Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zostavax (varicella-zoster virus (live, attenuated)) – Označavanje - J07BK02

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZostavax
ATK šifraJ07BK02
Tvarvaricella-zoster virus (live, attenuated)
ProizvođačMSD VACCINS

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ZOSTAVAX – prašak u bočici i otapalo u bočici – pakiranje od 1, 10

1.NAZIV LIJEKA

ZOSTAVAX prašak i otapalo za suspenziju za injekciju cjepivo protiv herpes zostera (živo)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,65 ml) sadrži:

Varicella-zoster virus, soj Oka/Merck (živi, atenuirani) ≥19 400 PFU

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Saharoza, hidrolizirana želatina, urea, natrijev klorid, kalijev dihidrogenfosfat, kalijev klorid, natrijev L-glutamat hidrat, natrijev hidrogenfosfat, natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju 1 bočica (prašak) + 1 bočica (otapalo)

10 bočica (prašak) + 10 bočica (otapalo)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu ili primjenu u mišić.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon pripreme, primijeniti odmah ili u roku od 30 minuta ako se čuva na temperaturi od 20°C do 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/341/001 – pakiranje od 1

EU/1/06/341/002 – pakiranje od 10

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S PRAŠKOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ZOSTAVAX prašak za injekciju s.c./i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza

6.DRUGO

MSD VACCINS

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za ZOSTAVAX

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza

6. DRUGO

MSD VACCINS

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

ZOSTAVAX – prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki s pričvršćenom iglom – pakiranje od 1, 10

1. NAZIV LIJEKA

ZOSTAVAX prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki cjepivo protiv herpes zostera (živo)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,65 ml) sadrži:

Varicella-zoster virus, soj Oka/Merck (živi, atenuirani) ≥19 400 PFU

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Saharoza, hidrolizirana želatina, urea, natrijev klorid, kalijev dihidrogenfosfat, kalijev klorid, natrijev L-glutamat hidrat, natrijev hidrogenfosfat, natrijev hidroksid.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki 1 bočica (prašak) + 1 napunjena štrcaljka s iglom (otapalo)

10 bočica (prašak) + 10 napunjenih štrcaljki s iglom (otapalo)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu ili primjenu u mišić.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon pripreme, primijeniti odmah ili u roku od 30 minuta ako se čuva na temperaturi od 20°C do 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/341/003 – pakiranje od 1

EU/1/06/341/004 – pakiranje od 10

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

ZOSTAVAX – prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki bez igle – pakiranje od 1, 10, 20

1. NAZIV LIJEKA

ZOSTAVAX prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki cjepivo protiv herpes zostera (živo)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,65 ml) sadrži:

Varicella-zoster virus, soj Oka/Merck (živi, atenuirani) ≥19 400 PFU

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Saharoza, hidrolizirana želatina, urea, natrijev klorid, kalijev dihidrogenfosfat, kalijev klorid, natrijev L-glutamat hidrat, natrijev hidrogenfosfat, natrijev hidroksid.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki 1 bočica (prašak) + 1 napunjena štrcaljka bez igle (otapalo)

10 bočica (prašak) + 10 napunjenih štrcaljki bez igle (otapalo) 20 bočica (prašak) + 20 napunjenih štrcaljki bez igle (otapalo)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu ili primjenu u mišić.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon pripreme, primijeniti odmah ili u roku od 30 minuta ako se čuva na temperaturi od 20°C do 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/341/005 – pakiranje od 1

EU/1/06/341/006 – pakiranje od 10

EU/1/06/341/007 – pakiranje od 20

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

ZOSTAVAX – prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki s jednom zasebnom iglom – pakiranje od 1, 10, 20

1. NAZIV LIJEKA

ZOSTAVAX prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki cjepivo protiv herpes zostera (živo)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,65 ml) sadrži:

Varicella-zoster virus, soj Oka/Merck (živi, atenuirani) ≥19 400 PFU

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Saharoza, hidrolizirana želatina, urea, natrijev klorid, kalijev dihidrogenfosfat, kalijev klorid, natrijev L-glutamat hidrat, natrijev hidrogenfosfat, natrijev hidroksid.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki 1 bočica (prašak) + 1 napunjena štrcaljka (otapalo) + 1 igla.

10 bočica (prašak) + 10 napunjenih štrcaljki (otapalo) + 10 igala. 20 bočica (prašak) + 20 napunjenih štrcaljki (otapalo) + 20 igala.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu ili primjenu u mišić.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od

svjetlosti.

Nakon pripreme, primijeniti odmah ili u roku od 30 minuta ako se čuva na temperaturi od 20°C do 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/341/008 – pakiranje od 1

EU/1/06/341/009 – pakiranje od 10

EU/1/06/341/010 – pakiranje od 20

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

ZOSTAVAX – prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki s 2 nepričvršćene igle - pakiranje od 1, 10, 20

1. NAZIV LIJEKA

ZOSTAVAX prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki cjepivo protiv herpes zostera (živo)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,65 ml) sadrži:

Varicella-zoster virus, soj Oka/Merck (živi, atenuirani) ≥19 400 PFU

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Saharoza, hidrolizirana želatina, urea, natrijev klorid, kalijev dihidrogenfosfat, kalijev klorid, natrijev L-glutamat hidrat, natrijev hidrogenfosfat, natrijev hidroksid.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki 1 bočica (prašak) + 1 napunjena štrcaljka (otapalo) + 2 igle.

10 bočica (prašak) + 10 napunjenih štrcaljki (otapalo) + 20 igala. 20 bočica (prašak) + 20 napunjenih štrcaljki (otapalo) + 40 igala.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu ili primjenu u mišić.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od

svjetlosti.

Nakon pripreme, primijeniti odmah ili u roku od 30 minuta ako se čuva na temperaturi od 20°C do 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/341/011 – pakiranje od 1

EU/1/06/341/012 – pakiranje od 10

EU/1/06/341/013 – pakiranje od 20

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S PRAŠKOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ZOSTAVAX prašak za injekciju s.c./i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza

6. DRUGO

MSD VACCINS

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za ZOSTAVAX

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza

6. DRUGO

MSD VACCINS

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept