Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zutectra (human hepatitis-B immunoglobulin) – Uputa o lijeku - J06BB04

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZutectra
ATK šifraJ06BB04
Tvarhuman hepatitis-B immunoglobulin
ProizvođačBiotest Pharma GmbH

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Zutectra 500 IU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki ljudski imunoglobulin protiv hepatitisa B

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Zutectra i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Zutectra

3.Kako primjenjivati lijek Zutectra

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Zutectra

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

7.Kako samostalno injicirati lijek Zutectra ili kako će Vam ga injicirati njegovatelj

1.Što je Zutectra i za što se koristi

Što je Zutectra

Zutectra sadrži antitijela protiv virusa hepatitisa B, a to su vlastite obrambene tvari tijela koje štite od hepatitisa B. Hepatitis B upala je jetre koju izaziva virus hepatitisa B.

Za što se Zutectra koristi

Zutectra se koristi za sprečavanje ponovne infekcije hepatitisom B u odraslih bolesnika najranije tjedan dana nakon transplantacije jetre zbog zatajenja jetre uzrokovanog hepatitisom B.

2. Što morate znati prije nego što počnete primjenjivati lijek Zutectra

Nemojte primjenjivati lijek Zutectra

-ako ste alergični na ljudski imunoglobulin ili bilo koji drugi sastojak lijeka Zutectra (naveden u dijelu 6).

Alergijska reakcija može uključivati iznenadno piskanje, otežano disanje, brz puls, oticanje kapaka, lica, usnica, grla ili jezika, osip ili svrbež.

Zutectra se primjenjuje samo potkožnom injekcijom. Injiciranje u venu ili krvnu žilu može prouzročiti alergijski šok.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili zdravstvenom djelatniku prije nego što počnete uzimati lijek

-ako vam je rečeno da u krvi imate antitijela protiv imunoglobulina tipa IgA . To stanje je vrlo rijetko i može prouzročiti alergijske reakcije.

Možda ste alergični na imunoglobuline (antitijela) a da to ne znate, čak i ako ste podnosili prethodna liječenja ljudskim imunoglobulinima. Posebice ako u krvi nemate dovoljno imunoglobulina tipa IgA, mogu nastupiti alergijske reakcije poput iznenadnog pada tlaka ili šoka.

Tijekom primanja prve injekcije lijeka Zutectra i odmah nakon toga bit ćete pod pažljivim nadzorom zbog moguće reakcije. Ako nastupi alergijska reakcija na lijek Zutectra, injekcija će se odmah prekinuti. Ako primijetite bilo kakve reakcije tijekom primanja lijeka Zutectra odmah se obratite svojem liječniku ili zdravstvenom djelatniku.

Ako ste pozitivni na HBs antigen, nećete primati lijek Zutectra jer nema koristi od davanja tog lijeka. To će Vam podrobnije objasniti Vaš liječnik.

Radi vlastite sigurnosti redovito će vam se kontrolirati razine antitijela.

Mogući utjecaj na krvne pretrage

Zutectra može utjecati na rezultate određenih krvnih pretraga (serološke pretrage). Prije bilo kakvih krvnih pretraga obavijestite liječnika o tome da uzimate lijek Zutectra.

Informacije o početnom materijalu lijeka Zutectra i mogućnosti prijenosa infekcije:

Početni materijal od kojeg je proizveden lijek Zutectra jest ljudska krvna plazma (tekući dio krvi). Pri proizvodnji lijekova od ljudske krvi ili plazme primjenjuju se određene mjere kojima se sprječava prijenos infekcija na bolesnike. One uključuju:

-pažljiv odabir donora krvi i plazme da bi se osiguralo isključivanje rizičnih osoba koje mogu prenijeti infekcije i

-pregled svake donirane krvi i plazme radi znakova virusa/infekcija.

Proizvođači tih lijekova također poduzimaju mjere kojima tijekom obrade krvi ili plazme mogu inaktivirati ili ukloniti viruse. Usprkos tome, pri primjeni lijekova proizvedenih od ljudske krvi ili plazme ne može se u potpunosti isključiti mogućnost prijenosa infekcije. To se odnosi i na još nepoznate ili novootkrivene viruse ili druge vrste infekcija.

Smatra se da mjere koje se poduzimaju učinkovito djeluju na viruse s ovojnicom poput virusa humane imunodeficijencije (HIV), hepatitisa B i hepatitisa C te virus hepatitisa A bez ovojnice. Mjere koje se poduzimaju mogu imati ograničeni učinak na viruse bez ovojnice poput parvovirusa B19 (uzročnik infektivnog eritema (pete bolesti)).

Moguće je da imunoglobulini poput lijeka Zutectra nisu povezani s infekcijama hepatitisom A ili parvovirusom B19 zbog zaštite antitijelima protiv tih infekcija koje sadrži lijek.

Preporučuje se da se pri svakoj primjeni lijeka Zutectra (u bolnici i kod kuće) zabilježe naziv i serijski broj lijeka kako bi se sačuvao podatak o iskorištenim serijama.

Drugi lijekovi i Zutectra

Obavijestite svog liječnika ili zdravstvenog djelatnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzimati bilo koje druge lijekove.

Cijepljenja

Zutectra može smanjiti učinkovitost nekih cjepiva (protiv ospica, rubeole, zaušnjaka, vodenih kozica) na razdoblje do 3 mjeseca.

Možda ćete morati pričekati najmanje 3 mjeseca nakon zadnje injekcije lijeka Zutectra prije primanja cjepiva sa živim oslabljenim uzročnicima.

Prije bilo kakvog cijepljenja obavijestite liječnika o tome da uzimate lijek Zutectra.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili zdravstvenom djelatniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Zutectra ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3.Kako primjenjivati lijek Zutectra

Lijek Zutectra namijenjen je za potkožno injiciranje. Sadržaj jedne štrcaljke namijenjen je samo za jednokratnu uporabu. Nemojte ubrizgavati u krvnu žilu.

U većini slučajeva injekciju će Vam dati liječnik ili medicinska sestra. Međutim, ako imate dovoljnu razinu antitijela i stalan režim doziranja, Vi ili Vaš njegovatelj možete proći obuku za davanje injekcije kod kuće (pogledajte u nastavku).

Preporučuje se da injiciranje lijeka Zutectra redovito bilježite u dnevnik liječenja. Liječnik će Vam pokazati kako ga treba koristiti.

Doza se može odrediti za pojedinog bolesnika i prilagoditi od 500 IU do 1000 IU (u iznimnim slučajevima do 1500 IU) za davanje jednom tjedno ili jednom u dva tjedna. Doza će ovisiti o Vašem stanju. Vaš će liječnik redovito provjeravati vaše zdravstveno stanje i reći Vam koliko te kako često trebate primijeniti lijek Zutectra.

Injiciranje lijeka samostalno ili od strane njegovatelja

Lijek Zutectra možete injicirati sami, bez pomoći liječnika ako ste prošli odgovarajuću obuku. Ako lijek

Zutectra primjenjujete samostalno, pažljivo pročitajte upute u dijelu „Kako samostalno injicirati lijek Zutectra ili kako će Vam ga injicirati njegovatelj”.

Zutectra prije upotrebe mora postići sobnu temperaturu (približno 23 – 27 °C).

Ako primijenite više lijeka Zutectra nego što ste trebali

Posljedice predoziranja nisu poznate. Međutim, ako ste uzeli više od propisane doze lijeka Zutectra, obratite se odmah za savjet liječniku, zdravstvenom djelatniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Zutectra

Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu injekciju. Obratite se svom liječniku o načinu doziranja. Vaš će Vam liječnik reći koliko i kada trebate uzimati lijek Zutectra.

Svakako uzimajte lijek Zutectra prema uputama liječnika da biste izbjegli opasnost od ponovne infekcije hepatitisom B.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Većina zabilježenih nuspojava lijeka Zutectra bile su blage do umjerene naravi. U vrlo rijetkim slučajevima ljudski normalni imunoglobulini mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Ako primijetite bilo koji od sljedećih učinaka, prekinite injekciju i odmah se obratite liječniku:

-osip,

-svrbež,

-piskanje,

-otežano disanje,

-oticanje kapaka, lica, usnica, grla ili jezika,

-nizak krvni tlak, brz puls

To može biti alergijska reakcija ili ozbiljna alergijska reakcija (anafilaktički šok). U slučaju bilo kakve štetne reakcije nakon injekcije odmah se obratite liječniku. Prijavljene su sljedeće nuspojave na lijek Zutectra:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

-reakcije na mjestu injiciranja: bol, koprivnjača (urtikarija) na mjestu injiciranja, hematom (nakupljanje krvi u tkivu ispod kože), crvenilo na koži.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

-glavobolja

-bolovi u gornjem dijelu abdomena (od prsa do pupka)

Osim toga, sljedeće reakcije prijavljene su samo jednom:

-zamaranje (umor)

-povišen krvni tlak (hipertenzija)

-upala nosa i grla (nazofaringitis)

-mišićni grčevi

-alergijske reakcije (preosjetljivost)

-neuobičajeni otkucaji srca (palpitacije), nelagoda u prsnom košu

-svrbež (pruritus), osip

-bol u ustima i grlu

Pri primjeni drugih pripravaka ljudskog imunoglobulina prijavljeni su sljedeći dodatni simptomi:

-zimica

-glavobolja

-omaglica

-vrućica

-povraćanje

-blage alergijske reakcije

-mučnina (nagon na povraćanje)

-bolovi u zglobovima

-nizak krvni tlak

-umjereni bolovi u donjem dijelu leđa

Na mjestu ubrizgavanja mogu se pojaviti sljedeće lokalne reakcije: oticanje, bol, crvenilo, otvrdnjavanje kože, lokalna toplina, svrbež, masnice i osip.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, zdravstvenog djelatnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Zutectra

-Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

-Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju i naljepnici štrcaljke iza oznake „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

-Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C – 8 °C).

-Ne zamrzavati.

-Spremnik čuvajte u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

-Otopinu je potrebno primijeniti odmah nakon otvaranja štrcaljke.

-Nemojte koristiti lijek Zutectra ako primijetite da je otopina mutna ili sadrži čestice.

-Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima. Nakon dovršetka injiciranja odmah odložite sve igle, štrcaljke i prazne staklene bočice u spremnik za oštre predmete koji ste dobili.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Zutectra sadrži

-Djelatna tvar je ljudski imunoglobulin protiv hepatitisa B 500 IU/ml.

-Zutectra sadrži 150 mg/ml proteina ljudske plazme od kojih je najmanje 96% imunoglobulin G (IgG). Maksimalni sadržaj imunoglobulina A (IgA) je 6000 mikrograma/ml.

-Pomoćne tvari su glicin i voda za injekcije.

Kako Zutectra izgleda i sadržaj pakiranja

Zutectra je otopina za injekciju koja se isporučuje u napunjenim štrcaljkama (500 IU/ml – pakiranje po 5 štrcaljki u blisteru). Boja otopine može biti od bezbojne preko svijetložute do svijetlosmeđe.

Jedna napunjena štrcaljka od 1 ml lijeka Zutectra sadrži 500 IU. Zutectra se isporučuje u pakiranju od 5 napunjenih štrcaljki, svaka u blister pakiranju.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Biotest Pharma GmbH

Landsteinerstrasse 5

D-63303 Dreieich

Njemačka

Fax: + 49 6103 801-150 / -727

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Infarama bvba

Costermansstede 1

B-1850 Grimbergen

Tél/Tel: + 32 22709522

България

АНТИСЕЛ Братя Селидис България ООД Ул. „Свети Иван Рилски” 33-35 София 1606

Teл.: + 359 2 953 1224

Česká republika

Reg-Pharm spol.s.r.o. Fialková 45 CZ-10600 Praha 10

Tel: + 420 2 7265 4004

Danmark

Unimedic Pharma AB

Box 6216

SE-102 34 Stockholm

Tlf:+ 46 10 130 99 80

Deutschland

Biotest AG

Landsteinerstrasse 5

D-63303 Dreieich

Eesti

Biotest AG

Landsteinerstrasse 5

D-63303 Dreieich

Ελλάδα

España

Biotest Medical, S.L.U.

C/ Frederic Mompou, 5 – 6º 3ª A

ES-08960 Sant Just Desvern

Barcelona

Tel: +34 935 952 661

Lietuva

Biotest AG

Landsteinerstrasse 5

D-63303 Dreieich

Luxembourg/Luxemburg

Biotest AG

Landsteinerstr. 5

D-63303 Dreieich

Magyarország

Biotest Hungaria Kft. Torbágy u. 15/A H-2045 Törökbálint Tel.: + 36 23 511 311

Malta

Rodel Ltd

55, Ravina Triq ir-Russett

MT-Kappara SGN 4432 Tel: + 356 27 386221

Nederland

Infarama bvba

Costermansstede 1

B-1850 Grimbergen

Tel: + 32 22709522

Norge

Unimedic Pharma AB

Box 6216

SE-102 34 Stockholm

Tlf:+ 46 10 130 99 80

Österreich

Biotest Austria GmbH Einsiedlergasse 58 A-1050 Wien

Polska

Nobipharm Sp. Z.o.o. ul Rydygiera 8 PL–01-793 Warszawa Tel.: + 48 22 8322638

France

Biotest AG

Landsteinerstrasse 5

D-63303 Dreieich

Tél: 00800 98832872

Hrvatska

Medical Intertrade d.o.o.

Dr. Franje Tudjmana 3

HR-10431 Sveta Nedelja

Tel: + 385 1 333 6036

Ireland

Aquilant PharmaceuticalsUnited Drug House,

Magna Drive, Magna Business Park,

Citywest Road

IRL-Dublin 24

Tel: + 353 1 404 8344

Ísland

Italia

Biotest Italia S.r.l.

Via Leonardo da Vinci 43

I-20090 Trezzano sul Naviglio

Tel: + 39 02 4844 2951

Κύπρος

ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ Τ. Θ. 22578 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κ Υ Π Ρ Ο Σ

Τηλ: + 357 22 611 038

Latvija

Biotest AG

Landsteinerstrasse 5

D-63303 Dreieich

Ova uputa je zadnji put revidirana u

Portugal

SPCare Especialidades Farmacêuticas, Lda Rua Luciano Cordeiro, nº 123, 1º dto. PT-1050 139 Lisboa

Tel: + 351 21 193 14 20

România

Besmax Pharmaceutical Distribution S.R.L.

61A Drumul Plaiul Sarului Street, Room 5

013982 Bucharest, District 1 – RO

Tel: + 40 743 207 205

Slovenija

Lab Consulting d.o.o. Ljubljanska cesta 13 B 1236 Trzin

Tel: + 386 1 830 80 50

Slovenská republika

Reg-Pharm spol.s.r.o.

Fialková 45

CZ-10600 Praha 10

Tel: + 420 2 7265 4004

Suomi/Finland

Unimedic Pharma AB

Box 6216

SE-102 34 Stockholm

Puh/Tel: + 46 10 130 99 80

Sverige

Unimedic Pharma AB

Box 6216

SE-102 34 Stockholm

Tel: + 46 10 130 99 80

United Kingdom

Biotest (UK) Ltd.

First Floor, Park Point, 17 High Street,

Longbridge

Birmingham B31 2UQ –UK

Tel: + 44 121 733 3393

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

7.Kako samostalno injicirati lijek Zutectra ili kako će Vam ga injicirati njegovatelj

Sljedeće upute objašnjavaju kako injicirati lijek Zutectra. Molimo Vas da pozorno pročitate upute i slijedite ih korak po korak. Liječnik ili njegov/njezin pomoćnik podučit će Vas postupku primjene.

Ne pokušavajte sami injicirati lijek Zutectra dok niste sigurni da ste razumjeli kako pripremiti otopinu injekcije i dati injekciju.

Opće informacije:

-Držite štrcaljke i otpadni materijal izvan dohvata djece; ako je moguće, zaključajte ih.

-Pokušajte si davati injekciju u isto vrijeme tijekom dana. Tako ćete se i lakše sjetiti.

-Uvijek dva puta provjerite dozu koju primjenjujete.

-Otopina prije uporabe mora postići sobnu temperaturu.

-Otvorite svaku štrcaljku tek kad budete spremni za injiciranje. Injekciju je potrebno dati odmah nakon otvaranja štrcaljke.

-Boje otopine može biti od bezbojne preko svijetložute do svijetlosmeđe. Nemojte koristiti otopine koje su mutne ili u kojima su vidljive čestice.

-Ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

Prije injiciranja:

1. Operite ruke. Važno je da ruke i predmeti koje koristite budu što čišći.

2. Sve što Vam je potrebno pripremite unaprijed. Pronađite čisto mjesto na kojem možete rasporediti predmete koje ćete koristiti:

-dvije gaze natopljene alkoholom,

-jednu štrcaljku lijeka Zutectra,

-jednu iglu prikladnu za potkožnu injekciju.

Napominjemo da gaze natopljene alkoholom i igle nisu u pakiranju i morate ih nabaviti sami.

3. Prije pripreme injekcije odlučite se za mjesto ubrizgavanja. Zutectra se injicira u masno tkivo između kože i mišića (oko 8 do 12 mm ispod kože). Najbolja mjesta za injiciranje su tamo gdje je koža opuštena i mekana, kao na primjer na trbuhu, ruci, bedru ili stražnjici te daleko od zglobova, živaca i kostiju.

Važno: Izbjegavajte dijelove tijela na kojima osjećate kvržice, izrasline, tvrde čvorove, bol ili dijelove tijela koji su promijenjene boje, uvučeni, s krastama ili oštećenom kožom. Razgovarajte s liječnikom ili zdravstvenim djelatnikom o ovim ili drugim neuobičajenim stanjima kože koje ste primijetili. Pri svakom injiciranju promijenite mjesto injiciranja. Ako neka mjesta nisu pristupačna, možda će Vam pri tim injiciranjima morati pomoći njegovatelj.

4. Pripremite štrcaljku lijeka Zutectra:

-Izvadite štrcaljku iz pakiranja.

-Pažljivo pregledajte otopinu. Treba biti bistra i bez čestica. Ako je otopina promijenila boju, mutna je ili sadrži čestice, bacite je i počnite ponovno s novom štrcaljkom.

-Skinite zaštitni zatvarač štrcaljke.

-Izvadite iglu iz sterilnog pakiranja i stavite je na štrcaljku.

5. Izbacite sve mjehuriće zraka koji se možda nalaze u štrcaljki.

-Držite štrcaljku tako da igla bude okrenuta prema gore i nježno je lupkajte prstima dok se zrak ne sakupi na vrhu. Pažljivo gurajte klip dok ne nestanu svi mjehurići zraka.

Injiciranje

1. Odaberite područje injiciranja i zabilježite taj podatak u dnevniku.

Abdomen (trbuh): ne koristite područje unutar 2,5 cm oko pupka. Izbjegavajte područje oko pojasa jer bi trljanje moglo nadražiti mjesto injiciranja. Izbjegavajte ožiljke od kirurških zahvata. Ovo je vjerojatno najjednostavnije mjesto za injiciranje ako to obavljate sami.

Bedra: upotrijebite središnji dio ili vanjske dijelove na kojima možete stisnuti tkivo. Više masnog tkiva nalazi se bliže kukovima, odnosno dalje od koljena.

Ruke: treba upotrijebiti stražnju stranu nadlaktice. Na ovom mjestu teško ćete stisnuti tkivo i sami si ubrizgati lijek Zutectra. Ako odlučite ubrizgati lijek u nadlakticu, pokušajte stisnuti tkivo tako da stavite ruku preko naslona stolice ili je stisnite o zid. Ako Vam je potrebna pomoć, bit će puno lakše da Vam na tom mjestu lijek primjeni druga osoba.

Stražnjica: upotrijebite bilo koji dio na kojem možete stisnuti tkivo. Na tom mjestu teško ćete dati sami sebi injekciju. Pokušajte stati ispred ogledala kako biste locirali mjesto ili zamolite njegovatelja da Vam da injekciju.

Važno je mijenjati (rotirati) mjesta injiciranja. Time ćete održati mekoću kože i pomoći u ravnomjernoj apsorpciji lijeka. Mijenjanje mjesta injiciranja znači početi na jednom mjestu i iskoristiti sva ostala mjesta prije povratka na početno mjesto. Zatim ponovno započnite rotaciju. Kako biste izbjegli probleme, korisno je bilježiti mjesta injiciranja.

Davanje lijeka u bedro prikazano je kao primjer na sljedećim slikama:

2. Obrišite mjesto davanja lijeka gazom natopljenom alkoholom. Neka se koža osuši na zraku.

3. Nježno stisnite kožu oko dezinficiranog mjesta (kako biste je malo podigli) i ubodite kožu iglom brzim i sigurnim pokretom pod kutom od 45 do

90stupnjeva. Ubrizgajte lijek ispod kože kako su Vam pokazali liječnik ili sestra.

4. Ubrizgajte tekućinu nježnim pritiskom na klip. Ostavite dovoljno vremena za ubrizgavanje cijele količine otopine, sve dok se štrcaljka ne isprazni.

5. Zatim odmah izvucite iglu i pustite pritisnutu kožu.

6. Očistite mjesto injiciranja brisanjem kružnim pokretom gazom natopljenom alkoholom.

Bacite sve predmete koje ste koristili

Nakon dovršetka injiciranja odmah odložite sve igle, štrcaljke i prazne staklene bočice u spremnik namijenjen oštrim predmetima.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept