Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yttriga (yttrium [90Y] chloride) – Označavanje - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaYttriga
ATK šifraV09
Tvaryttrium [90Y] chloride
ProizvođačEckert

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM

PAKOVANJU

LIMENKA I OLOVNI SPREMNIK

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Yttriga radiofarmaceutski prekursor, otopina. itrijev (90Y) klorid

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

itrijev (90Y) klorid

Akt.: (Y) GBq/bočica

Kal.: {DD/MM/GGGG} (12h CET)

Specifična aktivnost pri kalibriraciji: (Y) GBq/bočica

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Kloridna kiselina (0,04 M)

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Radiofarmaceutski prekursor, otopina.

1 bočica

Vol.: {Z} ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za radioaktivno označavanje in vitro. Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku. NIJE NAMIJENJENO ZA IZRAVNU PRIMJENU PACIJENTIMA

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (UKOLIKO JE POTREBNO)

Bočica može biti pod visokim tlakom zbog radiolize.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG} (12h CET)

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju.

Čuvanje treba biti u skladu s lokalnim propisima za radioaktivne tvari.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Neiskorišteni proizvod ili otpadni materijal mora se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Str. 10

D-13125 Berlin

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/05/322/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za ne navođenje Braillea

PODACI KOJE MORAJU NAJMANJE SADRŽAVATI MALE UNUTARNJE JEDINICE

PAKOVANJA

NALJEPNICA NA BOČICI ZAŠTIĆENA PLEKSIGLASOM

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Yttriga radiofarmaceutski prekursor, otopina. itrijev (90Y) klorid

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za radioaktivno označavanje in vitro.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

NIJE NAMIJENJENO ZA IZRAVNU PRIMJENU PACIJENTIMA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti (12h CET)

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

Vol.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/bočica

Kal.: {DD/MM/GGGG} (12h CET)

6.DRUGO

PODACI KOJE MORAJU NAJMANJE SADRŽAVATI MALE UNUTARNJE JEDINICE

PAKOVANJA

BOČICA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Yttriga otopina itrijev (90Y) klorid

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

označavanje in vitro

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

Vol.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/bočica

Kal.: {DD/MM/GGGG} (12h CET)

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM

PAKOVANJU

LIMENKA I OLOVNI SPREMNIK

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Yttriga radiofarmaceutski prekursor, otopina. itrijev (90Y) klorid

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

itrijev (90Y) klorid

Akt.: (Y) GBq/bočica

Kal.: {DD/MM/GGGG} (12h CET)

Specifična aktivnost pri kalibriraciji: (Y) GBq/bočica

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Kloridna kiselina (0,04 M)

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Radiofarmaceutski prekursor, otopina.

1 bočica

Vol.: {Z} ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za radioaktivno označavanje in vitro. Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

NIJE NAMIJENJENO ZA IZRAVNU PRIMJENU PACIJENTIMA

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (UKOLIKO JE POTREBNO)

Bočica može biti pod visokim tlakom zbog radiolize.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG} (12h CET)

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju.

Čuvanje treba biti u skladu s lokalnim propisima za radioaktivne tvari.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Neiskorišteni proizvod ili otpadni materijal mora se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Str. 10

D-13125 Berlin

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/05/322/001

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za ne navođenje Braillea

PODACI KOJE MORAJU NAJMANJE SADRŽAVATI MALE UNUTARNJE JEDINICE

PAKOVANJA

NALJEPNICA NA BOČICI ZAŠTIĆENA PLEKSIGLASOM

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Yttriga radiofarmaceutski prekursor, otopina. itrijev (90Y) klorid

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za radioaktivno označavanje in vitro.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

NIJE NAMIJENJENO ZA IZRAVNU PRIMJENU PACIJENTIMA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti (12h CET)

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

Vol.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/bočica

Kal.: {DD/MM/GGGG} (12h CET)

6. DRUGO

PODACI KOJE MORAJU NAJMANJE SADRŽAVATI MALE UNUTARNJE JEDINICE

PAKOVANJA

BOČICA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Yttriga otopina itrijev (90Y) klorid

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

označavanje in vitro

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

Vol.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/bočica

Kal.: {DD/MM/GGGG} (12h CET)

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept