Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoely (nomegestrol acetate / estradiol) – Označavanje - G03AA14

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZoely
ATK šifraG03AA14
Tvarnomegestrol acetate / estradiol
ProizvođačTeva B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Zoely 2,5 mg/1,5 mg filmom obložene tablete nomegestrolacetat/estradiol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bijela tableta s djelatnim tvarima sadrži 2,5 mg nomegestrolacetata i 1,5 mg estradiola (u obliku hemihidrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

168 filmom obloženih tableta

364 filmom obložene tablete

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja: Teva B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/690/001 28 filmom obloženih tableta

EU/1/11/690/002 84 filmom obložene tablete

EU/1/11/690/003 168 filmom obloženih tableta

EU/1/11/690/004 364 filmom obložene tablete

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

zoely

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Zoely 2,5 mg/1,5 mg tablete nomegestrolacetat/estradiol

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

[Okvir za oznake za dane s natpisom:] Ovdje nalijepite naljepnicu s oznakama dana [Broj dana za svaku pojedinu tabletu:] Početak, 2, .... 28

[Strelice koje upućuju na redoslijed tableta:]

LIST S OZNAKAMA ZA DANE I NALJEPNICAMA PRILOŽEN UZ UPUTU O LIJEKU

List s oznakama za dane

Odaberite oznaku za dane koja počinje s danom kada započinjete uzimati lijek.

Zalijepite naljepnicu na blister preko teksta 'Ovdje nalijepite naljepnicu s oznakama dana'.

NED

PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

PON

SRI

ČET

PET

SUB

NED

PON

UTO

ČET

PET

SUB

NED

PON

UTO

SRI

PET

SUB

NED

PON

UTO

SRI

ČET

SUB

NED

PON

UTO

SRI

ČET

PET

[Drugi list s oznakama za dane za kutiju s 3 blistera, na kojemu stoji dva puta:]

NED

PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

 

PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

 

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

PON

SRI

ČET

PET

SUB

NED

PON

UTO

ČET

PET

SUB

NED

PON

UTO

SRI

 

 

PET

SUB

NED

PON

UTO

SRI

ČET

 

 

SUB

NED

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

[Ispred naljepnica s oznakama za dane namijenjenih za drugi blister:] 2. blister [Ispred naljepnica s oznakama za dane namijenjenih za treći blister:] 3. blister

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept