Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zutectra (human hepatitis-B immunoglobulin) – Označavanje - J06BB04

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZutectra
ATK šifraJ06BB04
Tvarhuman hepatitis-B immunoglobulin
ProizvođačBiotest Pharma GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Zutectra 500 IU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki ljudski imunoglobulin protiv hepatitisa B

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IHTVARI

1 ml sadrži:

150 mg ljudskog proteina od kojeg je najmanje 96 % IgG, sa sadržajem antitijela na površinski antigen virusa hepatitisa B (HBs) od 500 IU.

Distribucija podklase IgG:

59 % IgG1, 35 % IgG2, 3 % IgG3, 3 % IgG4 IgA sadržaj 6000 mikrograma/ml

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: glicin, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 5 napunjenih štrcaljki

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za potkožnu primjenu.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Otopinu treba primijeniti odmah nakon otvaranja štrcaljke.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C - 8 °C). Ne zamrzavati.

Spremnik čuvajte u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Biotest Pharma GmbH

Landsteinerstr. 5

D-63303 Dreieich

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/600/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zutectra 500 IU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Zutectra 500 IU injekcija

ljudski imunoglobulin protiv hepatitisa B Potkožna primjena

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Biotest Pharma GmbH

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Zutectra 500 IU injekcija

ljudski imunoglobulin protiv hepatitisa B Potkožna primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

500 IU

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept