Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic Acid Accord (zoledronic acid monohydrate) – Označavanje - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZoledronic Acid Accord
ATK šifraM05BA08
Tvarzoledronic acid monohydrate
ProizvođačAccord Healthcare Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

PREKLOPNA KUTIJA ZA 1 BOČICU KAO JEDINIČNO PAKIRANJE (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

PREKLOPNA KUTIJA ZA 4 [10] BOČICA KAO JEDINIČNO PAKIRANJE (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1.NAZIV LIJEKA

Zoledronatna kiselina Accord 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 4 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol (E421), natrijev citrat i voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju.

Jedna bočica s 5 ml koncentrata za otopinu za infuziju Četiri bočice s 5 ml koncentrata za otopinu za infuziju Deset bočica s 5 ml koncentrata za otopinu za infuziju

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena u venu nakon razrjeđenja.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Nakon razrjeđenja odmah upotrijebiti.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/834/001- pakiranje s 1 bočicom

EU/1/13/834/002- pakiranje sa 4 bočice

EU/1/13/834/003- pakiranje s 10 bočica

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Zoledronatna kiselina Accord 4 mg/5 ml sterilni koncentrat zoledronatna kiselina

i.v. primjena nakon razrjeđenja

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept