Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zypadhera (olanzapine pamoate) – Označavanje - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZypadhera
ATK šifraN05AH03
Tvarolanzapine pamoate
ProizvođačEli Lilly Nederland B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija ZYPADHERA 210 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem

1.NAZIV LIJEKA

ZYPADHERA 210 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem olanzapin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Olanzapin pamoat hidrat koji odgovara 210 mg olanzapina. Nakon pripreme za primjenu: 150 mg/ml olanzapina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari u otapalu su karmelozanatrij, manitol, polisorbat 80, voda za injekcije, kloridna kiselina, natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Jedna bočica praška za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem.

Jedna bočica s 3 ml otapala.

Jedna hipodermalna štrcaljka i zaštićena igla.

Tri hipodermalne zaštićene igle.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu u mišić.

Ne primjenjivati u venu niti potkožno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

Bočica suspenzije nakon pripreme za primjenu: 24 sata.

Kad se povuče iz bočice u štrcaljku, suspenzija se mora odmah upotrijebiti.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/479/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na ograničeni recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica bočice ZYPADHERA 210 mg prašak za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ZYPADHERA 210 mg prašak za injekciju s produljenim oslobađanjem olanzapin

i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

210 mg

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija ZYPADHERA 300 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem

1. NAZIV LIJEKA

ZYPADHERA 300 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Olanzapin pamoat hidrat odgovara 300 mg olanzapina. Nakon pripreme za primjenu: 150 mg/ml olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari u otapalu su karmelozanatrij, manitol, polisorbat 80, voda za injekcije, kloridna kiselina, natrijev hidroksid.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Jedna bočica praška za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem.

Jedna bočica s 3 ml otapala.

Jedna hipodermalna štrcaljka i zaštićena igla.

Tri hipodermalne zaštićene igle.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu u mišić.

Ne davati u venu niti pod kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

8.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

Bočica suspenzije nakon pripreme za primjenu: 24 sata.

Kad se navuče iz bočice u štrcaljku, suspenzija se mora odmah upotrijebiti.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/479/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na ograničeni recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica bočice ZYPADHERA 300 mg prašak za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ZYPADHERA 300 mg prašak za injekciju s produljenim oslobađanjem olanzapin

i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

300 mg

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Vanjska kutija ZYPADHERA 405 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem

1. NAZIV LIJEKA

ZYPADHERA 405 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Olanzapin pamoat hidrat odgovara 405 mg olanzapina. Nakon pripreme za primjenu: 150 mg/ml olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari u otapalu su karmelozanatrij, manitol, polisorbat 80, voda za injekcije, kloridna kiselina, natrijev hidroksid.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Jedna bočica praška za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem.

Jedna bočica s 3 ml otapala.

Jedna hipodermalna štrcaljka i zaštićena igla.

Tri hipodermalne zaštićene igle.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu u mišić.

Ne davati u venu niti pod kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

9.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

Bočica suspenzije nakon pripreme za primjenu: 24 sata.

Kad se navuče iz bočice u štrcaljku, suspenzija se mora odmah upotrijebiti.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/479/003

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na ograničeni recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica bočice ZYPADHERA 405 mg prašak za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ZYPADHERA 405 mg prašak za injekciju s produljenim oslobađanjem olanzapin

i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

405 mg

6. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica bočice

Otapalo za lijek ZYPADHERA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za lijek ZYPADHERA i.m.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept