Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yttriga (yttrium [90Y] chloride) – Uputa o lijeku - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaYttriga
ATK šifraV09
Tvaryttrium [90Y] chloride
ProizvođačEckert

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA

Yttriga radiofarmaceutski prekursor, otopina. itrijev (90Y) klorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1.Što je Yttriga i za što se koristi

2.Prije nego primite lijek Yttriga

3.Kako koristiti lijek Yttriga

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Yttriga

6.Dodatne informacije

1.ŠTO JE YTTRIGA I ZA ŠTO SE KORISTI

Yttriga je radioaktivni lijek koji se koristi u kombinaciji s drugim lijekom koji se ciljano veže na određene stanice u tijelu.

Nakon što dosegne metu, Yttriga otpušta malene doze zračenja na tim određenim mjestima.

Za daljnje informacije o liječenju i mogućim nuspojavama uzrokovanima radioaktivno označenim lijekovima, molimo pročitajte uputu o lijeku u pakiranju lijeka koji se koristi u kombinaciji.

2. PRIJE NEGO PRIMITE LIJEK YTTRIGA

Ne koristite lijek Yttriga:

-ako ste alergični (preosjetljivi) na itrijev (90Y) klorid ili bilo koji drugi sastojak lijeka Yttriga.

-ako ste trudni, ili ako postoji mogućnost da ste trudni (pogledajte u nastavku).

Budite posebno oprezni s lijekom Yttriga

-Yttriga je radioaktivni lijek i koristi se samo u kombinaciji s drugim lijekom. Nije namijenjena za izravnu primjenu pacijentima.

-Zbog postojanja strogih zakona za primjenu, rukovanje i odlaganje radiofarmaceutika, Yttriga se uvijek mora koristiti u bolnicama ili sličnom okruženju. Sredstvom mora rukovati i primjenjivati ga samo osoblje koje je obučeno i ovlašteno za sigurno rukovanje radioaktivnim materijalom.

Posebno treba paziti prilikom davanja radioaktivnih lijekova djeci i adolescentima (od 2 do 16 godina starosti).

Uzimanje drugih lijekova

Molimo Vas da svom liječniku ili ljekarniku kažete ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo kakav drugi lijek, uključujući i lijekove nabavljene bez recepta.

Interakcije itrijeva (90Y) klorida s drugim lijekovima nisu poznate i o njima nema dostupnih kliničkih studija.

Trudnoća

Yttriga je kontraindicirana u trudnoći.

Molimo obavijestite svog liječnika o mogućoj trudnoći. Ako Vam je mjesečnica izostala, trebate pretpostaviti da ste trudni sve dok test trudnoće nije negativan.

Liječnik će razmotriti druge tehnike koje ne uključuju ionizirajuće zračenje.

Žene u reproduktivnoj dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom i nakon liječenja.

Dojenje

Liječnik će od Vas tražiti da prestanete dojiti.

Prije uzimanja bilo kakvog lijeka, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

3.KAKO KORISTITI LIJEK YTTRIGA

Vaš liječnik neće lijek Yttriga primijeniti izravno.

Doza

Liječnik će odlučiti o količini lijeka Yttriga koju ćete primiti tijekom liječenja.

Način primjene

Yttriga je namijenjena za radioaktivno označavanje lijekova namijenjenih liječenju određenih bolesti koji se naknadno primjenjuju odobrenim putem.

Ako se nehotično primijeni Yttriga

Yttriga se primjenjuje nakon kombiniranja s drugim lijekom od strane liječnika u strogo kontroliranim uvjetima. Rizik primanja moguće prevelike doze vrlo je mali. Ipak, u slučaju da se to dogodi, liječnik će primijeniti odgovarajuće liječenje.

4.MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, Yttriga može uzrokovati nuspojave, iako se one ne pojavljuju kod svih.

Za više informacija pogledajte uputu priloženu uz lijek koji će biti radioaktivno označen.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti <liječnika> <,><ili> <ljekarnika> <ili medicinsku sestru>. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.KAKO ČUVATI LIJEK YTTRIGA

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Yttriga se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici nakon oznake „Rok valjanosti“.

Čuvati u skladu s lokalnim propisima za radioaktivne tvari.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

6.DODATNE INFORMACIJE

Što Yttriga sadrži

-Aktivna tvar je itrijev (90Y) klorid.

-1 ml sterilne otopine sadrži 0,1-300 GBq itrija (90Y) na dan i sat umjeravanja (ekvivalent 0,005- 15 mikrograma itrija [90Y]) (u obliku itrijeva [90Y] klorida).

-Pomoćna tvar je kloridna kiselina (0,04 M).

Kako Yttriga izgleda i sadržaj pakovanja

Staklena bočica od bezbojnog stakla tip I od 3 ml s dnom u obliku slova V, ili staklena bočica od bezbojnog stakla tip I od 10 ml s ravnim dnom i silikonskim čepom, zatvorena aluminijskim zaštitnim zatvaračem.

Radiofarmaceutski prekursor, otopina.

Bezbojna, bistra sterilna otopina.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Str. 10

D-13125 Berlin

Njemačka

Tel +49-30-941084-280 Fax +49-30-941084-470

e-mail: radiopharma@ezag.de

Proizvođač

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Podružnica Braunschweig

Gieselweg 1

D-38110 Braunschweig

Njemačka

Uputa je zadnji put odobrena u

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept