Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyclara (imiquimod) – Sažetak opisa svojstava lijeka - D06BB10

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZyclara
ATK šifraD06BB10
Tvarimiquimod
ProizvođačMeda AB

1.NAZIV LIJEKA

Zyclara 3,75% krema

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka vrećica sadrži 9,375 mg imikvimoda u 250 mg kreme (3,75%).

Svaki gram kreme sadrži 37,5 mg imikvimoda.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom: metilparahidroksibenzoat (E 218) 2,0 mg/g kreme propilparahidroksibenzoat (E 216) 0,2 mg/g kreme cetilni alkohol 22,0 mg/g kreme

stearilni alkohol 31,0 mg/g kreme

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Krema.

Bijela do žućkasta krema jednoličnog izgleda.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Zyclara je indicirana za topikalno liječenje klinički tipičnih, nehiperkeratotičnih, nehipertrofičnih, vidljivih ili palpabilnih aktiničnih keratoza (AK) cijelog lica ili tjemena bez kose u odraslih imunokompetentnih bolesnika kada su druge mogućnosti topikalnog liječenja kontraindicirane ili manje prikladne.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Zyclaru (do 2 vrećice po nanošenju, 250 mg imikvimod kreme po vrećici) je potrebno nanositi jednom dnevno prije spavanja na kožu zahvaćenog područja koje se liječi tijekom dvaju ciklusa liječenja od 2 tjedna, između kojih je dvotjedni ciklus bez liječenja ili prema uputi liječnika.

Područje koje se liječi je cijelo lice ili tjeme bez kose.

Lokalne kožne reakcije na liječenom području su dijelom očekivane i česte zbog načina djelovanja lijeka (vidjeti dio 4.4). Može se uzeti razdoblje odmora od nekoliko dana ako je to potrebno zbog bolesnikove nelagode ili težine lokalne kožne reakcije. Međutim, nijedan dvotjedni ciklus liječenja se ne smije produljiti zbog propuštenih doza ili razdoblja odmora.

Tijekom liječenja se može opaziti prolazno povećanje broja aktiničnih keratoza zbog vjerojatnog učinka imikvimoda da otkrije i liječi supkliničke lezije. Odgovor na liječenje se ne može prikladno procijeniti prije prestanka lokalne kožne reakcije. Bolesnici moraju nastaviti liječenje kako je propisano. Liječenje je potrebno nastaviti u svom punom trajanju, čak i ako se čini da su sve aktinične keratoze nestale.

Klinički ishod liječenja treba utvrditi nakon obnove liječene kože, približno 8 tjedana nakon završetka liječenja te nakon toga u prikladnim razmacima na temelju kliničke procjene. Lezije koje nisu u

potpunosti reagirale na liječenje u 8. tjednu nakon drugog ciklusa liječenja potrebno je pažljivo ponovno procijeniti i razmotriti liječenje.

Oštećenje funkcije jetre ili bubrega

Bolesnici s oštećenom funkcijom jetre ili bubrega nisu bili uključeni u klinička ispitivanja. Ove bolesnike mora pažljivo nadzirati iskusan liječnik.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost imikvimoda kod aktinične keratoze u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Zyclara je namijenjena samo za vanjsku primjenu. Potrebno je izbjegavati kontakt s očima, usnama i nosnicama.

Liječeno područje se ne smije prekrivati zavojem ni okludirati na neki drugi način.

Liječnik koji propisuje lijek mora pokazati ispravnu tehniku nanošenja bolesniku da bi se postigla najveća moguća korist terapije Zyclarom.

Zyclaru je potrebno primijeniti jedanput dnevno prije spavanja na kožu zahvaćenog područja koje se liječi te ostaviti da djeluje na koži približno 8 sati. Tijekom tog razdoblja potrebno je izbjegavati tuširanje i kupanje. Prije nanošenja kreme bolesnik mora oprati područje koje se liječi blagim sapunom i vodom te pustiti da se područje potpuno osuši. Zyclaru je potrebno primijeniti u tankom sloju na cijelo područje koje se liječi i utrljavati dok krema ne nestane. Mogu se primijeniti do 2 vrećice Zyclare svakoga dana primjene na područje liječenja (cijelo lice ili tjeme, ali ne oboje). Djelomično upotrijebljene vrećice moraju se baciti i ne smiju se ponovno koristiti. Zyclaru je potrebno ostaviti na koži približno 8 sati. Nakon tog vremena važno je ukloniti kremu pranjem liječenog područja i ruku blagim sapunom i vodom.

Ruke je potrebno pažljivo oprati prije i poslije nanošenja kreme.

Propuštena doza

U slučaju da se propusti doza, bolesnici moraju pričekati iduću noć da bi primijenili Zyclaru i zatim nastaviti s uobičajenim rasporedom. Kremu se ne smije nanositi više od jedanput dnevno. Nijedan ciklus liječenja se ne smije produljiti na više od 2 tjedna zbog propuštene doze ili razdoblja odmora.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Opće upute za liječenje

Kod lezija klinički nekarakterističnih za AK ili suspektno malignih lezija mora se napraviti biopsija kako bi se odredilo odgovarajuće liječenje.

Potrebno je izbjegavati kontakt s očima, usnama i nosnicama jer imikvimod nije ispitivan u liječenju aktinične keratoze kapaka, unutrašnjosti nosnica ili ušiju te područja usana unutar granica ruba usne. Terapija imikvimod kremom se ne preporučuje dok koža ne zacijeli poslije bilo kojeg prethodnog lijeka ili kirurškog liječenja. Primjena na oštećenu kožu može dovesti do povećane sistemske apsorpcije imikvimoda i većeg rizika za razvoj nuspojava (vidjeti dijelove 4.8 i 4.9)

Preporučuje se primjena kreme za sunčanje zbog povećane osjetljivosti na razvoj sunčevih opeklina. Bolesnici bi trebali smanjiti na najmanju moguću mjeru ili izbjegavati izlaganje prirodnom ili umjetnom sunčevom svjetlu (odlazak u studija za sunčanje ili UVA/B liječenje) tijekom liječenja

Zyclarom. Površinu kože područja koje se liječi potrebno je zaštititi od sunčevog svjetla.

Imikvimod se ne preporučuje za liječenje AK lezija s izraženom hiperkeratozom ili hipertrofijom kao kod kožnih rogova.

Lokalne kožne reakcije

Tijekom terapije i do izlječenja zahvaćena će koža vjerojatno izgledati primjetno drukčije od normalne kože. Lokalne kožne reakcije su česte, ali se intenzitet tih reakcija općenito smanjuje tijekom liječenja ili se one povlače nakon prekida liječenja imikvimod kremom. Jake lokalne upalne reakcije, uključujući vlaženje kože ili erozije, rijetko se mogu javiti nakon samo nekoliko primjena imikvimod kreme.

Postoji povezanost između stope potpunog nestanka lezija i intenziteta lokalnih kožnih reakcija (npr. eritema). Ove lokalne kožne reakcije mogu biti povezane sa stimulacijom lokalnog imunološkog odgovora. Nadalje, imikvimod ima potencijal za egzacerbaciju upalnih stanja kože. Ako je to potrebno zbog bolesnikove nelagode ili intenziteta lokalne kožne reakcije, može se uzeti razdoblje odmora od nekoliko dana. Liječenje imikvimod kremom može se nastaviti nakon što se kožna reakcija ublaži. Intenzitet lokalnih kožnih reakcija obično bude manji u drugom ciklusu nego u prvom ciklusu liječenja Zyclarom.

Sistemske reakcije

Sistemski znakovi i simptomi nalik gripi mogu pratiti ili čak prethoditi intenzivnim lokalnim kožnim reakcijama i mogu uključivati umor, mučninu, vrućicu, mialgije, atralgije i zimicu. Potrebno je razmotriti prekid doziranja ili prilagodbu doze (vidjeti dio 4.8).

Bolesnike sa smanjenom hematološkom rezervom mora pažljivo nadzirati iskusan liječnik (vidjeti dio 4.8).

Posebne populacije

Bolesnici s oštećenjem srca, jetre ili bubrega nisu bili uključeni u klinička ispitivanja. Ove bolesnike mora pažljivo nadzirati iskusan liječnik.

Primjena u imunokompromitiranih bolesnika i/ili bolesnika s autoimunim stanjima Sigurnost i djelotvornost Zyclare u imunokompromitiranih bolesnika (npr. bolesnika s transplantiranim organima) i/ili bolesnika s autoimunim stanjima nisu ustanovljene. Stoga je, imikvimod kremu potrebno primjenjivati s oprezom u ovih bolesnika (vidjeti dio 4.5). Za ove

bolesnike treba odvagnuti korist liječenja imikvimodom s rizikom povezanim ili s mogućnošću odbacivanja organa ili bolešću transplantata protiv primatelja, ili s mogućim pogoršanjem njihova autoimuna stanja.

Ponovno liječenje

Nema dostupnih podataka o ponovnom liječenju aktinične keratoze koja je nestala nakon dvaju ciklusa liječenja te se poslije ponovno javila.

Pomoćne tvari

Stearilni alkohol i cetilni alkohol mogu prouzročiti lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

Metilparahidroksibenzoat (E 218) i propilparahidroksibenzoat (E 216) mogu prouzročiti (moguće odgođene) alergijske reakcije.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija. To uključuje ispitivanja s imunosupresivnim lijekovima.

Interakcije sa sistemskim lijekovima bile bi ograničene minimalnom perkutanom apsorpcijom imikvimod kreme.

Imikvimod kremu potrebno je zbog njenih imunostimulirajućih značajki upotrebljavati s oprezom u bolesnika koji primaju imunosupresivne lijekove (vidjeti dio 4.4).

Mora se izbjegavati istodobna primjena Zyclare i drugih imikvimod krema na istom području koje se liječi jer sadrže istu djelatnu tvar (imikvimod) te mogu povećati rizik i težinu lokalnih kožnih reakcija.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nisu dostupni klinički podaci o izloženosti imikvimodu u trudnica. Ispitivanja na životinjama ne pokazuju izravne ili neizravne štetne učinke na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3).

Potreban je oprez pri propisivanju Zyclare trudnicama. Zyclara se smije primjenjivati tijekom trudnoće samo ako moguća korist opravdava potencijalni rizik za fetus.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se imikvimod/metaboliti u majčino mlijeko. Rizik za novorođenčad/dojenčad ne može se isključiti.

Mora se donijeti odluka treba li prekinuti dojenje ili prekinuti/suzdržati se od terapije Zyclarom uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist terapije za ženu.

Plodnost

Nema dostupnih kliničkih podataka, potencijalni rizik za ljude je nepoznat.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Zyclara ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Dolje opisani podaci odražavaju izloženost Zyclari ili podlozi lijeka u 319 ispitanika uključenih u dva dvostruko slijepa ispitivanja. Ispitanici su primjenjivali do dvije vrećice Zyclara 3,75% kreme ili podloge dnevno na kožu zahvaćenog područja (ili cijelo lice ili tjeme bez kose, ali ne oboje) tijekom dvaju dvotjednih ciklusa liječenja odvojenih dvotjednim ciklusom bez liječenja.

U kliničkim ispitivanjima većina bolesnika (159/160) koji su primjenjivali Zyclaru u liječenju AK iskusila je lokalne kožne reakcije (najčešće eritem, kraste i ljuštenje/suhoću) na mjestu primjene. Međutim, za samo 11 % (17/160) bolesnika u kliničkim ispitivanjima sa Zyclarom bilo je potrebno razdoblje odmora (prekid liječenja) zbog lokalnih nuspojava. U kliničkim ispitivanjima bolesnici liječeni Zyclarom prijavili su neke sistemske nuspojave uključujući glavobolju 6% (10/160) i umor 4% (7/160).

Tablični popis nuspojava

Podaci prikazani u tablici ispod odražavaju:

-izloženost Zyclari ili podlozi u gore navedenim ispitivanjima (vrlo česte do manje česte učestalosti i s većom učestalošću u odnosu na podlogu)

-iskustvo s imikvimod 5% kremom

Učestalosti su definirane kao:

Vrlo često (≥ 1/10)

Često (≥ 1/100 do < 1/10)

Manje često (≥ 1/1000 do < 1/100) Rijetko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)

Vrlo rijetko (<1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija organskih sustava

Učestalost

Nuspojave

 

 

 

Infekcije i infestacije

često

herpes simplex

 

manje često

infekcija

 

 

pustule

Klasifikacija organskih sustava

Učestalost

Nuspojave

 

 

 

 

učestalost nepoznata

kožna infekcija

Poremećaji krvi i limfnog sustava

često

limfadenopatija

 

učestalost nepoznata

sniženi hemoglobin

 

 

sniženi broj bijelih krvnih stanica

 

 

sniženi broj neutrofila

 

 

sniženi broj trombocita

Poremećaji imunološkog sustava

rijetko

egzacerbacija autoimunih stanja

Poremećaji metabolizma i

često

anoreksija

prehrane

 

povišena glukoza u krvi

Psihijatrijski poremećaji

često

nesanica

 

manje često

depresija

 

 

razdražljivost

Poremećaji živčanog sustava

često

glavobolja

 

 

omaglica

Poremećaji oka

manje često

iritacija konjunktive

 

 

edem kapaka

Poremećaji dišnog sustava, prsišta

manje često

kongestija nosa

i sredoprsja

 

faringolaringealna bol

Poremećaji jetre i žuči

učestalost nepoznata

povišeni jetreni enzimi

Poremećaji probavnog sustava

često

mučnina

 

 

proljev

 

 

povraćanje

 

manje često

suha usta

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

vrlo često

eritem

 

 

kraste

 

 

ljuštenje kože

 

 

edem kože

 

 

kožni vrijed

 

 

hipopigmentacija kože

 

često

dermatitis

 

manje često

edem lica

 

rijetko

dermatološka reakcija na

 

 

udaljenom mjestu

 

učestalost nepoznata

alopecija

 

 

eritema multiforme

 

 

Stevens Johnsonov sindrom

 

 

kožni lupus eritematodes

 

 

hiperpigmentacija kože

Poremećaji mišićno-koštanog

često

mialgija

sustava i vezivnog tkiva

 

artralgija

 

manje često

bol u leđima

 

 

bol u ekstremitetu

Opći poremećaji i reakcije na

vrlo često

eritem na mjestu primjene

mjestu primjene

 

kraste na mjestu primjene

 

 

ljuštenje na mjestu primjene

 

 

suhoća na mjestu primjene

 

 

edem na mjestu primjene

 

 

vrijed na mjestu primjene

 

 

iscjedak na mjestu primjene

 

često

reakcija na mjestu primjene

 

 

svrbež na mjestu primjene

 

 

bol na mjestu primjene

Klasifikacija organskih sustava

Učestalost

Nuspojave

 

 

 

 

 

oticanje na mjestu primjene

 

 

pečenje na mjestu primjene

 

 

iritacija na mjestu primjene

 

 

osip na mjestu primjene

 

 

umor

 

 

vrućica

 

 

bolest slična gripi

 

 

bol

 

 

bol u prsnom košu

 

manje često

dermatitis na mjestu primjene

 

 

krvarenje na mjestu primjene

 

 

papule na mjestu primjene

 

 

parestezija na mjestu primjene

 

 

hiperestezija na mjestu primjene

 

 

upala na mjestu primjene

 

 

ožiljak na mjestu primjene

 

 

pucanje kože na mjestu primjene

 

 

mjehurići na mjestu primjene

 

 

toplina na mjestu primjene

 

 

astenija

 

 

zimica

 

 

letargija

 

 

nelagoda

 

 

upala

Opis odabranih nuspojava

 

 

Poremećaji krvi

U kliničkim ispitivanjima koja su istraživala primjenu imikvimod 5% kreme opažena su sniženja hemoglobina, broja bijelih krvnih stanica, apsolutnog broja neutrofila i trombocita. Ova sniženja se ne smatraju klinički značajnima u bolesnika s normalnom hematološkom rezervom. Bolesnici sa smanjenom hematološkom rezervom nisu bili ispitivani u kliničkim ispitivanjima. Nakon stavljanja u promet prijavljena su sniženja hematoloških parametara koja su zahtijevala kliničku intervenciju.

Kožne infekcije

Tijekom liječenja imikvimodom opažene su kožne infekcije. Iako nisu rezultirale ozbiljnim posljedicama, uvijek treba razmotriti mogućnost infekcije oštećene kože.

Hipopigmentacija i hiperpigmentacija

Primljene su prijave lokalizirane hipopigmentacije i hiperpigmentacije nakon primjene imikvimod 5% kreme. Informacije iz vremena praćenja upućuju na to da ove promjene boje kože u nekih bolesnika mogu biti trajne.

Kožne reakcije na udaljenom mjestu

U kliničkim ispitivanjima imikvimod 5% kreme su prijavljeni rijetki slučajevi kožnih reakcija na udaljenom mjestu uključujući eritema multiforme.

Alopecija

Klinička ispitivanja koja su istraživala primjenu imikvimod 5% kreme u liječenju aktinične keratoze otkrila su učestalost od 0,4 % (5/1214) alopecije na liječenom ili okolnom području.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdrastvenih radnika se traži da

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Sistemsko predoziranje imikvimod kremom nije vjerojatno kada se primjenjuje topikalno zbog minimalne perkutane apsorpcije. Ispitivanja na kunićima pokazala su da je kožna letalna doza imikvimoda veća od 5 g/kg. Uporno topikalno predoziranje imikvimod kremom može rezultirati teškim lokalnim kožnim reakcijama te može povećati rizik od sistemskih reakcija.

Nakon slučajnog gutanja jedne doze od 200 mg imikvimoda što odgovara sadržaju od više od 21 vrećice Zyclare može doći do mučnine, povraćanja, glavobolje, mialgije i vrućice. Klinički najozbiljniji štetni događaj prijavljen nakon više oralnih doza od ≥ 200 mg bila je hipotenzija, koja je prestala nakon peroralnog ili intravenskog davanja tekućine.

U slučaju predoziranja nužno je liječiti kliničke simptome.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antibiotici i kemoterapeutici za kožnu primjenu, antivirotici, ATK oznaka: D06BB10

Farmakodinamički učinci

Imikvimod je modifikator imunog odgovora. Vodeći je spoj u obitelji imidazolina. Ispitivanja zasićenja vezivanja upućuju na to da membranski receptori za imikvimod postoje na stanicama koje reagiraju na njega, to su toll-like receptori 7 i 8. Imikvimod potiče otpuštanje interferona alfa (IFN-α) i drugih citokina iz različitih ljudskih i životinjskih stanica (npr. iz ljudskih monocita/makrofaga i keratinocita). Topikalna in vivo primjena imikvimod kreme na mišjoj koži rezultirala je povećanim kocentracijama IFN-a i faktora nekroze tumora (TNF) u usporedbi s kožom netretiranih miševa. Skupina induciranih citokina varira ovisno o podrijetlu staničnog tkiva. Uz to, otpuštanje citokina bilo je inducirano nakon kožne primjene i oralne primjene imikvimoda u različitih laboratorijskih životinja te u ispitivanjima u ljudi. Na životinjskim modelima imikvimod je učinkovit protiv virusnih infekcija te djeluje kao protutumorsko sredstvo uglavnom potičući otpuštanje interferona alfa i drugih citokina.

Povećanje u sustavnim razinama interferona alfa i drugih citokina nakon topikalne primjene imikvimoda bilo je također opaženo i u podacima dobivenim od ljudskih ispitanika.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Djelotvornost Zyclare ispitivana je u dva dvostruko slijepa, randomizirana, podlogom kontrolirana klinička ispitivanja. Bolesnici su imali 5-20 tipičnih vidljivih ili opipljivih AK lezija u području koje prelazi 25 cm2 ili na licu ili na tjemenu bez kose. Liječeno je 319 ispitanika s do 2 vrećice imikvimod 3,75% kreme jedanput dnevno ili s odgovarajućom kremom od podloge tijekom dvotjednih ciklusa liječenja, odvojenih dvotjednim ciklusom bez liječenja. U kombiniranim ispitivanjima je stopa potpunog nestanka lezija s cijelog lica ili tjemena bez kose s imikvimod 3,75% kremom bila 35,6 % (57/160 bolesnika, CI 28,2%, 43,6%), a s podlogom 6,3% (10/159 bolesnika, CI 3,1%, 11,3%) na pregledu u 8. tjednu poslije liječenja. Nisu opažene ukupne razlike u sigurnosti ili djelotvornosti između bolesnika u dobi od 65 godina ili starijih i mlađih bolesnika. Karcinom skvamoznih stanica je prijavljen u 1,3% (2/160) bolesnika liječenih imikvimodom te u 0,6% (1/159) bolesnika koji su primali podlogu. Ova razlika nije bila statistički značajna.

Tijekom ispitivanja u kojem su bolesnici početno izliječeni imikvimodom praćeni najmanje 14 mjeseci bez ikakvog daljnjeg liječenja AK, 40,5% bolesnika pokazalo je održani potpuni nestanak lezija cijelog liječenog područja (ili cijelo lice ili tjeme). Nema podataka o dugoročnom potpunom nestanku lezija iza toga.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove izuzela je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja s lijekom Zyclara

u svim podskupinama pedijatrijske populacije kod aktinične keratoze (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Manje od 0,9% topikalno primijenjene pojedinačne doze radioaktivno označenog imikvimoda apsorbirano je kroz kožu ljudi koji su ispitivani.

Sistemska izloženost (ulazak kroz kožu) izračunata je pomoću ugljika-14 iz [14C] imikvimoda pronađenog u urinu i fecesu.

Tijekom farmakokinetičkog ispitivanja s imikvimod 3,75% kremom nakon primjene 2 vrećice jedanput dnevno (18,75 mg imikvimoda/dan) tijekom do tri tjedna na cijelo lice i/ili tjeme (približno 200 cm2), opažena je niska sistemska apsorpcija imikvimoda u bolesnika s AK-om. Razine u stanju dinamičke ravnoteže postignute su u 2 tjedna i vrijeme do maksimalnih koncentracija (Tmax) bilo je u rasponu između 6 i 9 sati nakon zadnje primjene.

Distribucija

Srednja vršna koncentracija imikvimoda u serumu na kraju farmakokinetičkog ispitivanja bila je

0,323 ng/mL.

Biotransformacija

Imikvimod primijenjen oralno se brzo i opsežno metabolizira u dva glavna metabolita.

Eliminacija

Mala količina lijeka koja je apsorbirana u sistemsku cirkulaciju brzo je izlučena putem urina i fecesa pri srednjem omjeru od otprilike 3 naspram 1.

Izračunati prividni poluvijek nakon topikalnog doziranja imikvimod 3,75% kreme u farmakokinetičkom ispitivanju bio je približno 29 sati.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, mutagenosti i teratogenosti.

U četveromjesečnom ispitivanju kožne toksičnosti na štakorima opaženo je značajno smanjenje tjelesne težine i povećanje težine slezene pri 0,5 i 2,5 mg/kg. Slični učinci nisu opaženi u četveromjesečnom kožnom ispitivanju na miševima. U obje je vrste opažena lokalna iritacija kože, osobito pri višim dozama.

U 18-mjesečnom ispitivanju kancerogenosti na miševima kožna primjena tri dana tjedno nije prouzročila tumore na mjestu primjene. Samo u ženki miševa incidencija hepatocelularnih adenoma bila je nešto viša nego kod kontrolne skupine. Incidencija dobro odgovara spektru spontanih tumora, kao što je poznato u miševa prema njihovoj dobi. Stoga se ovi nalazi smatraju slučajnima. Kako imikvimod ima nisku sistemsku apsorpciju kroz ljudsku kožu i nije mutagen, svaki rizik od sistemske izloženosti za ljude je vjerojatno mali. Nadalje, tumori nisu opaženi ni na kojem mjestu u dvogodišnjem oralnom ispitivanju kancerogenosti na štakorima.

Imikvimod krema ispitivana je u biotestu fotokancerogenosti na albino bezdlakim miševima izloženima simuliranom sunčevom ultraljubičastom zračenju (engl. ultraviolet radiation (UVR)). Na životinjama je primijenjena imikvimod krema tri puta tjedno te su bile zračene 5 dana tjedno kroz 40 tjedana. Miševi su zadržani dodatnih 12 tjedana. Tumori su se javili ranije i u većem broju u skupini miševa na kojoj je primijenjena krema od same podloge u usporedbi s kontrolnom skupinom s niskim UVR-om. Značaj za čovjeka je nepoznat. Topikalna primjena imikvimod kreme nije rezultirala povećanjem broja tumora pri bilo kojoj dozi u usporedbi sa skupinom na kojoj je primijenjena krema od same podloge.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

izostearatna kiselina benzilni alkohol cetilni alkohol stearilni alkohol vazelin, bijeli polisorbat 60 sorbitanstearat glicerol

metilparahidroksibenzoat (E 218) propilparahidroksibenzoat (E 216) ksantanska guma

voda, pročišćena

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

30 mjeseci

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Jednom otvorene vrećice ne smiju se ponovno upotrijebiti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Kutije s 14, 28 i 56 vrećica za jednokratnu primjenu od poliestera/bijelog polietilena niske gustoće/aluminijske folije, koje sadrže 250 mg kreme.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB Pipers väg 2A 170 73 Solna Švedska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/783/001-003

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 23/08/2012

Datum posljednje obnove:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept