Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizamyl (flutemetamol (18F)) – Označavanje - V09AX04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVizamyl
ATK šifraV09AX04
Tvarflutemetamol (18F)
ProizvođačGE Healthcare Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA ZAŠTITNOM PAKIRANJU / 10 mL

1.NAZIV LIJEKA

VIZAMYL 400 MBq/mL otopina za injekciju

Flutemetamol (18F)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaki mL otopine sadrži 400 MBq flutemetamola (18F) u referentnom datumu i vremenu.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: etanol bezvodni, polisorbat 80, natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, dinatrijev hidrogenfosfat dodekahidrat, voda za injekcije.

Za dodatne informacije pročitajte Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju Volumen: xx,x ml

Aktivnost: 400 MBq/mL pri {ss:mm} {Vremenska zona} na {dd-mm-gggg} Aktivnost: GGGG MBq u ss:mm {Vremenska zona} dd-mm-gggg

5.NAČINI I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

Višedozna bočica

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Radioaktivni lijek

8.ROK VALJANOSTI

EXP: {ss:mm} {Vremenska zona} na {dd-mm-gggg}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođači:

Advanced Accelerator Applications, 47014 Meldola (FC), Italija

Advanced Accelerator Applications, Technopole de l’Aube,10430 Rosières près Troyes, Francuska Seibersdorf Labor GmbH, 2444 Seibersdorf, Austrija

Instituto Tecnológico PET, SA, 28040 Madrid, Španjolska

CYCLOPHARMA, 13013 Marseille, Francuska

Advanced Accelerator Applications, 50100 La Almunia de Doña Godina, Zaragoza, Spain Advanced Accelerator Applications, 10010 Colleretto Giacosa (TO) Italija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/941/001

13.BROJ SERIJE

Serija:

Broj bočice: xxx

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA ZAŠTITNOM PAKIRANJU / 15 ml

1. NAZIV LIJEKA

VIZAMYL 400 MBq/mL otopina za injekciju

Flutemetamol (18F)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaki mL otopine sadrži flutemetamola (18F) 400 MBq u referentnom datumu i vremenu.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: etanol bezvodni, polisorbat 80, natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, dinatrijev hidrogenfosfat dodekahidrat, voda za injekcije.

Za dodatne informacije pročitajte Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju Volumen: xx,x ml

Aktivnost: 400 MBq/mL pri {ss:mm} {Vremenska zona} na {dd-mm-gggg} Aktivnost: GGGG MBq {u ss:mm} {Vremenska zona} na {dd-mm-gggg}

5. NAČINI I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

Višedozna bočica

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Radioaktivni lijek

8. ROK VALJANOSTI

EXP: {ss:mm} {Vremenska zona} na {dd-mm-gggg}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođači:

Advanced Accelerator Applications, 47014 Meldola (FC), Italija

Advanced Accelerator Applications, Technopole de l’Aube,10430 Rosières près Troyes, Francuska Seibersdorf Labor GmbH, 2444 Seibersdorf, Austrija

Instituto Tecnológico PET, SA, 28040 Madrid, Španjolska

CYCLOPHARMA, 13013 Marseille, Francuska

Advanced Accelerator Applications, 50100 La Almunia de Doña Godina, Zaragoza, Spain Advanced Accelerator Applications, 10010 Colleretto Giacosa (TO) Italija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/941/002

13. BROJ SERIJE<, DONACIJA I ŠIFRE PROIZVODA>

Serija:

Broj bočice: xxx

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI / 10 mL

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

VIZAMYL 400 MBq/mL otopina za injekciju Flutemetamol (18F)

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: referentno vrijeme +8 h

4.BROJ SERIJE

Serija:

Broj bočice: xxx

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Xx,x mL GGGG MBq (vidjeti označavanje vanjskog pakiranja).

6.DRUGO

Radioaktivni materijal.

Advanced Accelerator Applications, 47014 Meldola (FC), Italija

Advanced Accelerator Applications, Technopole de l’Aube,10430 Rosières près Troyes, Francuska Seibersdorf Labor GmbH, 2444 Seibersdorf, Austrija

Instituto Tecnológico PET, SA, 28040 Madrid, Španjolska

CYCLOPHARMA, 13013 Marseille, Francuska

Advanced Accelerator Applications, 50100 La Almunia de Doña Godina, Zaragoza, Spain Advanced Accelerator Applications, 10010 Colleretto Giacosa (TO) Italija

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI / 15 mL

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

VIZAMYL 400 MBq/mL otopina za injekciju Flutemetamol (18F)

i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP: referentno vrijeme +8 h

4. BROJ SERIJE

Serija:

Broj bočice: xxx

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Xx,x mL GGGG MBq (vidjeti označavanje vanjskog pakiranja).

6. DRUGO

Radioaktivni materijal.

Advanced Accelerator Applications, 47014 Meldola (FC), Italija

Advanced Accelerator Applications, Technopole de l’Aube,10430 Rosières près Troyes, Francuska Seibersdorf Labor GmbH, 2444 Seibersdorf, Austrija

Instituto Tecnológico PET, SA, 28040 Madrid, Španjolska

CYCLOPHARMA, 13013 Marseille, Francuska

Advanced Accelerator Applications, 50100 La Almunia de Doña Godina, Zaragoza, Spain Advanced Accelerator Applications, 10010 Colleretto Giacosa (TO) Italija

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept