Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vokanamet (canagliflozin / metformin hydrochloride) – Označavanje - A10BD16

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVokanamet
ATK šifraA10BD16
Tvarcanagliflozin / metformin hydrochloride
ProizvođačJanssen-Cilag International N.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Vokanamet 50 mg/850 mg filmom obložene tablete Vokanamet 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete Vokanamet 150 mg/850 mg filmom obložene tablete Vokanamet 150 mg/1000 mg filmom obložene tablete kanagliflozin/metforminklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 50 mg kanagliflozina i sadrži 850 mg metforminklorida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 50 mg kanagliflozina i sadrži 1000 mg metforminklorida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 150 mg kanagliflozina i sadrži 850 mg metforminklorida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 150 mg kanagliflozina i sadrži 1000 mg metforminklorida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

20 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati pojedinačno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Nemojte čuvati na temperaturi iznad 30 C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/918/001 (50 mg/850 mg - 20 tableta)

EU/1/14/918/002 (50 mg/850 mg - 60 tableta)

EU/1/14/918/003 (50 mg/850 mg - 180 tableta)

EU/1/14/918/004 (50 mg/1000 mg - 20 tableta)

EU/1/14/918/005 (50 mg/1000 mg - 60 tableta)

EU/1/14/918/006 (50 mg/1000 mg - 180 tableta)

EU/1/14/918/007 (150 mg/850 mg - 20 tableta)

EU/1/14/918/008 (150 mg/850 mg - 60 tableta)

EU/1/14/918/009 (150 mg/850 mg - 180 tableta)

EU/1/14/918/010 (150 mg/1000 mg - 20 tableta)

EU/1/14/918/011 (150 mg/1000 mg - 60 tableta)

EU/1/14/918/012 (150 mg/1000 mg - 180 tableta)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

vokanamet 50 mg/850 mg vokanamet 50 mg/1000 mg vokanamet 150 mg/850 mg vokanamet 150 mg/1000 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA ZA BOCU

1. NAZIV LIJEKA

Vokanamet 50 mg/850 mg filmom obložene tablete Vokanamet 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete Vokanamet 150 mg/850 mg filmom obložene tablete Vokanamet 150 mg/1000 mg filmom obložene tablete kanagliflozin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 50 mg kanagliflozina i sadrži 850 mg metforminklorida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 50 mg kanagliflozina i sadrži 1000 mg metforminklorida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 150 mg kanagliflozina i sadrži 850 mg metforminklorida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 150 mg kanagliflozina i sadrži 1000 mg metforminklorida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

20 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Nemojte čuvati na temperaturi iznad 30 C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/918/001 (50 mg/850 mg - 20 tableta)

EU/1/14/918/002 (50 mg/850 mg - 60 tableta)

EU/1/14/918/003 (50 mg/850 mg - 180 tableta)

EU/1/14/918/004 (50 mg/1000 mg - 20 tableta)

EU/1/14/918/005 (50 mg/1000 mg - 60 tableta)

EU/1/14/918/006 (50 mg/1000 mg - 180 tableta)

EU/1/14/918/007 (150 mg/850 mg - 20 tableta)

EU/1/14/918/008 (150 mg/850 mg - 60 tableta)

EU/1/14/918/009 (150 mg/850 mg - 180 tableta)

EU/1/14/918/010 (150 mg/1000 mg - 20 tableta)

EU/1/14/918/011 (150 mg/1000 mg - 60 tableta)

EU/1/14/918/012 (150 mg/1000 mg - 180 tableta)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU NALJEPNICA (višestruko pakiranje)

1. NAZIV LIJEKA

Vokanamet 50 mg/850 mg filmom obložene tablete Vokanamet 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete Vokanamet 150 mg/850 mg filmom obložene tablete Vokanamet 150 mg/1000 mg filmom obložene tablete kanagliflozin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 50 mg kanagliflozina i sadrži 850 mg metforminklorida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 50 mg kanagliflozina i sadrži 1000 mg metforminklorida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 150 mg kanagliflozina i sadrži 850 mg metforminklorida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži kanagliflozin hemihidrat, što odgovara 150 mg kanagliflozina i sadrži 1000 mg metforminklorida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 180 (3 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Nemojte čuvati na temperaturi iznad 30 C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/918/003 (50 mg/850 mg - 180 tableta)

EU/1/14/918/006 (50 mg/1000 mg - 180 tableta)

EU/1/14/918/009 (150 mg/850 mg - 180 tableta)

EU/1/14/918/012 (150 mg/1000 mg - 180 tableta)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

vokanamet 50 mg/850 mg vokanamet 50 mg/1000 mg vokanamet 150 mg/850 mg vokanamet 150 mg/1000 mg

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept