-smanjen tek,

-bol u leđima,

-hepatitis,

-bol u udovima,

-i razni poremećaji nalaza laboratorijskih pretraga krvi.

Nuspojave u djece i adolescenata

Sljedeće nuspojave javile su se u djece i adolescenata:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

-gubitak teka, omaglica, glavobolja, povraćanje, mučnina, bol u trbuhu,

-gubitak kose, suha koža, bol u zglobovima i mišićima, crvenilo na mjestu injekcije,

-razdražljivost, umor, loše osjećanje, bol, zimica, vrućica, simptomi nalik gripi, slabost, smanjena brzina rasta (visina i težina za dob),

-smanjenje broja crvenih krvnih stanica, što može uzrokovati umor, nedostatak zraka, omaglicu.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

-gljivična infekcija, obična prehlada, herpetični mjehurići, faringitis (upala grla), upala sinusa, infekcija uha, kašalj, grlobolja, osjećaj hladnoće, bol u oku,

-smanjenje broja stanica koje zgrušavaju krv, a zovu se trombociti, što može dovesti do laganog nastajanja modrica i spontanog krvarenja, otečene žlijezde (otečeni limfni čvorovi), poremećaji

nalaza krvnih pretraga funkcije štitnjače, smanjena aktivnost štitnjače, zbog čega se možete osjećati umorno, depresivno, biti osjetljiviji na hladnoću i imati druge simptome,

-želja ili pokušaj samoozljeđivanja, agresivno ponašanje, uznemirenost, ljutnja, promjene raspoloženja, nervoza ili nemir, depresija, tjeskoba, poteškoće s uspavljivanjem ili održavanjem sna, emocionalna nestabilnost, slaba kvaliteta sna, pospanost, poremećaj pažnje,

-promjena osjeta okusa, proljev, želučane smetnje, bol u ustima,

-nesvjestica, palpitacije (osjećaj lupanja srca), ubrzani otkucaji srca, crvenilo uz osjećaj vrućine, krvarenje iz nosa,

-ranice u ustima, ljuštenje usana i pucanje kutova usana, osip, crvenilo kože, svrbež, ekcem (upaljena, crvena, suha koža koja svrbi, ponekad s oštećenjima iz kojih se cijedi tekući sadržaj), akne,

-bol u leđima, mišićno-koštana bol, bol u udovima, suhoća, bol, osip, iritacija ili svrbež na mjestu injekcije.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

-bolno ili otežano mokrenje, učestalo mokrenje, prekomjerna količina bjelančevina u mokraći, bolna mjesečnica,

-svrbež analnog područja (dječje gliste ili askaridi), upala želučane i crijevne sluznice, upala desni, povećana jetra,

-neuobičajeno ponašanje, emocionalni poremećaj, strah, noćne more, nevoljno drhtanje, smanjena osjetljivost na dodir, utrnulost ili trnci, bol koja sijeva uzduž jednog ili više živaca, omamljenost,

-krvarenje iz sluznice koja oblaže unutarnju površinu kapaka, svrbež očiju, bol u oku, zamagljen vid, nepodnošenje svjetla,

-snižen krvni tlak, bljedilo, osjećaj nelagode u nosu, curenje nosa, piskanje pri disanju, otežano disanje, bol ili nelagoda u prsima,

-crvenilo, oticanje, bol kože, herpes zoster, osjetljivost kože na sunčevu svjetlost, osip s točkastim uzdignućima, promjena boje kože, ljuštenje kože, skraćenje mišićnog tkiva, trzanje mišića, bol u licu, stvaranje modrica.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Podsjetnik odraslim bolesnicima kojima je propisano kombinirano liječenje ovim lijekom, boceprevirom i ribavirinom: Molimo pročitajte dio "Moguće nuspojave" u uputi o lijeku za navedene lijekove.

5. Kako čuvati ViraferonPeg

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza "Rok valjanosti".

Čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati.

Pripremljenu otopinu (otopinu koju ste pripremili miješanjem praška i tekućine u napunjenoj brizgalici) primijenite odmah ili u roku od 24 sata, ako se čuva u hladnjaku (2°C–8°C).

Ne smijete upotrijebiti ovaj lijek ako primijetite da je prašak, koji mora biti bijeli, promijenio boju. Pripremljena otopina mora biti bistra i bezbojna. Ne smijete upotrijebiti otopinu ako je promijenila boju ili sadrži čestice. Nakon primjene doze, zbrinite ViraferonPeg napunjenu brizgalicu (CLEARCLICK) i neupotrebljenu otopinu koju sadržava.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što ViraferonPeg sadrži

-Djelatna tvar je peginterferon alfa-2b.

ViraferonPeg 50 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici Jedna napunjena brizgalica sadrži 50 mikrograma peginterferona alfa-2b, mjereno na bazi proteina. Jednom napunjenom brizgalicom dobiva se 50 mikrograma/0,5 ml otopine, kada se pripremi prema uputama.

ViraferonPeg 80 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici Jedna napunjena brizgalica sadrži 80 mikrograma peginterferona alfa-2b, mjereno na bazi proteina. Jednom napunjenom brizgalicom dobiva se 80 mikrograma/0,5 ml otopine, kada se pripremi prema uputama.

ViraferonPeg 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici Jedna napunjena brizgalica sadrži 100 mikrograma peginterferona alfa-2b, mjereno na bazi proteina. Jednom napunjenom brizgalicom dobiva se 100 mikrograma/0,5 ml otopine, kada se pripremi prema uputama.

ViraferonPeg 120 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici Jedna napunjena brizgalica sadrži 120 mikrograma peginterferona alfa-2b, mjereno na bazi proteina. Jednom napunjenom brizgalicom dobiva se 120 mikrograma/0,5 ml otopine, kada se pripremi prema uputama.

ViraferonPeg 150 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici Jedna napunjena brizgalica sadrži 150 mikrograma peginterferona alfa-2b, mjereno na bazi proteina. Jednom napunjenom brizgalicom dobiva se 150 mikrograma/0,5 ml otopine, kada se pripremi prema uputama.

-Drugi sastojci su:

Prašak: natrijev hidrogenfosfat, bezvodni; natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, saharoza i polisorbat 80.

Otapalo: voda za injekcije.

Kako ViraferonPeg izgleda i sadržaj pakiranja

Ovaj lijek je prašak i otapalo (tekućina) za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici (CLEARCLICK).

Bijeli prašak te bistro i bezbojno otapalo nalaze se u staklenom ulošku s dvije komore uloženom u brizgalicu za jednokratnu uporabu.

ViraferonPeg je dostupan u različitim veličinama pakiranja:

-1 napunjena brizgalica koja sadrži prašak i otapalo za otopinu za injekciju 1 igla (potisna igla)

2 tupfera za čišćenje

-4 napunjene brizgalice koje sadrže prašak i otapalo za otopinu za injekciju 4 igle (potisna igla)

8 tupfera za čišćenje

-12 napunjenih brizgalica koje sadrže prašak i otapalo za otopinu za injekciju 12 igala (potisna igla)

24 tupfera za čišćenje

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

SP Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel. +370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel: +420 233 010 111

Tel.: +36 1 888 5300

dpoc_czechslovak @merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33-(0)1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: +40 21 529 2900

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Limited

Tel: +386 1 5204 201

Tel: +353 (0)1 2998700

msd.slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 58282010

 

dpoc_czechslovak @merck.com

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

medicalinformation.it@merck.com

info@msd.fi

Κύπρος

Sverige

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

Tel: +46 77 5700488

cyprus_info@merck.com

medicinskinfo@merck.com

Latvija

United Kingdom

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +371 67364224

Tel: +44 (0) 1992 467272

msd_lv@merck.com

medicalinformationuk@merck.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u MM/GGGG.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

DODATAK UPUTI O LIJEKU

Kako koristiti ViraferonPeg napunjenu brizgalicu

Sljedeće upute objašnjavaju kako koristiti napunjenu brizgalicu da biste si dali injekciju. Molimo pažljivo pročitajte upute i slijedite ih korak po korak. Zdravstveni radnik će Vam dati upute o tome kako primijeniti injekciju. Ne pokušavajte si dati injekciju dok ne budete sigurni da razumijete kako koristiti napunjenu brizgalicu. Jedna je napunjena brizgalica namijenjena samo za jednokratnu uporabu.

Priprema

Pronađite dobro osvijetljenu, čistu i ravnu radnu površinu, poput stola.

Izvadite napunjenu brizgalicu iz hladnjaka. Provjerite datum otisnut na kutiji iza "Rok valjanosti" kako biste bili sigurni da rok valjanosti nije istekao. Lijek se ne smije upotrijebiti ako je rok valjanosti istekao.

Izvadite napunjenu brizgalicu iz kutije.

Položite napunjenu brizgalicu na ravnu, čistu površinu i pričekajte da dostigne sobnu temperaturu (ali ne iznad 25ºC). Ovo može potrajati do 20 minuta.

Temeljito operite ruke sapunom i toplom vodom. Radnu površinu, ruke i mjesto injekcije držite čistima kako bi se umanjio rizik od infekcije.

Trebat će Vam sljedeći pribor, koji je uključen u pakiranje:

-napunjena brizgalica (CLEARCLICK)

-igla (potisna igla)

-2 tupfera s alkoholom

Prozorčić

Zaštita za iglu

Tijelo brizgalice

Potisna igla

Vijak za doziranje

1. Promiješajte lijek

Držite napunjenu brizgalicu uspravno tako da je vijak za doziranje okrenut prema dolje.

Okrenite vijak za doziranje na broj 1 (vidjeti Sliku 1). Možda ćete čuti škljocaj.

Slika 1

NEMOJTE TRESTI BRIZGALICU DA BISTE PROMIJEŠALI LIJEK. Nježno preokrenite napunjenu brizgalicu dva puta da biste promiješali lijek (Vidjeti Sliku 2).

Slika 2

Pogledajte kroz prozorčić. Otopina prije primjene mora biti bistra i bezbojna. U njoj može biti nekoliko mjehurića, ali to je normalno. Lijek se ne smije upotrijebiti ako je otopina promijenila boju ili ako sadrži čestice.

2. Pričvrstite iglu

Okrenite vijak za doziranje na broj 2 (vidjeti Sliku 3). Možda ćete čuti škljocaj.

Slika 3

Vrh napunjene brizgalice na koji će se pričvrstiti igla obrišite tupferom s alkoholom (vidjeti Sliku 4).

Slika 4

Prije nego što iglu (potisna igla) pričvrstite na napunjenu brizgalicu, uklonite žuti papirić sa zatvarača igle (vidjeti Sliku 5).

Slika 5

Držite napunjenu brizgalicu uspravno i iglu čvrsto pritisnite prema dolje (vidjeti Sliku 6). Možda ćete čuti nježan zvuk dok budete pritiskali iglu.

Slika 6

Uklonite zatvarač igle. Možda ćete vidjeti kako iz igle izlazi mala količina tekućine (vidjeti Sliku 7). To je normalno.

Slika 7

3. Odaberite dozu

Okrećite vijak za doziranje do doze koja Vam je propisana (vidjeti Sliku 8). Možda ćete čuti škljocanje pri okretanju vijka. Napomena: Zaštita za iglu automatski će ISKOČITI kako budete okretali vijak za doziranje (vidjeti Sliku 9). Prije injekcije vijak za doziranje možete okretati u bilo kojem smjeru do bilo koje doze.

ŠKLJOC!

Slika 8

Slika 9

Spremni ste za injiciranje

Odaberite mjesto injekcije na području trbuha (abdomena) ili bedra. Izbjegavajte područje blizu pupka ili struka. Ako ste jako mršavi, trebali biste injicirati lijek samo u bedro. Lijek trebate injicirati svaki puta na drugo mjesto. Nemojte injicirati ViraferonPeg na mjesta na kojima je koža nadražena, crvena, gdje su prisutne modrice, infekcija, ožiljci, strije ili izbočine.

Očistite mjesto za injiciranje novim tupferom s alkoholom. Pričekajte da se koža osuši na zraku.

Prstima uhvatite nabor labave kože na području koje ste očistili za injekciju.

Pritisnite napunjenu brizgalicu na kožu kao što je prikazano na Slici 10. Zaštita za iglu automatski će kliznuti unatrag kako bi se igla oslobodila za injiciranje lijeka.

Držite napunjenu brizgalicu na koži 15 sekundi. Napomena: Napunjena brizgalica će škljocati tijekom najviše 10 sekundi – ovisno o dozi. Dodatnih 5 sekundi jamči primjenu cijele doze. Napomena: Kad izvučete napunjenu brizgalicu iz kože, zaštita za iglu će automatski zaključati iglu.

15 SEK

Slika 10: Injekcija u bedro

Zbrinjavanje materijala za injekciju

Napunjena brizgalica, igla i sav materijal za injekciju namijenjeni su za jednokratnu uporabu i moraju se zbrinuti nakon injekcije. Napunjenu brizgalicu zbrinite na siguran način u zatvorenom spremniku. Obratite se zdravstvenom radniku ili ljekarniku za odgovarajući spremnik.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept