Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xofigo (radium Ra223 dichloride) – Uputa o lijeku - V10XX03

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaXofigo
ATK šifraV10XX03
Tvarradium Ra223 dichloride
ProizvođačBayer AG

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Xofigo 1100 kBq/ml otopina za injekciju radij Ra 223 diklorid

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego primite ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku koji će nadgledati postupak.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Xofigo i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Xofigo

3.Kako primjenjivati Xofigo

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Xofigo

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Xofigo i za što se koristi

Ovaj lijek sadrži djelatnu tvar radij Ra 223 diklorid (radij-223 diklorid).

Xofigo se primjenjuje za liječenje odraslih s uznapredovalim rakom prostate rezistentnim na kastraciju. To je rak prostate (žlijezda muškog reproduktivnog sustava) koji ne reagira na liječenje koje snižava razinu muških hormona. Xofigo se primjenjuje samo kada se bolest proširila na kosti, ali nije poznato da se proširila na unutarnje organe i uzrokuje simptome (npr. bol).

Xofigo sadrži radioaktivnu tvar radij-223 koji oponaša kalcij koji se nalazi u kostima. Kada se ubrizga bolesniku, radij-223 dolazi u kost u koju se rak proširio i odašilje zračenje (alfa čestice) kratkog dometa koje ubija okolne tumorske stanice.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Xofigo

Ne smijete primiti Xofigo

Nema poznatih stanja u kojima se ne smije primjenjivati Xofigo.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primite Xofigo

-Xofigo može dovesti do smanjenja broja Vaših krvnih stanica i krvnih pločica. Prije početka liječenja i prije svake sljedeće doze, liječnik će Vam napraviti krvne pretrage. Ovisno o rezultatima ovih pretraga, liječnik će odlučiti može li se početi s liječenjem, može li se liječenje nastaviti ili ga treba odgoditi ili prekinuti.

-Ako bolujete od smanjenog stvaranja krvnih stanica u koštanoj srži, npr. ako ste prethodno primili kemoterapiju (druge lijekove koji se primjenjuju za uništavanje stanica raka) i/ili terapiju zračenjem, možete biti pod većim rizikom te će Vam liječnik dati Xofigo s oprezom.

-Ako se tumor proširio na kosti opsežno, kod Vas je vjerojatnija pojava smanjenja krvnih stanica i trombocita, pa će Vam liječnik dati Xofigo s oprezom.

-Ograničeni dostupni podaci ne upućuju na to da postoje bitne razlike u stvaranju krvnih stanica u bolesnika koji primaju kemoterapiju nakon liječenja lijekom Xofigo u usporedbi s bolesnicima koji nisu primili Xofigo.

-Ako bolujete od neliječene kompresije kralježnične moždine ili ako se smatra da vjerojatno razvijate kompresiju kralježnične moždine (pritisak na živce kralježnične moždine koji može biti prouzročen tumorom ili drugom lezijom), liječnik će prvo liječiti ovu bolest uobičajenim načinom liječenja prije početka ili nastavka liječenja lijekom Xofigo.

-Ako dobijete prijelom kosti, liječnik će prvo stabilizirati prijelom kosti prije početka ili nastavka liječenja lijekom Xofigo.

-Nema podataka o primjeni lijeka Xofigo u bolesnika s Crohnovom bolešću (dugotrajna upalna bolest

crijeva) i bolesnika s ulceroznim kolitisom (dugotrajna upala debelog crijeva). S obzirom da se Xofigo izlučuje u stolici, on može dovesti do pogoršanja upale Vaših crijeva. Stoga, ako imate ova stanja Vaš liječnik će pažljivo razmotriti možete li biti liječeni lijekom Xofigo.

-Ako uzimate ili ste uzimali bisfosfonate ili ste primali kemoterapiju prije liječenja lijekom Xofigo, molimo recite to svom liječniku. Rizik od osteonekroze čeljusti (mrtvo tkivo u kosti čeljusti koje se uglavnom vidi u bolesnika koji su bili liječeni s bisfosfonatima) ne može se isključiti (vidjeti dio 4).

-Xofigo pridonosi Vašoj ukupnoj dugotrajnoj kumulativnoj izloženosti zračenju. Dugotrajna kumulativna izloženost zračenju može povećati Vaš rizik za razvoj raka (posebice raka kostiju i leukemije) i nasljedne poremećaje. Nije prijavljen nijedan slučaj raka uzrokovan lijekom Xofigo u kliničkim ispitivanjima s praćenjem do tri godine.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije za primjenu u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Xofigo

Nisu provedena ispitivanja interakcija s drugim lijekovima.

Ako uzimate kalcij, fosfate i/ili vitamin D, Vaš liječnik će pažljivo razmotriti trebate li privremeno prekinuti s uzimanjem ovih tvari prije početka liječenja lijekom Xofigo.

Nema podataka o primjeni lijeka Xofigo istodobno s kemoterapijom (drugim lijekovima koji se primjenjuju za ubijanje stanice raka). Xofigo i kemoterapija primijenjeni zajedno mogu dodatno smanjiti broj Vaših krvnih stanica i krvnih pločica.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Xofigo nije namijenjen za primjenu u žena i ne smije se davati trudnicama, ženama koje bi mogle biti trudne ili dojiljama.

Kontracepcija u muškaraca i žena

Ako ste spolno aktivni sa ženom koja može zatrudnjeti, savjetuje se da koristite učinkovite metode kontrole začeća tijekom i do 6 mjeseci nakon liječenja lijekom Xofigo.

Plodnost

Postoji mogući rizik da zračenje od lijeka Xofigo može djelovati na Vašu plodnost. Molimo upitajte svog liječnika kako to može djelovati na Vas, osobito ako u budućnosti planirate imati djecu. Možda biste prije početka liječenja željeli potražiti savjet o čuvanju sperme.

Upravljanje vozilima i strojevima

Smatra se kako nije vjerojatno da će Xofigo utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

Xofigo sadrži natrij

Ovisno o primijenjenom volumenu, ovaj lijek može sadržavati do 54 mg natrija po dozi. O tome treba voditi računa u bolesnika na dijeti s ograničenim unosom natrija.

3.Kako primjenjivati Xofigo

Postoje strogi zakoni o primjeni, rukovanju i zbrinjavanju lijekova kao što je Xofigo. Primjenjivat će se samo u posebnim kontroliranim prostorima. Ovim lijekom će rukovati i davat će Vam ga samo osobe koje su obučene i kvalificirane za njegovu sigurnu primjenu. Te će osobe obratiti posebnu pozornost na sigurnu primjenu ovog lijeka i obavještavat će Vas o svojim postupcima.

Doza koju primate ovisi o Vašoj tjelesnoj težini. Liječnik koji nadzire postupak izračunat će količinu lijeka Xofigo koju treba primijeniti u Vašem slučaju.

Preporučena doza lijeka Xofigo je 55 kBq (Becquerel, jedinica za izražavanje radioaktivnosti) po kilogramu tjelesne težine.

Nije potrebna prilagodba doze ako ste u dobi od 65 godina ili stariji ili ako imate oslabljenu funkciju bubrega ili jetre.

Primjena lijeka Xofigo i provođenje postupka

Xofigo će Vam polako ubrizgati putem igle u jednu od vena (intravenski). Zdravstveni radnik će isprati intravensku liniju ili kanilu prije i nakon injekcije fiziološkom otopinom.

Trajanje postupka

-Xofigo se daje jedanput svaka 4 tjedna do ukupno 6 injekcija.

-Nema dostupnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti liječenja s više od 6 injekcija lijeka Xofigo.

Nakon primjene lijeka Xofigo

-Mora se primijeniti oprez pri rukovanju materijalima, poput posteljine, koji dolaze u kontakt s tjelesnim tekućinama (poput mokraće, stolice, povraćanog sadržaja itd). Xofigo se izlučuje uglavnom putem stolice. Liječnik će Vas obavijestiti ako trebate poduzeti neke posebne mjere opreza nakon primanja ovog lijeka. Ako imate ikakvih pitanja, obratite se svom liječniku.

Ako primite više lijeka Xofigo nego što ste trebali

Predoziranje nije vjerojatno.

Međutim, u slučaju nehotičnog predoziranja, Vaš će liječnik početi s odgovarajućim potpornim liječenjem i provjerit će ima li promjena u broju krvnih stanica te jesu li prisutni probavni simptomi (npr. proljev, mučnina, povraćanje).

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom lijeka Xofigo, obratite se liječniku koji nadzire postupak.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Najozbiljnije nuspojave u bolesnika koji su primali Xofigo su:

-smanjenje broja krvnih pločica (trombocitopenija)

-smanjenje broja neutrofila, vrste bijelih krvnih stanica (neutropenija, koja može dovesti do povećanog rizika od infekcija).

Liječnik će Vam napraviti krvne pretrage prije početka liječenja i prije svake injekcije kako bi provjerio broj krvnih stanica i pločica (vidjeti također dio 2).

Odmah se obratite svom liječniku ako primijetite sljedeće simptome, jer oni mogu biti znakovi trombocitopenije ili neutropenije (vidjeti gore):

-bilo kakve neuobičajene modrice,

-jače krvarenje nego obično nakon ozljede,

-vrućica,

-ili ako Vam se čini da često imate infekcije.

Najčešće nuspojave u bolesnika koji primaju Xofigo (vrlo često [mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba]) su:

-proljev, mučnina, povraćanje i trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica).

Rizik od manjka tekućine u tijelu: recite svom liječniku ako imate neki od sljedećih simptoma: omaglicu, povećanu žeđ, smanjeno mokrenje ili suhu kožu, budući da sve to mogu biti simptomi manjka tekućine u tijelu. Važno je izbjeći manjak tekućine u tijelu konzumacijom veće količine tekućine.

Druge moguće nuspojave navedene su niže prema vjerojatnosti javljanja:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

-smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukopenija)

-smanjenje broja neutrofila, vrste bijelih krvnih stanica (neutropenija, koja može dovesti do povećanog rizika od infekcije)

-smanjenje broja crvenih i bijelih krvnih stanica i krvnih pločica (pancitopenija)

-reakcije na mjestu injekcije (npr. crvenilo kože [eritem], bol i oticanje)

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

-smanjenje broja limfocita, vrste bijelih krvnih stanica (limfopenija).

Xofigo pridonosi Vašoj ukupnoj dugotrajnoj kumulativnoj izloženosti zračenju. Dugotrajna kumulativna izloženost zračenju može povisiti Vaš rizik za razvoj raka (posebno raka kostiju i leukemije) i nasljednih poremećaja. U kliničkim ispitivanjima tijekom praćenja u trajanju do tri godine nije zabilježen nijedan slučaj raka prouzročenog lijekom Xofigo.

Ako imate simptome boli, oticanja ili utrnulosti čeljusti, „osjećaj teške čeljusti“ ili klimanja zuba, molimo javite se Vašem liječniku. Slučajevi osteonekroze čeljusti (mrtvog tkiva u kostima čeljusti koje se obično javlja u bolesnika koji su uzimali bisfosfonate) javljali su se u bolesnika liječenih lijekom Xofigo. Svi ti slučajevi zabilježeni su samo u bolesnika koji su primali bisfosfonate prije ili u isto vrijeme kad i Xofigo i kemoterapiju prije liječenja lijekom Xofigo.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Xofigo

Vi nećete morati čuvati ovaj lijek. Ovaj lijek se čuva u odgovarajućim prostorijama, za što je odgovoran specijalist. Čuvanje radiofarmaceutika bit će u skladu s nacionalnim propisima o radioaktivnim materijalima.

Sljedeće informacije namijenjene su samo specijalistima:

Xofigo se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i olovnoj posudi. Ovaj lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi.

Xofigo se ne smije upotrijebiti ako primijetite promjenu boje, prisutnost čestica ili oštećenje spremnika.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Xofigo sadrži

-Djelatna tvar je: radij Ra 223 diklorid (radij-223 diklorid).

Jedan ml otopine sadrži 1100 kBq radij-223 diklorida, što odgovara 0,58 ng radija-223 na referentni datum.

Jedna bočica sadrži 6 ml otopine (6600 kBq radij-223 diklorida na referentni datum).

-Drugi sastojci su: voda za injekcije, natrijev citrat, natrijev klorid i kloridna kiselina (vidjeti na kraju dijela 2 za dodatne informacije o natriju).

Kako Xofigo izgleda i sadržaj pakiranja

Xofigo je bistra i bezbojna otopina za injekciju. Isporučuje se u bočici od bezbojnog stakla zatvorenoj sivim čepom od bromobutilne gume sa zaštitnom folijom i aluminijskim prstenom. Bočica sadrži 6 ml otopine. Čuva se u olovnoj posudi.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Bayer AG

51368 Leverkusen Njemačka

Proizvođač

Bayer AS

Drammensveien 288,

NO-0283 Oslo,

Norveška.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België / Belgique / Belgien

Lietuva

Bayer SA-NV

UAB Bayer

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel. +37 05 23 36 868

България

Luxembourg / Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer SA-NV

Тел. +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

Bayer s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 266 101 111

Tel.:+36 14 87-41 00

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45-45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Bayer Vital GmbH

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

Bayer OÜ

Bayer AS

Tel: +372 655 8565

Tlf. +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél(N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

SC Bayer SRL

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel.: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Bayer, spol. s r.o.

Sími: +354 540 8000

Tel: +421 2 59 21 31 11

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358 20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Τηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

SIA Bayer

Bayer plc

Tel: +371 67 84 55 63

Tel: +44 (0) 118 206 3000

Ova knjižica je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove : http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima

Potpuni sažetak opisa svojstava lijeka za Xofigo dostupan je kao dio koji se može otkinuti na kraju tiskane upute u pakiranju lijeka, s ciljem da se zdravstvenim radnicima pruže ostale dodatne znanstvene i praktične informacije o primjeni i uporabi ovog radiofarmaceutika.

PRILOG IV.

ZNANSTVENI ZAKLJUČCI I RAZLOZI ZA IZMJENU UVJETA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Znanstveni zaključci

Uzimajući u obzir PRAC-ovo izvješće o procjeni periodičkog(ih) izvješća o neškodljivosti lijeka (PSUR) za radij-223 diklorid, znanstveni su zaključci CHMP-a sljedeći:

Nositelj odobrenja je dostavio opsežni pregled podataka iz kliničkih ispitivanja te nakon stavljanja lijeka u promet o mogućoj ulozi lijeka Xofigo pri nastanku dehidracije. Iako podaci nisu potkrijepljeni direktnom uzročnom povezanošću, veza između moguće dehidracije i produljenih nastupa povraćanja i proljeva je dobro okarakterizirana. Na temelju ovog ishoda, dio 4.4 Sažetka opisa svojstava lijeka je ažuriran mjerama opreza vezanim uz rizik od nastanka dehidracije.

Stoga, u pogledu podataka prikazanih u pregledanom PSUR-u, PRAC-ov izvjestitelj je zaključio da su izmjene informacija o lijeku za lijekove koji sadrže radij-223 diklorid opravdane.

CHMP je suglasan sa znanstvenim zaključcima koje je donio PRAC.

Razlozi za izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Na temelju znanstvenih zaključaka za radij-223 diklorid, CHMP smatra da je omjer koristi i rizika lijeka(ova) koji sadrži(e) radij-223 diklorid nepromijenjen, uz predložene izmjene informacija o lijeku.

CHMP predlaže izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept