Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoely (nomegestrol acetate / estradiol) – Sažetak opisa svojstava lijeka - G03AA14

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZoely
ATK šifraG03AA14
Tvarnomegestrol acetate / estradiol
ProizvođačTeva B.V.

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Zoely 2,5 mg/1,5 mg filmom obložene tablete

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Bijele filmom obložene tablete s djelatnim tvarima: Jedna filmom obložena tableta sadrži 2,5 mg nomegestrolacetata i 1,5 mg estradiola (u obliku hemihidrata).

Žute filmom obložene tablete placeba: Tableta ne sadrži djelatne tvari.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom

Jedna bijela filmom obložena tableta s djelatnim tvarima sadrži 57,71 mg laktoze hidrata. Jedna žuta filmom obložena tableta placeba sadrži 61,76 mg laktoze hidrata.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta (tableta).

Filmom obložene tablete s djelatnim tvarima: bijele, okrugle, s oznakom 'ne' na obje strane. Filmom obložene tablete placeba: žute, okrugle, s oznakom 'p' na obje strane.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Oralna kontracepcija.

Kod donošenja odluke o propisivanju lijeka Zoely treba uzeti u obzir čimbenike rizika prisutne u pojedine žene, osobito one za vensku tromboemboliju (VTE), te visinu rizika od VTE kod uzimanja lijeka Zoely u usporedbi s drugim kombiniranim hormonskim kontraceptivima (KHK) (vidjeti dijelove 4.3 i 4.4).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Uzima se jedna tableta na dan tijekom 28 uzastopnih dana. Svako pakiranje počinje s 24 bijele tablete s djelatnim tvarima, nakon čega slijede 4 žute tablete placeba. Korisnica počinje uzimati tablete iz sljedećeg pakiranja odmah nakon završetka prethodnog pakiranja, bez prekida svakodnevnog uzimanja tableta i bez obzira na prisutnost ili odsutnost prijelomnog krvarenja. Prijelomno krvarenje obično počinje 2 do 3 dana nakon uzimanja posljednje bijele tablete i možda neće završiti prije započinjanja sljedećeg pakiranja. Vidjeti 'Kontrola ciklusa' u dijelu 4.4.

Posebne populacije

Oštećenje funkcije bubrega

Iako nema podataka za korisnice s oštećenjem funkcije bubrega, nije vjerojatno da će oštećenje funkcije bubrega utjecati na eliminaciju nomegestrolacetata i estradiola.

Oštećenje funkcije jetre

Nisu provedena klinička ispitivanja u korisnica s insuficijencijom jetre. S obzirom da korisnice s teškom bolesti jetre mogu imati poremećaj metabolizma steroidnih hormona, primjena lijeka Zoely u tih žena nije indicirana sve dok se jetrene funkcije ne vrate na normalne vrijednosti (vidjeti dio 4.3).

Način primjene

Peroralna primjena.

Kako uzimati Zoely

Tablete se moraju uzimati svaki dan otprilike u isto vrijeme bez obzira na obroke. Tablete po potrebi treba uzimati s malo tekućine te prema redoslijedu naznačenom na blisteru. U pakiranju lijeka nalaze se naljepnice s oznakama za 7 dana u tjednu. Žena treba odabrati naljepnicu koja počinje s danom kada je počela uzimati tablete i nalijepiti je na blister.

Kako započeti uzimati Zoely

Bez prethodne primjene hormonskih kontraceptiva (tijekom prethodnog mjeseca)

S uzimanjem tableta treba početi prvog dana ženina prirodnog ciklusa (tj. prvog dana menstrualnog krvarenja). U tom slučaju nije potrebno koristiti dodatne kontracepcijske mjere.

Prelazak s kombiniranog hormonskog kontraceptiva (kombiniranog oralnog kontraceptiva (KOK), vaginalnog prstena ili transdermalnog flastera)

Žena treba početi uzimati Zoely po mogućnosti dan nakon uzimanja posljednje djelatne tablete (posljednje tablete koja sadrži djelatne tvari) svog prethodnog KOK-a, no najkasnije na dan nakon uobičajenog intervala bez tableta ili intervala s placebom prethodnog KOK-a. Ako je koristila vaginalni prsten ili transdermalni flaster, žena treba početi uzimati Zoely po mogućnosti na dan skidanja flastera ili uklanjanja prstena, ali najkasnije na dan sljedeće predviđene aplikacije.

Prelazak s metode koja sadrži samo progestagen (minipilula, implantat, injekcija) ili s intrauterinog sustava (IUS) koji otpušta hormone

Žena može prijeći s minipilule bilo koji dan, a s uzimanjem lijeka Zoely treba započeti sljedećeg dana. Implantat ili IUS mogu se ukloniti bilo koji dan, a uzimanje lijeka Zoely treba započeti na dan njihovog uklanjanja. Prilikom prelaska s injekcijskog preparata, s uzimanjem lijeka Zoely treba započeti na dan sljedeće predviđene injekcije. U svim navedenim slučajevima ženi treba preporučiti da koristi dodatnu mehaničku kontracepciju sve dok ne dovrši neprekinuti sedmodnevni niz uzimanja bijelih tableta s djelatnim tvarima.

Nakon pobačaja u prvom tromjesečju

Žena može odmah početi uzimati lijek. U tom slučaju nije potrebno koristiti dodatne kontracepcijske mjere.

Nakon poroda ili nakon pobačaja u drugom tromjesečju

Ženama treba preporučiti da započnu s uzimanjem tableta između 21. i 28. dana nakon poroda ili pobačaja u drugom tromjesečju. Ako započne kasnije, ženi treba preporučiti da koristi dodatnu mehaničku kontracepciju sve dok ne dovrši neprekinuti sedmodnevni niz uzimanja bijelih tableta s djelatnim tvarima. Međutim, ako je žena već imala spolni odnos, prije stvarnog početka uzimanja kombiniranih oralnih kontraceptiva treba isključiti trudnoću ili žena treba pričekati prvu menstruaciju. Za dojilje, vidjeti dio 4.6.

Postupak u slučaju propuštenih tableta

Sljedeći savjeti odnose se samo na propuštene bijele tablete s djelatnim tvarima:

Ako žena kasni s uzimanjem bilo koje tablete s djelatnim tvarima manje od 24 sata, kontracepcijska zaštita nije smanjena. Žena treba uzeti tabletu čim se sjeti te nastaviti uzimati druge tablete u uobičajeno vrijeme.

Ako žena kasni s uzimanjem bilo koje tablete s djelatnim tvarima 24 ili više sati, kontracepcijska zaštita može biti umanjena. Postupanje u slučaju propuštenih tableta može biti u skladu sa sljedeća dva osnovna pravila:

Potrebno je 7 dana neprekidnog uzimanja 'bijele tablete s djelatnim tvarima' kako bi se postigla odgovarajuća supresija osi hipotalamus-hipofiza-jajnik.

Što se više 'bijelih tableta s djelatnim tvarima' propusti i što su propuštene tablete bliže četirima žutim tabletama placeba, veći je rizik od trudnoće.

1. - 7. dan

Korisnica treba uzeti posljednju propuštenu bijelu tabletu čim se sjeti, čak i ako to znači da mora uzeti dvije tablete istodobno. Potom nastavlja uzimati tablete u uobičajeno vrijeme. Osim toga, sve dok ne završi neprekinuto 7-dnevno uzimanje bijelih tableta, mora koristiti mehaničku kontracepciju, primjerice kondom. U slučaju spolnog odnosa u prethodnih 7 dana treba uzeti u obzir mogućnost trudnoće.

8. - 17. dan

Korisnica treba uzeti posljednju propuštenu bijelu tabletu čim se sjeti, čak i ako to znači da mora uzeti dvije tablete istodobno. Potom nastavlja uzimati tablete u uobičajeno vrijeme. Pod uvjetom da je žena uzimala tablete na pravilan način tijekom 7 dana koji su prethodili prvoj propuštenoj tableti, nije potrebno koristiti dodatne kontracepcijske mjere. No, ako je propustila više od jedne tablete, ženi treba preporučiti korištenje dodatnih kontracepcijskih mjera sve dok ne završi neprekinuto 7-dnevno uzimanje bijelih tableta.

18. – 24. dan

Rizik od smanjene pouzdanosti je neminovan zbog predstojećeg razdoblja uzimanja žutih tableta placeba. Međutim, moguće je spriječiti smanjenu kontracepcijsku zaštitu prilagodbom rasporeda uzimanja tableta. Ako se korisnica pridržava jedne od sljedećih opcija, nema potrebe za korištenjem dodatnih kontracepcijskih mjera pod uvjetom da je tijekom 7 dana koji su prethodili prvoj propuštenoj tableti uzela sve tablete na pravilan način. Ako to nije slučaj, žena se mora pridržavati prve od ovih dviju opcija te koristiti dodatne kontracepcijske mjere tijekom sljedećih 7 dana.

1.Korisnica treba uzeti posljednju propuštenu tabletu čim se sjeti, čak i ako to znači da mora uzeti dvije tablete istodobno. Potom nastavlja uzimati tablete u uobičajeno vrijeme sve dok ne potroši sve tablete s djelatnim tvarima. Četiri tablete placeba iz posljednjeg reda treba baciti. Treba odmah započeti sa sljedećim blister pakiranjem. Nije vjerojatno da će korisnica imati prijelomno krvarenje sve dok ne potroši sve tablete s djelatnim tvarima iz drugog pakiranja, no može imati točkasto ili probojno krvarenje u dane uzimanja tableta.

2.Ženi se također može preporučiti da prekine uzimanje djelatnih tableta iz trenutnog blister pakiranja. Potom treba uzimati tablete placeba iz posljednjeg reda najviše 3 dana tako da ukupni broj tableta placeba plus propuštene bijele tablete s djelatnim tvarima nije veći od 4, a zatim nastavlja s tabletama iz idućeg blister pakiranja.

Ako je žena propustila uzeti tablete te nakon toga u razdoblju uzimanja tableta placeba ne dobije prijelomno krvarenje, treba uzeti u obzir mogućnost trudnoće.

Važna napomena: ako korisnica nije sigurna koji je broj ili boja propuštenih tableta te koje upute slijediti, potrebno je koristiti mehaničku kontracepciju sve dok korisnica ne završi 7-dnevno neprekinuto uzimanje bijelih tableta s djelatnim tvarima.

Propuštene žute tablete placeba

Kontracepcijska zaštita nije smanjena. Žute tablete iz posljednjeg (četvrtog) reda blistera mogu se zanemariti. Međutim, propuštene tablete treba baciti kako bi se izbjeglo nehotično produljivanje faze uzimanja tableta placeba.

Savjet u slučaju gastrointestinalnih poremećaja

U slučaju teških gastrointestinalnih poremećaja (npr. povraćanja ili proljeva), apsorpcija djelatne tvari će možda biti nepotpuna i potrebno je poduzeti dodatne kontracepcijske mjere.

Dođe li do povraćanja unutar 3-4 sata nakon uzimanja bijele tablete, tableta se mora smatrati propuštenom i čim prije treba uzeti novu tabletu. Novu tabletu po mogućnosti treba uzeti unutar 24 sata od uobičajenog vremena uzimanja tablete. Sljedeću tabletu treba uzeti u uobičajeno vrijeme. Ako je prošlo 24 ili više sati od uzimanja zadnje tablete, primjenjuje se savjet o propuštenim tabletama, kako je opisano u dijelu 4.2 "Postupak u slučaju propuštenih tableta". Ako žena ne želi promijeniti uobičajeni raspored uzimanja tableta, mora uzeti dodatnu bijelu tabletu (tablete) iz drugog pakiranja.

Kako promijeniti datum menstruacije ili odgoditi menstruaciju

Za odgađanje menstruacije žena treba nastaviti uzimati tablete iz drugog blister pakiranja lijeka Zoely bez uzimanja žutih tableta placeba iz trenutnog pakiranja. Produljenje se može nastaviti po želji, sve dok se ne potroše sve bijele tablete s djelatnim tvarima u drugom pakiranju. Redovito uzimanje lijeka Zoely nastavlja se nakon što je žena uzela žute tablete placeba iz drugog pakiranja. Tijekom produljenja ciklusa žena može imati probojno ili točkasto krvarenje.

Kako bi pomaknula menstruaciju na dan u tjednu različit od onog prema postojećem rasporedu, korisnici se može preporučiti da skrati nadolazeću fazu uzimanja žutih tableta placeba za najviše 4 dana. Što je kraći interval, veći je rizik da žena neće imati prijelomno krvarenje i da može imati probojno i točkasto krvarenje tijekom uzimanja tableta iz drugog pakiranja (baš kao i kod odgode menstruacije).

4.3Kontraindikacije

Kombinirani hormonski kontraceptivi (KHK-i) ne smiju se koristiti u sljedećim stanjima. S obzirom na to da još uvijek nema epidemioloških podataka za KHK-e koji sadrže 17-estradiol, smatra se da kontraindikacije za KHK-e koji sadrže etinilestradiol vrijede i za uporabu lijeka Zoely. Ako se bilo koje od stanja navedenih u nastavku pojavi prvi put tijekom uzimanja lijeka Zoely, primjena lijeka se mora odmah obustaviti.

Prisutnost rizika od venske tromboembolije (VTE)

o Venska tromboembolija – trenutno prisutna VTE (na antikoagulansima) ili VTE u anamnezi (npr. duboka venska tromboza [DVT] ili plućna embolija [PE]).

o Poznata nasljedna ili stečena sklonost venskoj tromboemboliji, kao što je rezistencija na aktivirani protein C (uključujući faktor V Leiden), nedostatak antitrombina III, nedostatak proteina C, nedostatak proteina S.

o Veliki kirurški zahvat s dugotrajnom imobilizacijom (vidjeti dio 4.4).

o Visoki rizik od venske tromboembolije zbog prisutnosti višestrukih čimbenika rizika (vidjeti dio 4.4).

Prisutnost rizika od arterijske tromboembolije (ATE)

o Arterijska tromboembolija – prisutna arterijska tromboembolija, arterijska tromboembolija u anamnezi (npr. infarkt miokarda) ili prodromalno stanje (npr. angina pektoris).

o Cerebrovaskularna bolest – postojeći moždani udar, moždani udar ili prodromalno stanje u anamnezi (npr. tranzitorna ishemijska ataka, TIA).

o Poznata nasljedna ili stečena sklonost arterijskoj tromboemboliji, kao što je hiperhomocisteinemija i antifosfolipidna protutijela (antikardiolipinska protutijela, lupus antikoagulant).

o Migrene sa žarišnim neurološkim simptomima u anamnezi.

o Visoki rizik od arterijske tromboembolije zbog prisutnosti višestrukih čimbenika rizika (vidjeti dio 4.4) ili prisutnost jednog ozbiljnog čimbenika rizika kao što je:

šećerna bolest s krvožilnim simptomima

teška hipertenzija

teška dislipoproteinemija.

Pankreatitis ili anamneza pankreatitisa povezanog s teškom hipertrigliceridemijom.

Prisutnost ili anamneza teške bolesti jetre sve dok se vrijednosti parametara funkcije jetre ne vrate na normalu.

Prisutnost ili anamneza tumora jetre (benignih ili malignih).

Potvrđen nalaz ili sumnja na zloćudni tumor osjetljiv na spolne steroide (npr. na spolnim organima ili dojkama).

Vaginalno krvarenje neutvrđenog uzroka.

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Upozorenja

Ako je prisutno neko od niže navedenih stanja ili čimbenika rizika, potrebno je razgovarati sa ženom o prikladnosti lijeka Zoely.

U slučaju pogoršanja ili prve pojave nekog od ovih stanja ili čimbenika rizika, ženi treba savjetovati da se obrati svom liječniku kako bi utvrdio treba li prekinuti primjenu lijeka Zoely. Svi podaci prikazani u nastavku temelje se na epidemiološkim podacima dobivenima s kombiniranim hormonskim kontraceptivima koji sadrže etinilestradiol. Zoely sadrži 17-estradiol. S obzirom na to da još uvijek nema epidemioloških podataka za KHK-e koji sadrže estradiol, smatra se da upozorenja za KHK-e koji sadrže etinilestradiol važe i za primjenu lijeka Zoely.

Rizik od venske tromboembolije (VTE)

Primjena bilo kojeg kombiniranog hormonskog kontraceptiva (KHK-a) povećava rizik od venske tromboembolije (VTE) u odnosu na nekorištenje lijeka. Lijekovi koji sadrže levonorgestrel, norgestimat ili noretisteron povezani su s najnižim rizikom od VTE. Nije još poznato koliki je rizik uz Zoely u usporedbi s ovim lijekovima s nižim rizikom. Odluku o primijeni nekog drugog lijeka umjesto onog za kojeg je poznato da ima najniži rizik od VTE treba donijeti tek nakon razgovora sa ženom, kako bi se utvrdilo da razumije koliki je rizik od VTE uz KHK-e i kako njezini trenutno prisutni čimbenici rizika utječu na taj rizik, te da je njezin rizik od VTE najviši tijekom prve godine primjene. Također postoje neki dokazi da je rizik povećan kad se KHK-i ponovno počnu primjenjivati nakon stanke od 4 ili više tjedana.

Približno 2 žene na njih 10 000 koje ne koriste KHK-e i nisu trudne razvit će VTE u razdoblju od godinu dana. Međutim, taj rizik u pojedine žene može biti daleko veći, ovisno o njezinim osnovnim čimbenicima rizika (vidjeti niže).

Epidemiološka ispitivanja u žena koje uzimaju nisku dozu kombiniranih hormonskih kontraceptiva (< 50 µg etinilestradiola), pronašla su da će između 6 i 12 žena na njih 10 000 razviti VTE u godinu dana.

Procijenjeno je da će od 10 000 žena koje uzimaju KHK koji sadrži levonorgestrel, njih približno 61 razviti VTE u godinu dana.

Još nije poznato koliki je rizik od VTE uz KHK-e koji sadrže nomegestrolacetat u kombinaciji s estradiolom u usporedbi s rizikom uz KHK-e koji sadrže nisku dozu levonorgestrela.

Broj slučajeva VTE u godinu dana uz nisku dozu KHK-a manji je od broja koji se očekuje u žena tijekom trudnoće ili postpartalnog razdoblja.

VTE može imati smrtni ishod u 1–2% slučajeva.

U korisnica KHK-a iznimno rijetko je prijavljen nastanak tromboze u drugim krvnim žilama, npr. jetrenim, mezenterijalnim, bubrežnim ili retinalnim venama i arterijama.

1 Srednja točka raspona od 5 do 7 na 10 000 žena-godina, na temelju relativnog rizika za KOK-e koji sadrže levonorgestrel naspram njihovog neuzimanja od približno 2,3 do 3,6

Čimbenici rizika za VTE

Rizik od venskih tromboembolijskih komplikacija u korisnica KHK-a može biti znatno povećan u žena s dodatnim čimbenicima rizika, osobito ako je prisutan veći broj čimbenika rizika (vidjeti tablicu).

Zoely je kontraindiciran u žena s većim brojem čimbenika rizika zbog kojih imaju visok rizik od venske tromboze (vidjeti dio 4.3). Ako žena ima više od jednog čimbenika rizika, povećanje rizika može biti veće od zbroja pojedinačnih čimbenika – u tom slučaju treba razmotriti njezin ukupni rizik od VTE. Ako se smatra da je omjer koristi i rizika negativan, ne smije se propisati kombinirani hormonski kontraceptiv (vidjeti dio 4.3).

Tablica: Čimbenici rizika za VTE

Čimbenik rizika

Napomena

Pretilost (indeks tjelesne mase veći od

Rizik se znatno povećava s povećanjem indeksa tjelesne

30 kg/m²)

mase.

 

Osobito je važno uzeti u obzir jesu li prisutni i drugi

 

čimbenici rizika.

Dugotrajna imobilizacija, veliki

U tim se situacijama savjetuje prekinuti primjenu pilule

kirurški zahvat, bilo kakav kirurški

(u slučaju elektivnog kirurškog zahvata, najmanje

zahvat na nogama ili zdjelici,

4 tjedna prije) i nastaviti s primjenom tek nakon što

neurokirurški zahvat ili velika trauma

prođu 2 tjedna od potpune remobilizacije. Potrebno je

Napomena: privremena imobilizacija

primjenjivati drugu metodu kontracepcije kako bi se

izbjegla neplanirana trudnoća.

uključujući putovanje avionom >4 sata

 

također može biti čimbenik rizika za

Ako primjena lijeka Zoely nije bila prethodno

VTE, osobito u žena s drugim

prekinuta, potrebno je razmotriti antitrombotsko

čimbenicima rizika.

liječenje.

 

 

Pozitivna obiteljska anamneza (venska

Ako se sumnja na nasljednu sklonost, ženu treba uputiti

tromboembolija u braće, sestara ili

po savjet specijalista prije nego što se donese odluka o

roditelja, osobito u relativno ranoj

primjeni bilo kojeg KHK-a.

dobi, npr. prije 50. godine).

 

 

 

Druga zdravstvena stanja povezana s

Rak, sistemski lupus eritematosus, hemolitičko-

VTE

uremijski sindrom, kronična upalna bolest crijeva

 

(Crohnova bolest ili ulcerozni kolitis) i anemija srpastih

 

stanica.

Povećana dob

Osobito nakon 35. godine života

Nema konsenzusa o mogućoj ulozi varikoznih vena i superficijalnog tromboflebitisa u nastanku ili progresiji venske tromboze.

Mora se uzeti u obzir povećani rizik od tromboembolije u trudnoći, a osobito u razdoblju 6 tjedana babinja (za informacije o "Trudnoći i dojenju" vidjeti dio 4.6).

Simptomi VTE (duboke venske tromboze i plućne embolije)

U slučaju simptoma, ženama treba savjetovati da odmah potraže medicinsku pomoć i obavijeste liječnika da uzimaju kombinirani hormonski kontraceptiv.

Simptomi duboke venske tromboze (DVT) mogu uključivati:

unilateralno oticanje noge i/ili stopala ili oticanje duž vene na nozi;

bol ili osjetljivost noge koja se može osjećati samo pri stajanju ili hodanju,

povećana toplina zahvaćene noge; crvenilo ili promjena boje kože na nozi.

Simptomi plućne embolije (PE) mogu uključivati:

iznenadni nastup neobjašnjivog nedostatka zraka ili ubrzanog disanja;

iznenadni kašalj koji može biti povezan s hemoptizom;

oštra bol u prsištu;

jaka ošamućenost ili omaglica;

ubrzani ili nepravilni otkucaji srca.

Neki od ovih simptoma (npr. "nedostatak zraka", "kašalj") nisu specifični i mogu se pogrešno zamijeniti za uobičajenije ili manje teške događaje (npr. infekciju dišnih puteva).

Drugi znakovi okluzije krvne žile mogu uključivati: iznenadnu bol, oticanje i plavičastu obojanost ekstremiteta.

Ako okluzija nastane u oku, simptomi se mogu kretati u rasponu od bezbolne zamućenosti vida koja može napredovati do gubitka vida. Ponekad gubitak vida nastupa gotovo trenutačno.

Rizik od arterijske tromboembolije (ATE)

Epidemiološka ispitivanja povezala su primjenu KHK-a s povećanim rizikom od arterijske tromboembolije (infarkt miokarda) ili cerebrovaskularnog incidenta (npr. tranzitorna ishemijska ataka, moždani udar). Arterijski tromboembolijski događaji mogu imati smrtni ishod.

Čimbenici rizika za ATE

Rizik od arterijskih tromboembolijskih komplikacija ili cerebrovaskularnog incidenta u korisnica KHK-a povećan je u žena s čimbenicima rizika (vidjeti tablicu). Zoely je kontraindiciran ako žena ima jedan ozbiljan ili više čimbenika rizika za ATE zbog kojih je izložena većem riziku od arterijske tromboze (vidjeti dio 4.3). Ako žena ima više od jednog čimbenika rizika, povećanje rizika može biti veće od zbroja pojedinačnih čimbenika – u tom slučaju treba razmotriti njezin ukupni rizik. Ako se omjer koristi i rizika smatra negativnim, ne smije se propisati kombinirani hormonski kontraceptiv (vidjeti dio 4.3).

Tablica: Čimbenici rizika za ATE

Čimbenik rizika

Napomena

Povećana dob

Osobito iznad 35. godine

Pušenje

Ženama treba savjetovati da ne puše ako žele koristiti

 

kombinirane hormonske kontraceptive. Ženama u dobi

 

iznad 35 godina koje nastave pušiti treba strogo

 

savjetovati da odaberu drugačiju metodu kontracepcije.

Hipertenzija

 

Pretilost (indeks tjelesne mase iznad

Rizik se znatno povećava s povećanjem indeksa tjelesne

30 kg/m2)

mase.

 

Osobito važno u žena s dodatnim čimbenicima rizika

Pozitivna obiteljska anamneza

Ako se sumnja na nasljednu sklonost, ženu treba uputiti

(arterijska tromboembolija u braće,

po savjet specijalista prije nego što se donese odluka o

sestara ili roditelja osobito u relativno

primjeni bilo kojeg KHK-a.

ranoj dobi, npr., prije 50. godine

 

života)

 

Migrena

Povećana učestalost ili težina migrene tijekom primjene

 

KHK-a (koja može biti prodromalni znak

 

cerebrovaskularnog događaja) može biti razlogom

 

trenutačnog prekida primjene.

Druga zdravstvena stanja povezana sa

Šećerna bolest, hiperhomocisteinemija, valvularna

štetnim krvožilnim događajima

bolest srca i atrijska fibrilacija, dislipoproteinemija i

 

sistemski lupus eritematosus.

Simptomi ATE

U slučaju simptoma, ženama treba savjetovati da potraže hitnu medicinsku pomoć i obavijeste liječnika da uzimaju kombinirani hormonski kontraceptiv.

Simptomi cerebrovaskularnog incidenta mogu uključivati:

iznenadnu utrnulost ili slabost lica, ruke ili noge, osobito na jednoj strani tijela;

iznenadne poteškoće s hodanjem, omaglica, gubitak ravnoteže ili koordinacije;

iznenadnu smetenost, poteškoće s govorom ili razumijevanjem;

iznenadne poteškoće s vidom na jedno ili oba oka;

iznenadna, jaka ili dugotrajna glavobolja bez poznatog uzroka;

gubitak svijesti ili nesvjestica s ili bez napadaja.

Prolazni simptomi ukazuju na to da se radi o tranzitornoj ishemijskoj ataki (TIA).

Simptomi infarkta miokarda (IM) mogu uključivati:

bol, nelagodu, pritisak, osjećaj težine, stezanja ili punoće u prsištu, ruci ili ispod prsne kosti;

nelagoda koja se širi u leđa, čeljust, grlo, ruku, želudac;

osjećaj punoće, probavne tegobe ili gušenje;

znojenje, mučnina, povraćanje ili omaglica;

izrazita slabost, tjeskoba ili nedostatak zraka;

ubrzani ili nepravilni otkucaji srca.

Tumori

U nekim je epidemiološkim ispitivanjima prijavljen povećan rizik od raka vrata maternice u dugotrajnih korisnica KOK-a (> 5 godina), no i dalje je sporno u kojoj se mjeri ovaj nalaz može pripisati istodobnim učincima spolnog ponašanja i drugih čimbenika poput humanog papiloma virusa (HPV). Nema epidemioloških podataka o riziku od raka vrata maternice u žena koje uzimaju Zoely.

Uz primjenu kombiniranih oralnih kontraceptiva s višim dozama (50 µg etinilestradiola)

smanjuje se rizik od raka endometrija i jajnika. Još uvijek nije potvrđeno odnosi li se to i na KOK-e koji sadrže 17-estradiol.

U metaanalizi 54 epidemiološka ispitivanja prijavljeno je da žene koje trenutno koriste KOK imaju blago povećan relativan rizik (RR = 1,24) za dijagnosticiranje raka dojke. Dodatan rizik postupno se smanjuje tijekom 10 godina nakon prekida primjene KOK-a. S obzirom da je rak dojke rijedak u žena mlađih od 40 godina, dodatni broj dijagnoza raka dojke u žena koje trenutno koriste ili su nedavno koristile KOK malen je u odnosu na ukupan rizik od raka dojke. Rak dojke se u žena koje su bilo kada tijekom života uzimale KOK često dijagnosticira u klinički manje uznapredovaloj fazi nego u žena koje nikada nisu koristile KOK. Opaženi uzorak povećanog rizika može biti posljedica ranije dijagnoze raka dojke u korisnica KOK-a, bioloških učinaka KOK-a ili kombinacije obaju čimbenika.

U rijetkim su slučajevima u korisnica KOK-a prijavljeni benigni tumori jetre, a još rjeđe maligni tumori jetre. U izoliranim slučajevima ti su tumori uzrokovali po život opasna intraabdominalna krvarenja. Stoga treba uzeti u obzir tumore jetre prilikom diferencijalne dijagnoze kod pojave snažnih bolova u gornjem dijelu abdomena, uvećanja jetre ili znakova intraabdominalnog krvarenja u žena koje uzimaju kombinirane oralne kontraceptive.

Hepatitis C

Tijekom kliničkih ispitivanja kombiniranog režima liječenja HCV-a ombitasvirom/paritaprevirom/ritonavirom s dasabuvirom ili bez njega, povišenja ALT-a viša od 5 puta iznad gornje granice normale (GGN) bila su značajno češća u žena koje su uzimale lijekove koji sadrže etinilestradiol, kao što su KOK. Žene koje su uzimale lijekove koji umjesto etinilestradiola sadrže druge estrogene, kao što je estradiol, imale su stopu povišenja ALT-a sličnu onoj u žena koje nisu primale nikakve estrogene; međutim, zbog ograničenog broja žena koje su

uzimale te druge estrogene, opravdan je oprez kod istodobne primjene s kombiniranim režimom liječenja ombitasvirom/paritaprevirom/ritonavirom s dasabuvirom ili bez njega. Vidjeti dio 4.5.

Druga stanja

Žene s hipertrigliceridemijom ili obiteljskom anamnezom hipertrigliceridemije mogu biti izložene povećanom riziku od pankreatitisa prilikom primjene KOK-a.

Iako su prijavljena mala povišenja krvnog tlaka u mnogih žena koje uzimaju KOK, klinički značajni porasti su rijetki. Nije ustanovljen odnos između KOK-a i kliničke hipertenzije. Međutim, ako se tijekom primjene KOK-a razvije dugotrajna i klinički značajna hipertenzija, primjereno je da liječnik obustavi uzimanje tableta i liječi hipertenziju. Kada se to ocijeni prikladnim, primjena KOK-a može se nastaviti ako se antihipertenzivima mogu postići normalne vrijednosti krvnog tlaka.

Pojava ili pogoršanje sljedećih bolesti prijavljenih u trudnoći i kod primjene KOK-a, no nije definitivno dokazana njihova povezanost s kombiniranim oralnim kontraceptivima: žutica i/ili pruritus povezan s kolestazom; nastanak žučnih kamenaca; porfirija; sistemski lupus eritematodes; hemolitički uremijski sindrom; Sydenhamova koreja; gestacijski herpes; gubitak sluha povezan s otosklerozom.

U žena s nasljednim angioedemom, egzogeni estrogen može izazvati ili pogoršati simptome angioedema.

Akutni ili kronični poremećaji funkcije jetre mogu uvjetovati prekid uzimanja kombiniranih oralnih kontraceptiva sve dok se pokazatelji funkcije jetre ne vrate na normalne vrijednosti. Ponovna pojava kolestatske žutice koja je prvi put nastupila u trudnoći ili kod prethodne primjene spolnih steroida zahtijeva obustavu uzimanja KOK-a.

Iako kombinirani oralni kontraceptivi mogu utjecati na perifernu inzulinsku rezistenciju i toleranciju glukoze, nema dokaza da je potrebno mijenjati terapijski režim u žena sa šećernom bolešću koje koriste KOK u niskim dozama (koji sadrži < 0,05 mg etinilestradiola). Međutim, žene sa šećernom bolešću treba pomno nadzirati za vrijeme primjene KOK-a, osobito tijekom prvih mjeseci primjene.

Crohnova bolest, ulcerozni kolitis i pogoršanje depresije povezuju se s primjenom KOK-a.

Povremeno se može pojaviti i kloazma, osobito u žena koje su je imale u trudnoći. Žene sklone razvoju kloazme trebaju izbjegavati izlaganje suncu ili ultraljubičastom zračenju dok uzimaju kombinirane oralne kontraceptive.

Korisnice s rijetkim nasljednim poremećajima nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze ne bi trebale uzimati ovaj lijek.

Liječnički pregled/savjetovanje

Prije uvođenja ili ponovnog uvođenja lijeka Zoely, mora se uzeti cjelokupna anamneza (uključujući obiteljsku anamnezu) i isključiti trudnoću. Potrebno je izmjeriti krvni tlak i napraviti fizikalni pregled, vodeći se kontraindikacijama (vidjeti dio 4.3) i upozorenjima (vidjeti dio 4.4). Važno je ženi obratiti pozornost na informacije o venskoj i arterijskoj trombozi, uključujući i rizik povezan s lijekom Zoely u usporedbi s drugim kombiniranim hormonskim kontraceptivima, na simptome VTE i ATE, poznate čimbenike rizika te što učiniti u slučaju sumnje na trombozu.

Ženi također treba savjetovati da pažljivo pročita uputu za korisnice i da se pridržava dobivenih savjeta. Učestalost i vrsta pregleda trebaju se temeljiti na utvrđenim smjernicama za praksu i biti prilagođeni pojedinoj ženi.

Ženama treba objasniti da hormonski kontraceptivi ne štite od infekcije HIV-om (AIDS-a) niti drugih spolno prenosivih bolesti.

Smanjena djelotvornost

Djelotvornost kombiniranih oralnih kontraceptiva može biti smanjena u slučaju npr. propuštenih tableta (vidjeti dio 4.2), probavnih poremećaja tijekom uzimanja tableta s djelatnim tvarima (vidjeti

dio 4.2) ili istodobnog uzimanja lijekova koji smanjuju koncentraciju nomegestrolacetata i/ili estradiola u plazmi (vidjeti dio 4.5).

Kontrola ciklusa

Neredovito krvarenje (točkasto ili probojno krvarenje) može se javiti kod svih kombiniranih oralnih kontraceptiva, osobito tijekom prvih mjeseci primjene. Stoga procjena neredovitog krvarenja ima smisla samo nakon razdoblja prilagodbe lijeku od približno 3 ciklusa. Postotak žena koje su koristile Zoely i nakon ovog razdoblja prilagodbe imale intraciklično krvarenje bio je u rasponu od 15 do 20%.

Ako neredovita krvarenja potraju ili uslijede nakon prethodnih redovitih ciklusa, treba razmotriti hormonalne uzroke i poduzeti odgovarajuće dijagnostičke mjere kako bi se isključile maligne bolesti ili trudnoća. Te mjere mogu podrazumijevati i kiretažu.

Prijelomno krvarenje u žena koje koriste Zoely u prosjeku traje 3 do 4 dana. Korisnicama lijeka Zoely prijelomno krvarenje može i izostati iako nisu trudne. Tijekom kliničkih ispitivanja izostanak prijelomnog krvarenja od 1. do 12. ciklusa kretao se u rasponu od 18% do 32%. U tim slučajevima izostanak prijelomnog krvarenja nije bio povezan s većom pojavnošću probojnog/točkastog krvarenja u sljedećim ciklusima. U prva tri ciklusa uzimanja lijeka 4,6% žena nije imalo prijelomno krvarenje, a u toj je podskupini izostanak prijelomnog krvarenja u kasnijim ciklusima bio visok, u rasponu od 76% do 87% žena. Prijelomno krvarenje izostalo je u barem jednom u 2., 3. ili 4. ciklusu u 28% žena, što je bilo povezano s većom učestalošću izostanka prijelomnog krvarenja u kasnijim ciklusima, u rasponu od 51% do 62%.

Ako prijelomno krvarenje izostane, a Zoely se uzimao u skladu s uputama opisanima u dijelu 4.2, žena vjerojatno nije trudna. Ipak, treba isključiti trudnoću prije nastavka uporabe lijeka Zoely ako se lijek nije uzimao prema uputama ili su izostala dva uzastopna prijelomna krvarenja.

Pedijatrijska populacija

Nije poznato je li količina estradiola u lijeku Zoely dostatna za održavanje odgovarajućih razina estradiola u adolescentica, osobito za prirast koštane mase (vidjeti dio 5.2).

Laboratorijski testovi

Uporaba steroidnih kontraceptiva može utjecati na rezultate nekih laboratorijskih testova, uključujući biokemijske parametre funkcije jetre, štitne žlijezde, nadbubrežne žlijezde i bubrega, plazmatske razine proteina (nosača), primjerice globulina koji vežu kortikosteroide i frakcija lipida/lipoproteina, parametre metabolizma ugljikohidrata i parametre koagulacije i fibrinolize. Promjene se u pravilu zadržavaju unutar normalnih laboratorijskih raspona.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Interakcije

Napomena: Potrebno je provjeriti sažetak opisa svojstava lijekova koji se istodobno primjenjuju kako bi se utvrdile moguće interakcije.

Utjecaj drugih lijekova na Zoely

Interakcije između oralnih kontraceptiva i lijekova koji induciraju enzime mogu dovesti do probojnog krvarenja pa čak i/ili neuspjeha kontracepcije.

Jetreni metabolizam: Mogu nastati interakcije s tvarima koje induciraju enzime CYP450, što dovodi do smanjenja koncentracija spolnih hormona i smanjene učinkovitosti kombiniranih oralnih kontraceptiva, uključujući Zoely. Glavni predstavnici tih tvari su antikonvulzivi (npr. karbamazepin,topiramat, fenitoin, fenobarbital, primidon, okskarbazepin, felbamat); antiinfektivni lijekovi (npr. rifampicin, rifabutin, grizeofulvin); gospina trava; bosentan i inhibitori proteaze HIV-a i

virusa hepatitisa C (HCV) (npr. ritonavir, boceprevir, telaprevir) te nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (npr. efavirenz).

Nakon nekoliko dana liječenja može nastupiti indukcija enzima. Maksimalna indukcija enzima uglavnom se opaža unutar nekoliko tjedana. Nakon prekida medikamentozne terapije, indukcija enzima može trajati oko 28 dana.

Tijekom istodobnog uzimanja induktora enzima, potrebno je koristiti i mehaničku kontracepciju, kao i tijekom 28 dana nakon prestanka njegova uzimanja. U slučaju dugotrajnog liječenja lijekovima koji induciraju jetrene enzime treba razmotriti drugu metodu kontracepcije.

Ako istodobna primjena lijekova traje i nakon što se uzmu sve djelatne tablete iz blister pakiranja koje se trenutno koristi, potrebno je odmah započeti sa sljedećim blister pakiranjem bez uobičajenog razdoblja uzimanja tableta s placebom.

Istodobna primjena jakih (npr. ketokonazola, itrakonazola, klaritromicina) ili umjerenih (npr. flukonazola, diltiazema, eritromicina) inhibitora CYP3A4 može povisiti koncentracije estrogena i progestagena u serumu.

Nisu provedena ispitivanja interakcija lijekova s lijekom Zoely, ali su provedena dva ispitivanja s rifampicinom odnosno ketokonazolom i višim dozama kombinacije nomegestrolacetata i estradiola (3,75 mg nomegestrolacetata + 1,5 mg estradiola) u žena u postmenopauzi. Istodobna primjena rifampicina smanjuje AUC0- nomegestrolacetata za 95% te povećava AUC0-tlast estradiola za 25%. Istodobna primjena ketokonazola (jedna doza od 200 mg) ne mijenja metabolizam estradiola, no opaženi su slučajevi porasta vršne koncentracije (85%) i AUC0-∞ (115%) nomegestrolacetata koji nisu bili klinički značajni. Slični se zaključci očekuju i u žena generativne dobi.

Utjecaj lijeka Zoely na druge lijekove

Kontraceptivi koji sadrže etinilestradiol mogu smanjiti koncentracije lamotrigina za približno 50%. Potreban je oprez, osobito kad se uvode kombinirani kontraceptivi, čak i s estradiolom, u žena na dobro uravnoteženoj terapiji lamotriginom.

Druge interakcije

Tijekom kliničkih ispitivanja kombiniranog režima liječenja HCV-a ombitasvirom/paritaprevirom/ritonavirom s dasabuvirom ili bez njega, povišenja ALT-a viša od 5 puta iznad gornje granice normale (GGN) bila su značajno češća u žena koje su uzimale lijekove koji sadrže etinilestradiol, kao što su KOK. Žene koje su uzimale lijekove koji umjesto etinilestradiola sadrže druge estrogene, kao što je estradiol, imale su stopu povišenja ALT-a sličnu onoj u žena koje nisu primale nikakve estrogene; međutim, zbog ograničenog broja žena koje su uzimale te druge estrogene, opravdan je oprez kod istodobne primjene s kombiniranim režimom liječenja ombitasvirom/paritaprevirom/ritonavirom s dasabuvirom ili bez njega.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Zoely nije indiciran za uporabu tijekom trudnoće.

Ako žena zatrudni tijekom uzimanja lijeka Zoely, treba prekinuti s daljnjim uzimanjem lijeka. Većina epidemioloških studija nije otkrila povećan rizik od prirođenih anomalija u novorođenčadi čije su majke prije trudnoće uzimale KOK koji je sadržavao etinilestradiol kao ni teratogene učinke kod slučajnog uzimanja KOK-a u ranoj trudnoći.

Klinički podaci iz ograničenog broja izloženih trudnoća nisu ukazali na štetne učinke lijeka Zoely na fetus ili novorođenče.

U istraživanjima na životinjama opažena je reproduktivna toksičnost kod primjene kombinacije nomegestrolacetat/estradiol (vidjeti pretkliničke podatke o sigurnosti primjene u dijelu 5.3).

Treba uzeti u obzir povećani rizik od VTE u postpartalnom razdoblju prilikom ponovnog uvođenja lijeka Zoely (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4).

Dojenje

Male količine kontracepcijskih steroida i/ili njihovih metabolita mogu se izlučiti u majčino mlijeko, ali nema dokaza da to štetno utječe na zdravlje dojenčeta.

Kombinirani oralni kontraceptivi mogu utjecati na dojenje jer mogu smanjiti količinu mlijeka i promijeniti njegov sastav. Stoga se ne preporučuje primjena KOK-a sve do potpunog prestanka dojenja, a majkama koje žele nastaviti dojiti treba preporučiti drugu metodu kontracepcije.

Plodnost

Zoely je indiciran za sprječavanje trudnoće. Za informacije o povratku plodnosti, vidjeti dio 5.1.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Zoely ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sigurnost lijeka Zoely ispitivana je u 6 multicentričnih kliničkih ispitivanja u trajanju do godine dana. Ukupno su bile uključene 3434 ispitanice u dobi od 18 do 50 godina koje su dovršile ukupno

33 828 ciklusa.

Tablični popis nuspojava

Nuspojave prijavljene u kliničkim ispitivanjima ili nakon stavljanja u promet, a koje bi mogle biti povezane s primjenom lijeka Zoely navedene su u sljedećoj tablici.

Sve su nuspojave popisane prema organskim sustavima i učestalosti; vrlo često ( 1/10), često ( 1/100 i < 1/10), manje često ( 1/1000 i < 1/100) te rijetko ( 1/10 000 i < 1/1000).

Klasifikacija organskih

 

Nuspojave prema MedDRA terminologiji1

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

sustava

 

 

 

 

Poremećaji metabolizma

 

 

pojačan tek,

smanjen tek

i prehrane

 

 

retencija tekućine

 

Psihijatrijski poremećaji

 

smanjen libido,

 

pojačan libido

 

 

depresija/depresivno

 

 

 

 

raspoloženje,

 

 

 

 

promjena

 

 

 

 

raspoloženja

 

 

Poremećaji živčanog

 

glavobolja,

 

cerebrovaskularni

sustava

 

migrena

 

incident,

 

 

 

 

tranzitorna

 

 

 

 

ishemijska ataka,

 

 

 

 

poremećaj

 

 

 

 

pozornosti

Poremećaji oka

 

 

 

nepodnošenje

 

 

 

 

kontaktnih

 

 

 

 

leća/suho oko

Krvožilni poremećaji

 

 

valunzi

venska

 

 

 

 

tromboembolija

Poremećaji probavnog

 

mučnina

distenzija

suha usta

sustava

 

 

abdomena

 

Klasifikacija organskih

 

Nuspojave prema MedDRA terminologiji1

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

sustava

 

 

 

 

Poremećaji jetre i žuči

 

 

 

kolelitijaza,

 

 

 

 

kolecistits

Poremećaji kože i

akne

 

hiperhidroza,

kloazma,

potkožnog tkiva

 

 

alopecija,

hipertrihoza

 

 

 

pruritus, suha

 

 

 

 

koža, seboreja

 

Poremećaji mišićno-

 

 

osjećaj težine

 

koštanog i vezivnog tkiva

 

 

 

 

Poremećaji

poremećaji

metroragija,

hipomenoreja,

neugodan miris

reproduktivnog sustava i

prijelomnog

menoragija, bol u

oticanje dojki,

iz vagine,

dojki

krvarenja

dojkama, bol u

galaktoreja,

nelagoda u vulvi

 

 

zdjelici

spazam maternice,

i vagini

 

 

 

predmenstrualni

 

 

 

 

sindrom, masa na

 

 

 

 

dojkama,

 

 

 

 

dispareunija,

 

 

 

 

suhoća vagine i

 

 

 

 

vulve

 

Opći poremećaji i

 

 

nadraženost,

glad

reakcije na mjestu

 

 

edem

 

primjene

 

 

 

 

Pretrage

 

povećanje tjelesne

povišene

 

 

 

težine

vrijednosti

 

 

 

 

jetrenih enzima

 

1Naveden je najprikladniji MedDRA pojam za opis određene nuspojave. Sinonimi ili srodna stanja nisu navedeni, ali ih također treba uzeti u obzir.

Osim gore navedenih nuspojava, u korisnica koje uzimaju Zoely prijavljene su i reakcije preosjetljivosti (učestalost nepoznata).

Opis odabranih nuspojava

U žena koje koriste kombinirane hormonske kontraceptive opažen je povećani rizik od arterijskih i venskih trombotičkih i tromboembolijskih događaja, uključujući infarkt miokarda, moždani udar, tranzitorne ishemijske atake, vensku trombozu i plućnu emboliju, o čemu se detaljnije govori u dijelu 4.4.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Primijenjene su višestruke doze i do 5 puta veće od dnevne doze lijeka Zoely te pojedinačne doze do 40 puta veće od dnevne doze nomegestrolacetata bez utjecaja na sigurnost primjene. Na temelju općeg iskustva s kombiniranim oralnim kontraceptivima, mogu se pojaviti sljedeći simptomi: mučnina, povraćanje te blago vaginalno krvarenje u mlađih djevojaka. Nema antidota, a daljnje liječenje treba biti simptomatsko.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Spolni hormoni i ostali pripravci koji djeluju na spolni sustav, progestageni i estrogeni, fiksne kombinacije, ATK oznaka: G03AA14.

Mehanizam djelovanja

Nomegestrolacetat je visoko selektivan progestagen koji se dobiva iz prirodnog steroidnog hormona progesterona. Nomegestrolacetat ima jak afinitet vezivanja za progesteronske receptore u ljudi te iskazuje antigonadotropnu aktivnost, antiestrogenu aktivnost posredovanu progesteronskim receptorima te umjerenu antiandrogenu aktivnost, dok nema nikakvo estrogeno, androgeno, glukokortikoidno niti mineralokortikoidno djelovanje.

Estrogen u lijeku Zoely je 17 -estradiol, prirodni estrogen identičan humanom endogenom 17 -estradiolu.

Kontracepcijski učinak lijeka Zoely temelji se na interakciji različitih čimbenika, od kojih se najvažnijima smatraju inhibicija ovulacije i promjene cervikalnog iscjetka.

Klinička djelotvornost i sigurnost

U dva randomizirana, otvorena, komparativna ispitivanja djelotvornosti i sigurnosti je više od 3200 žena tijekom 13 uzastopnih ciklusa primalo Zoely, a više od 1000 žena kombinaciju drospirenona u dozi od 3 mg i etinilestradiola u dozi od 30 µg (režim 21/7).

U skupini koja je primala Zoely akne su prijavljene u 15,4% žena (naspram 7,9% u skupini koja je primala usporedni lijek), porast tjelesne težine prijavljen je u 8,6% žena (naspram 5,7% u skupini koja je primala usporedni lijek), a poremećaj prijelomnog krvarenja (uglavnom izostanak krvarenja) prijavljen je u 10,5% žena (naspram 0,5% slučajeva u skupini koja je primala usporedni lijek).

U kliničkom ispitivanju provedenom s lijekom Zoely u Europskoj Uniji izračunati su sljedeći Pearlovi indeksi za dobnu skupinu od 18 do 35 godina:

Neuspjeh metode: 0,40 (gornja granica 95%-tnog intervala pozdanosti: 1,03)

Neuspjeh metode i korisnika: 0,38 (gornja granica 95%-tnog intervala pozdanosti: 0,97)

U kliničkom ispitivanju provedenom s lijekom Zoely u SAD-u izračunati su sljedeći Pearlovi indeksi za dobnu skupinu od 18 do 35 godina:

Neuspjeh metode: 1,22 (gornja granica 95%-tnog intervala pozdanosti: 2,18)

Neuspjeh metode i korisnika: 1,16 (gornja granica 95%-tnog intervala pozdanosti: 2,08)

U randomiziranom otvorenom ispitivanju 32 su žene primale Zoely tijekom 6 ciklusa.

Nakon prekida primjene lijeka Zoely povratak ovulacije u prvih 28 dana nakon uzimanja posljednje tablete opažen je u 79% žena.

Histologija endometrija ispitivana je u podskupini žena (n=32) u jednom kliničkom ispitivanju nakon 13 ciklusa liječenja. Rezultati nisu odstupali od normale.

Pedijatrijska populacija

Nema podataka o djelotvornosti i sigurnosti u adolescentica mlađih od 18 godina. Dostupni farmakokinetički podaci opisani su u dijelu 5.2.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nomegestrolacetat

Apsorpcija

Nakon peroralne primjene nomegestrolacetat se brzo apsorbira.

Maksimalne koncentracije nomegestrolacetata u plazmi od približno 7 ng/ml postižu se 2 sata nakon primjene jedne doze. Apsolutna bioraspoloživost nomegestrolacetata nakon jedne doze iznosi 63%. Nije opažen klinički značajan učinak hrane na bioraspoloživost nomegestrolacetata.

Distribucija

Nomegestrolacetat se u velikoj mjeri veže za albumin (97-98%), ali se ne veže za globulin koji veže spolne hormone (SHBG) niti na globulin koji veže kortikoide (CBG). Prividan volumen distribucije nomegestrolacetata u stanju dinamičke ravnoteže iznosi 1,645 576 l.

Biotransformacija

Nomegestrolacetat se metabolizira u nekoliko neaktivnih hidroksiliranih metabolita putem jetrenih enzima citokroma P450, uglavnom putem CYP3A4 i CYP3A5, uz mogući doprinos CYP2C19 i CYP2C8. Nomegestrolacetat i njegovi hidroksilirani metaboliti prolaze opsežan metabolizam 2. faze, u kojem nastaju glukuronidni i sulfatni konjugati. Prividan klirens u stanju dinamičke ravnoteže iznosi 26 l/h.

Eliminacija

Poluvrijeme eliminacije (t1/2) iznosi 46 h (raspon od 28-83 h) u stanju dinamičke ravnoteže. Poluvrijeme eliminacije metabolita nije utvrđeno.

Nomegestrolacetat se izlučuje mokraćom i fecesom. Približno 80% doze izluči se mokraćom i fecesom unutar 4 dana. Izlučivanje nomegestrolacetata bilo je gotovo potpuno nakon 10 dana, a izlučene su količine u fecesu bile veće nego u mokraći.

Linearnost

Linearnost doza primijećena je u rasponu od 0,625-5 mg (ispitano na plodnim ženama i ženama u postmenopauzi).

Stanje dinamičke ravnoteže

Na farmakokinetiku nomegestrolacetata ne utječe SHBG.

Stanje dinamičke ravnoteže postiže se nakon 5 dana. Maksimalne koncentracije nomegestrolacetata u plazmi od približno 12 ng/ml postižu se 1,5 sati nakon doziranja. Prosječne koncentracije u plazmi u stanju dinamičke ravnoteže iznose 4 ng/ml.

Interakcije između lijekova

Nomegestrolacetat in vitro ne uzrokuje zamjetnu indukciju niti inhibiciju bilo kojeg enzima citokroma P450, a nema ni klinički značajnih interakcija s prijenosnicima P-glikoproteina.

Estradiol

Apsorpcija

Estradiol podliježe značajnom učinku prvog prolaska kroz jetru nakon peroralne primjene. Apsolutna bioraspoloživost iznosi otprilike 1%. Nije zamijećen značajan utjecaj hrane na bioraspoloživost estradiola.

Distribucija

Distribucija egzogenog i endogenog estradiola je podjednaka. Estrogeni se opsežno raspodjeljuju u tijelu te se općenito mogu naći u višim koncentracijama u ciljnim organima djelovanja spolnih hormona. Estradiol cirkulira u krvi vezan na SHBG (37%) i na albumin (61%), dok samo približno 1-2% ostaje nevezano.

Biotransformacija

Peroralno primijenjen egzogeni estradiol podliježe intenzivnom metabolizmu. Metabolizam egzogenog i endogenog estradiola je podjednak. Estradiol se ubrzano transformira u crijevima i jetri u nekoliko metabolita, pretežno estron, koji se zatim konjugiraju i ulaze u enterohepatičku cirkulaciju. Postoji dinamička ravnoteža između estradiola, estrona i estronsulfata zbog djelovanja različitih enzima uključujući estradiol-dehidrogenaze, sulfotransferaze i aril sulfataze. Oksidacija estrona i estradiola uključuje enzime citokroma P450, uglavnom CYP1A2, CYP1A2 (izvan jetre), CYP3A4, CYP3A5, CYP1B1 te CYP2C9.

Eliminacija

Estradiol se ubrzano eliminira iz cirkulacije. Zbog metabolizma i enterohepatičke cirkulacije prisutna je velika količina estrogenskih sulfata i glukuronida u krvotoku. Posljedica toga je vrlo promjenjivo poluvrijeme eliminacije estradiola korigirano prema početnoj vrijednosti, koje iznosi 3,6 ± 1,5 h nakon intravenske primjene.

Stanje dinamičke ravnoteže

Maksimalne koncentracije estradiola u serumu iznose približno 90 pg/ml, a postižu se 6 sati nakon doziranja. Prosječne koncentracije u serumu iznose 50 pg/ml i te razine estradiola odgovaraju ranoj i kasnoj fazi ženina menstrualnog ciklusa.

Posebne populacije

Pedijatrijska populacija

Farmakokinetika nomegestrolacetata (primarni cilj) nakon jedne peroralne doze lijeka Zoely bila je podjednaka u zdravih adolescentica koje su imale menarhu i odraslih ispitanica. Međutim, nakon jedne peroralne doze je izloženost komponenti estradiola (sekundarni cilj) bila 36% niža u adolescentica naspram odraslih ispitanica. Klinička važnost tih rezultata nije poznata.

Učinak na oštećenje funkcije bubrega

Nisu provedena ispitivanja radi procjene učinka bolesti bubrega na farmakokinetiku lijeka Zoely.

Učinak na oštećenje funkcije jetre

Nisu provedena ispitivanja radi procjene učinka bolesti jetre na farmakokinetiku lijeka Zoely. Međutim, žene s oštećenom funkcijom jetre možda će slabo metabolizirati steroidne hormone.

Etničke skupine

Nisu provedena formalna ispitivanja radi ocjene farmakokinetike u etničkim skupinama.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza estradiola, nomegestrolacetata ili njihove kombinacije ukazala su na očekivane učinke estrogena i gestagena.

Ispitivanja reproduktivne toksičnosti provedena s kombinacijom ovih dvaju lijekova pokazala su fetotoksičnost, što je u skladu s izloženošću estradiolu.

Nisu provedena ispitivanja genotoksičnosti i kancerogenosti s kombinacijom ovih dvaju lijekova. Nomegestrolacetat nije genotoksičan.

Međutim, treba imati na umu da spolni steroidi mogu potaknuti rast određenih tkiva i tumora koji su ovisni o hormonima.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Jezgra tablete (bijele filmom obložene tablete s djelatnim tvarima i žute filmom obložene tablete placeba)

laktoza hidrat

mikrokristalična celuloza (E460) krospovidon (E1201)

talk (E553b)

magnezijev stearat (E572) koloidni bezvodni silicijev dioksid

Ovojnica tablete (bijele filmom obložene tablete s djelatnim tvarima) poli(vinilni alkohol) (E1203)

titanijev dioksid (E171) makrogol 3350

talk (E553b)

Ovojnica tablete (žute filmom obložene tablete placeba) poli(vinilni alkohol) (E1203)

titanijev dioksid (E171) makrogol 3350

talk (E553b)

željezov oksid, žuti (E172) željezov oksid, crni (E172)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

PVC/aluminij blister s 28 filmom obloženih tableta (24 bijele filmom obložene tablete i 4 žute filmom obložene tablete).

Veličine pakiranja: 28, 84, 168 i 364 filmom obloženih tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Tablete KOK-a (uključujući tablete lijeka Zoely) koje više nisu potrebne ne smiju se bacati u otpadne vode ili javnu kanalizaciju. Hormonske djelatne tvari u tableti mogu izazvati štetne učinke dospiju li u vodeno okruženje. Tablete se moraju vratiti u ljekarnu ili zbrinuti na drugi siguran način u skladu s lokalnim propisima. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/690/001

EU/1/11/690/002

EU/1/11/690/003

EU/1/11/690/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 27. srpnja 2011.

Datum posljednje obnove: 21. travnja 2016.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept