Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viramune (nevirapine) – Označavanje - J05AG01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaViramune
ATK šifraJ05AG01
Tvarnevirapine
ProizvođačBoehringer Ingelheim International GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI S BLISTERIMA

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 200 mg tablete nevirapin

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 200 mg nevirapina (u bezvodnom obliku)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: sadrži laktozu (vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije)

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

60 tableta

120 tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/055/001 [60 tableta]

EU/1/97/055/003 [120 tableta]

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Viramune 200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI S BLISTERIMA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 200 mg tablete nevirapin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 200 mg nevirapina (u bezvodnom obliku)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: sadrži laktozu (vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije)

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Pakovanje za početak liječenja koje sadrži 14 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/055/004

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Viramune 200 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 200 mg tablete nevirapin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim (logo)

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI BOCE

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 50 mg/5 ml oralna suspenzija nevirapin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaki ml oralne suspenzije sadrži 10 mg nevirapina (u obliku hemihidrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: sadrži saharozu, sorbitol, metilparahidroskibenzoat, propilparahidroksibenzoat (vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije)

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

240 ml oralne suspenzije

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Primjena kroz usta

Lagano protresti prije uporabe

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti unutar 6 mjeseci nakon otvaranja boce

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/055/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Viramune 50 mg/5 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU NALJEPNICA NA BOCI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 50 mg/5 ml oralna suspenzija nevirapin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaki ml oralne suspenzije sadrži 10 mg nevirapina (u obliku hemihidrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: sadrži saharozu, sorbitol, metilparahidroskibenzoat, propilparahidroksibenzoat (vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije)

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

240 ml oralne suspenzije

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Primjena kroz usta

Lagano protresti prije uporabe

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti unutar 6 mjeseci nakon otvaranja boce

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/055/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI BOČICE

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem nevirapin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 50 mg nevirapina (u bezvodnom obliku)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: sadrži laktozu (vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije)

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

180 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Primjena kroz usta

Jednom dnevno

Progutati cijelu, ne žvakati, dijeliti ili drobiti

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti unutar 2 mjeseca nakon prvog otvaranja

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/055/005

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

viramune 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem nevirapin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 50 mg nevirapina (u bezvodnom obliku)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

180 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Primjena kroz usta

Jednom dnevno

Progutati cijelu, ne žvakati, dijeliti ili drobiti

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti unutar 2 mjeseca nakon prvog otvaranja

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/055/005

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU NALJEPNICA NA KUTIJI BOČICE

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem nevirapin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 100 mg nevirapina (u bezvodnom obliku)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: sadrži laktozu (vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije)

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

90 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Primjena kroz usta

Jednom dnevno

Progutati cijelu, ne žvakati, dijeliti ili drobiti

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti unutar 2 mjeseca nakon prvog otvaranja

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/055/006

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

viramune 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem nevirapin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 100 mg nevirapina (u bezvodnom obliku)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

90 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Primjena kroz usta

Jednom dnevno

Progutati cijelu, ne žvakati, dijeliti ili drobiti

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti unutar 2 mjeseca nakon prvog otvaranja

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/055/006

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI BOČICE

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem nevirapin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 400 mg nevirapina (u bezvodnom obliku)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije)

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Primjena kroz usta

Jednom dnevno

Progutati cijelu, ne žvakati, dijeliti ili drobiti

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti unutar 2 mjeseca nakon prvog otvaranja

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/055/007

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

viramune 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem nevirapin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 400 mg nevirapina (u bezvodnom obliku)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Primjena kroz usta

Jednom dnevno

Progutati cijelu, ne žvakati, dijeliti ili drobiti

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti unutar 2 mjeseca nakon prvog otvaranja

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/055/007

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI S BLISTERIMA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem nevirapin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 400 mg nevirapina (u bezvodnom obliku)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije)

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

90 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Primjena kroz usta

Jednom dnevno

Progutati cijelu, ne žvakati, dijeliti ili drobiti

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/055/008 [30 s produljenim oslobađanjem]

EU/1/97/055/009 [90 s produljenim oslobađanjem]

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

viramune 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Viramune 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem nevirapin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim (logo)

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept