Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid Teva Generics (zoledronic acid monohydrate) – Uputa o lijeku - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZoledronic acid Teva Generics
ATK šifraM05BA08
Tvarzoledronic acid monohydrate
ProizvođačTeva Generics B.V

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Zoledronatna kiselina Teva Generics 5 mg otopina za infuziju u bočicama zoledronatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 

1.

Što je Zoledronatna kiselina Teva Generics i za što se koristi

2.

Što morate znati prije nego primite Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

3.

Kako se primjenjuje Zoledronatna kiselina Teva Generics

4.

Moguće nuspojave

odobren

 

5.

Kako čuvati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

 

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

 

1.

Što je Zoledronatna kiselina Teva Generics i za što se k risti

Zoledronatna kiselina Teva Generics sadrži djelatnu tvar zol dronatnu kiselinu. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju bisfosfonati i koristi se za liječenje žena u postmenopauzi i odraslih

muškaraca s osteoporozom ili za liječenje osteoporoze izazvane liječenjem steroidima te za liječenje

Pagetove bolesti kosti u odraslih.

više

nije

 

 

Osteoporoza

koji

anje i slabljenje kostiju. Često se javlja u žena nakon

Osteoporoza je bolest koja uključuje stanj

menopauze, ali se može javiti i u muškaraca. U menopauzi ženski jajnici prestaju stvarati ženski hormon estrogen koji pomaže u državanju zdravih kostiju. Nakon menopauze dolazi do gubitka kosti, kosti postaju slabije i la še se lome. Osteoporoza se također može pojaviti u muškaraca i žena zbog dugotrajnog korištenjaLijeksteroida koji utječu na čvrstoću kostiju. Mnogi bolesnici s osteoporozom nemaju simptome, ali su sv j dno izloženi riziku od loma kostiju jer je osteoporoza oslabila njihove kosti. Sniženje razine spolnih hormona u cirkulaciji, prvenstveno estrogena koji su nastali od androgena, također ima ulogu u postupnijem gubitku kosti zamijećenom u muškaraca. I u žena i u muškaraca Zoledronatna kiselina Teva Generics jača kost i na taj način smanjuje vjerojatnost posljedičnog prijeloma.

Pagetova bolest kosti

Normalno je da se stara kost razgrađuje i da se obnavlja novim koštanim tkivom. Taj se proces naziva preoblikovanje. Kod Pagetove bolesti, preoblikovanje kosti je prebrzo te se nova kost stvara na poremećen način, čime postaje slabija nego normalno. Ako se bolest ne liječi, kosti mogu postati deformirane i bolne te se mogu slomiti. Zoledronatna kiselina Teva Generics djeluje tako što vraća proces preoblikovanja kosti u normalu osiguravajući stvaranje normalne kosti, čime kosti postaju snažnije.

2. Što morate znati prije nego primite Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

Pažljivo slijedite sve upute koje Vam je dao liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra prije nego počnete uzimati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics.

Ne smijete primati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics:

-ako ste alergični na zoledronatnu kiselinu, druge bisfosfonate ili na bilo koju pomoćnu tvar ovog lijeka (navedeni u dijelu 6).

-ako imate hipokalcijemiju (što znači da imate prenisku razinu kalcija u krvi).

-ako imate teških problema s bubrezima.

-ako ste trudni.

-ako dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite svojeg liječnikaprije nego što počnete uzimati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics:

-

ako se liječite drugim bisfosfonatima jer nisu poznati kombinirani učinci tih lijekova i

 

Zoledronatne kiseline Teva Generics. Ti lijekovi uključuju primjerice Zometu ili Aclastu

 

(lijekovi koji također sadrže zoledronatnu kiselinu i primjenjuju se za liječenje iste bolesti ili

 

osteoporoze i drugih nekancerogenih bolesti kostiju).

 

-

ako imate ili ste imali problema s bubrezima.

 

-

ako ne možete svaki dan uzimati nadomjestke kalcija.

 

-

ako su Vam iz vrata operacijom uklonjene neke ili sve paratireoidne žlijezde.

-

ako su Vam uklonjeni dijelovi crijeva.

odobren

 

Prije nego što počnete liječenje Zoledronatnom kiselinom Teva Generics o avijestite svog liječnika ako Vas bole (ili su Vas boljele) ili Vam otiču ili trnu desni, čeljust ili oje, odnosno ako osjećate težinu u čeljusti ili ako ste izgubili zub. Prije nego što započnete liječenje kod zubara ili ako idete na stomatološki kirurški zahvat, obavijestite svog zubara da se liječite Zoledronatnom kiselinom Teva Generics.

Pretraga za praćenje

Prije svake doze Zoledronatne kiseline Teva Generics liječnik Vam mora napraviti krvnu pretragu

 

 

više

kako bi provjerio Vašu bubrežnu funkciju (razine krnijeatinina). Važno je da popijete najmanje 2 čaše

tekućine (kao što je voda), unutar nekoliko sati prije nego što primite Zoledronatnu kiselinu Teva

Generics, prema uputama zdravstvenog djelatn ka.

Djeca i adolescenti

koji

 

 

 

Zoledronatna kiselina Teva Generics ne preporuča se osobama mlađima od 18 godina. Nije ispitana primjena Zoledronatne kiseline Teva Generics u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i ZoledronatnaLijek kiselina Teva Generics

Obavijestite svog liječn ka, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti primijeniti bilo koje druge lijekove.

Osobito je važno da Vaš liječnik zna za sve lijekove koje uzimate, naročito ako uzimate lijekove za koje je poznato da štetno djeluju na bubrege (npr. aminoglikozidi) ili ako uzimate diuretike (“tablete za mokrenje”) koji mogu uzrokovati dehidraciju.

Trudnoća i dojenje

Zoledronatnu kiselinu Teva Generics ne smijete primati ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete.

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego što uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Zoledronatna kiselina Teva Generics ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Ako osjećate omaglicu dok uzimate Zoledronatnu kiselinu Teva Generics, nemojte upravljati vozilima ili strojevima dok se ne budete osjećali bolje.

Zoledronatna kiselina Teva Generics sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) na 100 ml, odnosno u osnovi „ne sadrži natrij“.

3. Kako se primjenjuje Zoledronatna kiselina Teva Generics

Pažljivo slijedite sve upute koje Vam je dao liječnik ili medicinska sestra. Provjerite sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Osteoporoza

Uobičajena doza je 5 mg koja se daje u obliku infuzije u venu jednom godišnje. Infuziju primjenjuje liječnik ili medicinska sestra, a infuzija traje najmanje 15 minuta.

U slučaju da ste nedavno imali prijelom kuka, preporučuje se primjena infuzije Zoledronatna kiselina Teva Genericsdva ili više tjedana nakon kirurškog zahvata na kuku.

Važno je uzimati nadomjestke kalcija i vitamina D (na primjer tablete) prema uputama liječnika.

U slučaju osteoporoze, Zoledronatna kiselina Teva Generics djeluje tijekom godi e dana. Vaš će Vam liječnik objasniti kada trebate primiti sljedeću dozu.

Pagetova bolest

Uobičajena doza iznosi 5 mg, a daje Vam je liječnik ili medicinska sestra u obliku jedne infuzije u venu. Infuzija traje najmanje 15 minuta. Zoledronatna kiselina Teva Generics može djelovati duže od godinu dana, a liječnik će Vam reći ako se trebate ponovo liječiti.

odobren

Liječnik Vam može savjetovati da uzimate nadomjestkenijekalcija i vitamina D (na primjer tablete) najmanje prvih deset dana nakon primjene Zoledro at e kiseline Teva Generics. Važno je da se pažljivo pridržavate tog savjeta kako razinavišekalcija u krvi ne bi postala preniska u razdoblju nakon primjene infuzije. Liječnik će Vas upoznati sa simptomima koji su povezani s hipokalcijemijom.

Zoledronatna kiselina Teva kojiGener cs s hranom i pićem

Pazite da popijete dovoljno tekuć ne (najmanje jednu ili dvije čaše) prije i nakon liječenja Zoledronatnom kiselinom Teava Pharma, prema uputama liječnika. To će pomoći u sprječavanju dehidracije. Na dan ad ćete primiti Zoledronatnu kiselinu Teva Generics možete normalno jesti. ToLijekje osobito važno u bolesnika koji uzimaju diuretike („tablete za mokrenje“) i u starijih bolesnika.

Ako ste zaboravili uzeti Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

Obratite se svom liječniku ili javite u bolnicu što je prije moguće kako biste ugovorili novi termin.

Prije prestanka uzimanja Zoledronatne kiseline Teva Generics

Ako razmišljate o prekidu liječenja Zoledronatnom kiselinom Teva Generics, molimo dođite na sljedeći termin i o toj odluci razgovarate sa svojim liječnikom. On će Vam dati savjet i odlučiti koliko dugo biste se trebali liječiti Zoledronatnom kiselinom Teva Generics.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Nuspojave povezane s prvom infuzijom su vrlo česte (javljaju se u više od 30% bolesnika), ali su znatno rjeđe nakon daljnjih infuzija. Većina nuspojava, poput vrućice i zimice, bolova u mišićima ili zglobovima te glavobolje, javlja se unutar prva tri dana nakon primjene doze Zoledronatne kiseline Teva Generics. Simptomi su obično blagi do umjereno teški i nestaju unutar tri dana. Vaš liječnik će Vam preporučiti blagi lijek protiv bolova, poput ibuprofena ili paracetamola, kako bi se smanjile ove nuspojave. Izgledi za razvoj ovih nuspojava smanjuju se sa sljedećim dozama Zoledronatne kiseline Teva Generics.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

Nepravilni otkucaji srca (treperenje pretklijetki) zabilježeni su u bolesnica koje su primale

Zoledronatnu kiselinu Teva Generics zbog postmenopauzalne osteoporoze. Trenutačno nije jasno

uzrokuje li Zoledronatna kiselina Teva Generics te nepravilne otkucaje srca, ali morate se javiti

liječniku ako osjetite takve simptome nakon što primite Zoledronatnu kiselinu Teva Generics.

Može doći do oticanja i/ili boli na mjestu primjene infuzije.

odobren

 

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

Kožne reakcije poput crvenila.

Oticanje, crvenilo, bol i svrbež očiju ili osjetljivost očiju na svjetl st.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih p dataka)

nije Mogu se javiti poremećaji bubrega (npr. smanj na proizvodnja mokraće). Liječnik Vam mora

Bol u ustima, zubima i čeljusti, oticanje ili ranice u ustima, utrnulost ili osjećaj težine u čeljusti, klimanje zuba. To bi mogli biti znakovi oštećenja kost u u čeljusti (osteonekroze). Odmah se obratite svom zubaru ako primijetite takve simptome.

napraviti krvnu pretragu kako bi Vam pro jer o bubrežnu funkciju prije svake doze Zoledronatne

Zoledronatna kisel na Teva Generics može uzrokovati i druge nuspojave

kiseline Teva Generics. Važno je da pop jete najmanje 2 čaše tekućine (kao što je voda), unutar

 

više

nekoliko sati prije primanja Zoledronatne kiseline Teva Generics, prema uputama zdravstvenog

djelatnika.

koji

 

Ako primijetite bilo koju od navedenih nuspojava, odmah se obratite svom liječniku.

Vrućica

Lijek

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

Glavobolja, omaglica, mučnina, povraćanje, proljev, bol u mišićima, bol u kostima i/ili zglobovima, bol u leđima, rukama ili nogama, simptomi nalik gripi (npr. umor, zimica, bol u zglobovima i mišićima), zimica, osjećaj umora i gubitak interesa, slabost, bol, opće loše osjećanje.

U bolesnika s Pagetovom bolešću zabilježeni su simptomi uzrokovani niskom razinom kalcija u krvi, kao što su grčevi mišića, utrnulost ili trnci, osobito u području oko usta.

Manje četo (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

Gripa, infekcije gornjih dišnih putova, snižen broj crvenih krvnih stanica, gubitak apetita, nesanica, pospanost koja može uključivati smanjenu pažnju i svijest, trnci ili utrnulost, izraziti umor, drhtanje, privremeni gubitak svijesti, infekcija oka ili iritacija ili upala uz bol i crvenilo, osjećaj vrtnje, povišen krvni tlak, crvenilo uz osjećaj vrućine, kašalj, nedostatak zraka, nadražen želudac, bol u trbuhu, zatvor, suha usta, žgaravica, kožni osip, pojačano znojenje, svrbež, crvenilo kože, bol u vratu, ukočenost mišića, kostiju i/ili zglobova, oticanje zgloba, grčevi mišića, bol u ramenu, bol u prsnim

mišićima i rebrima, upala zgloba, mišićna slabost, poremećene vrijednosti bubrežnih pretraga, neuobičajeno često mokrenje, oticanje šaka, gležnjeva ili stopala, žeđ, zubobolja, poremećaji okusa.

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

Rijetko može doći do neuobičajenih prijeloma bedrene kosti, posebno u bolesnika na dugotrajnoj terapiji radi osteoporoze. Obratite se svom liječniku ako osjetite bol, slabost ili nelagodu u bedru, kuku ili preponama jer to mogu biti rani znakovi mogućeg prijeloma bedrene kosti.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na osnovi raspoloživih podataka)

Teške alergijske reakcije uključujući omaglicu i otežano disanje, oticanje uglavnom lica i vrata, pad krvnog tlaka, dehidracija uz simptome kao što su vrućica, povraćanje i proljev nakon primjene lijeka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalanog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

 

 

odobren

Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra znaju kako pravilno čuvati Zoledronatnu kiselinu Teva

Generics.

 

 

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

 

-

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji iza

 

„Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se nanijezadn dan navedenog mjeseca.

-Neotvorena bočica ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

-Nakon otvaranja bočice, dokazana je k mijska i fizikalna stabilnost u primjeni tijekom 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C te na 25ºC. S mikrobiološkog stajališta, lijek treba odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja lijeka prije uporabe odgovornost su korisnika i normalno ne smiju biti duži od 24 sata na 2 do 8°C. Ako je otopina bila u hladnjaku, pustite da pr e pr mjene dosegne sobnu temperaturu.

-Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite promjenu boje otopine ili čestice u otopini.

-Nikada nemojte nikakve lije ove bacati u otpadne vode (ili kućni otpad). Pitajte svog ljekarnikakoji

 

Lijek

 

kako baciti lijekove oje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Zoledronatna kiselina Teva Generics sadrži

-Djelatna tvar je zoledronatna kiselina. Jedna bočica sadrži 5 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata). Svaki ml otopine sadrži 0,05 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

-Drugi sastojci su manitol, natrijev citrat i voda za injekcije.

Kako Zoledronatna kiselina Teva Generics izgleda i sadržaj pakovanja

Zoledronatna kiselina Teva Generics je bistra i bezbojna otopina za infuziju. Lijek je dostupan u prozirnim plastičnim bočicama. Svaka bočica sadrži 100 ml otopine. Dostupna su pakiranja sa 1, 5 i 10 bočica. Pakiranja sa 5 i 10 bočica dostupna su samo kao višestruka pakiranja koja sadrže 5 ili 10 pakiranja, od kojih svako sadrži 1 bočicu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nizozemska

Proizvođač

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály út 82

2100 Gödöllő Mađarska

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

 

 

 

 

 

odobren

Za sve infromacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u

promet gotovog lijeka:

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

 

UAB “Sicor Bi tech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

 

Tel: +370 5 266 02 03

България

 

 

 

nije

 

 

 

 

Lux mbourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

 

više

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

 

 

Magyarország

 

 

 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

 

 

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

koji

 

Tel.: +36 1 288 64 00

Tlf: +45 44 98 55 11

 

 

Danmark

 

 

 

Malta

 

Teva Denmark A/S

Lijek

 

 

Teva Pharmaceuticals Ireland Τel: +353 51 321

Teva GmbH

 

 

Teva Nederland B.V.

Deutschland

 

 

 

Nederland

Tel: +49 731 402 08

 

 

Tel: +31 800 0228400

Eesti

 

 

 

Norge

 

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

Teva Norway AS

filiaal

 

 

 

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

 

 

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

 

ratiopharm Arzenimittel

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

Vertriebs-GmbH

 

 

 

 

España

 

 

 

Polska

 

Teva Pharma S.L.U.

 

 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

 

 

Tel.: +48 22 345 93 00

France

 

 

Portugal

 

Teva Santé

 

 

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

 

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

 

 

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

 

 

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel. +385 1 37 20 000

 

 

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

 

 

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

 

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321 740

 

 

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

 

 

Slovenská republika

ratiopharm Oy

 

 

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

 

 

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

 

 

ratiopharm Oy

Tel: +39 0289 17981

 

 

 

odobren

 

 

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

 

 

Sverige

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

 

 

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

 

 

nije

 

 

 

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

 

više

Tel: +44 1977 628 500

 

 

 

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

 

Drugi izvori informacija

koji

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

INFORMACIJE ZALijekZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Kako pripremiti i primijeniti Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

-Zoledronatna kiselina Teva Generics 5 mg otopina za infuziju je spremna za uporabu.

Samo za jednokratnu uporabu. Neiskorištenu otopinu treba zbrinuti. Upotrebljavati se smije samo bistra otopina u kojoj nema čestica i koja nije promijenila boju. Zoledronatna kiselina Teva Generics ne smije se miješati niti primjenjivati intravenski s drugim lijekovima te se mora dati putem zasebne infuzijske cjevčice s odzračivanjem uz konstantnu brzinu infuzije. Trajanje infuzije ne smije biti kraće od 15 minuta. Zoledronatna kiselina Teva Generics ne smije doći u kontakt s otopinama koje sadržavaju kalcij. Ako je otopina bila u hladnjaku, pustite da prije primjene dosegne sobnu temperaturu. Tijekom pripreme infuzije moraju se primjenjivati aseptičke tehnike. Infuzija se mora provoditi u skladu sa standardnom medicinskom praksom.

Kako čuvati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

-Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

-Ovaj lijek ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici iza „Rok valjanosti“.

-Neotvorena bočica ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

-Nakon otvaranja bočice, lijek treba odmah primijeniti kako bi se izbjeglo mikrobiološko onečišćenje. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja lijeka prije uporabe odgovornost su korisnika i normalno ne smiju biti dulji od 24 sata pri 2°C – 8°C. Ako je otopina bila u hladnjaku, prije primjene mora doseći sobnu temperaturu.

 

 

 

nije

odobren

 

 

više

 

 

koji

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Zoledronatna kiselina Teva Generics 5 mg otopina za infuziju u vrećicama zoledronatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 

1.

Što je Zoledronatna kiselina Teva Generics i za što se koristi

2.

Što morate znati prije nego primite Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

3.

Kako se primjenjuje Zoledronatna kiselina Teva Generics

4.

Moguće nuspojave

odobren

 

5.

Kako čuvati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

 

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

 

1.

Što je Zoledronatna kiselina Teva Generics i za što se k risti

Zoledronatna kiselina Teva Generics sadrži djelatnu tvar zol dronatnu kiselinu. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju bisfosfonati i koristi se za liječen e žena u postmenopauzi i odraslih

muškaraca s osteoporozom ili za liječenje osteoporoze izazvane liječenjem steroidima te za liječenje

Pagetove bolesti kosti u odraslih.

više

nije

 

 

Osteoporoza

koji

anje i slabljenje kostiju. Često se javlja u žena nakon

Osteoporoza je bolest koja uključuje stanj

menopauze, ali se može javiti i u muškaraca. U menopauzi ženski jajnici prestaju stvarati ženski hormon estrogen koji pomaže u državanju zdravih kostiju. Nakon menopauze dolazi do gubitka kosti, kosti postaju slabije i la še se lome. Osteoporoza se također može pojaviti u muškaraca i žena zbog dugotrajnog korištenjaLijeksteroida koji utječu na čvrstoću kostiju. Mnogi bolesnici s osteoporozom nemaju simptome, ali su sv j dno izloženi riziku od loma kostiju jer je osteoporoza oslabila njihove kosti. Sniženje razine spolnih hormona u cirkulaciji, prvenstveno estrogena koji su nastali od androgena, također ima ulogu u postupnijem gubitku kosti zamijećenom u muškaraca. I u žena i u muškaraca Zoledronatna kiselina Teva Generics jača kost i na taj način smanjuje vjerojatnost posljedičnog prijeloma.

Pagetova bolest kosti

Normalno je da se stara kost razgrađuje i da se obnavlja novim koštanim tkivom. Taj se proces naziva preoblikovanje. Kod Pagetove bolesti, preoblikovanje kosti je prebrzo te se nova kost stvara na poremećen način, čime postaje slabija nego normalno. Ako se bolest ne liječi, kosti mogu postati deformirane i bolne te se mogu slomiti. Zoledronatna kiselina Teva Generics djeluje tako što vraća proces preoblikovanja kosti u normalu osiguravajući stvaranje normalne kosti, čime kosti postaju snažnije.

2. Što morate znati prije nego primite Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

Pažljivo slijedite sve upute koje Vam je dao liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra prije nego počnete uzimati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics.

Ne smijete primati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics:

-ako ste alergični na zoledronatnu kiselinu, druge bisfosfonate ili na bilo koju pomoćnu tvar ovog lijeka (navedeni u dijelu 6).

-ako imate hipokalcijemiju (što znači da imate prenisku razinu kalcija u krvi).

-ako imate teških problema s bubrezima.

-ako ste trudni.

-ako dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite svojeg liječnika prije nego što počnete uzimati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics:

-

ako se liječite drugim bisfosfonatima jer nisu poznati kombinirani učinci tih lijekova i

 

Zoledronatne kiseline Teva Generics. Ti lijekovi uključuju primjerice Zometu ili Aclastu

 

(lijekovi koji također sadrže zoledronatnu kiselinu i primjenjuju se za liječenje iste bolesti ili

 

osteoporoze i drugih nekancerogenih bolesti kostiju).

 

-

ako imate ili ste imali problema s bubrezima.

 

-

ako ne možete svaki dan uzimati nadomjestke kalcija.

 

-

ako su Vam iz vrata operacijom uklonjene neke ili sve paratireoidne žlijezde.

-

ako su Vam uklonjeni dijelovi crijeva.

odobren

 

Prije nego što počnete liječenje Zoledronatnom kiselinom Teva Generics o avijestite svog liječnika ako Vas bole (ili su Vas boljele) ili Vam otiču ili trnu desni, čeljust ili oje, odnosno ako osjećate težinu u čeljusti ili ako ste izgubili zub. Prije nego što započnete liječenje kod zubara ili ako idete na stomatološki kirurški zahvat, obavijestite svog zubara da se liječite Zoledronatnom kiselinom Teva Generics.

Pretraga za praćenje

Prije svake doze Zoledronatne kiseline Teva Generics liječnik Vam mora napraviti krvnu pretragu

 

 

više

kako bi provjerio Vašu bubrežnu funkciju (razine krnijeatinina). Važno je da popijete najmanje 2 čaše

tekućine (kao što je voda), unutar nekoliko sati prije nego što primite Zoledronatnu kiselinu Teva

Generics, prema uputama zdravstvenog djelatn ka.

Djeca i adolescenti

koji

 

 

 

Zoledronatna kiselina Teva Generics ne preporuča se osobama mlađima od 18 godina. Nije ispitana primjena Zoledronatne kiseline Teva Generics u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i ZoledronatnaLijek kiselina Teva Generics

Obavijestite svog liječn ka, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti primijeniti bilo koje druge lijekove.

Osobito je važno da Vaš liječnik zna za sve lijekove koje uzimate, naročito ako uzimate lijekove za koje je poznato da štetno djeluju na bubrege (npr. aminoglikozidi) ili ako uzimate diuretike (“tablete za mokrenje”) koji mogu uzrokovati dehidraciju.

Trudnoća i dojenje

Zoledronatnu kiselinu Teva Generics ne smijete primati ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete.

Obratite se svomliječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Zoledronatna kiselina Teva Generics ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Ako osjećate omaglicu dok uzimate Zoledronatnu kiselinu Teva Generics, nemojte upravljati vozilima ili strojevima dok se ne budete osjećali bolje.

Zoledronatna kiselina Teva Generics sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) na 100 ml, odnosno u osnovi „ne sadrži natrij“.

3. Kako se primjenjuje Zoledronatna kiselina Teva Generics

Pažljivo slijedite sve upute koje Vam je dao liječnik ili medicinska sestra. Provjerite sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Osteoporoza

Uobičajena doza je 5 mg koja se daje u obliku infuzije u venu jednom godišnje. Infuziju primjenjuje liječnik ili medicinska sestra, a infuzija traje najmanje 15 minuta.

U slučaju da ste nedavno imali prijelom kuka, preporučuje se primjena infuzije Zoledronatne kiseline Teva Generics dva ili više tjedana nakon kirurškog zahvata na kuku.

Važno je uzimati nadomjestke kalcija i vitamina D (na primjer tablete) i prema uputama liječnika. odobren

U slučaju osteoporoze, Zoledronatna kiselina Teva Generics djeluje tijekom godine dana. Vaš će Vam liječnik objasniti kada trebate primiti sljedeću dozu.

Pagetova bolest

Uobičajena doza iznosi 5 mg, a daje Vam je liječnik ili medicinska sestra u obliku jedne infuzije u

venu. Infuzija traje najmanje 15 minuta. Zoledronatna kiselina Teva Generics može djelovati duže od godinu dana, a liječnik će Vam reći ako se trebate ponovo lij čiti.

Liječnik Vam može savjetovati da uzimate nadomjestkenijekalcija i vitamina D (na primjer tablete) najmanje prvih deset dana nakon primjene Zol dronatne kiseline Teva Generics. Važno je da se

normalno jesti. To je osobito važno u bolesnika koji uzimaju diuretike („tablete za mokrenje“) i u starijih bolesnika.

pažljivo pridržavate tog savjeta kako razina kalcija u krvi ne bi postala preniska u razdoblju nakon

primjene infuzije. Liječnik će Vas upoznati sa simptomima koji su povezani s hipokalcijemijom.

 

više

Zoledronatna kiselina Teva Gener cs s hranom i pićem

Pazite da popijete dovoljno te ućine (najmanje jednu ili dvije čaše) prije i nakon liječenja

Zoledronatnom kiselinom Teava Pharma, prema uputama liječnika. To će pomoći u

 

koji

sprječavanju dehidracije. Na dan kad ćete primiti Zoledronatnu kiselinu Teva Generics možete

Lijek

 

Ako ste zaboravili uzeti Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

Obratite se svom liječniku ili javite u bolnicu što je prije moguće kako biste ugovorili novi termin.

Prije prestanka uzimanja Zoledronatne kiseline Teva Generics

Ako razmišljate o prekidu liječenja Zoledronatnom kiselinom Teva Generics, molimo dođite na sljedeći termin i o toj odluci razgovarate sa svojim liječnikom. On će Vam dati savjet i odlučiti koliko dugo biste se trebali liječiti Zoledronatnom kiselinom Teva Generics.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Nuspojave povezane s prvom infuzijom su vrlo česte (javljaju se u više od 30% bolesnika), ali su znatno rjeđe nakon daljnjih infuzija. Većina nuspojava, poput vrućice i zimice, bolova u mišićima ili zglobovima te glavobolje, javlja se unutar prva tri dana nakon primjene doze Zoledronatne kiseline Teva Generics. Simptomi su obično blagi do umjereno teški i nestaju unutar tri dana. Vaš liječnik će Vam preporučiti blagi lijek protiv bolova, poput ibuprofena ili paracetamola, kako bi se smanjile ove nuspojave. Izgledi za razvoj ovih nuspojava smanjuju se sa sljedećim dozama Zoledronatne kiseline Teva Generics.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

Nepravilni otkucaji srca (treperenje pretklijetki) zabilježeni su u bolesnica koje su primale

Zoledronatnu kiselinu Teva Generics zbog postmenopauzalne osteoporoze. Trenutačno nije jasno

uzrokuje li Zoledronatna kiselina Teva Generics te nepravilne otkucaje srca, ali morate se javiti

liječniku ako osjetite takve simptome nakon što primite Zoledronatnu kiselinu Teva Generics.

Može doći do oticanja i/ili boli na mjestu primjene infuzije.

odobren

 

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

Kožne reakcije poput crvenila.

Oticanje, crvenilo, bol i svrbež očiju ili osjetljivost očiju na svjetl st.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih p dataka)

nije Mogu se javiti poremećaji bubrega (npr. smanj na proizvodnja mokraće). Liječnik Vam mora

Bol u ustima, zubima i čeljusti, oticanje ili ranice u ustima, utrnulost ili osjećaj težine u čeljusti, klimanje zuba. To bi mogli biti znakovi oštećenja kost u u čeljusti (osteonekroze). Odmah se obratite svom zubaru ako primijetite takve simptome.

napraviti krvnu pretragu kako bi Vam pro jer o bubrežnu funkciju prije svake doze Zoledronatne

Zoledronatna kisel na Teva Generics može uzrokovati i druge nuspojave

kiseline Teva Generics. Važno je da pop jete najmanje 2 čaše tekućine (kao što je voda), unutar

 

više

nekoliko sati prije primanja Zoledronatne kiseline Teva Generics, prema uputama zdravstvenog

djelatnika.

koji

 

Ako primijetite bilo koju od navedenih nuspojava, odmah se obratite svom liječniku.

Vrućica

Lijek

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

Glavobolja, omaglica, mučnina, povraćanje, proljev, bol u mišićima, bol u kostima i/ili zglobovima, bol u leđima, rukama ili nogama, simptomi nalik gripi (npr. umor, zimica, bol u zglobovima i mišićima), zimica, osjećaj umora i gubitak interesa, slabost, bol, opće loše osjećanje.

U bolesnika s Pagetovom bolešću zabilježeni su simptomi uzrokovani niskom razinom kalcija u krvi, kao što su grčevi mišića, utrnulost ili trnci, osobito u području oko usta.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

Gripa, infekcije gornjih dišnih putova, snižen broj crvenih krvnih stanica, gubitak apetita, nesanica, pospanost koja može uključivati smanjenu pažnju i svijest, trnci ili utrnulost, izraziti umor, drhtanje, privremeni gubitak svijesti, infekcija oka ili iritacija ili upala uz bol i crvenilo, osjećaj vrtnje, povišen krvni tlak, crvenilo uz osjećaj vrućine, kašalj, nedostatak zraka, nadražen želudac, bol u trbuhu, zatvor, suha usta, žgaravica, kožni osip, pojačano znojenje, svrbež, crvenilo kože, bol u vratu, ukočenost mišića, kostiju i/ili zglobova, oticanje zgloba, grčevi mišića, bol u ramenu, bol u prsnim

mišićima i rebrima, upala zgloba, mišićna slabost, poremećene vrijednosti bubrežnih pretraga, neuobičajeno često mokrenje, oticanje šaka, gležnjeva ili stopala, žeđ, zubobolja, poremećaji okusa.

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

Rijetko može doći do neuobičajenih prijeloma bedrene kosti, posebno u bolesnika na dugotrajnoj terapiji radi osteoporoze. Obratite se svom liječniku ako osjetite bol, slabost ili nelagodu u bedru, kuku ili preponama jer to mogu biti rani znakovi mogućeg prijeloma bedrene kosti.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na osnovi raspoloživih podataka)

Teške alergijske reakcije uključujući omaglicu i otežano disanje, oticanje uglavnom lica i vrata, pad krvnog tlaka, dehidracija uz simptome kao što su vrućica, povraćanje i proljev nakon primjene lijeka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalanog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra znaju kako pravilno čuvati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics.

odobren

-Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon istekanijeroka valjanosti navedenog na vrećici i kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok valjanostivišeodnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

-Čuvati na temperaturi ispod 30ºC.

-Nakon otvaranja bočice, dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni tijekom 24 sata

na temperaturi od 2 do 8°C te na 25ºC. S mikrobiološkog stajališta, lijek treba odmah primijeniti. Ako se ne primijenikojidmah, vrijeme i uvjeti čuvanja lijeka prije uporabe odgovornost su korisni a i n rmalno ne smiju biti duži od 24 sata na 2 do 8°C. Ako je otopina bila u hladnjaku, pustite da prije primjene dosegne sobnu temperaturu.Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

-Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite promjenu boje otopine ili čestice u otopini.

-Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode (ili kućni otpad). Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakovanja i druge informacijeLijek

Što Zoledronatna kiselina Teva Generics sadrži

-Djelatna tvar je zoledronatna kiselina. Jedna vrećica sadrži 5 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata). Svaki ml otopine sadrži 0,05 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

-Drugi sastojci su manitol, natrijev citrat i voda za injekcije.

Kako Zoledronatna kiselina Teva Generics izgleda i sadržaj pakovanja

Zoledronatna kiselina Teva Generics je bistra i bezbojna otopina za infuziju. Lijek je dostupan u vrećicama od poliolefin/stiren-etilen-butilena (SEB), koje se nalaze u vanjskoj vrećici. Svaka vrećica sadrži 100 ml otopine. Dostupna je u višestrukim pakovanjima sa 5 ili 10 vrećica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nizozemska

Proizvođač

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály út 82

2100 Gödöllő Mađarska

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

 

 

 

 

 

odobren

Za sve infromacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u

promet gotovog lijeka:

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

 

UAB “Sicor Bi tech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

 

Tel: +370 5 266 02 03

България

 

 

 

nije

 

 

 

 

Lux mbourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

 

više

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

 

 

Magyarország

 

 

 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

koji

 

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

 

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Lijek

 

Malta

 

Teva GmbH

 

Teva Nederland B.V.

Teva Denmark A/S

 

 

Teva Pharmaceuticals Ireland Τel: +353 51

Tlf: +45 44 98 55 11

 

 

321 740

 

Deutschland

 

 

 

Nederland

Tel: +49 731 402 08

 

 

Tel: +31 800 0228400

Eesti

 

 

 

Norge

 

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

Teva Norway AS

filiaal

 

 

 

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

 

 

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

 

ratiopharm Arzenimittel

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

Vertriebs-GmbH

 

 

 

 

España

 

 

 

Polska

 

Teva Pharma S.L.U.

 

 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

 

 

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

 

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

 

odobren

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628500

 

više

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}nije

 

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu.

koji

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIJE ZALijekZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Kako pripremiti i primijeniti Zoledronatnu kiselinu Teva Generics u vrećicama

-Zoledronatna kiselina Teva Generics 5 mg otopina za infuziju u vrećicama je spremna za uporabu.

Samo za jednokratnu uporabu. Neiskorištenu otopinu treba zbrinuti. Upotrebljavati se smije samo bistra otopina u kojoj nema čestica i koja nije promijenila boju. Zoledronatna kiselina Teva Generics ne smije se miješati niti primjenjivati intravenski s drugim lijekovima te se mora dati putem zasebne infuzijske cjevčice s odzračivanjem uz konstantnu brzinu infuzije. Trajanje infuzije ne smije biti kraće od 15 minuta. Zoledronatna kiselina Teva Generics ne smije doći u kontakt s otopinama koje sadržavaju kalcij. Ako je otopina bila u hladnjaku, pustite da prije primjene dosegne sobnu temperaturu. Tijekom pripreme infuzije moraju se primjenjivati aseptičke tehnike. Infuzija se mora provoditi u skladu sa standardnom medicinskom praksom.

Kako čuvati Zoledronatnu kiselinu Teva Generics

-Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

-Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vrećici.

-Čuvati na temperaturi ispod 30ºC.

-Dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni tijekom 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C te na 25ºC. S mikrobiološkog stajališta, lijek treba odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja lijeka prije uporabe odgovornost su korisnika i normalno ne smiju biti duži od 24 sata na 2 do 8°C.

 

 

 

nije

odobren

 

 

više

 

 

koji

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept