Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Alkalmazási előírás - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveM-M-RVaxPro
ATC-kódJ07BD52
Hatóanyagmeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
GyártóMSD VACCINS

1.A GYÓGYSZER NEVE

M-M-RVAXPRO por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz.

Morbilli, mumpsz és rubeola vakcina (élő).

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Feloldás után egy adag (0,5 ml) tartalmaz:

Enders-féle Edmonston törzshöz tartozó morbillivírus1 (élő, attenuált)……..… ≥ 1x103 CCID50*

Jeryl Lynn (B szint) törzshöz tartozó mumpszvírus1 (élő, attenuált)……. ≥ 12,5x103 CCID50* Wistar RA 27/3 törzshöz tartozó rubeolavírus2 (élő, attenuált)…………..….…. ≥ 1x103 CCID50*

* a sejtkultúra 50%-át megfertőző adag.

1csirkeembrió sejteken előállítva.

2humán diploid tüdő fibroblast sejteken (WI-38) előállítva.

A vakcina nyomokban rekombináns humán albumint (rHA) tartalmazhat.

Ez a vakcina nyomokban neomicint tartalmaz. Lásd 4.3 pont.

Ismert hatású segédanyagok:

A vakcina 14,5 mg szorbitot tartalmaz. Lásd 4.4 pont.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz.

Feloldás előtt a por halványsárga, tömör kristálypogácsa, az oldószer pedig tiszta, színtelen folyadék.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

Az M-M-RVAXPRO egy, a morbilli, mumpsz és rubeola elleni kombinált védőoltás, ami betöltött 12 hónapos életkortól javallt (lásd 4.2 pont).

Az M-M-RVAXPRO különleges körülmények között csecsemőknek 9 hónapos kortól adható (lásd 4.2, 4.4 és 5.1 pont).

A készítménynek a következő esetekben történő alkalmazását lásd az 5.1 pontban: morbilli-járvány, post-expozíciós vakcináció, olyan fogékony, terhes nőkkel kontaktusban lévő, 9 hónaposnál idősebb személyeknél való alkalmazás, akik korábban nem részesültek oltásban, valamint a mumpszra és rubeolára feltételezhetően fogékony személyeknél való alkalmazás.

Az M-M-RVAXPRO a hivatalos ajánlások alapján alkalmazandó.

4.2Adagolás és alkalmazás

Adagolás

12 hónapos vagy annál idősebb személyek:

12 hónapos vagy annál idősebb személyek egy dózist kell kapjanak, egy kiválasztott időpontban. Legkorábban 4 héttel az első dózis beadása után egy második dózis adható a hivatalos ajánlásoknak

megfelelően. A második dózis azon személyeknél szükséges, akik bármilyen okból kifolyólag nem reagálnak az első dózisra.

9-12 hónapos korú csecsemők:

Az immunogenitási és biztonságossági adatok azt mutatják, hogy a hivatalos ajánlásoknak megfelelően az M-M-RVAXPRO beadható 9-12 hónapos csecsemőknek, vagy ha a korai védettséget szükségesnek tartják (pl.: bölcsödei elhelyezés, járványveszély vagy olyan térségbe történő utazás, ahol magas a morbilli prevalenciája). Ezeket a csecsemőket 12 és 15 hónapos kor között újra be kell oltani. A hivatalos ajánlásoknak megfelelően mérlegelni kell egy morbilli-tartalmú vakcina további dózisának beadását (lásd 4.4 és 5.1 pont).

A 9 hónaposnál fiatalabb csecsemők:

Az M-M-RVAXPRO biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozóan 9 hónaposnál fiatalabb gyermekek esetében jelenleg nem állnak rendelkezésre adatok.

Az alkalmazás módja

A vakcinát intramuscularisan (im.) vagy subcutan (sc.) kell beadni.

Kisgyermekek esetében az injekció beadásának javasolt helye a comb anterolateralis régiója, nagyobb gyermekek, serdülők és felnőttek esetében pedig a deltoideus régió.

A vakcinát thrombocytopeniában vagy egyéb koagulációs rendellenességben szenvedő betegeknek subcutan kell beadni.

A gyógyszer felhasználása vagy alkalmazása előtti óvintézkedéseket és a gyógyszer alkalmazás előtti elkészítésére vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.

INTRAVASCULARISAN BEADNI TILOS.

4.3Ellenjavallatok

Bármely morbilli, mumpsz, illetve rubeola vakcinával, vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni, beleértve a neomicint, kórtörténetben előforduló túlérzékenység (lásd 2., 4.4 és 6.1 pont).

Terhesség. Ezen kívül a terhességet a vakcináció után 1 hónapig el kell kerülni (lásd 4.6 pont).

A vakcinációt el kell halasztani bármely 38,5°C-nál magasabb lázzal járó betegség esetén.

Aktív, kezeletlen tuberkulózis. Tuberkulózis miatt kezelt gyermekeknél az élő morbilli vírusvakcinával való oltást követően nem észlelték a betegség súlyosbodását. Eddig nem végeztek vizsgálatokat annak megállapítására, hogy kezeletlen tuberkulózisban szenvedő gyermekek esetében milyen hatást vált ki a morbilli vírusvakcina.

Vérkép rendellenességek, leukémia, bármilyen típusú lymphoma vagy egyéb rosszindulatú daganat, amely a hemopoeticus és a lymphaticus rendszert érinti.

Folyamatban lévő immunszuppresszív kezelés (beleértve a nagydózisú kortikoszteroid-kezelést). Az M-M-RVAXPRO nem ellenjavallt helyi vagy alacsony dózisú parenteralis kortikoszteroidokat

(pl. asztma profilaxis vagy pótlás céljából) kapó betegek esetében.

Súlyos humorális vagy sejtes (veleszületett vagy szerzett) immundeficiencia, például súlyos kombinált immundeficiencia, agammaglobulinemia és AIDS vagy tünetekkel járó HIV-fertőzés vagy korspecifikus CD4+T-lymphocyta arány 12 hónapos kor alatti gyermekekben: CD4+ < 25%,

12 - 35 hónapos gyermekekben: CD4+ < 20%; 36 – 59 hónapos gyermekekben CD4+ < 15% (lásd 4.4 pont).

Olyan súlyosan immunszupprimált személyeknél, akiket véletlenül morbilli-tartalmú vakcinával oltottak be, morbilli okozta encephalitisról, pneumonitisról és halálesetről számoltak be, melyek a disszeminált morbilli vakcinavírus okozta fertőzés közvetlen következményei.

Családi anamnézisben előforduló veleszületett vagy örökletes immundeficiencia, kivéve, ha a beoltandó immunrendszerének megfelelő működése igazolt.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Mint minden más parenterálisan adott vakcina esetén, a megfelelő orvosi ellátásnak mindig készen kell állnia a vakcina alkalmazását követően, ritkán fellépő anaphylaxiás reakciók kezelésére (lásd 4.8 pont).

Azoknál a felnőtteknél és serdülőknél, akiknek kórtörténetében allergia szerepel, potenciálisan emelkedett lehet az anafilaxia vagy anafilaktoid reakciók kialakulásának kockázata. Az ilyen reakciók korai jeleinek felismerése érdekében a vakcina beadását követően szoros megfigyelés ajánlott.

Mivel az élő morbilli- és mumpszvírus vakcinát csirkeembrió sejttenyészetekben állítják elő, azoknál a személyeknél, akiknél korábban anafilaxiás, anafilaktoid vagy egyéb azonnali típusú reakciók (például csalánkiütés, a száj és a torok duzzanata, légzési nehézség, hypotensio vagy sokk) léptek fel tojás fogyasztását követően, megnövekedhet az azonnali típusú túlérzékenységi reakciók veszélye. Ilyen esetekben a vakcináció lehetőségének felvetése előtt az esetleges kockázat/előny arányt gondosan mérlegelni kell.

Kellő óvatossággal kell eljárni, ha az M-M-RVAXPRO-t olyan személyeknél alkalmazzák, akiknek egyéni vagy családi anamnézisében konvulzió vagy agyi károsodás szerepel. A kezelőorvosnak fel kell készülnie arra, hogy a vakcinációt követően emelkedhet a testhőmérséklet (lásd 4.8 pont).

Előfordulhat, hogy a 9-12 hónapos csecsemők, akik kanyarójárvány vagy egyéb okok miatt morbilli-oltást kapnak, az anyai eredetű keringő morbilli-antitestek jelenléte és/vagy az immunrendszerük fejletlensége miatt nem reagálnak kielégítően a vakcina morbilli-összetevőjére (lásd 4.2 és 5.1 pont).

Ez a vakcina segédanyagként 14,5 mg szorbitot tartalmaz. Örökletes fruktóz intoleranciában szenvedő betegeknek ez a vakcina nem adható be.

Thrombocytopenia

Ezt a vakcinát thrombocytopeniában vagy egyéb koagulációs rendellenességben szenvedő egyéneknek subcutan kell beadni, mert ezeknél az egyéneknél intramuscularis beadást követően vérzés léphet fel. Meglévő thrombocytopenia esetén a vakcinációt követően a thrombocytopenia súlyosbodhat. Továbbá, azon személyeknél, akiknél az M-M-RVAXPRO (vagy az összetevőit tartalmazó vakcinák) első dózisának beadását követően thrombocytopenia lépett fel, az ismételt adagok alkalmazásakor is kialakulhat thrombocytopenia. A szerológiai státusz felmérhető annak eldöntésére, hogy szükségesek-e a vakcina további dózisai. Ilyen esetekben a lehetséges kockázat/előny arányt a vakcináció előtt körültekintően értékelni kell (lásd 4.8 pont).

Egyéb

A vakcináció megfontolható az immundeficiencia egyes fajtáiban szenvedő betegeknél, akiknél az előnyök meghaladják a kockázatokat (aszimptomatikus HIV-betegek, IgG-alosztály deficiencia, veleszületett neutropenia, krónikus granulomatosus betegség és komplement deficiencia betegségek).

Lehetséges, hogy azok az immunkompromittált betegek, akiknél a vakcina nem kontraindikált (lásd 4.3 pont), nem reagálnak olyan jól, mint az immunkompetens betegek. Ennélfogva e betegek közül néhányan a vakcina megfelelő módon történő beadása ellenére morbillivel, mumpsszal vagy rubeolával fertőződhetnek kontaktus esetén. Ezeknél a betegeknél fokozottan figyelni kell a morbilli, parotitis és rubeola jeleit.

Az M-M-RVAXPRO-val történő vakcináció nem feltétlenül eredményez védettséget minden beoltott személynél.

Transzmisszió

A fogékony egyének többségénél a védőoltást követő 7-28. napon előfordult kis mennyiségű, élő, attenuált rubeolavírus kiválasztása az orrban vagy a torokban. Nincs megerősített bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az így kiválasztott vírus az oltott személlyel érintkező, fogékony egyénekre átterjedne. Következésképpen, a szoros személyes kontaktus során történő átvitel, bár mint elméleti lehetőség elfogadott, nem tekinthető jelentős kockázatnak. Leírták azonban, hogy a rubeola vakcinavírus az anyatejjel átjut a csecsemőbe, bár klinikai megbetegedésnek nem találták nyomát (lásd 4.6 pont).

Nem számoltak be arról, hogy a nagyobb mértékben attenuált, Enders-féle Edmonston törzsből származó morbilli vírus vagy a Jeryl Lynn™ törzsből származó mumpszvírus átterjedt volna beoltott személyről fogékony kontaktokra.

Interferencia a laboratóriumi vizsgálatokkal: lásd 4.5 pont.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Immunglobulin

Immunglobulin (IG) nem adható be egyidejűleg M-M-RVAXPRO-val.

Immunglobulinok és az M-M-RVAXPRO együttes adása megzavarhatja a várt immunválaszt. Az oltást legalább 3 hónappal el kell halasztani vér- vagy plazmatranszfúziót, illetve humán szérum immunglobulin alkalmazását követően.

Morbilli, mumpsz, illetve rubeola vírus ellenanyag-tartalmú vérkészítmények, köztük az immunglobulin készítmények, beadását kerülni kell az M-M-RVAXPRO egy adagjával végzett immunizálást követő 1 hónap során, kivéve, ha alkalmazásukat elengedhetetlenül szükségesnek ítélik.

Laboratóriumi vizsgálatok

Egyenként alkalmazott, élő, attenuált morbilli-, mumpsz- és rubeolavírus vakcina esetében beszámoltak a tuberkulin bőrpróba iránti érzékenység átmeneti csökkenéséről. Ezért amennyiben tuberkulin próba elvégzése szükséges, azt vagy az M-M-RVAXPRO-oltás előtt bármikor, vagy azzal egyidejűleg, vagy 4-6 héttel utána kell elvégezni.

Együttadás más vakcinákkal

Ezidáig nem végeztek specifikus vizsgálatokat az M-M-RVAXPRO és egyéb vakcinák együttes adására vonatkozóan. Mivel azonban az M-M-RVAXPRO a Merck & Co., Inc. által gyártott kombinált kanyaró, mumpsz és rubeola vakcina korábbi formulájához hasonló biztonságossági és immunogenitási profillal bír, így az erre a vakcinára vonatkozó tapasztalatok figyelembe vehetőek.

A publikált klinikai adatok alátámasztják, hogy a Merck & Co., Inc által gyártott korábbi morbilli, mumpsz és rubeola készítmények alkalmazhatók egyidejűleg más, gyermekkori oltásokkal, beleértve a DTaP-t (vagy DTwP-t), IPV-t (vagy OPV-t), HIB-t (b-típusú Haemophilus influenzae), HIB-HBV-t (b-típusú Haemophilus influenzae elleni oltóanyag + Hepatitis B vakcina), és a VAR-t (varicella). Az M-M-RVAXPRO egyéb élő vírust tartalmazó vakcinákkal egyidejűleg különböző beadási helyeken, vagy ezen vakcinák beadása előtt vagy után egy hónappal adható be.

A Merck & Co., Inc. által gyártott kvadrivalens kanyaró, mumpsz, rubeola és varicella vakcinával, illetve a kombinált kanyaró, mumpsz és rubeola vakcina korábbi formulájával végzett klinikai vizsgálatok alapján az M-M-RVAXPRO együtt adható (de különböző beadási helyeken) Prevenar-ral és/vagy hepatitis A vakcinával. Ezek a klinikai vizsgálatok bebizonyították, hogy az együttes alkalmazás az immunválaszokra nem volt hatással, és a beadott vakcinák összesített biztonságossági profilja hasonló volt.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

A terhes nőket nem szabad M-M-RVAXPRO-val beoltani.

Az M-M-RVAXPRO-val terhes nőkön nem végeztek vizsgálatokat. Nem ismert, hogy az M-M-RVAXPRO terhes nőknek adva okoz-e magzati károsodást, vagy befolyásolja-e a reprodukciós képességet.

Morbilli vagy mumpsz vakcinák terhes nőknek történő beadását követően azonban nem dokumentáltak magzati károsodást. Noha az elvi kockázatot nem lehet kizárni, több mint

3500 fogékony nő esetében, akik várandósságukról nem tudva, a terhesség korai szakaszában kaptak rubeola-tartalmú vakcinát, egyszer sem számoltak be veleszületett rubeola-szindrómáról. Ezért morbilli-, mumpsz- vagy rubeola-tartalmú vakcinák figyelmetlenségből terhességükről nem tudó nőknek történő beadása nem indokolja a terhesség megszakítását.

A terhességet a vakcinációt követő 1 hónap során el kell kerülni. A teherbe esést tervező nőknek a terhesség elhalasztását kell javasolni.

Szoptatás

Vizsgálatok kimutatták, hogy az élő, attenuált rubeolavakcinával beoltott szoptató kismamáknál a vírus kiválasztódhat az anyatejbe, és így átjuthat a szoptatott csecsemőbe. A rubeolavírussal szerológiailag igazoltan fertőződött csecsemők közül egyiknek sem volt tünetekkel járó megbetegedése. Nem ismert, hogy a morbilli- vagy a mumpszvírus kiválasztódik-e az emberi anyatejbe. Ezért szoptató anya M-M-RVAXPRO-val való oltása során körültekintéssel kell eljárni.

Termékenység

Termékenységi vizsgálatokban nem értékelték az M-M-RVAXPRO-t.

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A készítménynek a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták. Az M-M-RVAXPRO várhatóan nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

a. A biztonságossági profil összegzése

Klinikai vizsgálatok során 1965 gyermeket oltottak be M-M-RVAXPRO-val (lásd 5.1 pont), és az általános biztonságossági profil hasonló volt ahhoz, amit a Merck & Co., Inc. által gyártott, korábbi kombinált morbilli, mumpsz és rubeola vakcina készítmény vizsgálata során kaptak.

Egy klinikai vizsgálat során 752 gyermek kapta meg az M-M-RVAXPRO-oltást intramuscularisan vagy subcutan. Az általános biztonságossági profil mindkét beadási módnál hasonló volt, de az intramuscularis-csoportban az alkalmazás helyén fellépő reakciók gyakorisága (15,8%) alacsonyabb volt a subcutan-csoportban megfigyeltnél (25,8%).

Az 1940 gyermeknél jelentkező összes mellékhatást kiértékelték. Ezeknél a gyermekeknél a vakcina alkalmazásával összefüggő, b. pontban összegzett mellékhatásokat figyelték meg az M-M-RVAXPRO-val történő vakcinációt követően (kivéve a < 0,2% gyakorisággal jelentett egyedi eseteket).

Az első dózishoz viszonyítva az M-M-RVAXPRO második dózisa után nem növekszik a klinikai tünetek előfordulási gyakorisága és súlyosságának foka, ide értve a túlérzékenységi reakcióra utaló tüneteket is.

Rendelkezésre állnak további, a Merck & Co., Inc. által gyártott monovalens és kombinált morbilli, mumpsz és rubeola vakcina korábbi készítményeire vonatkozó, a forgalomba hozatalt követően és/vagy klinikai vizsgálatok során jelentett mellékhatások – az oki összefüggés vagy gyakoriság figyelembe vétele nélkül –, melyek összefoglalása a b. pontban található. E nemkívánatos események gyakoriságának besorolása „nem ismert”, mivel a gyakoriság a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg. Ezeket az adatokat a világszerte eladott több mint 400 millió dózis alapján jelentették.

Az M-M-RVAXPRO alkalmazása mellett leggyakrabban jelentett mellékhatások a következők: (38,5°C-os vagy annál magasabb) láz; az injekció beadásának helyén fellépő reakciók, ide értve a fájdalmat, duzzanatot és erythemát.

b. A mellékhatások táblázatos felsorolása

A mellékhatások besorolása gyakorisági kategóriákba az alábbi megállapodás szerint történt: [Nagyon gyakori (≥1/10); Gyakori (≥1/100 – <1/10); Nem gyakori (≥1/1000 –<1/100); Nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg)]

Mellékhatások

Gyakoriság

Fertőző betegségek és parazitafertőzések

 

nasopharyngitis, felső légúti fertőzés vagy vírusfertőzés

Nem gyakori

asepticus meningitis, atípusos morbilli, epididymitis, orchitis, otitis media,

Nem ismert

parotitis, rhinitis, subacut sclerotizáló panencephalitis

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek

 

regionalis lymphadenopathia, thrombocytopenia

Nem ismert

Immunrendszeri betegségek és tünetek

 

anaphylactoid reakció, anaphylaxia és ezzel összefüggő jelenségek, például

Nem ismert

angioneuroticus oedema, az arc oedemája, valamint peripheriás oedema

 

Pszichiátriai kórképek

 

ingerlékenység

Nem ismert

Idegrendszeri betegségek és tünetek

 

afebrililis convulsiók, illetve görcsrohamok, ataxia, szédülés, encephalitis,

 

encephalopathia, lázas convulsio (gyermekeknél), Guillain–Barré

 

szindróma, fejfájás, morbilli okozta encephalitis (lásd 4.3 pont), szemizom

Nem ismert

bénulások, opticus neuritis, paraesthesia, polyneuritis, polyneuropathia,

 

neuritis retrobulbaris, ájulás

 

Szembetegségek és szemészeti tünetek

 

conjunctivitis, retinitis

Nem ismert

A fül és az egyensúly-érzékelő szerv betegségei és tünetei

 

idegi eredetű hallásvesztés

Nem ismert

Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek

 

rhinorrhoea

Nem gyakori

bronchospasmus, köhögés, pneumonia, pneumonitis (lásd 4.3 pont),

Nem ismert

torokfájás

 

Emésztőrendszeri betegségek és tünetek

 

hasmenés vagy hányás

Nem gyakori

hányinger

Nem ismert

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

 

morbilli-szerű kiütés vagy egyéb kiütés

Gyakori

urticaria

Nem gyakori

panniculitis, pruritus, purpura, a bőr induratiója, Stevens–Johnson

Nem ismert

szindróma

 

A csont- és izomrendszer, valamint a kötőszövet betegségei és tünetei

 

arthritisés/vagy arthralgia(rendszerint átmeneti és ritkán válik

Nem ismert

krónikussá), myalgia

 

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók

 

(38,5°C-os vagy annál magasabb) láz, erythema az injekció beadásának

 

helyén, fájdalom az injekció beadásának helyén és duzzanat az injekció

Nagyon gyakori

beadásának helyén

 

bőrbevérzés az injekció beadásának helyén

Gyakori

kiütés az injekció beadásának helyén

Nem gyakori

rövid ideig tartó, égető és/vagy csípő érzés az injekció beadásának helyén,

 

rossz közérzet, papillitis, peripheriás oedema, duzzanat, érzékenység,

Nem ismert

hólyagok az injekció beadásának helyén, csalánkiütés és bőrpír az injekció

 

beadásának helyén

 

Mellékhatások

Gyakoriság

Érbetegségek és tünetek

 

vasculitis

Nem ismert

lásd a c. pontot

c. A kiválasztott mellékhatások leírása Asepticus meningitis

Asepticus meningitis eseteiről számoltak be morbilli, mumpsz és rubeola védőoltást követően. Bár kimutattak ok-okozati összefüggést a mumpsz vakcina más törzsei és az asepticus meningitis között, nincs olyan bizonyíték, ami kapcsolatba hozná a Jeryl Lynn™ mumpsz vakcinát és az asepticus meningitist.

Encephalitis és encephalopathia

Olyan súlyosan legyengült immunrendszerű személyeknél, akiket tévedésből morbilli vakcinával oltottak be, morbillivel összefüggő encephalitis, pneumonitis és haláleset előfordulásáról számoltak be, melyek a disszeminált morbilli vakcinavírus okozta fertőzés közvetlen következményei (lásd 4.3 pont). Disszeminált mumpsz- és rubeola vakcinavírus okozta fertőzéseket is jelentettek.

Subacut sclerotizáló panencephalitis

Nincs arra bizonyíték, hogy a morbilli vakcina SSPE-t okozhat. Beszámoltak SSPE-ről olyan gyermekeknél, akiknek az anamnézisében nem szerepel vad típusú morbillivírussal történt fertőződés, azonban morbilli vakcinát kaptak. Ezen esetek némelyike eredhetett az élet első évében bekövetkezett, fel nem ismert morbilli megbetegedésből vagy a morbilli oltásból. A US Centers for Disease Control and Prevention által végzett, retrospektív, eset-kontrollos vizsgálat szerint a morbilli vakcina általános hatása az SSPE elleni védelem, azáltal, hogy megelőzi a kanyarót, és az azzal járó SSPE kialakulásának kockázatát.

Arthralgia és/vagy arthritis

Az arthralgia és/vagy arthritis (rendszerint átmeneti és ritkán válik krónikussá), valamint a polyneuritis a vad típusú rubeola fertőzés jellegzetes tünetei, melyek előfordulási gyakoriságukat és súlyosságukat tekintve életkortól és nemtől függően különböznek, a felnőtt nőknél a legsúlyosabb, a serdülőkor előtti gyermekeknél a legenyhébb formában jelentkeznek. Gyermekeknél a vakcinációt követő ízületi reakciók általában nem gyakoriak (0-3%), és rövid ideig tartanak. Nőknél az arthritis és az arthralgia előfordulási aránya általában magasabb a gyermekeknél tapasztaltnál (12-20%), és a reakciók tendenciózusan erősebbek és hosszabb ideig tartanak. A tünetek hónapokig, illetve ritka esetekben akár évekig is megmaradhatnak. Serdülő lányoknál a reakciók előfordulási gyakorisága a felnőtt nőknél tapasztaltnál kisebb, a gyermekeknél tapasztaltnál pedig nagyobb. Még az idősebb nőknél (35- 45 éves) is ezek a reakciók általában jól toleráltak, és csak ritkán gátolják a szokásos tevékenységeket.

Krónikus arthritis

A krónikus arthritist kapcsolatba hozták a vad típusú rubeolafertőzéssel, és összefüggésben állt a test szöveteiből izolált, folyamatosan jelenlévő vírussal és/vagy vírusantigénnel. A beoltottaknál csak ritka esetekben jelentkeztek krónikus ízületi tünetek.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

Ritkán beszámoltak az ajánlott M-M-RVAXPRO dózisnál nagyobb adag alkalmazásáról, és a mellékhatásprofil hasonló volt az M-M-RVAXPRO ajánlott dózisa mellett megfigyeltekhez.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Vírus vakcinák; ATC kód: J07BD52

Az immunogenitás és a klinikai hatásosság értékelése

Egy összehasonlító vizsgálat, amelynek során 1279 személy kapott M-M-RVAXPRO-t vagy a Merck & Co., Inc. által gyártott, korábbi (humán szérum albuminnal előállított) morbilli, mumpsz és rubeola vakcina készítményt, kimutatta, hogy a két készítmény immunogenitása és biztonságossága hasonló.

284, mindhárom antigénnel szemben szeronegatív, 11 hónapos és 7 éves kor közötti gyermek bevonásával végzett klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a Merck & Co., Inc. által gyártott, korábbi morbilli, mumpsz és rubeola vakcina készítmény magasan immunogén tulajdonságú, és általában jól tolerált. Ezekben a vizsgálatokban a vakcina egyszeri beadása a fogékony gyermekek 95%-ánál indukálta a morbilli hemagglutináció gátló (HAG) ellenanyagok, 96%-uknál a mumpszneutralizáló ellenanyagok, és 99%-uknál a rubeola HAG ellenanyagok termelését.

Az immunogenitás értékelése 9-12 éves gyermekeknél az első adag beadásának idején

A Merck & Co., Inc. által gyártott kvadrivalens morbilli, mumpsz, rubeola és varicella vakcinával 1620 egészséges, az első adag beadásakor 9-12 hónapos személyen egy klinikai vizsgálatot végeztek, melynek során két adag került beadásra, és a dózisokat 3 hónap különbséggel adták be. A biztonságossági profil az első és második adag után általában minden korcsoport kohorsznál hasonló volt.

A teljeskörű elemzés során (a beoltott személyek vizsgálat kezdetén fennálló antitest-titerszintjétől függetlenül), a második adagot követően a mumpsz és rubeola tekintetében >99%-os, magas válaszarányokat figyeltek meg, függetlenül az oltott személy életkorától az első adag beadásának időpontjában. A két adagot követően a morbillival szemben mutatott szeroprotektív arány 98,1% volt, ha az első adagot 11 hónapos korban adták be, míg 98,9%, ha az első adagot 12 hónapos korban adták be (az egyenértékűséget alátámasztó vizsgálati célt elérték). A két adagot követően a morbillival szemben mutatott szeroprotektív arány 94,6% volt, ha az első adagot 9 hónapos korban adták be, míg 98,9%, ha az első adagot 12 hónapos korban adták be (az egyenértékűséget alátámasztó vizsgálati célt nem érték el).

A teljeskörű elemzés során a morbillivel, mumpsszal és rubeolával szemben mutatott szeroprotektív arányok az 1. táblázatban kerülnek felsorolásra.

1. táblázat: A morbillire, mumpszra és rubeolára adott szeroprotektív arányok a Merck & Co., Inc. által gyártott kvadrivalens morbilli, mumpsz, rubeola és varicella vakcina első adagját követő 6. héten és a második adagot követő 6. héten – Teljeskörű elemzés

 

 

Első adag

Első adag

Első adag

 

 

9 hónapos korban

11 hónapos korban

12 hónapos korban

Valencia

 

/ Második adag

/ Második adag

/ Második adag

 

12 hónapos korban

14 hónapos korban

15 hónapos korban

(szeroprotektív

Időpont

N = 527

N = 480

N = 466

szint)

 

 

Szeroprotektív

Szeroprotektív

Szeroprotektív

 

 

 

 

arányok

arányok

arányok

 

 

[95%-os CI]

[95%-os CI]

[95%-os CI]

 

Az első adag

72,3%

87,6%

90,6%

Morbilli (titer

után

[68,2; 76,1]

[84,2; 90,4]

[87,6; 93,1]

A

94,6%

98,1%

98,9%

≥255 mNE/ml)

második adag

[92,3; 96,4]

[96,4; 99,1]

[97,5; 99,6]

 

 

után

 

 

 

 

 

Első adag

Első adag

Első adag

 

 

9 hónapos korban

11 hónapos korban

12 hónapos korban

Valencia

 

/ Második adag

/ Második adag

/ Második adag

 

12 hónapos korban

14 hónapos korban

15 hónapos korban

(szeroprotektív

Időpont

N = 527

N = 480

N = 466

szint)

 

 

Szeroprotektív

Szeroprotektív

Szeroprotektív

 

 

 

 

arányok

arányok

arányok

 

 

[95%-os CI]

[95%-os CI]

[95%-os CI]

Mumpsz (titer

Az első adag

96,4%

98,7%

98,5%

után

[94,4; 97,8]

[97,3; 99,5]

[96,9; 99,4]

≥10 ELISA

A

99,2%

99,6%

99,3%

antitest

második adag

[98,0; 99,8]

[98,5; 99,9]

[98,1; 99,9]

egység/ml)

után

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első adag

97,3%

98,7%

97,8%

Rubeola (titer

után

[95,5; 98,5]

[97,3; 99,5]

[96,0; 98,9]

A

99,4%

99,4%

99,6%

≥10 NE/ml)

második adag

[98,3; 99,9]

[98,1; 99,9]

[98,4; 99,9]

 

 

után

 

 

 

A második adagot követően a mumpsszal és rubeolával szemben mutatott geometriai átlagtiter (GMT) értékei minden korcsoportban hasonlóak voltak, míg a morbillivel szembeni GMT-k alacsonyabbak voltak azoknál a személyeknél, akik az első adagot 9 hónapos korban kapták, összehasonlítva azokkal a személyekkel, akik az első adagot 11 vagy 12 hónapos korban kapták.

Egy 752 személyen végzett összehasonlító vizsgálat, melynek során az M-M-RVAXPRO intramuscularis vagy subcutan úton került beadásra, mindkét beadási mód esetében hasonló immunogenitási profilt mutatott.

A Merck & Co., Inc. által gyártott, korábbi morbilli, mumpsz és rubeola vakcina készítmény összetevőinek hatékonyságát kettős-vak, kontrollos klinikai vizsgálatsorozat során határozták meg. Az egyedi vakcina komponenseknek köszönhetően a protektív hatékonyság magasnak mutatkozott. Ezek a vizsgálatok azt is megerősítették, hogy a morbilli, mumpsz és rubeola elleni oltás hatására létrejött szerokonverzió e betegségekkel szemben védettséget is eredményezett.

Expozíció utáni vakcinácó

A vad-típusú morbilli expozíciónak kitett személyek oltása némi védelmet jelenthet, ha az oltásra az expozíciót követő 72 órán belül sor kerül. Amennyiben az oltás néhány nappal megelőzi az expozíciót, jelentős védőhatás alakulhat ki. Bizonyító erejű adat nem áll rendelkezésre arról, hogy a nemrégi, természetes mumpsz vagy rubeola fertőzéssel szemben az utólagos védőoltás védelmet nyújt-e.

Hatékonyság

A Merck & Co., Inc. által gyártott, korábbi morbilli, mumpsz és rubeola vakcina készítményből több mint 400 millió adagot forgalmaztak világszerte 1978 és 2003 között. A kétadagos oltási séma széleskörű alkalmazása az Egyesült Államokban és olyan országokban, mint Finnország és Svédország, mindhárom célzott betegség előfordulási gyakoriságának > 99%-os csökkenéséhez vezetett.

Nem terhes, serdülő és felnőtt nők

A fertőzésre fogékony, nem terhes, serdülő és felnőtt, fogamzóképes nők immunizálása javasolt élő, attenuált rubeolavírus vakcinával, bizonyos elővigyázatossági szabályok figyelembevételével (lásd 4.4 és 4.6 pont). Az oltás a fertőzésre fogékony, serdülőkoron túl lévő nők számára a terhesség során kialakuló rubeola fertőzéssel szemben védettséget ad, így megelőzhető a magzat fertőződése és a következményes, kongenitális, rubeola okozta károsodás.

A fogékony, terhes nőkkel kontaktusban lévő, 9 hónapnál idősebb, korábban védőoltásban nem részesült személyeknek a terhes nő expozíciós kockázatának csökkentése érdekében kapniuk kell élő, attenuált rubeolavírus vakcinát (például M-M-RVAXPRO-t vagy monovalens rubeola vakcinát).

A mumpszra és rubeolára feltehetően fogékony személyek

A mumpszra és rubeolára feltehetően fogékony személyek esetében ajánlatos az M-M-RVAXPRO-val történő védőoltás. Azok, akiknek morbilli elleni védőoltásra van szükségük, beolthatók az M-M-RVAXPRO-val a mumpsszal és rubeolával szembeni védettségüktől függetlenül, amennyiben nem áll rendelkezésre monovalens morbilli vakcina.

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Nem értelmezhető.

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

Nem klinikai vizsgálatokat nem végeztek.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Por Szorbit

Nátrium-dihidrogén-foszfát

Kálium-dihidrogén-foszfát Szacharóz

Hidrolizált zselatin

199-es tápközeg Hanks sóval

„Eagle Minimum Essential” tápközeg Nátrium-L-glutamát

Neomicin

Fenolvörös Nátrium-hidrogén-karbonát Sósav (a pH beállítására)

Nátrium-hidroxid (a pH beállítására)

Oldószer

Injekcióhoz való víz.

6.2Inkompatibilitások

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ez a vakcina nem keverhető más gyógyszerekkel.

6.3Felhasználhatósági időtartam

2 év.

Feloldás után a vakcinát azonnal fel kell használni. A feloldott és még fel nem használt vakcina stabilitását 8 órán át igazolták, hűtve, 2°C-8°C-on tárolva.

6.4Különleges tárolási előírások

Hűtve (2°C - 8°C) tárolandó és szállítandó. Nem fagyasztható!

A fénytől való védelem érdekében a port tartalmazó injekciós üveget tartsa a dobozában.

A gyógyszer feloldás utáni tárolására vonatkozó előírásokat lásd a 6.3 pontban.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

Port tartalmazó injekciós üveg (üveg) dugóval (butil gumi) lezárva és oldószert tartalmazó injekciós üveg (üveg) dugóval (klórbutil gumi) lezárva, 1-es, illetve 10-es csomagolásban.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

A vakcina feloldásához a mellékelt oldószert kell használni Az oldószer tiszta, színtelen folyadék. Az oldószerrel való összekeverés előtt a por halványsárga, tömör kristálypogácsa. A teljes feloldás után a vakcina tiszta, sárga színű folyadék.

Fontos, hogy a fertőző ágensek egyik beoltandóról a másikra való átvitelének megakadályozása érdekében minden beteg oltásánál egyszer használatos, steril fecskendőt és tűt használjanak.

Útmutató a vakcina feloldásához

Szívja fel az oldószer teljes mennyiségét egy feloldáshoz és beadáshoz használandó fecskendőbe. Fecskendezze a fecskendő teljes tartalmát a port tartalmazó injekciós üvegbe. Óvatosan rázza fel, hogy a por teljesen feloldódjon. Amennyiben a feloldott vakcinában bármilyen szilárd részecske észlelhető, vagy az oldószer, a por, illetve a feloldott vakcina láthatóan eltér a fentiekben leírtaktól, azt tilos felhasználni.

Ezután szívja vissza a feloldott vakcina teljes mennyiségét az injekciós üvegből ugyanabba a fecskendőbe, majd injekciózza be a teljes mennyiséget.

Ha két injekciós tű áll rendelkezésre: az egyik tűt a vakcina feloldásakor, a másikat a vakcina beoltandó személynek történő beadásakor használja fel.

Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Franciaország

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/06/337/001

EU/1/06/337/002

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2006. május 11.

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2011. május 11.

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu/) található.

1. A GYÓGYSZER NEVE

M-M-RVAXPRO por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben. Morbilli, mumpsz és rubeola vakcina (élő).

2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Feloldás után egy adag (0,5 ml) tartalmaz:

Enders-féle Edmonston törzshöz tartozó morbillivírus1 (élő, attenuált)……..… ≥ 1x103 CCID50* Jeryl Lynn™ (B szint) törzshöz tartozó mumpszvírus1 (élő, attenuált)……. ≥ 12,5x103 CCID50* Wistar RA 27/3 törzshöz tartozó rubeolavírus2 (élő, attenuált)…………..….… ≥ 1x103 CCID50*

* a sejtkultúra 50%-át megfertőző adag

1csirkeembrió sejteken előállítva.

2humán diploid tüdő fibroblast sejteken (WI-38) előállítva.

A vakcina nyomokban rekombináns humán albumint (rHA) tartalmazhat.

Ez a vakcina nyomokban neomicint tartalmaz. Lásd 4.3 pont.

Ismert hatású segédanyagok:

A vakcina 14,5 mg szorbitot tartalmaz. Lásd 4.4 pont.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3. GYÓGYSZERFORMA

Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben.

Feloldás előtt a por halványsárga, tömör kristálypogácsa, az oldószer pedig tiszta, színtelen folyadék.

4. KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1 Terápiás javallatok

Az M-M-RVAXPRO egy, a morbilli, mumpsz és rubeola elleni kombinált védőoltás, ami betöltött 12 hónapos életkortól javallt (lásd 4.2 pont).

Az M-M-RVAXPRO különleges körülmények között csecsemőknek 9 hónapos kortól adható (lásd 4.2, 4.4 és 5.1 pont).

A készítménynek a következő esetekben történő alkalmazását lásd az 5.1 pontban: morbilli-járvány, post-expozíciós vakcináció, illetve olyan fogékony, terhes nőkkel kontaktusban lévő, 9 hónaposnál idősebb személyeknél való alkalmazás, akik korábban nem részesültek oltásban, valamint a mumpszra és rubeolára feltételezhetően fogékony személyek.

Az M-M-RVAXPRO a hivatalos ajánlások alapján alkalmazandó.

4.2 Adagolás és alkalmazás

Adagolás

12 hónapos vagy annál idősebb személyek:

12 hónapos vagy annál idősebb személyek egy dózist kell kapjanak, egy kiválasztott időpontban. Legkorábban 4 héttel az első dózis beadása után egy második dózis adható a hivatalos ajánlásoknak

megfelelően. A második dózis azon személyeknél szükséges, akik bármilyen okból kifolyólag nem reagálnak az első dózisra.

9-12 hónapos korú csecsemők:

Az immunogenitási és biztonságossági adatok azt mutatják, hogy a hivatalos ajánlásoknak megfelelően az M-M-RVAXPRO beadható 9-12 hónapos csecsemőknek, vagy ha a korai védettséget szükségesnek tartják (pl.: bölcsödei elhelyezés, járványveszély vagy olyan térségbe történő utazás, ahol magas a morbilli prevalenciája). Ezeket a csecsemőket 12 és 15 hónapos kor között újra be kell oltani. A hivatalos ajánlásoknak megfelelően mérlegelni kell egy morbilli-tartalmú vakcina további dózisának beadását (lásd 4.4 és 5.1 pont).

A 9 hónaposnál fiatalabb csecsemők:

Az M-M-RVAXPRO biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozóan 9 hónaposnál fiatalabb gyermekek esetében jelenleg nem állnak rendelkezésre adatok.

Az alkalmazás módja

A vakcinát intramuscularisan (im.) vagy subcutan (sc.) kell beadni.

Kisgyermekek esetében az injekció beadásának javasolt helye a comb anterolateralis régiója, nagyobb gyermekek, serdülők és felnőttek esetében pedig a deltoideus régió.

A vakcinát thrombocytopeniában vagy egyéb koagulációs rendellenességben szenvedő betegeknek subcutan kell beadni.

A gyógyszer felhasználása vagy alkalmazása előtti óvintézkedéseket és a gyógyszer alkalmazás előtti elkészítésére vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.

INTRAVASCULARISAN BEADNI TILOS.

4.3 Ellenjavallatok

Bármely morbilli, mumpsz, illetve rubeola vakcinával, vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni, beleértve a neomicint, kórtörténetben előforduló túlérzékenység (lásd 2., 4.4 és 6.1 pont).

Terhesség. Ezen kívül a terhességet a vakcináció után 1 hónapig el kell kerülni (lásd 4.6 pont).

A vakcinációt el kell halasztani bármely 38,5°C-nál magasabb lázzal járó betegség esetén.

Aktív, kezeletlen tuberkulózis. Tuberkulózis miatt kezelt gyermekeknél az élő morbilli vírusvakcinával való oltást követően nem észlelték a betegség súlyosbodását. Eddig nem végeztek vizsgálatokat annak megállapítására, hogy kezeletlen tuberkulózisban szenvedő gyermekek esetében milyen hatást vált ki a morbilli vírusvakcina.

Vérkép rendellenességek, leukémia, bármilyen típusú lymphoma vagy egyéb rosszindulatú daganat, amely a hemapoeticus és a lymphaticus rendszert érinti.

Folyamatban lévő immunszuppresszív kezelés (beleértve a nagydózisú kortikoszteroid-kezelést). Az M-M-RVAXPRO nem ellenjavallt helyi vagy alacsony dózisú parenteralis kortikoszteroidokat

(pl. asztma profilaxis vagy pótlás céljából) kapó betegek esetében.

Súlyos humorális vagy sejtes (veleszületett vagy szerzett) immundeficiencia, például súlyos kombinált immundeficiencia, agammaglobulinemia és AIDS vagy tünetekkel járó HIV-fertőzés vagy korspecifikus CD4+T-lymphocyta arány 12 hónapos kor alatti gyermekekben: CD4+ < 25%, 12 –

35 hónapos gyermekekben: CD4+ < 20%; 36 – 59 hónapos gyermekekben CD4+ < 15% (lásd 4.4 pont).

Olyan súlyosan immunszupprimált személyeknél, akiket véletlenül morbilli-tartalmú vakcinával oltottak be, morbilli okozta encephalitisról, pneumonitisról és halálesetről számoltak be, melyek a disszeminált morbilli vakcinavírus okozta fertőzés közvetlen következményei.

Családi anamnézisben előforduló veleszületett vagy örökletes immundeficiencia, kivéve, ha a beoltandó immunrendszerének megfelelő működése igazolt.

4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Mint minden más parenterálisan adott vakcina esetén, a megfelelő orvosi ellátásnak mindig készen kell állnia a vakcina alkalmazását követően, ritkán fellépő anaphylaxiás reakciók kezelésére (lásd 4.8 pont).

Azoknál a felnőtteknél és serdülőknél, akiknek kórtörténetében allergia szerepel, potenciálisan emelkedett lehet az anafilaxia vagy anafilaktoid reakciók kialakulásának kockázata. Az ilyen reakciók korai jeleinek felismerése érdekében a vakcina beadását követően szoros megfigyelés ajánlott.

Mivel az élő morbilli- és mumpszvírus vakcinát csirkeembrió sejttenyészetekben állítják elő, azoknál a személyeknél, akiknél korábban anafilaxiás, anafilaktoid vagy egyéb azonnali típusú reakciók (például csalánkiütés, a száj és a torok duzzanata, légzési nehézség, hypotensio vagy sokk) léptek fel tojás fogyasztását követően, megnövekedhet az azonnali típusú túlérzékenységi reakciók veszélye. Ilyen esetekben a vakcináció lehetőségének felvetése előtt az esetleges kockázat/előny arányt gondosan mérlegelni kell.

Kellő óvatossággal kell eljárni, ha az M-M-RVAXPRO-t olyan személyeknél alkalmazzák, akiknek egyéni vagy családi anamnézisében konvulzió vagy agyi károsodás szerepel. A kezelőorvosnak fel kell készülnie arra, hogy a vakcinációt követően emelkedhet a testhőmérséklet (lásd 4.8 pont).

Előfordulhat, hogy a 9-12 hónapos csecsemők, akik kanyarójárvány vagy egyéb okok miatt morbilli-oltást kapnak, az anyai eredetű keringő morbilli-antitestek jelenléte és/vagy az immunrendszerük fejletlensége miatt nem reagálnak kielégítően a vakcina morbilli-összetevőjére (lásd 4.2 és 5.1 pont).

Ez a vakcina segédanyagként 14,5 mg szorbitot tartalmaz. Örökletes fruktóz intoleranciában szenvedő betegeknek ez a vakcina nem adható be.

Thrombocytopenia

Ezt a vakcinát thrombocytopeniában vagy egyéb koagulációs rendellenességben szenvedő egyéneknek subcutan kell beadni, mert ezeknél az egyéneknél intramuscularis beadást követően vérzés léphet fel. Meglévő thrombocytopenia esetén a vakcinációt követően a thrombocytopenia súlyosbodhat. Továbbá, azon személyeknél, akiknél az M-M-RVAXPRO (vagy az összetevőit tartalmazó vakcinák) első dózisának beadását követően thrombocytopenia lépett fel, az ismételt adagok alkalmazásakor is kialakulhat thrombocytopenia. A szerológiai státusz felmérhető annak eldöntésére, hogy szükségesek-e a vakcina további dózisai. Ilyen esetekben a lehetséges kockázat/előny arányt a vakcináció előtt körültekintően értékelni kell (lásd 4.8 pont).

Egyéb

A vakcináció megfontolható lehet az immundeficiencia egyes fajtáiban szenvedő betegeknél, akiknél az előnyök meghaladják a kockázatokat (aszimptomatikus HIV-betegek, IgG-alosztály deficiencia, veleszületett neutropenia, krónikus granulomatosus betegség és komplement deficiencia betegségek).

Lehetséges, hogy azok az immunkompromittált betegek, akiknél a vakcina nem kontraindikált (lásd 4.3 pont), nem reagálnak olyan jól, mint az immunkompetens betegek. Ennélfogva e betegek közül néhányan a vakcina megfelelő módon történő beadása ellenére morbillivel, mumpsszal vagy rubeolával fertőződhetnek kontaktus esetén. Ezeknél a betegeknél fokozottan figyelni kell a morbilli, parotitis és rubeola jeleit.

Az M-M-RVAXPRO-val történő vakcináció nem feltétlenül eredményez védettséget minden beoltott személynél.

Transzmisszió

A fogékony egyének többségénél a védőoltást követő 7-28. napon előfordult kis mennyiségű, élő, attenuált rubeolavírus kiválasztása az orrban vagy a torokban. Nincs megerősített bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az így kiválasztott vírus az oltott személlyel érintkező, fogékony egyénekre átterjedne. Következésképpen, a szoros személyes kontaktus során történő átvitel, bár mint elméleti lehetőség elfogadott, nem tekinthető jelentős kockázatnak. Leírták azonban, hogy a rubeola vakcinavírus az anyatejjel átjut a csecsemőbe, bár klinikai megbetegedésnek nem találták nyomát (lásd 4.6 pont).

Nem számoltak be arról, hogy a nagyobb mértékben attenuált, Enders-féle Edmonston törzsből származó morbilli vírus vagy a Jeryl Lynn™ törzsből származó mumpszvírus átterjedt volna beoltott személyről fogékony kontaktokra.

Interferencia a laboratóriumi vizsgálatokkal: lásd 4.5 pont.

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Immunglobulin

Immunglobulin (IG) nem adható be egyidejűleg M-M-RVAXPRO-val.

Immunglobulinok és az M-M-RVAXPRO együttes adása megzavarhatja a várt immunválaszt. Az oltást legalább 3 hónappal el kell halasztani vér- vagy plazmatranszfúziót, illetve humán szérum immunglobulin alkalmazását követően.

Morbilli, mumpsz, illetve rubeola vírus ellenanyag-tartalmú vérkészítmények, köztük az immunglobulin készítmények, beadását kerülni kell az M-M-RVAXPRO egy adagjával végzett immunizálást követő 1 hónap során, kivéve, ha alkalmazásukat elengedhetetlenül szükségesnek ítélik.

Laboratóriumi vizsgálatok

Egyenként alkalmazott, élő, attenuált morbilli-, mumpsz- és rubeolavírus vakcina esetében beszámoltak a tuberkulin bőrpróba iránti érzékenység átmeneti csökkenéséről. Ezért amennyiben tuberkulin próba elvégzése szükséges, azt vagy az M-M-RVAXPRO-oltás előtt bármikor, vagy azzal egyidejűleg, vagy 4-6 héttel utána kell elvégezni.

Együttadás más vakcinákkal

Ezidáig nem végeztek specifikus vizsgálatokat az M-M-RVAXPRO és egyéb vakcinák együttes adására vonatkozóan. Mivel azonban az M-M-RVAXPRO a Merck & Co., Inc. által gyártott kombinált kanyaró, mumpsz és rubeola vakcina korábbi formulájához hasonló biztonságossági és immunogenitási profillal bír, így az erre a vakcinára vonatkozó tapasztalatok figyelembe vehetőek.

A publikált klinikai adatok alátámasztják, hogy a Merck & Co., Inc által gyártott korábbi morbilli, mumpsz és rubeola készítmények alkalmazhatók egyidejűleg más, gyermekkori oltásokkal, beleértve a DTaP-t (vagy DTwP-t), IPV-t (vagy OPV-t), HIB-t (b-típusú Haemophilus influenzae), HIB-HBV-t (b-típusú Haemophilus influenzae elleni oltóanyag + Hepatitis B vakcina), és a VAR-t (varicella). Az M-M-RVAXPRO egyéb élő vírust tartalmazó vakcinákkal egyidejűleg különböző beadási helyeken, vagy ezen vakcinák beadása előtt vagy után egy hónappal adható be.

A Merck & Co., Inc. által gyártott kvadrivalens kanyaró, mumpsz, rubeola és varicella vakcinával, illetve a kombinált kanyaró, mumpsz és rubeola vakcina korábbi formulájával végzett klinikai vizsgálatok alapján az M-M-RVAXPRO együtt adható (de különböző beadási helyeken) Prevenar-ral és/vagy hepatitis A vakcinával. Ezek a klinikai vizsgálatok bebizonyították, hogy az együttes alkalmazás az immunválaszokra nem volt hatással, és a beadott vakcinák összesített biztonságossági profilja hasonló volt.

4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

A terhes nőket nem szabad M-M-RVAXPRO-val beoltani.

Az M-M-RVAXPRO-val terhes nőkön nem végeztek vizsgálatokat. Nem ismert, hogy az M-M-RVAXPRO terhes nőknek adva okoz-e magzati károsodást, vagy befolyásolja-e a reprodukciós képességet.

Morbilli vagy mumpsz vakcinák terhes nőknek történő beadását követően azonban nem dokumentáltak magzati károsodást. Noha az elvi kockázatot nem lehet kizárni, több mint

3500 fogékony nő esetében, akik várandósságukról nem tudva, a terhesség korai szakaszában kaptak rubeola-tartalmú vakcinát, egyszer sem számoltak be veleszületett rubeola-szindrómáról. Ezért morbilli-, mumpsz- vagy rubeola-tartalmú vakcinák figyelmetlenségből terhességükről nem tudó nőknek történő beadása nem indokolja a terhesség megszakítását.

A terhességet a vakcinációt követő 1 hónap során el kell kerülni. A teherbe esést tervező nőknek a terhesség elhalasztását kell javasolni.

Szoptatás

Vizsgálatok kimutatták, hogy az élő, attenuált rubeolavakcinával beoltott szoptató kismamáknál a vírus kiválasztódhat az anyatejbe, és így átjuthat a szoptatott csecsemőbe. A rubeolavírussal szerológiailag igazoltan fertőződött csecsemők közül egyiknek sem volt tünetekkel járó megbetegedése. Nem ismert, hogy a morbilli- vagy a mumpszvírus kiválasztódik-e az emberi anyatejbe. Ezért, szoptató anya M-M-RVAXPRO-val való oltása során körültekintéssel kell eljárni.

Termékenység

Termékenységi vizsgálatokban nem értékelték az M-M-RVAXPRO-t.

4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A készítménynek a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták. Az M-M-RVAXPRO várhatóan nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások

a. A biztonságossági profil összegzése

Klinikai vizsgálatok során 1965 gyermeket oltottak be M-M-RVAXPRO-val (lásd 5.1 pont), és az általános biztonságossági profil hasonló volt ahhoz, amit a Merck & Co., Inc. által gyártott, korábbi kombinált morbilli, mumpsz és rubeola vakcina készítmény vizsgálata során kaptak.

Egy klinikai vizsgálat során 752 gyermek kapta meg az M-M-RVAXPRO-oltást intramuscularisan vagy subcutan. Az általános biztonságossági profil mindkét beadási módnál hasonló volt, de az intramuscularis-csoportban az alkalmazás helyén fellépő reakciók gyakorisága (15,8%) alacsonyabb volt a subcutan-csoportban megfigyeltnél (25,8%).

Az 1940 gyermeknél jelentkező összes mellékhatást kiértékelték. Ezeknél a gyermekeknél a vakcina alkalmazásával összefüggő, b. pontban összegzett mellékhatásokat figyelték meg az M-M-RVAXPRO-val történő vakcinációt követően (kivéve a < 0,2% gyakorisággal jelentett egyedi eseteket).

Az első dózishoz viszonyítva az M-M-RVAXPRO második dózisa után nem növekszik a klinikai tünetek előfordulási gyakorisága és súlyosságának foka, ide értve a túlérzékenységi reakcióra utaló tüneteket is.

Rendelkezésre állnak további, a Merck & Co., Inc. által gyártott monovalens és kombinált morbilli, mumpsz és rubeola vakcina korábbi készítményeire vonatkozó, a forgalomba hozatalt követően és/vagy klinikai vizsgálatok során jelentett mellékhatások – az oki összefüggés vagy gyakoriság figyelembe vétele nélkül –, melyek összefoglalása a b. pontban található. E nemkívánatos események gyakoriságának besorolása „nem ismert”, mivel a gyakoriság a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg. Ezeket az adatokat a világszerte eladott több mint 400 millió dózis alapján jelentették.

Az M-M-RVAXPRO alkalmazása mellett leggyakrabban jelentett mellékhatások a következők: (38,5°C-os vagy annál magasabb) láz; az injekció beadásának helyén fellépő reakciók, ide értve a fájdalmat, duzzanatot és erythemát.

b. A mellékhatások táblázatos felsorolása

A mellékhatások besorolása gyakorisági kategóriákba az alábbi megállapodás szerint történt: [Nagyon gyakori (≥1/10); Gyakori (≥1/100 – <1/10); Nem gyakori (≥1/1000 –<1/100); Nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg)]

Mellékhatások

Gyakoriság

Fertőző betegségek és parazitafertőzések

 

nasopharyngitis, felső légúti fertőzés vagy vírusfertőzés

Nem gyakori

asepticus meningitis, atípusos morbilli, epididymitis, orchitis, otitis media,

Nem ismert

parotitis, rhinitis, subacut sclerotizáló panencephalitis

Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek

 

regionalis lymphadenopathia, thrombocytopenia

Nem ismert

Immunrendszeri betegségek és tünetek

 

anaphylactoid reakció, anaphylaxia és ezzel összefüggő jelenségek, például

Nem ismert

angioneuroticus oedema, az arc oedemája, valamint peripheriás oedema

 

Pszichiátriai kórképek

 

ingerlékenység

Nem ismert

Idegrendszeri betegségek és tünetek

 

afebrililis convulsiók, illetve görcsrohamok, ataxia, szédülés, encephalitis,

 

encephalopathia, lázas convulsio (gyermekeknél), Guillain–Barré

 

szindróma, fejfájás, morbilli okozta encephalitis (lásd 4.3 pont), szemizom

Nem ismert

bénulások, opticus neuritis, paraesthesia, polyneuritis, polyneuropathia,

 

neuritis retrobulbaris, ájulás

 

Szembetegségek és szemészeti tünetek

 

conjunctivitis, retinitis

Nem ismert

A fül és az egyensúly-érzékelő szerv betegségei és tünetei

 

idegi eredetű hallásvesztés

Nem ismert

Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek

 

rhinorrhoea

Nem gyakori

bronchospasmus, köhögés, pneumonia, pneumonitis (lásd 4.3 pont),

Nem ismert

torokfájás

 

Emésztőrendszeri betegségek és tünetek

 

hasmenés vagy hányás

Nem gyakori

hányinger

Nem ismert

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

 

morbilli-szerű kiütés vagy egyéb kiütés

Gyakori

urticaria

Nem gyakori

panniculitis, pruritus, purpura, a bőr induratiója, Stevens–Johnson

Nem ismert

szindróma

 

A csont- és izomrendszer, valamint a kötőszövet betegségei és tünetei

 

arthritisés/vagy arthralgia(rendszerint átmeneti és ritkán válik

Nem ismert

krónikussá), myalgia

 

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók

 

(38,5°C-os vagy annál magasabb) láz, erythema az injekció beadásának

 

helyén, fájdalom az injekció beadásának helyén és duzzanat az injekció

Nagyon gyakori

beadásának helyén

 

bőrbevérzés az injekció beadásának helyén

Gyakori

kiütés az injekció beadásának helyén

Nem gyakori

rövid ideig tartó, égető és/vagy csípő érzés az injekció beadásának helyén,

 

rossz közérzet, papillitis, peripheriás oedema, duzzanat, érzékenység,

Nem ismert

hólyagok az injekció beadásának helyén, csalánkiütés és bőrpír az injekció

 

beadásának helyén

 

Mellékhatások

Gyakoriság

Érbetegségek és tünetek

 

vasculitis

Nem ismert

lásd a c. pontot

c. A kiválasztott mellékhatások leírása

Asepticus meningitis

Asepticus meningitis eseteiről számoltak be morbilli, mumpsz és rubeola védőoltást követően. Bár kimutattak ok-okozati összefüggést a mumpsz vakcina más törzsei és az asepticus meningitis között, nincs olyan bizonyíték, ami kapcsolatba hozná a Jeryl Lynn™ mumpsz vakcinát és az asepticus meningitist.

Encephalitis és encephalopathia

Olyan súlyosan legyengült immunrendszerű személyeknél, akiket tévedésből morbilli vakcinával oltottak be, morbillivel összefüggő encephalitis, pneumonitis és haláleset előfordulásáról számoltak be, melyek a disszeminált morbilli vakcinavírus okozta fertőzés közvetlen következményei (lásd 4.3 pont). Disszeminált mumpsz- és rubeola vakcinavírus okozta fertőzéseket is jelentettek.

Subacut sclerotizáló panencephalitis

Nincs arra bizonyíték, hogy a morbilli vakcina SSPE-t okozhat. Beszámoltak SSPE-ről olyan gyermekeknél, akiknek az anamnézisében nem szerepel vad típusú morbillivírussal történt fertőződés, azonban morbilli vakcinát kaptak. Ezen esetek némelyike eredhetett az élet első évében bekövetkezett, fel nem ismert morbilli megbetegedésből vagy a morbilli oltásból. A US Centers for Disease Control and Prevention által végzett, retrospektív, eset-kontrollos vizsgálat szerint a morbilli vakcina általános hatása az SSPE elleni védelem, azáltal, hogy megelőzi a kanyarót, és az azzal járó SSPE kialakulásának kockázatát.

Arthralgia és/vagy arthritis

Az arthralgia és/vagy arthritis (rendszerint átmeneti és ritkán válik krónikussá), valamint a polyneuritis a vad típusú rubeola fertőzés jellegzetes tünetei, melyek előfordulási gyakoriságukat és súlyosságukat tekintve életkortól és nemtől függően különböznek, a felnőtt nőknél a legsúlyosabb, a serdülőkor előtti gyermekeknél a legenyhébb formában jelentkeznek. Gyermekeknél a vakcinációt követő ízületi reakciók általában nem gyakoriak (0-3%), és rövid ideig tartanak. Nőknél az arthritis és az arthralgia előfordulási aránya általában magasabb a gyermekeknél tapasztaltnál (12-20%), és a reakciók tendenciózusan erősebbek és hosszabb ideig tartanak. A tünetek hónapokig, illetve ritka esetekben akár évekig is megmaradhatnak. Serdülő lányoknál a reakciók előfordulási gyakorisága a felnőtt nőknél tapasztaltnál kisebb, a gyermekeknél tapasztaltnál pedig nagyobb. Még az idősebb nőknél (35- 45 éves) is ezek a reakciók általában jól toleráltak, és csak ritkán gátolják a szokásos tevékenységeket.

Krónikus arthritis

A krónikus arthritist kapcsolatba hozták a vad típusú rubeolafertőzéssel, és összefüggésben állt a test szöveteiből izolált, folyamatosan jelenlévő vírussal és/vagy vírusantigénnel. A beoltottaknál csak ritka esetekben jelentkeztek krónikus ízületi tünetek.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9 Túladagolás

Ritkán beszámoltak az ajánlott M-M-RVAXPRO dózisnál nagyobb adag alkalmazásáról, és a mellékhatásprofil hasonló volt az M-M-RVAXPRO ajánlott dózisa mellett megfigyeltekhez.

5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Vírus vakcinák; ATC kód: J07BD52

Az immunogenitás és a klinikai hatásosság értékelése

Egy összehasonlító vizsgálat, amelynek során 1279 személy kapott M-M-RVAXPRO-t vagy a Merck & Co., Inc. által gyártott, korábbi (humán szérum albuminnal előállított) morbilli, mumpsz és rubeola vakcina készítményt, kimutatta, hogy a két készítmény immunogenitása és biztonságossága hasonló.

284, mindhárom antigénnel szemben szeronegatív, 11 hónapos és 7 éves kor közötti gyermek bevonásával végzett klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a Merck & Co., Inc. által gyártott, korábbi morbilli, mumpsz és rubeola vakcina készítmény magasan immunogén tulajdonságú, és általában jól tolerált. Ezekben a vizsgálatokban a vakcina egyszeri beadása a fogékony gyermekek 95%-ánál indukálta a morbilli hemagglutináció gátló (HAG) ellenanyagok, 96%-uknál a mumpszneutralizáló ellenanyagok, és 99%-uknál a rubeola HAG ellenanyagok termelését.

Az immunogenitás értékelése 9-12 éves gyermekeknél az első adag beadásának idején

A Merck & Co., Inc. által gyártott kvadrivalens morbilli, mumpsz, rubeola és varicella vakcinával 1620 egészséges, az első adag beadásakor 9-12 hónapos személyen egy klinikai vizsgálatot végeztek, melynek során két adag került beadásra, és a dózisokat 3 hónap különbséggel adták be. A biztonságossági profil az első és második adag után általában minden korcsoport kohorsznál hasonló volt.

A teljeskörű elemzés során (a beoltott személyek vizsgálat kezdetén fennálló antitest-titerszintjétől függetlenül), a második adagot követően a mumpsz és rubeola tekintetében >99%-os, magas válaszarányokat figyeltek meg, függetlenül az oltott személy életkorától az első adag beadásának időpontjában. A két adagot követően a morbillival szemben mutatott szeroprotektív arány 98,1% volt, ha az első adagot 11 hónapos korban adták be, míg 98,9%, ha az első adagot 12 hónapos korban adták be (az egyenértékűséget alátámasztó vizsgálati célt elérték). A két adagot követően a morbillival szemben mutatott szeroprotektív arány 94,6% volt, ha az első adagot 9 hónapos korban adták be, míg 98,9%, ha az első adagot 12 hónapos korban adták be (az egyenértékűséget alátámasztó vizsgálati célt nem érték el).

A teljeskörű elemzés során a morbillivel, mumpsszal és rubeolával szemben mutatott szeroprotektív arányok az 1. táblázatban kerülnek felsorolásra.

1. táblázat: A morbillire, mumpszra és rubeolára adott szeroprotektív arányok a Merck & Co., Inc. által gyártott kvadrivalens morbilli, mumpsz, rubeola és varicella vakcina első adagját követő 6. héten és a második adagot követő 6. héten – Teljeskörű elemzés

 

 

Első adag

Első adag

Első adag

 

 

9 hónapos korban

11 hónapos korban

12 hónapos korban

Valencia

 

/ Második adag

/ Második adag

/ Második adag

 

12 hónapos korban

14 hónapos korban

15 hónapos korban

(szeroprotektív

Időpont

N = 527

N = 480

N = 466

szint)

 

 

Szeroprotektív

Szeroprotektív

Szeroprotektív

 

 

 

 

arányok

arányok

arányok

 

 

[95%-os CI]

[95%-os CI]

[95%-os CI]

 

Az első adag

72,3%

87,6%

90,6%

Morbilli (titer

után

[68,2; 76,1]

[84,2; 90,4]

[87,6; 93,1]

A

94,6%

98,1%

98,9%

≥255 mNE/ml)

második adag

[92,3; 96,4]

[96,4; 99,1]

[97,5; 99,6]

 

 

után

 

 

 

 

 

Első adag

Első adag

Első adag

 

 

9 hónapos korban

11 hónapos korban

12 hónapos korban

Valencia

 

/ Második adag

/ Második adag

/ Második adag

 

12 hónapos korban

14 hónapos korban

15 hónapos korban

(szeroprotektív

Időpont

N = 527

N = 480

N = 466

szint)

 

 

Szeroprotektív

Szeroprotektív

Szeroprotektív

 

 

 

 

arányok

arányok

arányok

 

 

[95%-os CI]

[95%-os CI]

[95%-os CI]

Mumpsz (titer

Az első adag

96,4%

98,7%

98,5%

után

[94,4; 97,8]

[97,3; 99,5]

[96,9; 99,4]

≥10 ELISA

A

99,2%

99,6%

99,3%

antitest

második adag

[98,0; 99,8]

[98,5; 99,9]

[98,1; 99,9]

egység/ml)

után

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első adag

97,3%

98,7%

97,8%

Rubeola (titer

után

[95,5; 98,5]

[97,3; 99,5]

[96,0; 98,9]

A

99,4%

99,4%

99,6%

≥10 NE/ml)

második adag

[98,3; 99,9]

[98,1; 99,9]

[98,4; 99,9]

 

 

után

 

 

 

A második adagot követően a mumpsszal és rubeolával szemben mutatott geometriai átlagtiter (GMT) értékei minden korcsoportban hasonlóak voltak, míg a morbillivel szembeni GMT-k alacsonyabbak voltak azoknál a személyeknél, akik az első adagot 9 hónapos korban kapták, összehasonlítva azokkal a személyekkel, akik az első adagot 11 vagy 12 hónapos korban kapták.

Egy 752 személyen végzett összehasonlító vizsgálat, melynek során az M-M-RVAXPRO intramuscularis vagy subcutan úton került beadásra, mindkét beadási mód esetében hasonló immunogenitási profilt mutatott ki.

A Merck & Co., Inc. által gyártott, korábbi morbilli, mumpsz és rubeola vakcina készítmény összetevőinek hatékonyságát kettős-vak, kontrollos klinikai vizsgálatsorozat során határozták meg. Az egyedi vakcina komponenseknek köszönhetően a protektív hatékonyság magasnak mutatkozott. Ezek a vizsgálatok azt is megerősítették, hogy a morbilli, mumpsz és rubeola elleni oltás hatására létrejött szerokonverzió e betegségekkel szemben védettséget is eredményezett.

Expozíció utáni vakcinácó

A vad-típusú morbilli expozíciónak kitett személyek oltása némi védelmet jelenthet, ha az oltásra az expozíciót követő 72 órán belül sor kerül. Amennyiben az oltás néhány nappal megelőzi az expozíciót, jelentős védőhatás alakulhat ki. Bizonyító erejű adat nem áll rendelkezésre arról, hogy a nemrégi, természetes mumpsz vagy rubeola fertőzéssel szemben az utólagos védőoltás védelmet nyújt-e.

Hatékonyság

A Merck & Co., Inc. által gyártott, korábbi morbilli, mumpsz és rubeola vakcina készítményből több mint 400 millió adagot forgalmaztak világszerte 1978 és 2003 között. A kétadagos oltási séma széleskörű alkalmazása az Egyesült Államokban és olyan országokban, mint Finnország és Svédország, mindhárom célzott betegség előfordulási gyakoriságának > 99%-os csökkenéséhez vezetett.

Nem terhes, serdülő és felnőtt nők

A fertőzésre fogékony, nem terhes, serdülő és felnőtt, fogamzóképes nők immunizálása javasolt élő, attenuált rubeolavírus vakcinával, bizonyos elővigyázatossági szabályok figyelembevételével (lásd 4.4 és 4.6 pont). Az oltás a fertőzésre fogékony, serdülőkoron túl lévő nők számára a terhesség során kialakuló rubeola fertőzéssel szemben védettséget ad, így megelőzhető a magzat fertőződése és a következményes, kongenitális, rubeola okozta károsodás.

A fogékony, terhes nőkkel kontaktusban lévő, 9 hónapnál idősebb, korábban védőoltásban nem részesült személyeknek a terhes nő expozíciós kockázatának csökkentése érdekében kapniuk kell élő, attenuált rubeolavírus vakcinát (például M-M-RVAXPRO-t vagy monovalens rubeola vakcinát).

A mumpszra és rubeolára feltehetően fogékony személyek

A mumpszra és rubeolára feltehetően fogékony személyek esetében ajánlatos az M-M-RVAXPRO-val történő védőoltás. Azok, akiknek morbilli elleni védőoltásra van szükségük, beolthatók az M-M-RVAXPRO-val a mumpsszal és rubeolával szembeni védettségüktől függetlenül, amennyiben nem áll rendelkezésre monovalens morbilli vakcina.

5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok

Nem értelmezhető.

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

Nem klinikai vizsgálatokat nem végeztek.

6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1 Segédanyagok felsorolása

Por Szorbit

Nátrium-dihidrogén-foszfát

Kálium-dihidrogén-foszfát Szacharóz

Hidrolizált zselatin

199-es tápközeg Hanks sóval

„Eagle Minimum Essential” tápközeg Nátrium-L-glutamát

Neomicin

Fenolvörös Nátrium-hidrogén-karbonát Sósav (a pH beállítására)

Nátrium-hidroxid (a pH beállítására)

Oldószer

Injekcióhoz való víz.

6.2 Inkompatibilitások

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ez a vakcina nem keverhető más gyógyszerekkel.

6.3 Felhasználhatósági időtartam

2 év.

Feloldás után a vakcinát azonnal fel kell használni. A feloldott és még fel nem használt vakcina stabilitását 8 órán át igazolták, hűtve, 2°C-8°C-on tárolva.

6.4 Különleges tárolási előírások

Hűtve (2°C - 8°C) tárolandó és szállítandó. Nem fagyasztható!

A fénytől való védelem érdekében a port tartalmazó injekciós üveget tartsa a dobozában.

A gyógyszer feloldás utáni tárolására vonatkozó előírásokat lásd a 6.3 pontban.

6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése

Port tartalmazó injekciós üveg (üveg) dugóval (butil gumi) lezárva, illetve oldószert tartalmazó előretöltött fecskendő (üveg) ráerősített tűvel, dugattyúval (klórbutil gumi), és tűvédővel (természetes gumi) ellátva, 1-es, illetve 10-es csomagolásban.

Port tartalmazó injekciós üveg (üveg) dugóval (butil gumi) lezárva illetve oldószert tartalmazó előretöltött fecskendő (üveg) dugattyúval (klórbutil gumi) és zárósapkával (sztirol-butadién gumi) ellátva, tű nélkül, 1-es, 10-es, illetve 20-as csomagolásban.

Port tartalmazó injekciós üveg (üveg) dugóval (butil gumi) lezárva, illetve oldószert tartalmazó előretöltött fecskendő (üveg) dugattyúval (klórbutil gumi) és zárósapkával (sztirol-butadién gumi) ellátva, egy vagy két különálló tűvel, 1-es, 10-es és 20-as csomagolásban.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

A vakcina feloldásához a mellékelt oldószert kell használni. Az oldószer tiszta, színtelen folyadék. Az oldószerrel való összekeverés előtt a por halványsárga, tömör kristálypogácsa. A teljes feloldás után a vakcina tiszta, sárga színű folyadék.

Fontos, hogy a fertőző ágensek egyik oltandóról a másikra való átvitelének megakadályozása érdekében minden beteg oltásánál egyszer használatos, steril fecskendőt és tűt használjanak.

Útmutató a vakcina feloldásához

Fecskendezze a fecskendő teljes tartalmát a port tartalmazó injekciós üvegbe. Óvatosan rázza fel, hogy a por teljesen feloldódjon. Amennyiben a feloldott vakcinában bármilyen szilárd részecske észlelhető, vagy az oldószer, a por, illetve a feloldott vakcina láthatóan eltér a fentiekben leírtaktól, azt tilos felhasználni.

Ezután szívja vissza a feloldott vakcina teljes mennyiségét az injekciós üvegből ugyanabba a fecskendőbe, majd injekciózza be a teljes mennyiséget.

Ha két injekciós tű áll rendelkezésre: az egyik tűt a vakcina feloldásakor, a másikat a vakcina beoltandó személynek történő beadásakor használja fel.

Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani.

7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Franciaország

8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/06/337/003

EU/1/06/337/004

EU/1/06/337/005

EU/1/06/337/006

EU/1/06/337/007

EU/1/06/337/008

EU/1/06/337/009

EU/1/06/337/010

EU/1/06/337/011

EU/1/06/337/012

EU/1/06/337/013

9.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2006. május 11.

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2011. május 11.

10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu/) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája