Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaltrap (aflibercept) – Označavanje - L01XX44

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZaltrap
ATK šifraL01XX44
Tvaraflibercept
ProizvođačSanofi-Aventis Groupe

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

ZALTRAP 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju aflibercept

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica s 4 ml koncentrata sadrži 100 mg aflibercepta (25 mg/ml).

Jedna bočica s 8 ml koncentrata sadrži 200 mg aflibercepta (25 mg/ml).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži saharozu, natrijev klorid, natrijev citrat dihidrat, citratnu kiselinu hidrat, polisorbat 20, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidroksid i/ili kloridnu kiselinu i vodu za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju

100 mg/4 ml

1 bočica

3 bočice

200 mg/8 ml

1 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jednodozna bočica

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Samo za primjenu u venu. Lijek se mora razrijediti prije primjene.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Rok valjanosti nakon razrjeđivanja: vidjeti Uputu o lijeku.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Francuska

12.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/814/001 1 bočica (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/002 3 bočice (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/003 1 bočica (200 mg/8 ml)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ZALTRAP 25 mg/ml sterilni koncentrat aflibercept

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

100 mg/4 ml

200 mg/8 ml

6.DRUGO

Samo za primjenu u venu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept