Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ziagen (abacavir) – Označavanje - J05AF06

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZiagen
ATK šifraJ05AF06
Tvarabacavir
ProizvođačViiV Healthcare UK Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KARTONSKA KUTIJA - TABLETE

1.NAZIV LIJEKA

Ziagen 300 mg filmom obložene tablete abakavir

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg abakavira (u obliku abakavirsulfata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

60 filmom obložene, tablete s razdjelnom crtom

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Odvojite priloženu Karticu s upozorenjem, jer sadrži važne sigurnosne informacije.

UPOZORENJE! U slučaju bilo kojih simptoma reakcije preosjetljivosti, ODMAH kontaktirajte svog liječnika.

''Povucite ovdje'' (s priloženom Karticom s upozorenjem)

8.ROK VALJANOSTI

EXP {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/112/001

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ziagen 300mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP TEKST ZA BLISTER TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

Ziagen 300 mg tablete

abakavir

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ViiV Healthcare UK Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

TEKST KARTICE S UPOZORENJEM

1. STRANA

VAŽNO - KARTICA S UPOZORENJEM

ZIAGEN (abakavir) tablete

Ovu karticu uvijek nosite sa sobom

Budući da Ziagen sadrži abakavir, neki bolesnici koji uzimaju Ziagen mogu razviti reakciju preosjetljivosti (ozbiljnu alergijsku reakciju) koja može biti opasna po život ako se nastavi sa uzimanjem lijeka Ziagen. ODMAH SE JAVITE SVOM LIJEČNIKU koji će Vam savjetovati trebate li prestati uzimati Ziagen ako:

1)dobijete osip po koži ILI

2)razvijete jedan ili više simptoma iz barem DVIJE od sljedećih skupina:

-vrućica

-nedostatak daha, grlobolja ili kašalj

-mučnina ili povraćanje ili proljev ili bol u trbuhu

-težak umor ili osjećaj boli u cijelom tijelu ili osjećaj opće slabosti

Ako ste zbog takve reakcije prestali uzimati Ziagen, VIŠE NIKADA ne smijete uzimati Ziagen niti druge lijekove koji sadrže abakavir (npr. Kivexa, Trizivir ili Triumeq), jer se unutar nekoliko sati možete razviti po život opasno sniženje krvnog tlaka ili smrt.

(pogledajte drugu stranu kartice)

2. STRANA

Odmah obavijestite svog liječnika ako smatrate da imate reakciju preosjetljivosti na Ziagen. Ispod upišite podatke svog liječnika:

Ime liječnika:..................................................

Tel:........................................................

Ako Vaš liječnik nije dostupan, hitno potražite savjet drugog liječnika ( npr. hitni prijem najbliže liječničke ustanove).

Za općenite upite vezane uz Ziagen, kontaktirajte GlaxoSmithKline ….Tel: …………(naziv lokalne tvrtke i telefonski broj će biti navedeni ovdje).

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KARTONSKA KUTIJA - ORALNA OTOPINA

1. NAZIV LIJEKA

Ziagen 20 mg/ml oralna otopina abakavir

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml oralne otopine sadrži 20 mg abakavira (u obliku abakavirsulfata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: sorbitol (340 mg/ml, E420), metilparahidroksibenzoat (E218) i propilparahidroksibenzoat (E216). Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

240 ml oralne otopine

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Odvojite priloženu Karticu s upozorenjem, jer sadrži važne sigurnosne informacije.

UPOZORENJE! U slučaju bilo kojih simptoma reakcije preosjetljivosti, ODMAH kontaktirajte svog liječnika.

''Povucite ovdje'' (s priloženom Karticom s upozorenjem)

8. ROK VALJANOSTI

EXP {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

Baciti dva mjeseca nakon prvog otvaranja

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/112/002

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ziagen 20mg/ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA BOCI - ORALNA OTOPINA

1. NAZIV LIJEKA

Ziagen 20 mg/ml oralna otopina abakavir

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml oralne otopine sadrži 20 mg abakavira (u obliku abakavirsulfata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: sorbitol (340 mg/ml, E420), metilparahidroksibenzoat (E218) i propilparahidroksibenzoat (E216). Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

240 ml oralne otopine

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

Baciti dva mjeseca nakon prvog otvaranja

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/112/002

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

TEKST KARTICE S UPOZORENJEM

1. STRANA

VAŽNO - KARTICA S UPOZORENJEM

ZIAGEN (abakavir) oralna otopina

Ovu karticu uvijek nosite sa sobom

Budući da Ziagen sadrži abakavir, neki bolesnici koji uzimaju Ziagen mogu razviti reakciju preosjetljivosti (ozbiljnu alergijsku reakciju) koja može biti opasna po život ako se nastavi sa uzimanjem lijeka Ziagen.

ODMAH SE JAVITE SVOM LIJEČNIKU koji će Vam savjetovati trebate li prestati uzimati

Ziagen ako:

1)dobijete osip po koži ILI

2)razvijete jedan ili više simptoma iz barem DVIJE od sljedećih skupina:

-vrućica

-nedostatak daha, grlobolja ili kašalj

-mučnina ili povraćanje ili proljev ili bol u trbuhu

-težak umor ili osjećaj boli u cijelom tijelu ili osjećaj opće slabosti

Ako ste zbog takve reakcije prestali uzimati Ziagen, VIŠE NIKADA ne smijete uzimati Ziagen niti druge lijekove koji sadrže abakavir (npr. Kivexa, Trizivir ili Triumeq), jer se unutar nekoliko sati možete razviti po život opasno sniženje krvnog tlaka ili smrt.

(pogledajte drugu stranu kartice)

2. STRANA

Odmah obavijestite svog liječnika ako smatrate da imate reakciju preosjetljivosti na Ziagen. Ispod upišite podatke svog liječnika:

Ime liječnika:..................................................

Tel:........................................................

Ako Vaš liječnik nije dostupan, hitno potražite savjet drugog liječnika ( npr. hitni prijem najbliže liječničke ustanove).

Za općenite upite vezane uz Ziagen, kontaktirajte GlaxoSmithKline ….Tel: …………(naziv lokalne tvrtke i telefonski broj će biti navedeni ovdje).

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept