Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voriconazole Accord (voriconazole) – Uputa o lijeku - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVoriconazole Accord
ATK šifraJ02AC03
Tvarvoriconazole
ProizvođačAccord Healthcare Ltd

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Voriconazole Accord 50 mg filmom obložene tablete Voriconazole Accord 200 mg filmom obložene tablete vorikonazol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Voriconazole Accord i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Voriconazole Accord

3.Kako uzimati Voriconazole Accord

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Voriconazole Accord

6.Sadržaj pakovanja i druge informacije

1.Što je Voriconazole Accord i za što se koristi

Voriconazole Accord sadrži djelatnu tvar vorikonazol. Voriconazole Accord je antifungalni lijek. Djeluje tako da uništava ili zaustavlja rast gljivica koje uzrokuju infekcije.

Koristi se za liječenje bolesnika (odraslih i djece starije od 2 godine) koji imaju:

invazivnu aspergilozu (vrstu gljivične infekcije uzrokovanu vrstama iz roda Aspergillus),

kandidemiju (drugu vrstu gljivične infekcije uzrokovanu vrstama iz roda Candida) u bolesnika bez neutropenije (bolesnika bez neuobičajeno malog broja bijelih krvih stanica),

teške invazivne infekcije uzrokovane vrstama iz roda Candida kada je gljivica otporna na flukonazol (drugi antifungalni lijek),

teške gljivične infekcije uzrokovane vrstama iz rodova Scedosporium ili Fusarium (dva različita tipa gljivica).

Voriconazole Accord je namijenjen bolesnicima s gljivičnim infekcijama koje se pogoršavaju, a mogu biti opasne po život.

Prevencija gljivičnih infekcija u visokorizičnih primatelja transplantacije koštane srži.

Ovaj se lijek smije uzimati samo pod nadzorom liječnika.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Voriconazole Accord

Nemojte uzimati Voriconazole Accord

Ako ste alergični na vorikonazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Vrlo je važno da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta ili biljne lijekove.

Lijekovi navedeni u sljedećem popisu ne smiju se uzimati za vrijeme liječenja lijekom Voriconazole Accord:

terfenadin (koristi se za liječenje alergija)

astemizol (koristi se za liječenje alergija)

cisaprid (koristi se za ublažavanje želučanih tegoba)

pimozid (koristi se za liječenje duševnih bolesti)

kinidin (koristi se za liječenje nepravilnog rada srca)

rifampicin (koristi se za liječenje tuberkuloze)

efavirenz (koristi se za liječenje HIV-a) u dozi od 400 mg i više jednom na dan

karbamazepin (koristi se za liječenje epileptičkih napadaja)

fenobarbital (koristi se kod teške nesanice i epileptičkih napadaja)

ergot alkaloidi (npr. ergotamin, dihidroergotamin; koriste se za liječenje migrene)

sirolimus (koristi se u bolesnika s presatkom organa)

ritonavir (koristi se za liječenje HIV-a) u dozama od 400 mg i više dva puta na dan

gospina trava (biljni pripravak)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Voriconazole Accord:

ako ste imali alergijsku reakciju na druge azole.

ako sada bolujete ili ste ikada imali bolest jetre. Ako imate bolest jetre, liječnik će Vam možda propisati nižu dozu lijeka Voriconazole Accord. Za vrijeme liječenja lijekom Voriconazole Accord liječnik također mora nadzirati funkciju Vaše jetre putem krvnih pretraga.

ako se zna da imate kardiomiopatiju, nepravilan srčani ritam, usporen srčani ritam ili nepravilnost u elektrokardiogramu (EKG) koja se naziva „sindrom produljenog QTc-intervala“.

Tijekom liječenja morate izbjegavati sunčevu svjetlost i izlaganje suncu. Važno je da pokrijete područja kože izložena suncu i koristite sredstvo za sunčanje s visokim faktorom zaštite od sunca (SPF) jer može doći do pojačane osjetljivosti kože na sunčeve UV zrake. Ove mjere opreza vrijede također i za djecu.

Za vrijeme liječenja lijekom Voriconazole Accord:

• odmah recite svom liječniku ako dobijete o opekline od sunca

o teški osip ili mjehuriće po koži o bolove u kostima

Ako dobijete poremećaje kože opisane u prethodnom tekstu, Vaš liječnik može Vas uputiti dermatologu, koji nakon konzultacija može odlučiti da je važno da redovito dolazite na kontrole. Postoji mala šansa od razvoja karcinoma kože uz dugoročnu primjenu lijeka Voriconazole Accord.

Vaš liječnik Vam mora nadzirati funkciju Vaše jetre i bubrega putem krvnih pretraga.

Djeca i adolescenti

Voriconazole Accord se ne smije davati djeci mlađoj od 2 godine.

Drugi lijekovi i Voriconazole Accord

Molimo obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Kada se primjenjuju istodobno s lijekom Voriconazole Accord, neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka Voriconazole Accord, ali i Voriconazole Accord može utjecati na djelovanje drugih lijekova.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate sljedeći lijek, jer treba izbjegavati istodobno liječenje lijekom

Voriconazole Accord ako je to moguće:

ritonavir (koristi se za liječenje HIV-a) u dozi od 100 mg dva puta na dan.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova jer treba izbjegavati istodobno liječenje lijekom Voriconazole Accord, a možda će biti potrebno i prilagoditi dozu vorikonazola:

rifabutin (koristi se za liječenje tuberkuloze). Ako već primate rifabutin, morat će se kontrolirati krvna slika i nuspojave na rifabutin.

fenitoin (koristi se za liječenje epilepsije). Ako već primate fenitoin, za vrijeme liječenja lijekom Voriconazole Accord morat će se pratiti koncentracija fenitoina u krvi i možda prilagoditi doza lijeka.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova, jer će možda trebati prilagoditi dozu lijeka ili provjeravati imaju li oni i/ili Voriconazole Accord i dalje željeni učinak:

varfarin i ostale antikoagulanse (npr. fenprokumon, acenokumarol; primjenjuju se za usporavanje zgrušavanja krvi)

ciklosporin (koristi se u bolesnika s presatkom organa)

takrolimus (koristi se u bolesnika s presatkom organa)

sulfonilureje (tj. tolbutamid, glipizid, i gliburid) (koriste se za liječenje šećerne bolesti)

statine (npr. atorvastatin, simvastatin) (koriste se za snižavanje razine kolesterola)

benzodiazepine (npr. midazolam, triazolam) (koriste se kod teške nesanice i stresa)

omeprazol (koristi se za liječenje vrijeda)

oralne kontraceptive (ako uzimate Voriconazole Accord istodobno s oralnim kontraceptivima, možete imati nuspojave poput mučnine i poremećaja menstruacije)

vinka alkaloide (npr. vinkristin i vinblastin) (koriste se za liječenje raka)

indinavir i druge inhibitore HIV proteaze (koriste se za liječenje HIV-a)

nenukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze (npr. efavirenz, delavirdin, nevirapin) (koriste se za liječenje HIV-a) (neke doze efavirenza se NE SMIJU uzimati istovremeno s lijekom Voriconazole Accord)

metadon (koristi se za liječenje ovisnosti o heroinu)

alfentanil, fentanil i ostale opijate kratkog djelovanja, kao što je sufentanil (lijekovi protiv bolova koji se koriste za vrijeme kirurških zahvata)

oksikodon i ostale opijate dugog djelovanja, kao što je hidrokodon (koriste se za ublažavanje umjerene do jake boli)

nesteroidne protuupalne lijekove (npr. ibuprofen, diklofenak) (koriste se za liječenje boli i

upale)

flukonazol (koristi se za liječenje gljivičnih infekcija)

everolimus (koristi se za liječenje uznapredovalog raka bubrega i u bolesnika s presatkom organa)

Trudnoća i dojenje

Voriconazole Accord se ne smije uzimati tijekom trudnoće osim ako Vaš liječnik nije tako odlučio. Žene reproduktivne dobi trebaju koristiti učinkovitu kontracepciju. Odmah se javite svom liječniku ako zatrudnite za vrijeme uzimanja lijeka Voriconazole Accord.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Voriconazole Accord može uzrokovati zamagljen vid ili neugodnu preosjetljivost na svjetlost. Ako to osjećate, nemojte voziti niti rukovati alatima ili strojevima. Javite se svom liječniku ako imate te nuspojave.

Voriconazole Accord sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja lijeka

Voriconazole Accord.

3. Kako uzimati Voriconazole Accord

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Liječnik će odrediti dozu lijeka ovisno o Vašoj tjelesnoj težini i vrsti infekcije koju imate.

Preporučena doza za odrasle (uključujući starije bolesnike) je kako slijedi:

 

Tablete

 

Bolesnici tjelesne težine

Bolesnici tjelesne težine

 

40 kg i više

manje od 40 kg

Doza tijekom prva 24

 

 

400 mg svakih 12 sati

200 mg svakih 12 sati

sata

(udarna doza)

tijekom prva 24 sata

tijekom prva 24 sata

 

 

 

Doza nakon prva 24 sata

200 mg dvaput na dan

100 mg dvaput na dan

(doza održavanja)

 

 

 

 

 

Ovisno o Vašem odgovoru na liječenje, liječnik može povećati dnevnu dozu na 300 mg dva puta na dan.

Liječnik će možda odlučiti smanjiti dozu ako imate blagu do umjerenu cirozu jetre.

Primjena u djece i adolescenata

Preporučena doza za djecu i adolescente je kako slijedi:

 

Tablete

 

Djeca u dobi od 2 do nepunih

Adolescenti od 12 do 14

 

12 godina i adolescenti od 12

godina koji imaju 50 kg i

 

do 14 godina koji imaju

više; i svi adolescenti

 

manje od 50 kg

stariji od 14 godina

Doza tijekom prva 24

 

 

Liječenje će započeti

400 mg svakih 12 sati

sata

infuzijom

tijekom prva 24 sata

(udarna doza)

 

 

 

 

 

Doza nakon prva 24 sata

9 mg/kg dvaput na dan

200 mg dvaput na dan

(doza održavanja)

(najviša doza je 350 mg

 

 

dvaput na dan)

 

Ovisno o Vašem odgovoru na liječenje, liječnik može povećati ili smanjiti dnevnu dozu.

Tablete se smiju davati samo ako ih dijete može progutati.

Tablete uzimajte najmanje jedan sat prije ili jedan sat nakon jela. Progutajte cijelu tabletu s malo vode.

Ako Vi ili Vaše dijete uzimate Voriconazole Accord za prevenciju gljivičnih infekcija, liječnik

Vam može prestati davati Voriconazole Accord ako Vi ili Vaše dijete razvijete nuspojave povezane s liječenjem.

Ako uzmete više lijeka Voriconazole Accord nego što ste trebali

Ako uzmete više tableta nego Vam je propisano (ili ako netko drugi uzme Vaše tablete), morate odmah zatražiti savjet liječnika ili otići u hitnu službu najbliže bolnice. Ponesite sa sobom kutiju lijeka Voriconazole Accord. Možete osjetiti neuobičajeno nepodnošenje svjetlosti kao posljedicu uzimanja prevelike količine lijeka Voriconazole Accord.

Ako ste zaboravili uzeti Voriconazole Accord

Važno je da Voriconazole Accord tablete uzimate redovito, svakog dana u isto vrijeme. Ako zaboravite uzeti jednu dozu, uzmite sljedeću dozu u predviđeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Voriconazole Accord

Pokazalo se da se djelotvornost Vašeg lijeka može znatno povećati ako sve doze uzimate redovito i u predviđeno vrijeme. Stoga je, ako Vam liječnik nije rekao da prekinete liječenje, važno da Voriconazole Accord uzimate na pravilan način, kako je prethodno opisano.

Nastavite uzimati Voriconazole Accord sve dok Vam liječnik ne kaže da prestanete. Nemojte prerano prestati s liječenjem jer infekcija možda neće biti izliječena. Bolesnicima s oslabljenim imunološkim sustavom ili onima s teškim infekcijama možda će biti potrebno dulje liječenje kako bi se spriječio povratak infekcije.

Kada liječnik odredi prekid liječenja lijekom Voriconazole Accord, ne biste trebali imati nikakvih nuspojava.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Pojave li se nuspojave, one će u većini slučajeva biti blage i prolazne. Međutim, neke od njih mogu biti ozbiljne te zahtijevati liječničku pomoć.

Ozbiljne nuspojave - prestanite uzimati Voriconazole Accord i odmah se javite liječniku

-osip

-žutica; promjene jetrenih funkcija u krvnim pretragama

-pankreatitis (upala gušterače).

Druge nuspojave

Vrlo česte nuspojave: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

-oštećenje vida (promjene vida koje uključuju zamagljeni vid, izmjene doživljaja boja, neuobičajenu netoleranciju na vizualnu percepciju svjetlosti, sljepoću za boje, poremećaje oka, halo vid, noćnu sljepoću, ljuljajuću sliku, iskrenje pred očima, vizualnu auru, smanjenu oštrinu vida, vizualnu svjetlinu, gubitak dijela uobičajenog vidnog polja, točke pred očima)

-vrućica

-osip

-mučnina, povraćanje, proljev

-glavobolja

-oticanje udova

-bolovi u trbuhu

-otežano disanje

-povišeni jetreni enzimi

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

-upala sinusa, upala desni, zimica, slabost

-smanjen (uključujući i značajno smanjen) broj nekih vrsta crvenih (katkad povezano s imunitetom) i/ili bijelih krvnih stanica (katkad popraćeno temperaturom), niski broj stanica koje se nazivaju trombociti i koje pomažu u zgrušavanju krvi

-alergijska reakcija ili pretjerani imunološki odgovor

-nizak šećer u krvi, nizak kalij u krvi, nizak natrij u krvi

-tjeskoba, depresija, smetenost, uznemirenost, nemogućnost spavanja, halucinacije

-napadaji, nevoljno drhtanje ili nekontrolirani pokreti mišića, trnci ili neuobičajena osjetljivost kože, povećana napetost mišića, pospanost, omaglica

-krvarenje u oku

-problemi sa srčanim ritmom uključujući vrlo brze otkucaje srca, vrlo spore otkucaje srca, nesvjestica, nizak krvni tlak, upala vene (može biti povezana sa stvaranjem krvnog ugruška)

-akutno otežano disanje, bol u prsima, oticanje lica (usne šupljine, usana i oko očiju), nakupljanje tekućine u plućima

-zatvor, probavne tegobe, upala usana

-žutica, upala jetre i oštećenje jetre

-kožni osipi koji mogu dovesti do jakog stvaranja mjehurića i ljuštenja kože karakterizirani ravnim, crvenim područjem kože koje je prekriveno malim izraslinama koje se spajaju, crvenilo kože

-svrbež

-gubitak kose

-bol u leđima

-zatajenje bubrega, krv u mokraći, promjene u testovima funkcije bubrega

Manje česte: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

-simptomi nalik gripi, nadraženost i upala probavnog trakta, upala probavnog trakta koja uzrokuje proljev povezan uz antibiotike, upala limfnih žila

-upala tankog tkiva kojim je obložena unutarnja stijenka trbuha i koja prekriva trbušne organe

-povećani limfni čvorovi (ponekad bolni), zatajenje koštane srži, povećani broj eozinofila

-smanjena funkcija nadbubrežne žlijezde, smanjena aktivnost štitnjače

-poremećaj moždane funkcije, simptomi slični Parkinsonovoj bolesti, ozljeda živca s posljedičnom utrnulošću, boli, trncima ili žarenjem u šakama ili stopalima

-smetnje ravnoteže ili koordinacije

-oticanje mozga

-dvoslike, ozbiljna stanja oka uključujući: bol i upala oka i vjeđa, neuobičajeni očni pokreti, oštećenje očnog živca s posljedičnim oštećenjem vida, oticanje optičkog diska

-smanjen osjet dodira

-poremećen osjet okusa

-poteškoće sa sluhom, zvonjenje u ušima, vrtoglavica

-upala određenih unutarnjih organa – gušterače i dvanaesnika, oticanje i upala jezika

-povećanje jetre, zatajenje jetre, bolest žučnog mjehura, žučni kamenci

-upala zglobova,upala vena ispod kože (što može biti povezano sa stvaranjem krvnog ugruška)

-upala bubrega, bjelančevine u mokraći, oštećenje bubrega

-vrlo brz puls ili preskočeni otkucaji srca, katkad s nasumičnim električnim impulsima

-poremećaj elektrokardiograma (EKG-a)

-povišen kolesterol u krvi, povišena ureja u krvi

-alergijske kožne reakcije (ponekad teške), uključujući kožna stanja opasna po život koja uzrokuju bolne mjehure i rane na koži i sluzokoži, posebice u ustima, upalu kože, koprivnjaču, opekline od sunca ili tešku kožnu reakciju uslijed izlaganja svjetlosti ili suncu, crvenilo i

nadraženost kože, crvenu ili ljubičastu promjenu boje kože koja može biti prouzročena niskim brojem trombocita, ekcem

-reakcija na mjestu infuzije

Rijetke: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba

-prekomjerna aktivnost štitnjače

-propadanje moždane funkcije koja je ozbiljna komplikacija bolesti jetre

-gubitak većine vlakana vidnog živca, zamagljenje rožnice, neželjeni pokreti oka

-povećana osjetljivost na svjetlost popraćena mjehurićima

-poremećaj u kojem imunosni sustav tijela napada dio perifernog živčanog sustava

-problemi s ritmom ili provođenjem otkucaja srca (ponekad opasni po život)

-alergijska reakcija opasna po život

-poremećaji u zgrušavanju krvi

-alergijska reakcija kože (katkad ozbiljna), uključujući brzo oticanje (edem) kože, potkožnog tkiva, sluzokože i podsluzokože, svrab ili bolni dijelovi debele, crvene kože sa srebrnastim kožnim ljuskicama, nadraženost kože i sluzokože, kožna stanja opasna po život koja uzrokuju odvajanje velikih površina epidermisa, gornjeg sloja kože, od donjih dijelova kože

-male suhe ljuskaste mrlje na koži, katkad debele sa šiljcima ili „rogovima“

Nuspojave s nepoznatom učestalošću:

-pjege i pigmentirane mrlje

Druge značajne nuspojave čija učestalost nije poznata, ali moraju se odmah prijaviti Vašem liječniku:

-rak kože

-upala tkiva oko kosti

-crvene, ljuskaste mrlje ili prstenasta oštećenja na koži koji mogu biti simptomi autoimune bolesti zvane kožni eritemski lupus

S obzirom da je poznato da Voriconazole Accord utječe na jetru i bubrege, liječnik Vam mora pratiti funkciju jetre i bubrega putem krvnih pretraga. Obavijestite svog liječnika ako imate bolove u trbuhu ili ako se promijeni uobičajeni izgled stolice.

Prijavljen je rak kože u bolesnika koji su liječeni lijekom Voriconazole Accord kroz duži vremenski period.

Opekline od sunca ili teška kožna reakcija uslijed izlaganja svjetlosti ili suncu nastale su češće u djece. Ako Vi ili Vaše dijete primijetite promjene na koži, Vaš liječnik može Vas uputiti dermatologu, koji nakon pregleda može ustanoviti da je važno da Vi ili Vaše dijete redovito dolazite na kontrolu.

Povišeni jetreni enzimi zabilježeni su češće kod djece.

Obavijestite liječnika ako bilo koja od navedenih nuspojava potraje ili postane zabrinjavajuća.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Voriconazole Accord

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

Što Voriconazole Accord sadrži

Djelatna tvar je vorikonazol. Jedna tableta sadrži ili 50 mg vorikonazola (Voriconazole Accord 50 mg filmom obložene tablete) ili 200 mg vorikonazola (Voriconazole Accord 200 mg filmom obložene tablete).

Drugi sastojci su: laktoza hidrat, prethodno geliran škrob, umrežena karmelozanatrij, povidon i magnezijev stearat koji čine jezgru tablete te hipromeloza, titanijev dioksid (E171), laktoza hidrat i triacetin koji čine film ovojnicu.

Kako Voriconazole Accord izgleda i sadržaj pakovanja

Voriconazole Accord 50 mg filmom obložene tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle filmom obložene tablete promjera otprilike 7,0 mm s utisnutom oznakom "V50" na jednoj i bez oznake na suprotnoj strani.

Voriconazole Accord 200 mg filmom obložene tablete su bijele do gotovo bijele, ovalne, filmom obložene tablete dužine otprilike 15,6 mm i širine otprilike 7,8 mm, s utisnutom oznakom "V200" na jednoj i bez oznake na suprotnoj strani.

Voriconazole Accord 50 mg filmom obložene tablete i Voriconazole Accord 200 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakovanjima od 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 i 100 tableta ili blisteri

(PVC/aluminij) djeljivi na jedinične doze u kutijama sa 10x1, 14x1, 28x1, 30x1, 56x1 ili 100x1 filmom obloženom tabletom.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Ujedinjeno Kraljevstvo.

Proizvođač

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Ujedinjeno Kraljevstvo

Pharmacare Premium Ltd

HHF 003, Hal Far Industrial Estate,

Birzebbugia, BBG 3000, Malta

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept