Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xydalba (dalbavancin hcl) – Označavanje - J01XA04

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaXydalba
ATK šifraJ01XA04
Tvardalbavancin hcl
ProizvođačAllergan Pharmaceuticals International Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kartonska kutija

1.NAZIV LIJEKA

Xydalba 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju dalbavancin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka bočica sadrži dalbavancinklorid što odgovara 500 mg dalbavancina. Nakon rekonstitucije svaki ml sadrži 20 ml dalbavancina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

manitol (E421), laktoza hidrat,

natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina (za podešavanje pH)

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

1 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena u venu nakon rekonstitucije i razrjeđivanja.

Samo za jednokratnu uporabu

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.,

Clonshaugh Industrial Estate, Coolock,

Dublin 17,

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/986/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica na bočici

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Xydalba 500 mg prašak za koncentrat dalbavancin

primjena u venu nakon rekonstitucije i razrjeđivanja

2.NAČIN PRIMJENE

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept