Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) – Označavanje - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVitekta
ATK šifraJ05AX11
Tvarelvitegravir
ProizvođačGilead Sciences International Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

OZNAČAVANJE NA BOCI I KUTIJI

1. NAZIV LIJEKA

 

 

 

Vitekta 85 mg filmom obložene tablete

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

 

2.

NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

Jedna filmom obložena tableta sadrži 85 mg elvitegravira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

Sadrži laktozu,

 

 

 

 

 

 

za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

30 filmom obloženih tableta.

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tableta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJECE

 

više

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

 

 

 

 

Primjena kroz usta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koji

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čuvati izvan pogleda i d hvata djece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

 

 

 

 

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gilead Sciences Intl Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/883/001

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

Vitekta 85 mg

 

više

nije

 

 

 

[samo vanjsko pakiranje]

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

OZNAČAVANJE NA BOCI I KUTIJI

1. NAZIV LIJEKA

 

 

 

Vitekta 150 mg filmom obložene tablete

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

 

2.

NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg elvitegravira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

Sadrži laktozu,

 

 

 

 

 

 

za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

30 filmom obloženih tableta.

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tableta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJECE

 

više

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

 

 

 

 

Primjena kroz usta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koji

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čuvati izvan pogleda i d hvata djece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

 

 

 

 

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gilead Sciences Intl Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/883/002

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

Vitekta 150 mg

 

više

nije

 

 

 

[samo vanjsko pakiranje]

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept