Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xyrem (sodium oxybate) – Označavanje - N07XX04

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaXyrem
ATK šifraN07XX04
Tvarsodium oxybate
ProizvođačUCB Pharma Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

Kutija i boca

1.NAZIV LIJEKA

Xyrem 500 mg/mL oralna otopina natrijev oksibat

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedan mL otopine sadrži 500 mg natrijeva oksibata

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Jedna boca sa 180 mL oralne otopine

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Lijek treba iskoristiti unutar 40 dana nakon prvog otvaranja.

Nakon razrjeđivanja u dozirnim čašama pripravak treba upotrijebiti unutar 24 sata.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma Ltd

208 Bath Road

Slough

Berkshire

SL1 3WE.

UK.

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/312/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Xyrem 500 mg/mL (primjenjivo samo na kutiju)

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept