Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyprexa Velotab (olanzapine) – Označavanje - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZyprexa Velotab
ATK šifraN05AH03
Tvarolanzapine
ProizvođačEli Lilly Nederland B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA ZYPREXA VELOTAB 5 mg RASPADLJIVIM TABLETAMA ZA USTA

1.NAZIV LIJEKA

ZYPREXA VELOTAB 5 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 5 mg olanzapina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Drugi sastojci: želatina, manitol (E421), aspartam (E951), natrijev metilparahidroksibenzoat (E219), natrijev propilparahidroksibenzoat (E217).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 raspadljivih tableta za usta

35 raspadljivih tableta za usta

56 raspadljivih tableta za usta

70 raspadljivih tableta za usta

98 raspadljivih tableta za usta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

1.Odvojite jedno polje blistera od ostatka trake.

2.Pažljivo odvojite stražnji dio.

3.Nježno istisnite tabletu.

4.Stavite tabletu u usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

12.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/125/001 28 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/009 35 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/005 56 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/013 70 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/017 98 raspadljivih tableta za usta

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ZYPREXA VELOTAB 5 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

ZYPREXA VELOTAB 5 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

ZYPREXA VELOTAB 5 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lilly

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA ZYPREXA VELOTAB 10 mg RASPADLJIVIM TABLETAMA ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

ZYPREXA VELOTAB 10 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 10 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Drugi sastojci: želatina, manitol (E421), aspartam (E951), natrijev metilparahidroksibenzoat (E219), natrijev propilparahidroksibenzoat (E217).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 raspadljivih tableta za usta

35 raspadljivih tableta za usta

56 raspadljivih tableta za usta

70 raspadljivih tableta za usta

98 raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

1.Odvojite jedno polje blistera od ostatka trake.

2.Pažljivo odvojite stražnji dio.

3.Nježno istisnite tabletu.

4.Stavite tabletu u usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/125/002 28 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/010 35 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/006 56 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/014 70 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/018 98 raspadljivih tableta za usta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ZYPREXA VELOTAB 10 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

ZYPREXA VELOTAB 10 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

ZYPREXA VELOTAB 10 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lilly

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanost

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA ZYPREXA VELOTAB 15 mg RASPADLJIVIM TABLETAMA ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

ZYPREXA VELOTAB 15 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 15 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Drugi sastojci: želatina, manitol (E421), aspartam (E951), natrijev metilparahidroksibenzoat (E219), natrijev propilparahidroksibenzoat (E217).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 raspadljivih tableta za usta

35 raspadljivih tableta za usta

56 raspadljivih tableta za usta

70 raspadljivih tableta za usta

98 raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

1.Odvojite jedno polje blistera od ostatka trake.

2.Pažljivo odvojite stražnji dio.

3.Nježno istisnite tabletu.

4.Stavite tabletu u usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/125/003 28 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/011 35 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/007 56 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/015 70 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/019 98 raspadljivih tableta za usta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ZYPREXA VELOTAB 15 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

ZYPREXA VELOTAB 15 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

ZYPREXA VELOTAB 15 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lilly

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA ZYPREXA VELOTAB 20 mg RASPADLJIVIM TABLETAMA ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

ZYPREXA VELOTAB 20 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 20 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Drugi sastojci: želatina, manitol (E421), aspartam (E951), natrijev metilparahidroksibenzoat (E219), natrijev propilparahidroksibenzoat (E217).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 raspadljivih tableta za usta

35 raspadljivih tableta za usta

56 raspadljivih tableta za usta

70 raspadljivih tableta za usta

98 raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

1.Odvojite jedno polje blistera od ostatka trake.

2.Pažljivo odvojite stražnji dio.

3.Nježno istisnite tabletu.

4.Stavite tabletu u usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/125/004 28 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/012 35 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/008 56 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/016 70 raspadljivih tableta za usta

EU/1/99/125/020 98 raspadljivih tableta za usta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ZYPREXA VELOTAB 20 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

ZYPREXA VELOTAB 20 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA: OZNAČAVANJE NA FOLIJI BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

ZYPREXA VELOTAB 20 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lilly

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept