Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vivanza (vardenafil) – Uputa o lijeku - G04BE09

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVivanza
ATK šifraG04BE09
Tvarvardenafil
ProizvođačBayer Pharma AG  

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Vivanza 5 mg filmom obložene tablete vardenafil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Vivanza i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Vivanza

3.Kako uzimati lijek Vivanza

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Vivanza

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Vivanza i za što se koristi

Vivanza sadrži vardenafil, koji pripada skupini lijekova koji se zovu inhibitori fosfodiesteraze tipa 5. Oni se koriste za liječenje erektilne disfunkcije u odraslih muškaraca, stanja koje ukazuje na poteškoće u postizanju ili održavanju erekcije.

Najmanje jedan na deset muškaraca ponekad ima poteškoća s postizanjem ili održavanjem erekcije. Uzroci mogu biti fizički ili psihički ili jedni i drugi. Štogod bio uzrok, zbog promjena na mišićima i krvnim žilama u penisu nema dovoljno krvi da bi postao i ostao ukrućen.

Vivanza će djelovati samo kad ste seksualno stimulirani. Ona smanjuje djelovanje spoja koji se prirodno nalazi u Vašem tijelu, zbog kojeg se gubi erekcija. Vivanza omogućuje dovoljno dugo trajanje erekcije da možete na zadovoljavajući način dovršiti spolni odnos.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Vivanza

Nemojte uzimati lijek Vivanza

-ako ste alergični na vardenafil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Znakovi alergijske reakcije uključuju osip, svrbež, otok lica ili usana i nedostatak zraka.

-ako uzimate lijekove koji sadrže nitrate, kao što je glicerol trinitrat za anginu, ili sredstva koja otpuštaju dušikov oksid, kao što je amil nitrat. Uzimanje ovih lijekova s lijekom Vivanza moglo bi ozbiljno utjecati na Vaš krvni tlak.

-ako uzimate ritonavir ili indinavir, lijekove koji se koriste za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV).

-ako ste stariji od 75 godina i uzimate ketokonazol ili itrakonazol, lijekove protiv gljivica.

-ako imate teške srčane ili jetrene tegobe.

-ako idete na bubrežnu dijalizu.

-ako ste nedavno preboljeli moždani ili srčani udar.

-ako imate ili ste imali nizak krvni tlak.

-ako u Vašoj obiteljskoj anamnezi postoje degenerativne bolesti očiju (kao što je pigmentni retinitis).

-ako ste ikad imali stanje u kojem dolazi do gubitka vida zbog oštećenja vidnog živca uslijed nedovoljne opskrbe krvlju, poznatog kao nearteritička ishemijska optička neuropatija (NAION).

-ako uzimate riocigvat. Taj se lijek koristi za liječenje plućne arterijske hipertenzije (tj. povišenog krvnog tlaka u plućima) i kronične tromboembolijske plućne hipertenzije (tj. povišenog krvnog tlaka u plućima koji je posljedica krvnih ugrušaka). Pokazalo se da inhibitori PDE5, kao što je Vivanza, pojačavaju učinak toga lijeka na sniženje krvnog tlaka. Ako uzimate riocigvat ili niste sigurni, obavijestite svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Vivanza.

Budite posebno oprezni s lijekom Vivanza

-ako imate srčane tegobe. Za Vas spolni odnos može biti rizičan.

-ako bolujete od nepravilnog rada srca (srčane aritmije) ili nasljedne srčane bolesti koja utječe na Vaš elektrokardiogram.

-ako imate zdravstveno stanje koje utječe na oblik penisa. Ta stanja uključuju angulaciju, Peyronievu bolest i kavernoznu fibrozu.

-ako imate bolest koja može prouzročiti neprekidnu erekciju (prijapizam). Te bolesti uključuju bolest srpastih stanica, multipli mijelom i leukemiju.

-ako imate čir želuca (također se zove želučani ili peptički ulkus).

-ako imate poremećaj krvarenja (kao što je hemofilija).

-ako uzimate neke druge lijekove zbog poteškoća s erekcijom, uključujući vardenafil raspadljive tablete za usta (pogledajte dio: Drugi lijekovi i Vivanza).

-ako osjetite iznenadno slabljenje ili gubitak vida, prestanite uzimati lijek Vivanza i odmah se javite liječniku.

Djeca i adolescenti

Vivanza nije namijenjena za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Vivanza

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Neki lijekovi mogu prouzročiti tegobe, osobito sljedeći:

-nitrati, lijekovi protiv angine pektoris ili sredstva koja otpuštaju dušikov oksid, kao što je amil nitrat. Uzimanje ovih lijekova s lijekom Vivanza može ozbiljno utjecati na Vaš krvni tlak. Razgovarajte s liječnikom prije uzimanja lijeka Vivanza.

-lijekovi za liječenje aritmija, kao što su kinidin, prokainamid, amiodaron ili sotalol.

-ritonavir ili indinavir, lijekovi protiv HIV-a. Razgovarajte s liječnikom prije uzimanja lijeka Vivanza.

-ketokonazol ili itrakonazol, antifungalni lijekovi.

-eritromicin ili klaritromicin, makrolidni antibiotici.

-alfa blokatori, vrsta lijekova koja se primjenjuje za liječenje povišenog krvnog tlaka i povećanja prostate (kao što je benigna hiperplazija prostate).

-riocigvat.

Nemojte uzimati Vivanza filmom obložene tablete u kombinaciji s nekim drugi m lijekovima za liječenje erektilne disfunkcije, uključujući Vivanza raspadljive tablete za usta.

Vivanze s hranom, pićem i alkoholom

-Lijek Vivanza možete uzimati s hranom ili bez nje – ali po mogućnosti ne nakon obilnog ili mastima bogatog obroka, jer to može odgoditi djelovanje.

-Nemojte piti sok od grejpa kad uzimate lijek Vivanza. Može utjecati na uobičajeni učinak tog lijeka.

-Alkoholna pića mogu pogoršati tegobe s erekcijom.

Trudnoća i dojenje

Vivanza nije namijenjena primjeni u žena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vivanza može kod nekih ljudi izazvati omaglicu i utjecati na njihov vid. Ako nakon uzimanja lijeka Vivanza osjetite omaglicu ili imate problema s vidom, nemojte voziti niti koristi alate niti strojeve.

3.Kako uzimati lijek Vivanza

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Preporučena doza je 10 mg.

Uzmite tabletu Vivanza oko 25 do 60 minuta prije spolnog odnosa. Uz seksualnu stimulaciju možete postići erekciju bilo kada između 25 minuta do četiri do pet sati nakon uzimanja Vivanza.

-Progutajte jednu tabletu uz čašu vode.

Nemojte uzimati Vivanza filmom obložene tablete s drugim oblicima lijeka Vivanza.

Nemojte uzimati lijek Vivanza više od jedanput na dan.

Obavijestite svog liječnika ukoliko mislite da je Vivanza prejaka ili preslaba. Liječnik može predložiti da uzmete alternativni oblik vardenafila u drugačijoj dozi, ovisno o tome koliko Vam dobro djeluje.

Ako uzmete više lijeka Vivanza nego što ste trebali

Muškarci koji uzmu previše lijeka Vivanza mogu razviti više nuspojava ili dobiti jaku bol u leđima. Ako uzmete više lijeka Vivanza nego što ste trebali, obratite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Nuspojave su većinom blage ili umjerene.

Neki su bolesnici iskusili djelomično, iznenadno, privremeno ili trajno slabljenje ili gubitak vida na jedno ili oba oka. Prestanite uzimati lijek Vivanza i odmah se javite liječniku.

Zabilježeno je iznenadno slabljenje ili gubitak sluha.

Nuspojave su prema vjerojatnosti razvrstane u iduće kategorije:

Vrlo često:

mogu se javiti u više od 1 na 10 korisnika

-glavobolja

Često:

mogu se javiti u do 1 na 10 korisnika

-omaglica

-crvenilo uz osjećaj vrućine

-začepljenost ili curenje iz nosa

-probavne tebobe

Manje često:

mogu se javiti u do 1 na 100 korisnika

-oticanje kože i sluznica uključujući otok lica, usana ili grla

-poremećaj spavanja

-utrnulost i oštećen osjet dodira

-pospanost

-učinci na vid; crvenilo oka; učinci na percepciju boja, bol i nelagoda u oku, osjetljivost na svjetlo

-zvonjenje u ušima, vrtoglavica

-ubrzan rad srca ili lupanje srca

-nedostatak zraka

-začepljen nos

-refluks želučane kiseline, gastritis, bolovi u trbuhu, proljev, povraćanje, mučnina, suha usta

-povišena razina jetrenih enzima u krvi

-osip, crvenilo kože

-bolovi u leđima ili mišićima, povećanje jednog mišićnog enzima u krvi (kreatin fosfokinaza), ukočenost mišića

-dugotrajna erekcija

-malaksalost

Rijetko:

mogu se javiti u do 1 na 1000 korisnika)

-upala očiju (konjunktivitis)

-alergijska reakcija

-tjeskoba

-nesvjestica

-amnezija

-napadaji

-povećan tlak u oku (glaukom), pojačano suzenje

-učinci na srce (kao što je srčani udar, promijenjeni ritam srca ili angina)

-povišen ili snižen krvni tlak

-krvarenje iz nosa

-poremećeni testovi jetrene funkcije

-osjetljivost kože na sunčevo svjetlo

-bolne erekcije

-bolovi u prsištu

Vrlo rijetko ili nepoznato:

mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 korisnika ili se učestalost ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka

-krv u mokraći (hematurija)

-krvarenje iz penisa (penilna hemoragija)

-prisutnost krvi u spermi (hematospermija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Vivanza

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Vivanza sadrži

-Djelatna tvar je vardenafil. Svaka tableta sadrži 5 mg vardenafila (u obliku vardenafilklorida).

-Pomoćne tvari u tableti su:

Jezgra tablete: krospovidon, magnezijev stearat, mikrokristalična celuloza, koloidni, bezvodni silicijev dioksid.

Film ovojnica: makrogol 400, hipromeloza, titanijev dioksid (E171), željezov oksid, žuti (E172), željezov oksid, crveni (E172).

Kako Vivanza izgleda i sadržaj pakiranja

Vivanza 5 mg filmom obložene tablete narančaste su i označene slovom ‘v’ s jedne strane i jačinom (5) s druge strane. Tablete su dostupne u blister pakiranjima od 2, 4, 8, 12 ili 20 tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja Bayer AG

51368 Leverkusen Njemačka

Proizvođač

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer S.A./N.V.

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 264 90 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer S.A./N.V.

Tел.: +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Bayer Hungária KFT.

Tel: +420 2 22001111

Tel.: +36 14 87-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)3641 64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer AS

Tel: +372 6676900

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 3028 208

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 (0)2 48261111

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358 20 785 21

Κύπρος

Sverige

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer AB

Τηλ: +30 210 618 75 00

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bayer plc

Tel: +371-67312687

Tel: +44-(0)1635-563000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Vivanza 10 mg filmom obložene tablete

Vardenafil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Vivanza i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Vivanza

3.Kako uzimati lijek Vivanza

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Vivanza

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Vivanza i za što se koristi

Vivanza sadrži vardenafil, koji pripada skupini lijekova koji se zovu inhibitori fosfodiesteraze tipa 5. Oni se koriste za liječenje erektilne disfunkcije u odraslih muškaraca, stanja koje ukazuje na poteškoće u postizanju ili održavanju erekcije.

Najmanje jedan na deset muškaraca ponekad ima poteškoća s postizanjem ili održavanjem erekcije. Uzroci mogu biti fizički ili psihički ili jedni i drugi. Štogod bio uzrok, zbog promjena na mišićima i krvnim žilama u penisu nema dovoljno krvi da bi postao i ostao ukrućen.

Vivanza će djelovati samo kad ste seksualno stimulirani. Ona smanjuje djelovanje spoja koji se prirodno nalazi u Vašem tijelu, zbog kojeg se gubi erekcija. Vivanza omogućuje dovoljno dugo trajanje erekcije da možete na zadovoljavajući način dovršiti spolni odnos.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Vivanza

Nemojte uzimati lijek Vivanza

-ako ste alergični na vardenafil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Znakovi alergijske reakcije uključuju osip, svrbež, otok lica ili usana i nedostatak zraka.

-ako uzimate lijekove koji sadrže nitrate, kao što je glicerol trinitrat za anginu, ili sredstva koja otpuštaju dušikov oksid, kao što je amil nitrat. Uzimanje ovih lijekova s lijekom Vivanza moglo bi ozbiljno utjecati na Vaš krvni tlak.

-ako uzimate ritonavir ili indinavir, lijekove koji se koriste za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV).

-ako ste stariji od 75 godina i uzimate ketokonazol ili itrakonazol, lijekove protiv gljivica.

-ako imate teške srčane ili jetrene tegobe.

-ako idete na bubrežnu dijalizu.

-ako ste nedavno preboljeli moždani ili srčani udar.

-ako imate ili ste imali nizak krvni tlak.

-ako u Vašoj obiteljskoj anamnezi postoje degenerativne bolesti očiju (kao što je pigmentni retinitis).

-ako ste ikad imali stanje u kojem dolazi do gubitka vida zbog oštećenja vidnog živca uslijed nedovoljne opskrbe krvlju, poznatog kao nearteritička ishemijska optička neuropatija (NAION).

-ako uzimate riocigvat. Taj se lijek koristi za liječenje plućne arterijske hipertenzije (tj. povišenog krvnog tlaka u plućima) i kronične tromboembolijske plućne hipertenzije (tj. povišenog krvnog tlaka u plućima koji je posljedica krvnih ugrušaka). Pokazalo se da inhibitori PDE5, kao što je Vivanza, pojačavaju učinak toga lijeka na sniženje krvnog tlaka. Ako uzimate riocigvat ili niste sigurni, obavijestite svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Vivanza.

Budite posebno oprezni s lijekom Vivanza

-ako imate srčane tegobe. Za Vas spolni odnos može biti rizičan.

-ako bolujete od nepravilnog rada srca (srčane aritmije) ili nasljedne srčane bolesti koja utječe na Vaš elektrokardiogram.

-ako imate zdravstveno stanje koje utječe na oblik penisa. Ta stanja uključuju angulaciju, Peyronievu bolest i kavernoznu fibrozu.

-ako imate bolest koja može prouzročiti neprekidnu erekciju (prijapizam). Te bolesti uključuju bolest srpastih stanica, multipli mijelom i leukemiju.

-ako imate čir želuca (također se zove želučani ili peptički ulkus).

-ako imate poremećaj krvarenja (kao što je hemofilija).

-ako uzimate neke druge lijekove zbog poteškoća s erekcijom, uključujući vardenafil raspadljive tablete za usta (pogledajte dio: Drugi lijekovi i Vivanza).

-ako osjetite iznenadno slabljenje ili gubitak vida, prestanite uzimati lijek Vivanza i odmah se javite liječniku.

Djeca i adolescenti

Vivanza nije namijenjena za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Vivanza

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Neki lijekovi mogu prouzročiti tegobe, osobito sljedeći:

-nitrati, lijekovi protiv angine pektoris ili sredstva koja otpuštaju dušikov oksid, kao što je amil nitrat. Uzimanje ovih lijekova s lijekom Vivanza može ozbiljno utjecati na Vaš krvni tlak. Razgovarajte s liječnikom prije uzimanja lijeka Vivanza.

-lijekovi za liječenje aritmija, kao što su kinidin, prokainamid, amiodaron ili sotalol.

-ritonavir ili indinavir, lijekovi protiv HIV-a. Razgovarajte s liječnikom prije uzimanja lijeka Vivanza.

-ketokonazol ili itrakonazol, antifungalni lijekovi.

-eritromicin ili klaritromicin, makrolidni antibiotici.

-alfa blokatori, vrsta lijekova koja se primjenjuje za liječenje povišenog krvnog tlaka i povećanja prostate (kao što je benigna hiperplazija prostate).

-riocigvat.

Nemojte uzimati Vivanza filmom obložene tablete u kombinaciji s nekim dr ugim lijekovima za liječenje erektilne disfunkcije, uključujući Vivanza raspadljive tablete za usta.

Vivanza s hranom, pićem i alkoholom

-Lijek Vivanza možete uzimati s hranom ili bez nje – ali po mogućnosti ne nakon obilnog ili mastima bogatog obroka, jer to može odgoditi djelovanje.

-Nemojte piti sok od grejpa kad uzimate lijek Vivanza. Može utjecati na uobičajeni učinak tog lijeka.

-Alkoholna pića mogu pogoršati tegobe s erekcijom.

Trudnoća i dojenje

Vivanza nije namijenjena primjeni u žena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vivanza može kod nekih ljudi izazvati omaglicu i utjecati na njihov vid. Ako nakon uzimanja lijeka Vivanza osjetite omaglicu ili imate problema s vidom, nemojte voziti niti koristi alate niti strojeve.

3. Kako uzimati lijek Vivanza

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Preporučena doza je 10 mg.

Uzmite tabletu Vivanza oko 25 do 60 minuta prije spolnog odnosa. Uz seksualnu stimulaciju možete postići erekciju bilo kada između 25 minuta do četiri do pet sati nakon uzimanja Vivanza.

-Progutajte jednu tabletu uz čašu vode.

Nemojte uzimati Vivanza filmom obložene tablete s drugim oblicima lijeka Vivanza.

Nemojte uzimati lijek Vivanza više od jedanput na dan.

Obavijestite svog liječnika ukoliko mislite da je Vivanza prejaka ili preslaba. Liječnik može predložiti da uzmete alternativni oblik vardenafila u drugačijoj dozi, ovisno o tome koliko Vam dobro djeluje.

Ako uzmete više lijeka Vivanza nego što ste trebali

Muškarci koji uzmu previše lijeka Vivanza mogu razviti više nuspojava ili dobiti jaku bol u leđima. Ako uzmete više lijeka Vivanza nego što ste trebali, obratite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti svakoga. Nuspojave su većinom blage ili umjerene.

Neki su bolesnici iskusili djelomično, iznenadno, privremeno ili trajno slabljenje ili gubitak vida na jedno ili oba oka. Prestanite uzimati lijek Vivanza i odmah se javite liječniku.

Zabilježeno je iznenadno slabljenje ili gubitak sluha.

Nuspojave su prema vjerojatnosti razvrstane u iduće kategorije:

Vrlo često:

mogu se javiti u više od 1 na 10 korisnika

-glavobolja

Često:

mogu se javiti u do 1 na 10 korisnika

-omaglica

-crvenilo uz osjećaj vrućine

-začepljenost ili curenje iz nosa

-probavne tebobe

Manje često:

mogu se javiti u do 1 na 100 korisnika

-oticanje kože i sluznica uključujući otok lica, usana ili grla

-poremećaj spavanja

-utrnulost i oštećen osjet dodira

-pospanost

-učinci na vid; crvenilo oka; učinci na percepciju boja, bol i nelagoda u oku, osjetljivost na svjetlo

-zvonjenje u ušima, vrtoglavica

-ubrzan rad srca ili lupanje srca

-nedostatak zraka

-začepljen nos

-refluks želučane kiseline, gastritis, bolovi u trbuhu, proljev, povraćanje, mučnina, suha usta

-povišena razina jetrenih enzima u krvi

-osip, crvenilo kože

-bolovi u leđima ili mišićima, povećanje jednog mišićnog enzima u krvi (kreatin fosfokinaza), ukočenost mišića

-dugotrajna erekcija

-malaksalost

Rijetko:

mogu se javiti u do 1 na 1000 korisnika

-upala očiju (konjunktivitis)

-alergijska reakcija

-tjeskoba

-nesvjestica

-amnezija

-napadaji

-povećan tlak u oku (glaukom), pojačano suzenje

-učinci na srce (kao što je srčani udar, promijenjeni ritam srca ili angina)

-povišen ili snižen krvni tlak

-krvarenje iz nosa

-poremećeni testovi jetrene funkcije

-osjetljivost kože na sunčevo svjetlo

-bolne erekcije

-bolovi u prsištu

Vrlo rijetko ili nepoznato:

mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 korisnika ili se učestalost ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka

-krv u mokraći (hematurija)

-krvarenje iz penisa (penilna hemoragija)

-prisutnost krvi u spermi (hematospermija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Vivanza

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Vivanza sadrži

-Djelatna tvar je vardenafil. Svaka tableta sadrži 10 mg vardenafila (u obliku vardenafilklorida).

-Pomoćne tvari u tableti su:

Jezgra tablete: krospovidon, magnezijev stearat, mikrokristalična celuloza, koloidni, bezvodni silicijev dioksid.

Film ovojnica: makrogol 400, hipromeloza, titanijev dioksid (E171), željezov oksid, žuti (E172), željezov oksid, crveni (E172).

Kako Vivanza izgleda i sadržaj pakiranja

Vivanza 10 mg filmom obložene tablete narančaste su i označene slovom ‘v’ s jedne strane i jačinom (10) s druge strane. Tablete su dostupne u blister pakiranjima od 2, 4, 8, 12 ili 20 tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja Bayer AG

51368 Leverkusen Njemačka

Proizvođač

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer S.A./N.V.

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 264 90 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer S.A./N.V.

Tел.: +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Bayer Hungária KFT.

Tel: +420 2 22001111

Tel.: +36 14 87-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)3641 64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer AS

Tel: +372 6676900

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 3028 208

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 (0)2 48261111

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358 20 785 21

Κύπρος

Sverige

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer AB

Τηλ: +30 210 618 75 00

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bayer plc

Tel: +371-67312687

Tel: +44-(0)1635-563000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Vivanza 20 mg filmom obložene tablete vardenafil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Vivanza i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Vivanza

3.Kako uzimati lijek Vivanza

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Vivanza

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Vivanza i za što se koristi

Vivanza sadrži vardenafil, koji pripada skupini lijekova koji se zovu inhibitori fosfodiesteraze tipa 5. Oni se koriste za liječenje erektilne disfunkcije u odraslih muškaraca, stanja koje ukazuje na potešk oće u postizanju ili održavanju erekcije.

Najmanje jedan na deset muškaraca ponekad ima poteškoća s postizanjem ili održavanjem erekcije. Uzroci mogu biti fizički ili psihički ili jedni i drugi. Štogod bio uzrok, zbog promjena na mišićima i krvnim žilama u penisu nema dovoljno krvi da bi postao i ostao ukrućen.

Vivanza će djelovati samo kad ste seksualno stimulirani. Ona smanjuje djelovanje spoja koji se prirodno nalazi u Vašem tijelu, zbog kojeg se gubi erekcija. Vivanza omogućuje dovoljno dugo trajanje erekcije da možete na zadovoljavajući način dovršiti spolni odnos.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Vivanza

Nemojte uzimati lijek Vivanza

-ako ste alergični na vardenafil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Znakovi alergijske reakcije uključuju osip, svrbež, otok lica ili usana i nedostatak zraka.

-ako uzimate lijekove koji sadrže nitrate, kao što je glicerol trinitrat za anginu, ili sredstva koja otpuštaju dušikov oksid, kao što je amil nitrat. Uzimanje ovih lijekova s lijekom Vivanza moglo bi ozbiljno utjecati na Vaš krvni tlak.

-ako uzimate ritonavir ili indinavir, lijekove koji se koriste za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV).

-ako ste stariji od 75 godina i uzimate ketokonazol ili itrakonazol, lijekove protiv gljivica.

-ako imate teške srčane ili jetrene tegobe.

-ako idete na bubrežnu dijalizu.

-ako ste nedavno preboljeli moždani ili srčani udar.

-ako imate ili ste imali nizak krvni tlak.

-ako u Vašoj obiteljskoj anamnezi postoje degenerativne bolesti očiju (kao što je pigmentni retinitis).

-ako ste ikad imali stanje u kojem dolazi do gubitka vida zbog oštećenja vidnog živca uslijed nedovoljne opskrbe krvlju, poznatog kao nearteritička ishemijska optička neuropatija (NAION).

-ako uzimate riocigvat. Taj se lijek koristi za liječenje plućne arterijske hipertenzije (tj. povišenog krvnog tlaka u plućima) i kronične tromboembolijske plućne hipertenzije (tj. povišenog krvnog tlaka u plućima koji je posljedica krvnih ugrušaka). Pokazalo se da inhibitori PDE5, kao što je Vivanza, pojačavaju učinak toga lijeka na sniženje krvnog tlaka. Ako uzimate riocigvat ili niste sigurni, obavijestite svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Vivanza.

Budite posebno oprezni s lijekom Vivanza

-ako imate srčane tegobe. Za Vas spolni odnos može biti rizičan.

-ako bolujete od nepravilnog rada srca (srčane aritmije) ili nasljedne srčane bolesti koja utječe na Vaš elektrokardiogram.

-ako imate zdravstveno stanje koje utječe na oblik penisa. Ta stanja uključuju angulaciju, Peyronievu bolest i kavernoznu fibrozu.

-ako imate bolest koja može prouzročiti neprekidnu erekciju (prijapizam). Te bolesti uključuju bolest srpastih stanica, multipli mijelom i leukemiju.

-ako imate čir želuca (također se zove želučani ili peptički ulkus).

-ako imate poremećaj krvarenja (kao što je hemofilija).

-ako uzimate neke druge lijekove zbog poteškoća s erekcijom, uključujući vardenafil raspadljive tablete za usta (pogledajte dio: Drugi lijekovi i Vivanza).

-ako osjetite iznenadno slabljenje ili gubitak vida, prestanite uzimati lijek Vivanza i odmah se javite liječniku.

Djeca i adolescenti

Vivanza nije namijenjena za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Vivanza

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Neki lijekovi mogu prouzročiti tegobe, osobito sljedeći:

-nitrati, lijekovi protiv angine pektoris ili sredstva koja otpuštaju dušikov oksid, kao što je amil nitrat. Uzimanje ovih lijekova s lijekom Vivanza može ozbiljno utjecati na Vaš krvni tlak. Razgovarajte s liječnikom prije uzimanja lijeka Vivanza.

-lijekovi za liječenje aritmija, kao što su kinidin, prokainamid, amiodaron ili sotalol.

-ritonavir ili indinavir, lijekovi protiv HIV-a. Razgovarajte s liječnikom prije uzimanja lijeka Vivanza.

-ketokonazol ili itrakonazol, antifungalni lijekovi.

-eritromicin ili klaritromicin, makrolidni antibiotici.

-alfa blokatori, vrsta lijekova koja se primjenjuje za liječenje povišenog krvnog tlaka i povećanja prostate (kao što je benigna hiperplazija prostate).

-riocigvat.

Nemojte uzimati Vivanza filmom obložene tablete u kombinaciji s nekim dr ugim lijekovima za liječenje erektilne disfunkcije, uključujući Vivanza raspadljive tablete za usta.

Vivanza s hranom, pićem i alkoholom

-Lijek Vivanza možete uzimati s hranom ili bez nje – ali po mogućnosti ne nakon obilnog ili mastima bogatog obroka, jer to može odgoditi djelovanje.

-Nemojte piti sok od grejpa kad uzimate lijek Vivanza. Može utjecati na uobičajeni učinak tog lijeka.

-Alkoholna pića mogu pogoršati tegobe s erekcijom.

Trudnoća i dojenje

Vivanza nije namijenjena primjeni u žena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vivanza može kod nekih ljudi izazvati omaglicu i utjecati na njihov vid. Ako nakon uzimanja lijeka Vivanza osjetite omaglicu ili imate problema s vidom, nemojte voziti niti koristi alate niti strojeve.

3. Kako uzimati lijek Vivanza

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Preporučena doza je 10 mg.

Uzmite tabletu Vivanza oko 25 do 60 minuta prije spolnog odnosa. Uz seksualnu stimulaciju možete postići erekciju bilo kada između 25 minuta do četiri do pet sati nakon uzimanja Vivanza.

-Progutajte jednu tabletu uz čašu vode.

Nemojte uzimati Vivanza filmom obložene tablete s drugim oblicima lijeka Vivanza.

Nemojte uzimati lijek Vivanza više od jedanput na dan.

Obavijestite svog liječnika ukoliko mislite da je Vivanza prejaka ili preslaba. Liječnik može predložiti da uzmete alternativni oblik vardenafila u drugačijoj dozi, ovisno o tome koliko Vam dobro djeluje.

Ako uzmete više lijeka Vivanza nego što ste trebali

Muškarci koji uzmu previše lijeka Vivanza mogu razviti više nuspojava ili dobiti jaku bol u leđima. Ako uzmete više lijeka Vivanza nego što ste trebali, obratite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Nuspojave su većinom blage ili umjerene.

Neki su bolesnici iskusili djelomično, iznenadno, privremeno ili trajno slabljenje ili gubitak vida na jedno ili oba oka. Prestanite uzimati lijek Vivanza i odmah se javite liječniku.

Zabilježeno je iznenadno slabljenje ili gubitak sluha.

Nuspojave su prema vjerojatnosti razvrstane u iduće kategorije:

Vrlo često:

mogu se javiti u više od 1 na 10 korisnika

-glavobolja

Često:

mogu se javiti u do 1 na 10 korisnika

-omaglica

-crvenilo uz osjećaj vrućine

-začepljenost ili curenje iz nosa

-probavne tebobe

Manje često:

mogu se javiti u do 1 na 100 korisnika

-oticanje kože i sluznica uključujući otok lica, usana ili grla

-poremećaj spavanja

-utrnulost i oštećen osjet dodira

-pospanost

-učinci na vid; crvenilo oka; učinci na percepciju boja, bol i nelagoda u oku, osjetljivost na svjetlo

-zvonjenje u ušima, vrtoglavica

-ubrzan rad srca ili lupanje srca

-nedostatak zraka

-začepljen nos

-refluks želučane kiseline, gastritis, bolovi u trbuhu, proljev, povraćanje, mučnina, suha usta

-povišena razina jetrenih enzima u krvi

-osip, crvenilo kože

-bolovi u leđima ili mišićima, povećanje jednog mišićnog enzima u krvi (kreatin fosfokinaza), ukočenost mišića

-dugotrajna erekcija

-malaksalost

Rijetko:

mogu se javiti u do 1 na 1000 korisnika

-upala očiju (konjunktivitis)

-alergijska reakcija

-tjeskoba

-nesvjestica

-amnezija

-napadaji

-povećan tlak u oku (glaukom), pojačano suzenje

-učinci na srce (kao što je srčani udar, promijenjeni ritam srca ili angina)

-povišen ili snižen krvni tlak

-krvarenje iz nosa

-poremećeni testovi jetrene funkcije

-osjetljivost kože na sunčevo svjetlo

-bolne erekcije

-bolovi u prsištu

Vrlo rijetko ili nepoznato:

mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 korisnika ili se učestalost ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka

-krv u mokraći (hematurija)

-krvarenje iz penisa (penilna hemoragija)

-prisutnost krvi u spermi (hematospermija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Vivanza

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Vivanza sadrži

-Djelatna tvar je vardenafil. Svaka tableta sadrži 20 mg vardenafila (u obliku vardenafilklorida).

-Pomoćne tvari u tableti su:

Jezgra tablete: krospovidon, magnezijev stearat, mikrokristalična celuloza, koloidni, bezvodni silicijev dioksid.

Film ovojnica: makrogol 400, hipromeloza, titanijev dioksid (E171), željezov oksid, žuti (E172), željezov oksid, crveni (E172).

Kako Vivanza izgleda i sadržaj pakiranja

Vivanza 20 mg filmom obložene tablete narančaste su i označene slovom ‘v’ s jedne strane i jačinom (20) s druge strane. Tablete su dostupne u blister pakiranjima od 2, 4, 8, 12 ili 20 tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja Bayer AG

51368 Leverkusen Njemačka

Proizvođač

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer S.A./N.V.

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 264 90 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer S.A./N.V.

Tел.: +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Bayer Hungária KFT.

Tel: +420 2 22001111

Tel.: +36 14 87-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)3641 64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer AS

Tel: +372 6676900

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 3028 208

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 (0)2 48261111

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358 20 785 21

Κύπρος

Sverige

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer AB

Τηλ: +30 210 618 75 00

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bayer plc

Tel: +371-67312687

Tel: +44-(0)1635-563000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Vivanza 10 mg raspadljive tablete za usta vardenafil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Vivanza i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Vivanza

3.Kako uzimati lijek Vivanza

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Vivanza

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Vivanza i za što se koristi

Vivanza sadrži vardenafil, koji pripada skupini lijekova koji se zovu inhibitori fosfodiesteraze tipa 5. Oni se koriste za liječenje erektilne disfunkcije u odraslih muškaraca, stanja koje ukazuje na poteškoće u postizanju ili održavanju erekcije.

Najmanje jedan na deset muškaraca ponekad ima poteškoća s postizanjem ili održavanjem erekcije. Uzroci mogu biti fizički ili psihički ili jedni i drugi. Štogod bio uzrok, zbog promjena na mišićima i krvnim žilama u penisu nema dovoljno krvi da bi postao i ostao ukrućen.

Vivanza će djelovati samo kad ste seksualno stimulirani. Ona smanjuje djelovanje spoja koji se prirodno nalazi u Vašem tijelu, zbog kojeg se gubi erekcija. Vivanza omogućuje dovoljno dugo trajanje erekcije da možete na zadovoljavajući način dovršiti spolni odnos.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Vivanza

Nemojte uzimati lijek Vivanza

-ako ste alergični na vardenafil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.) Znakovi alergijske reakcije uključuju osip, svrbež, otok lica ili usana i nedostatak zraka.

-ako uzimate lijekove koji sadrže nitrate, kao što je glicerol trinitrat za anginu, ili sredstva koja otpuštaju dušikov oksid, kao što je amil nitrat. Uzimanje ovih lijekova s lijekom Vivanza moglo bi ozbiljno utjecati na Vaš krvni tlak.

-ako uzimate ritonavir ili indinavir, lijekove koji se koriste za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV).

-ako ste stariji od 75 godina i uzimate ketokonazol ili itrakonazol, lijekove protiv gljivica.

-ako imate teške srčane ili jetrene tegobe.

-ako idete na bubrežnu dijalizu.

-ako ste nedavno preboljeli moždani ili srčani udar.

-ako imate ili ste imali nizak krvni tlak.

-ako u Vašoj obiteljskoj anamnezi postoje degenerativne bolesti očiju (kao što je pigmentni retinitis).

-ako ste ikad imali stanje u kojem dolazi do gubitka vida zbog oštećenja vidnog živca uslijed nedovoljne opskrbe krvlju, poznatog kao nearteritička ishemijska optička neuropatija (NAION).

-ako uzimate riocigvat. Taj se lijek koristi za liječenje plućne arterijske hipertenzije (tj. povišenog krvnog tlaka u plućima) i kronične tromboembolijske plućne hipertenzije (tj. povišenog krvnog tlaka u plućima koji je posljedica krvnih ugrušaka). Pokazalo se da inhibitori PDE5, kao što je Vivanza, pojačavaju učinak toga lijeka na sniženje krvnog tlaka. Ako uzimate riocigvat ili niste sigurni, obavijestite svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Vivanza.

Budite posebno oprezni s lijekom Vivanza

-ako imate srčane tegobe. Za Vas spolni odnos može biti rizičan.

-ako bolujete od nepravilnog rada srca (srčane aritmije) ili nasljedne srčane bolesti koja utječe na Vaš elektrokardiogram.

-ako imate zdravstveno stanje koje utječe na oblik penisa. Ta stanja uključuju angulaciju, Peyronievu bolest i kavernoznu fibrozu.

-ako imate bolest koja može prouzročiti neprekidnu erekciju (prijapizam). Te bolesti uključuju bolest srpastih stanica, multipli mijelom i leukemiju.

-ako imate čir želuca (također se zove želučani ili peptički ulkus).

-ako imate poremećaj krvarenja (kao što je hemofilija).

-ako uzimate neke druge lijekove zbog poteškoća s erekcijom, uključujući Vivanza filmom obložene tablete (pogledajte dio: Drugi lijekovi i Vivanza).

-ako osjetite iznenadno slabljenje ili gubitak vida, prestanite uzimati lijek Vivanza i odmah se javite liječniku.

Djeca i adolescenti

Vivanza nije namijenjena za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Vivanza

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Neki lijekovi mogu prouzročiti tegobe, osobito sljedeći:

-nitrati, lijekovi protiv angine pektoris ili sredstva koja otpuštaju dušikov oksid, kao što je amil nitrat. Uzimanje ovih lijekova s lijekom Vivanza može ozbiljno utjecati na Vaš krvni tlak. Razgovarajte s liječnikom prije uzimanja lijeka Vivanza.

-lijekovi za liječenje aritmija, kao što su kinidin, prokainamid, amiodaron ili sotalol.

-ritonavir ili indinavir, lijekovi protiv HIV-a. Razgovarajte s liječnikom prije uzimanja lijeka Vivanza.

-ketokonazol ili itrakonazol, antifungalni lijekovi.

-eritromicin ili klaritromicin, makrolidni antibiotici.

-alfa blokatori, vrsta lijekova koja se primjenjuje za liječenje povišenog krvnog tlaka i povećanja prostate (kao što je benigna hiperplazija prostate).

-riocigvat.

Nemojte uzimati Vivanza raspadljive tablete za usta u kombinaciji s nekim drugim lijekovima za liječenje erektilne disfunkcije, uključujući Vivanza filmom obložene tablete.

Vivanza s hranom, pićem i alkoholom

-Vivanza raspadljive tablete za usta možete uzimati s hranom ili bez nje, ali nemojte uzimati ovaj lijek s tekućinom.

-Nemojte piti sok od grejpa kad uzimate lijek Vivanza. Može utjecati na uobičajeni učinak tog lijeka.

-Alkoholna pića mogu pogoršati tegobe s erekcijom.

Trudnoća i dojenje

Vivanza nije namijenjena primjeni u žena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vivanza može kod nekih ljudi izazvati omaglicu i utjecati na njihov vid. Ukoliko nakon uzimanja lijeka Vivanza osjetite omaglicu ili imate problema s vidom, nemojte voziti niti koristi alate niti strojeve.

Važne informacije o nekim sastojcima Vivanza 10 mg raspadljivih tableta za usta:

­Aspartam je izvor fenilalanina i može biti štetan za osobe s poremećajem koji se zove fenilketonurija.

­Sorbitol: Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati lijek Vivanza

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Preporučena doza je 10 mg.

Uzmite tabletu Vivanza oko 60 minuta prije spolnog odnosa. Uz seksualnu stimulaciju možete postići erekciju bilo kada između 25 minuta do četiri do pet sati nakon uzimanja Vivanza.

-Izvadite raspadljivu tabletu za usta iz blistera neposredno prije nego što ćete je uzeti. Suhim rukama nježno pritisnite kako biste tabletu oslobodili na dlan. Nemojte zdrobiti tabletu.

-Stavite cijelu raspadljivu tabletu u usta, na jezik, gdje će se otopini u roku od nekoliko sekundi, a zatim je progutajte zajedno sa slinom. Raspadljiva tableta za usta mora se uzeti bez tekućine.

Nemojte uzimati Vivanza raspadljive tablete za usta s drugim oblicima lijeka Vivanza.

Nemojte uzimati lijek Vivanza više od jedanput na dan.

Obavijestite svog liječnika ako mislite da je Vivanza prejaka ili preslaba. Liječnik može predložiti da uzmete alternativni oblik lijeka Vivanza u drugačijoj dozi, ovisno o tome koliko Vam dobro djeluje.

Ako uzmete više lijeka Vivanza nego što ste trebali

Muškarci koji uzmu previše lijeka Vivanza mogu razviti više nuspojava ili dobiti jaku bol u leđima. Ako uzmete više lijeka Vivanza nego što ste trebali, obratite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Nuspojave su većinom blage ili umjerene.

Neki su bolesnici iskusili djelomično, iznenadno, privremeno ili trajno slabljenje ili gubitak vida na jednom ili oba oka. Prestanite uzimati lijek Vivanza i odmah se javite liječniku.

Zabilježeno je iznenadno slabljenje ili gubitak sluha.

Nuspojave su prema vjerojatnosti razvrstane u iduće kategorije:

Vrlo često:

mogu se javiti u više od 1 na 10 korisnika

-glavobolja

Često:

mogu se javiti u do 1 na 10 korisnika

-omaglica

-crvenilo uz osjećaj vrućine

-začepljenost ili curenje iz nosa

-probavne tebobe

Manje često:

mogu se javiti u do 1 na 100 korisnika

-oticanje kože i sluznica uključujući otok lica, usana ili grla

-poremećaj spavanja

-utrnulost i oštećen osjet dodira

-pospanost

-učinci na vid; crvenilo oka; učinci na percepciju boja, bol i nelagoda u oku, osjetljivost na svjetlo

-zvonjenje u ušima, vrtoglavica

-ubrzan rad srca ili lupanje srca

-nedostatak zraka

-začepljen nos

-refluks želučane kiseline, gastritis, bolovi u trbuhu, proljev, povraćanje, mučnina, suha usta

-povišena razina jetrenih enzima u krvi

-osip, crvenilo kože

-bolovi u leđima ili mišićima, povećanje jednog mišićnog enzima u krvi (kreatin fosfokinaza), ukočenost mišića

-dugotrajna erekcija

-malaksalost

Rijetko:

mogu se javiti u do 1 na 1000 korisnika

-upala očiju (konjunktivitis)

-alergijska reakcija

-tjeskoba

-nesvjestica

-amnezija

-napadaji

-povećan tlak u oku (glaukom), pojačano suzenje

-učinci na srce (kao što je srčani udar, promijenjeni ritam srca ili angina)

-povišen ili snižen krvni tlak

-krvarenje iz nosa

-poremećeni testovi jetrene funkcije

-osjetljivost kože na Sunčevo svjetlo

-bolne erekcije

-bolovi u prsištu

Vrlo rijetko ili nepoznato:

mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 korisnika ili se učestalost ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka

-krv u mokraći (hematurija)

-krvarenje iz penisa (penilna hemoragija)

-prisutnost krvi u spermi (hematospermija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Vivanza

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Vivanza raspadljive tablete za usta sadrže

-Djelatna tvar je vardenafil. Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži 10 mg vardenafila (u obliku vardenafilklorida).

-Pomoćne tvari u tableti su:

magnezijev stearat, aspartam (E951), aroma peperminta, manitol (E421), sorbitol (E420), krospovidon i silicijev dioksid, koloidni, hidratizirani.

Kako Vivanza 10 mg raspadljive tablete za usta izgledaju i sadržaj pakiranja

Vivanza 10 mg raspadljive tablete za usta okrugle su i bijele. Dostupne su u pakiranjima s 4 x 1 raspadljive tablete za usta koje se nalaze u al/al perforiranim blisterima djeljivima na jedinične doze.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja Bayer AG

51368 Leverkusen Njemačka

Proizvođač

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer SA-NV

UAB Bayer

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 23 36 868

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer SA-NV

Tел.: +359-(0)2 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

Bayer s.r.o.

Bayer Hungária KFT.

Tel: +420 266 101 111

Tel.: +36-1-487-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)3641 64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

Bayer OÜ

Bayer AS

Tel: +372 655 8565

Tlf: +47-23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

Tel: +43-(0)1-711 460

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

SC Bayer SRL.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40-21-529 59 00

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Bayer, spol. s r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 2-59 21 31 11

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358 20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Τηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

SIA Bayer

Bayer plc

Tel: +371 67 845 563

Tel: +44 (0)1635 563000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept