Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ytracis (yttrium [90Y] chloride) – Označavanje - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaYtracis
ATK šifraV09
Tvaryttrium [90Y] chloride
ProizvođačCIS bio international

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKOVANJA, NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

METALNA KUTIJA / OLOVNA POSUDA

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

YTRACIS radiofarmaceutski prekursor, otopina. itrijev (90Y) klorid

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

itrijev (90Y) klorid 1,850 GBq/ml

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

30% kloridna kiselina, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Radiofarmaceutski prekursor, otopina.

1 bočica

 

Vol.: {Z} ml

 

Akt.: {Y} GBq/bočica

Kal. : {DD/MM/GGGG} (12 h SEV)

Akt.: {Y} GBq/ml

Kal. : {DD/MM/GGGG} (12 h SEV)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

NIJE NAMIJENJENO ZA IZRAVNU PRIMJENU BOLESNICIMA.

Za in vitro radioaktivno označavanje. Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {DD/MM/GGGG} (12h SEV)

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju.

Čuvati sukladno lokalnim propisima o radioaktivnim tvarima.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LI JEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbr inuti u skladu s lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

CIS bio international

BP 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/03/250/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije: {XXXXX}

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavo ñenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE STAKLENA BOČICA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

YTRACIS itrijev (90Y) klorid

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za in vitro radioaktivno označavanje.

NIJE NAMIJENJENO ZA IZRAVNU PRIMJENU BOLESNICIMA

3.ROK VALJANOSTI

EXP {DD/MM/GGGG} (12h SEV)

4.BROJ SERIJE

Serija: {XXXXX}

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA L IJEKA

Vol.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/bočica

Kal. : {DD/MM/GGGG} (12h SEV)

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept