Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ytracis (yttrium [90Y] chloride) – Uputa o lijeku - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaYtracis
ATK šifraV09
Tvaryttrium [90Y] chloride
ProizvođačCIS bio international

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA

YTRACIS radiofarmaceutski prekursor, otopina. itrijev (90Y) klorid.

Pažljivo pro čitajte cijelu uputu prije nego počnete primati lijek.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Pogledajte dio 4.

U ovoj uputi:

1.Što je YTRACIS i za što se koristi

2.Prije nego počnete primati YTRACIS

3.Kako se YTRACIS koristi

4.Moguće nuspojave

5 Kako čuvati YTRACIS

6.Dodatne informacije

1.ŠTO JE YTRACIS I ZA ŠTO SE KORISTI

YTRACIS je radioaktivni lijek koji se koristi u kombinaciji s drugim lijekom koji ciljano djeluje na odreñene stanice u tijelu. Kada se cilj dosegne, YTRACIS daje male doze zračenja na ta specifična mjesta.

Za dodatne podatke o primjeni i mogućim nuspojavama lijeka koji se radioobilježava molim o pogledajte upute za taj lijek.

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMATI YTRACIS

Nemojte primati YTRACIS:

-ako ste alergični (preosjetljivi) na itrijev (90Y) klorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka.

-ako ste trudni ili postoji mogućnost da ste trudni (pogledati u nastavku).

Budite posebno oprezni s YTRACISom:

YTRACIS se ne smije primijeniti izravno u pacijenta.

Strogi zakonski propisi ograničavaju primjenu, rukovanje i odlaganje radioaktivnih tvari, stoga se YTRACIS primjenjuje samo u bolničkim ili bolnicama sličnim uvjetima. Njime će rukovati i njega će primjenjivati samo osoblje koje je školovano i ospo sobljeno za sigurno rukovanje radioaktivnim materijalom.

Potrebna je posebna pažnja kad se radioaktivni lije k primjenjuje kod djece i adolescenata.

Trudnoća:

Upitajte svog liječnika ili ljekarnika prije nego uzmete bilo koji lijek.

Morate obavijestiti svog liječnika ako postoji ikakva mogućnost da ste trudni. Za svaku ženu kojoj je izostala mjesečnica treba pretpostaviti da je trudna dok se ne dokaže suprotno.

Uvijek je potrebno razmotriti primjenu alternativnih dijagnostičkih postupaka koji ne uključuju ionizirajuće zračenje.

Dojenje:

Upitajte svog liječnika ili ljekarnika prije nego uzmete bilo koji lijek.

Od Vas će se zatražiti da prekinete dojenje.

Upravljanje vozilima i rad na strojevima:

Nisu provedena ispitivanja o utjecaju ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Primjena drugih lijekova:

Nisu poznate interakcije itrijevog (90Y) klorida s drugim lijekovima, jer takva ispitivanja nisu provedena.

Molimo recite svome liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

3.KAKO SE YTRACIS KORISTI

YTRACIS se ne smije primijeniti izravno u pacijenta.

Doziranje

Vaš će liječnik odrediti količinu YTRACISa koja će se primijeniti u Vašem slu čaju.

Način primjene

YTRACIS je namijenjen za radioobilježavanje lijekov a za liječenje odreñenih bolesti, koji se potom primjenjuju dozvoljenim putem primjene.

Ako primite više YTRACISa nego li biste to trebali

Kako YTRACIS primjenjuje liječnik u strogo kontroliranim uvjetima, predoziranje je malo vjerojatno. Ako se to dogodi, Vaš će liječnik poduzeti odgovarajuće korake.

4.MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, YTRACIS može uzrokovati n uspojave, iako ne kod svakoga.

Za više podataka, pogledajte uputu o lijeku koji tr eba radioobilježiti.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.KAKO ČUVATI YTRACIS

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ne smije se upotrijebiti nakon isteka datuma i vremena roka valjanosti navedenog na pakovanju. Čuvati u originalnom pakovanju.

Čuvati sukladno lokalnim propisima o radioaktivnim tvarima.

Na pakovanju lijeka su navedeni uvjeti ispravnog čuvanja i istek roka valjanosti za dotičnu seriju lijeka. Bolničko će se osoblje pobrinuti da se lijek čuva na ispravan način i da Vam se primijeni unutar navedenog roka valjanosti.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što YTRACIS sadrži

-Djelatna tvar je itrijev (90Y) klorid.

Svaki mililitar otopine sadrži 1,850 GBq itrijevog (90Y) klorida na dan kalibracije. (GBq : gigabekerel, bekerel je jedinica za mjerenje radioaktivnosti).

-Ostali sastojci su kloridna kiselina i voda za injekcije.

Kako YTRACIS izgleda i sadržaj pakovanja

YTRACIS je radiofarmaceutski prekursor.

Lijek je bistra i bezbojna otopina pakirana u bočici od bezbojnog stakla tipa I, od 2 ml, koja je zatvorena teflonom obloženim čepom od brombutilne gume i aluminijskim zaštitnim z atvaračem.

Bočica sadrži 0,5 ml (0,925 GBq u vrijeme kalibracije) do 2 ml (3,700 GBq u vrijeme kalibracije).

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvoñač

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

FRANCUSKA

Uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo liječnicima i zdravstvenim djelatnicima:

Za detaljne informacije pogledajte Sažetak opisa sv ojstava lijeka za YTRACIS.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept