Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voriconazole Accord (voriconazole) – Označavanje - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVoriconazole Accord
ATK šifraJ02AC03
Tvarvoriconazole
ProizvođačAccord Healthcare Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA (Blister pakovanje za 50 mg filmom obložene tablete - pakovanje od 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100)

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Voriconazole Accord 50 mg filmom obložene tablete vorikonazol

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vorikonazola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Lijek sadrži laktozu hidrat. Za dodatne informacije pročitati Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 filmom obložene tablete

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

20 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

10x1 filmom obložena tableta

14x1 filmom obložena tableta

28x1 filmom obložena tableta

30x1 filmom obložena tableta

56x1 filmom obložena tableta

100x1 filmom obložena tableta

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/13/835/001 2 filmom obložene tablete

EU/1/13/835/002 10 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/003 14 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/004 20 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/005 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/006 30 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/007 50 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/008 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/009 100 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/019 10x1 filmom obložena tableta

EU/1/13/835/020 14x1 filmom obložena tableta

EU/1/13/835/021 28x1 filmom obložena tableta

EU/1/13/835/022 30x1 filmom obložena tableta

EU/1/13/835/023 56x1 filmom obložena tableta

EU/1/13/835/024 100x1 filmom obložena tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Voriconazole Accord 50 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Blister (Blister folija za 50 mg filmom obložene tablete (sva blister pakovanja))

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Voriconazole Accord 50 mg filmom obložene tablete vorikonazol

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Accord

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA (blister pakovanje za 200 mg filmom obložene tablete - pakovanje od 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Voriconazole Accord 200 mg filmom obložene tablete vorikonazol

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 200 mg vorikonazola.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Lijek sadrži laktozu hidrat. Za dodatne informacije pročitati Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 filmom obložene tablete

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

20 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

10x1 filmom obložena tableta

14x1 filmom obložena tableta

28x1 filmom obložena tableta

30x1 filmom obložena tableta

56x1 filmom obložena tableta

100x1 filmom obložena tableta

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/13/835/0102 filmom obložene tablete

EU/1/13/835/011 10 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/012 14 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/013 20 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/014 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/015 30 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/016 50 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/017 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/018 100 filmom obloženih tableta

EU/1/13/835/025 10x1 filmom obložena tableta

EU/1/13/835/026 14x1 filmom obložena tableta

EU/1/13/835/027 28x1 filmom obložena tableta

EU/1/13/835/028 30x1 filmom obložena tableta

EU/1/13/835/029 56x1 filmom obložena tableta

EU/1/13/835/030 100x1 filmom obložena tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Voriconazole Accord 200 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Blister (Blister folija za 200 mg filmom obložene tablete (sva blister pakovanja))

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Voriconazole Accord 200 mg filmom obložene tablete vorikonazol

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Accord

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept