Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zontivity (vorapaxar sulfate) – Označavanje - B01

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZontivity
ATK šifraB01
Tvarvorapaxar sulfate
ProizvođačMerck Sharp

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Zontivity 2 mg filmom obložene tablete vorapaksar

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 2,08 mg vorapaksara (u obliku vorapaksarsulfata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta 7 filmom obloženih tableta

10 x 1 filmom obložena tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 x 1 filmom obložena tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/14/976/001

7 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/14/976/002

10 x 1 filmom obložena tableta (djeljivo na jedinične doze)

 

 

EU/1/14/976/003

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/14/976/004

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/14/976/005

50 x 1 filmom obložena tableta (djeljivo na jedinične doze)

 

 

EU/1/14/976/006

100 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Broj serije

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zontivity

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Zontivity 2 mg tablete vorapaksar

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER – djeljiv na jedinične doze

1. NAZIV LIJEKA

Zontivity 2 mg tablete vorapaksar

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept