Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tybost (cobicistat on silicon dioxide) – Alkalmazási előírás - V03AX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveTybost
ATC-kódV03AX03
Hatóanyagcobicistat on silicon dioxide
GyártóGilead Sciences International Ltd

Cikkek tartalma

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.

1.A GYÓGYSZER NEVE

Tybost 150 mg filmtabletta

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

150 mg kobicisztátot tartalmaz filmtablettánként.

Ismert hatású segédanyag(ok)

59 mikrogramm sunset yellow FCF-et (E110) tartalmaz filmtablettánként.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Filmtabletta (tabletta).

Narancssárga, kerek, mindkét oldalán domború, 10,3 mm átmérőjű filmtabletta, melynek egyik oldalán „GSI” felirat szerepel mélynyomással, másik oldala sima.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Terápiás javallatok

A Tybost humán immundeficiencia vírus-1-fertőzött (HIV-1) felnőttek javallott, a napi egyszeri

300 mg atazanavir és napi egyszeri 800 mg darunavir farmakokinetikai hatásnövelőjeként, kombinált antiretrovirális terápia részeként. Lásd 4.2, 4.4, 5.1 és 5.2 pont.

4.2Adagolás és alkalmazás

A terápiát a HIV-fertőzés kezelésében gyakorlott orvosnak kell elkezdeni.

Adagolás

A Tybost-ot atazanavirral vagy darunavirral kombinációban alkalmazzák, ezért el kell olvasni az atazanavir vagy a darunavir Alkalmazási előírását.

A Tybost-ot atazanavirral vagy darunavirral egyidejűleg kell alkalmazni szájon át, naponta egyszer,

étkezés közben bevéve.

A Tybost, illetve az egyidejűleg alkalmazott proteáz-inhibitor atazanavir vagy darunavir adagját az 1. táblázat mutatja be.

1. táblázat: Ajánlott adagolási rendek

A Tybost adagja

A HIV-1 proteáz-inhibitor adagja

 

 

 

napi egyszer 300 mg atazanavir

napi egyszer 150 mg

 

napi egyszer 800 mg darunavir

 

 

 

Ha a beteg a szokásos bevételi időponttól számított 12 órán belül elfelejt bevenni egy Tybost adagot, a beteg a lehető leghamarabb vegye be a Tybost-ot étkezés közben, és folytassa az atazanavirral vagy darunavirral kombinációban való szokásos adagolást. Ha több mint 12 óra telt el a Tybost adag kihagyása óta, és már majdnem elérkezett a következő adag bevételének ideje, a beteg ne vegye be a kihagyott adagot, hanem egyszerűen folytassa a szokásos adagolást.

Speciális populációk

Idős betegek

Nem állnak rendelkezésre adatok, melyek alapján javaslatot lehetne tenni a 65 éven felüli betegek esetén alkalmazható adagokra vonatkozóan (lásd 5.2 pont).

Vesekárosodás

Vesekárosodásban, köztük súlyos vesekárosodásban szenvedő betegek esetében nincs szükség a Tybost dózisának módosítására. A kobiciszátot dialízisben részesülő betegeknél nem vizsgálták, ezért e betegek esetében az adagolásra vonatkozó javaslat nem adható.

A kobicisztát esetében kimutatták, hogy a tubuláris kreatinin-szekréció gátlása útján csökkenti a becsült kreatinin-clearance-értéket. A Tybost-kezelés nem kezdhető meg olyan betegeknél, akiknek a kreatinin-clearance-e 70 ml/percnél alacsonyabb, ha a szert bármilyen, a kreatinin-clearance alapján módosítandó adagú szerrel (pl. emtricitabin, lamivudin, tenofovir- dizoproxil-fumarát vagy adefovir) egyidejűleg alkalmazzák. Lásd 4.4, 4.8 és 5.2 pont.

Májkárosodás

Enyhe (Child-Pugh A osztály) vagy közepes mértékű (Child-Pugh B osztály) májkárosodásban szenvedő betegek esetében nincs szükség a Tybost dózisának módosítására. A kobicisztátot nem vizsgálták súlyos májkárosodásban (Child-Pugh C osztály) szenvedő betegeknél. Ezért a Tybost alkalmazása ezeknél a betegeknél nem javasolt (lásd 4.4 és 5.2 pont).

Gyermekek

A kobicisztát biztonságosságát és hatásosságát 0 évesnél idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem igazolták (lásd 5.1 pont). Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Az alkalmazás módja

A Tybost-ot naponta egyszer, szájon át, étkezés közben kell bevenni (lásd 5.2 pont). A filmtablettát tilos szétrágni vagy összetörni.

4.3Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

Az alábbi gyógyszerekkel való együttes alkalmazás a súlyos és/vagy életet veszélyeztető események, vagy a terápiás hatás csökkenésének lehetősége miatt (lásd 4.4 és 4.5 pont):

alfa-1-adrenoreceptor antagonisták: alfuzozin

antiarritmiás szerek: amiodaron, kinidin

antikonvulzív szerek: karbamazepin, fenobarbitál, fenitoin

antimikobakteriális szerek: rifampicin

ergotszármazékok: dihidroergotamin, ergometrin, ergotamin

a gyomor-bél rendszer motilitását befolyásoló szerek: ciszaprid

gyógynövénykészítmények: orbáncfű (Hypericum perforatum)

HMG-CoA-reduktáz inhibitorok: lovasztatin, szimvasztatin

neuroleptikumok: pimozid

PDE-5-inhibitorok: szildenafil, melyet pulmonalis artériás hypertonia kezelésére alkalmaznak

szedatívumok/hipnotikumok: triazolám, valamint orálisan alkalmazott midazolám

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Más gyógyszerekkel való egyidejű alkalmazás

A kobicisztát egy erős, a gyógyszer hatásmechanizmusán alapuló CYP3A-inhibitor, valamint a CYP3A szubsztrátja.

A CYP3A által metabolizált gyógyszerek (ideértve az atazanavirt és a darunavirt is) emelkedett plazmakoncentrációját figyelték meg az adott gyógyszer kobicisztáttal egyidejűleg történő alkalmazásakor. Az egyidejűleg alkalmazott készítmények magasabb plazmakoncentrációi fokozott vagy elhúzódó terápiás hatást, illetve mellékhatások kialakulását eredményezhetik. A CYP3A által metabolizált gyógyszerek esetében a magasabb plazmakoncentráció potenciálisan súlyos, életveszélyes vagy halálos események kialakulásához vezethet (lásd 4.3 pont).

A Tybost CYP3A-t indukáló gyógyszerekkel együtt történő alkalmazása ellenjavallt vagy nem javasolt (lásd 4.3 és 4.5 pont), mivel a kobicisztát csökkent plazmakoncentrációja olyan plazmaszinteket eredményezhet, amelyek elégtelenek az atazanavir vagy a darunavir megfelelő farmakológiai hatásnövelésének eléréséhez.

A Tybost CYP3A-t gátló gyógyszerekkel való egyidejű alkalmazása csökkenteheti a kobicisztát clearance-ét, amely emelkedett kobicisztát plazmakoncentrációhoz vezet (lásd 4.5 pont).

A kobicisztát gyenge CYP2D6-inhibitor, és kismértékben a CYP2D6 által metabolizálódik. A kobicisztáttal történő egyidejű alkalmazás növelheti a CYP2D6 által metabolizált gyógyszerek plazmakoncentrációját (lásd 4.3 és 4.5 pont).

A kobicisztát a p-glikoprotein (P-gp), a BCRP, a MATE1, az OATP1B1 és az OATP1B3 transzportereket gátolja. A Tybost alkalmazása olyan betegeknél, akik e transzporterek szubsztrátjaiként viselkedő gyógyszereket szednek, az együttesen alkalmazott készítmények magasabb plazmakoncentrációját eredményezheti (lásd 4.5 pont).

A ritonavirtól eltérően, a kobicisztát nem indukálja a CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 vagy UGT1A1 enzimeket. Amennyiben a ritonavir farmakológiai hatásnövelőről kobicisztátra váltanak, a Tybost-kezelés első két hetében óvatosság szükséges, különösen akkor, ha az egyidejűleg alkalmazott bármely gyógyszer adagját a farmakológiai hatásnövelőként alkalmazott ritonavir adagolása mellett titrálták vagy módosították (lásd 4.5 pont).

A fogamzásgátlásra vonatkozó követelmények

A Tybost oralis fogamzásgátlókkal történő egyidejű alkalmazása esetén nincsenek a dózisra vonatkozó javallatok. Más fogamzásgátló módszer alkalmazását kell megfontolni (lásd 4.5 pont).

A Tybost egyéb antiretrovirális gyógyszerekkel történő egyidejű alkalmazása

A Tybost-ot vagy napi egyszeri 300 mg atazanavirral vagy napi egyszeri 800 mg darunavirral egyidejűleg kell alkalmazni (lásd 4.2 pont). A Tybost atazanavirral vagy darunavirral együtt történő alkalmazásának biztonságosságát és hatásosságát más adagolási rend esetén nem igazolták. A kobicisztáttal felerősített hatású atazanavir esetében rendelkezésre állnak randomizált, kontrollos vizsgálatokból származó antivirális hatásossági adatok, de a kobicisztáttal felerősített hatású darunavir esetében nem (lásd 5.1 és 5.2 pont).

A Tybost-ot tilos bármilyen egyéb HIV-1 proteáz-inhibitor, vagy egyéb, hatásnövelő szer alkalmazását igénylő antiretrovirális gyógyszer farmakokinetikai hatásnövelőjeként alkalmazni, mivel ilyen kombinációkra vonatkozóan nem állapítottak meg adagolási javaslatot, és az alkalmazás az antiretrovirális gyógyszer(ek) elégtelen plazmaszintjét eredményezheti, ami a terápiás hatás csökkenéséhez, illetve rezisztencia kialakulásához vezethet (lásd 4.2 pont).

Az atazanavirral vagy darunavirral kombinációban alkalmazott Tybost nem alkalmazható együtt olyan egyéb antiretrovirális szerrel, amely farmakológiai hatásnövelést igényel CYP3A4 inhibitorral történő együttes alkalmazás révén a kívánatos terápiás plazmakoncentráció eléréséhez (vagyis egyéb proteáz-inhibitorral vagy elvitegravirral). Az ilyen kombinációkra vonatkozóan nem állapítottak meg adagolási javaslatot, és az együttes alkalmazás az atazanavir, darunavir és/vagy az egyéb, farmakológiai hatásnövelést igénylő antiretroviralis szer csökkent plazmakoncentrációját eredményezheti, ami az antivirális aktivitás csökkenéséhez és rezisztencia kialakulásához vezethet.

A kobicisztát és a ritonavir CYP3A-ra kifejtett hasonló hatása miatt tilos a Tybost-ot más, kobicisztátot tartalmazó gyógyszerrel vagy ritonavirral kombinációban alkalmazni.

A becsült kreatinin-clearance-re gyakorolt hatás

A kobicisztát esetében kimutatták, hogy a tubuláris kreatinin-szekréció gátlása útján csökkenti a becsült kreatinin-clearance értéket. Ezt, a szérum kreatininszintjére kifejtett hatást, amely a becsült kreatinin-clearance csökkenéséhe vezet, figyelembe kell venni, ha a Tybost-ot olyan betegeknél alkalmazzák, akiknél a becsült kreatinin-clearance alapján határozzák meg a klinikai kezelést, ideértve az együttesen alkalmazott gyógyszerek adagjának módosítását is.

A Tybost-kezelés nem kezdhető meg olyan betegeknél, akiknek a kreatinin-clearance-e 70 ml/percnél alacsonyabb, ha a szert a kreatinin-clearance alapján módosítandó adagú, egy vagy több gyógyszerrel (pl. emtricitabin, lamivudin, tenofovir- dizoproxil-fumarát vagy adefovir) együtt alkalmazzák. Lásd 4.2 és 4.8 pont.

Jelenleg elégtelen adatok állnak rendelkezésre annak meghatározására, hogy a tenofovir-dizoproxil-fumarát és a kobicisztát egyidejű alkalmazása a vesével kapcsolatos mellékhatások emelkedett kockázatával társul-e azon terápiákhoz képest, amelyek a tenofovir-dizoproxil-fumarátot kobicisztát nélkül tartalmazzák.

Májbetegség

A kobicisztátot nem vizsgálták súlyos májkárosodásban (Child-Pugh C osztály) szenvedő betegeknél. Ezért a Tybost alkalmazása ezeknél a betegeknél nem javasolt (lásd 4.4 és 5.2 pont).

Segédanyagok

A Tybost sunset yellow FCF (E110) azofestéket tartalmaz, ami allergiás reakciókat okozhat.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A kobicisztát egy erős, a gyógyszer hatásmechanizmusán alapuló CYP3A inhibitor és a CYP3A szubsztrátja. A CYP3A által metabolizált gyógyszerek (ideértve az atazanavirt és a darunavirt is) emelkedett plazmakoncentrációját figyelték meg az adott gyógyszer kobicisztáttal egyidejűleg történő alkalmazásakor.

A kobicisztát gyenge CYP2D6-inhibitor, és kismértékben a CYP2D6 által metabolizálódik. A kobicisztáttal történő egyidejű alkalmazás növelheti a CYP2D6 által metabolizált gyógyszerek plazmakoncentrációját (lásd 4.3 és 4.4 pont).

A kobicisztát a p-glikoprotein (P-gp), a BCRP, a MATE1, az OATP1B1 és az OATP1B3 transzportereket gátolja. A Tybost együttes alkalmazása e transzporterek szubsztrátjaiként viselkedő gyógyszerekkel az együttesen alkalmazott készítmények magasabb plazmakoncentrációját eredményezheti (lásd 4.4 pont).

A kobicisztát esetében nem várható a CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 vagy CYP2C19 gátlása.

A kobicisztát esetében nem várható a CYP3A4 vagy a P-gp (MDR1) indukálása.

A ritonavirtól eltérően, a kobicisztát nem indukálja a CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 vagy UGT1A1 enzimeket. Amennyiben a ritonavir farmakológiai hatásnövelőről kobicisztátra váltanak, a Tybost-kezelés első két hetében óvatosság szükséges, különösen akkor, ha az egyidejűleg alkalmazott bármely gyógyszer adagját a farmakológiai hatásnövelőként alkalmazott ritonavir adagolása mellett titrálták vagy módosították (lásd 4.4 pont).

Egyidejű alkalmazás ellenjavallt

A kobicisztáttal együtt történő alkalmazás esetén a CYP3A által nagymértékben metabolizált, illetve jelentős first-pass metabolizáción áteső gyógyszerek esetében várható leginkább az expozíció nagymértékű fokozódása. A Tybost együttes alkalmazása ellenjavallt olyan gyógyszerekkel, melyek clearance-e nagymértékben függ a CYP3A-tól, ilyen például a dihidroergotamin, ergotamin, ergometrin, midazolám (oralisan alkalmazott), triazolám, amiodaron, kinidin, ciszaprid, pimozid, alfuzozin, szimvasztatin, lovasztatin valamint szildenafil, mivel ezeknél az emelkedett plazmakoncentráció súlyos és/vagy életveszélyes eseményekkel járhat (lásd 4.3 pont).

A Tybost és erős CYP3A-induktor gyógyszerek (például orbáncfű (Hypericum perforatum), rifampicin, karbamazepin, fenobarbitál, fenitoin) együttes alkalmazása a kobicisztát csökkent plazmakoncentrációját eredményezheti, ami a hatásnövelt atazanavir vagy darunavir plazmakoncentrációjának csökkenéséhez vezet, melynek következtében csökken a terápiás hatás, és rezisztencia alakulhat ki (lásd és 4.3 pont).

Egyidejű alkalmazás nem javasolt

A Tybost és közepes illetve gyenge CYP3A-induktor gyógyszerek együttes alkalmazása a kobicisztát csökkent plazmakoncentrációját eredményezheti, ami a hatásnövelt atazanavir vagy darunavir plazmakoncentrációjának csökkenéséhez vezet, melynek következtében csökken a terápiás hatás és rezisztencia alakulhat ki. Néhány példa erre többek között az etravirin, efavirenz, nevirapin, boceprevir és a bozentán (lásd 2. táblázat).

A Tybost CYP3A-t gátló gyógyszerekkel való egyidejű alkalmazása a kobicisztát emelkedett plazmakoncentrációját eredményezheti. Néhány példa erre többek között az itrakonazol, ketokonazol, és a vorikonazol (lásd 2. táblázat).

Az atazanavirral vagy darunavirral kombinációban alkalmazott Tybost nem alkalmazható együtt olyan egyéb antiretrovirális szerrel, amely farmakológiai hatásnövelést igényel CYP3A4 inhibitorral történő együttes alkalmazás révén a kívánatos terápiás plazmakoncentráció eléréséhez (vagyis egyéb proteáz-inhibitorral vagy elvitegravirral). Az ilyen kombinációkra vonatkozóan nem állapítottak meg adagolási javaslatot, és az együttes alkalmazás az atazanavir, darunavir és/vagy az egyéb, farmakológiai hatásnövelést igénylő antiretroviralis szer csökkent plazmakoncentrációját eredményezheti, ami az antivirális aktivitás csökkenéséhez és rezisztencia kialakulásához vezethet.

Egyéb interakciók

A kobicisztát, valamint a vele esetlegesen együttesen alkalmazott gyógyszerek összetevői között fellépő interakciók az alábbi, 2. táblázatban kerülnek felsorolásra (az emelkedést „↑”, a csökkenést „↓”, a változatlan állapotot „↔” jelzi). Ezek az interakciók vagy gyógyszerinterakciós vizsgálatokon, vagy az interakció súlyosságából, illetve a súlyos nemkívánatos események kialakulásának és a hatásosság csökkenésének lehetőségéből megjósolt kölcsönhatásokon alapulnak.

A Tybost-tal együtt alkalmazott atazanavir, illetve darunavir mellett előforduló további gyógyszerkölcsönhatásokról az adott készítmény alkalmazási előírásából kell tájékozódni.

2. táblázat: A kobicisztát és egyéb gyógyszerek közötti interakciók

Gyógyszerek terápiás terület

A gyógyszerszintekre

A 150 mg kobicisztát atazanavirral vagy

szerinti felsorolása

gyakorolt hatások

darunavirral történő együttes

 

Átlagos százalékos változás

alkalmazására vonatkozó ajánlás

 

az AUC-, Cmax- és

 

 

Cmin-értékekben

 

RETROVÍRUS ELLENES SZEREK

 

 

 

Nukleozid reverz transzkriptáz inhibitorok (NRTI-k)

 

Tenofovir-dizoproxil-fumarát

Tenofovir-dizoproxil-fumarát

A plazmakoncentráció emelkedését nem

 

kobicisztáttal együtt történő

tartják klinikailag relevánsnak és nincs

 

alkalmazása várhatóan emeli a

szükség a tenofovir-dizoproxil-fumarát

 

tenofovir

dózisának módosítására.

 

plazmakoncentrációját.

 

 

Tenofovir:

 

 

AUC: ↑ 23%

 

 

Cmax: ↑ 55%

 

Nem-nukleozid reverz transzkriptáz inhibitorok (NNRTI-k)

 

Efavirenz (600 mg-os egyszeri

Az efavirenz kobicisztáttal

Az atazanavir és a darunavir

adag)

együtt történő alkalmazása

plazmakoncentrációja csökkenhet a

 

várhatóan csökkenti a

kobicisztát plazmakoncentrációjának

 

kobicisztát

csökkenése következményeként, ami a

 

plazmakoncentrációját.

terápiás hatás csökkenéséhez és rezisztencia

 

 

kialakulásához vezethet. Az egyidejű

 

Efavirenz:

alkalmazás nem javasolt (lásd 4.4 pont).

 

AUC: ↔

 

 

Cmax: ↓ 13%

 

 

Cmin: NM

 

Etravirin

Interakciós vizsgálatokat nem

Az atazanavir és a darunavir

 

végeztek.

plazmakoncentrációja csökkenhet a

 

 

kobicisztát plazmakoncentrációjának

 

Az etravirin kobicisztáttal

csökkenése következményeként, ami a

 

együtt történő alkalmazása

terápiás hatás csökkenéséhez és rezisztencia

 

várhatóan csökkenti a

kialakulásához vezethet. Az egyidejű

 

kobicisztát

alkalmazás nem javasolt (lásd 4.4 pont).

 

plazmakoncentrációját.

 

Nevirapin

Interakciós vizsgálatokat nem

Az atazanavir és a darunavir

 

végeztek.

plazmakoncentrációja csökkenhet a

 

 

kobicisztát plazmakoncentrációjának

 

A nevirapin kobicisztáttal

csökkenése következményeként, ami a

 

együtt történő alkalmazása

terápiás hatás csökkenéséhez és rezisztencia

 

várhatóan csökkenti a

kialakulásához vezethet. Az egyidejű

 

kobicisztát

alkalmazás nem javasolt (lásd 4.4 pont).

 

plazmakoncentrációját.

 

 

Kobicisztáttal együtt történő

 

 

alkalmazás esetén a nevirapin

 

 

plazmakoncentrációja

 

 

emelkedhet.

 

Rilpivirin

Interakciós vizsgálatokat nem

Rilpivirin atazanavir/kobicisztát

 

végeztek.

kombinációval vagy darunavir/kobicisztát

 

 

kombinációval együtt történő alkalmazása

 

A rilpivirin kobicisztáttal

esetén nincs szükség a rilpivirin dózisának

 

együtt történő alkalmazása

módosítására.

 

várhatóan emeli a rilpivirin

 

 

plazmakoncentrációját.

 

 

A rilpivirin esetében nem kell

 

 

arra számítani, hogy

 

 

befolyásolná a kobicisztát

 

 

plazmakoncentrációját.

 

 

 

Gyógyszerek terápiás terület

A gyógyszerszintekre

A 150 mg kobicisztát atazanavirral vagy

szerinti felsorolása

gyakorolt hatások

darunavirral történő együttes

 

Átlagos százalékos változás

alkalmazására vonatkozó ajánlás

 

az AUC-, Cmax- és

 

 

Cmin-értékekben

 

CCR5 antagonisták

 

 

Maravirok

Interakciós vizsgálatokat nem

A maravirok Tybost-tal együtt történő

 

végeztek.

alkalmazásakor a maravirokból naponta

 

 

kétszer 150 mg-ot kell adni a betegnek.

 

A maravirok a CYP3A

További tájékoztatásért el kell olvasni a

 

szubsztrátja és

maravirok Alkalmazási előírását.

 

plazmakoncentrációja

 

 

emelkedik erős CYP3A

 

 

gátlókkal együtt történő

 

 

alkalmazásakor.

 

FERTŐZÉS-ELLENES SZEREK

 

Gombaellenes szerek

 

 

Ketokonazol

Interakciós vizsgálatokat nem

Tybost-tal együtt történő alkalmazás során a

 

végeztek.

ketokonazol maximális napi adagja nem

 

 

haladhatja meg a 200 mg-ot.

 

Kobicisztáttal együtt történő

Az együttes alkalmazás során óvatosság

 

alkalmazás esetén a

szükséges, valamint javasolt a klinikai

 

ketokonazol és/vagy

ellenőrzés.

 

kobicisztát koncentrációja

 

 

emelkedhet.

 

Itrakonazol

Kobicisztáttal együtt történő

Tybost-tal együtt történő alkalmazás esetén

Vorikonazol

alkalmazás esetén az

klinikai ellenőrzésre javasolt.

Poszakonazol

itrakonazol, flukonazol és

 

Flukonazol

poszakonazol koncentrációja

Tybost-tal együtt történő alkalmazás során

 

emelkedhet.

az itrakonazol maximális napi adagja nem

 

 

haladhatja meg a 200 mg-ot.

 

A kobicisztát vorikonazollal

 

 

együtt történő alkalmazása

A vorikonazolt nem szabad alkalmazni,

 

esetén a vorikonazol

hacsak a lehetséges előny vélhetően meg

 

koncentrációja emelkedhet

nem haladja a plazmakoncentrációra kifejtett

 

vagy csökkenhet.

megjósolhatatlan hatáshoz társuló

 

 

kockázatot.

HCV proteáz inhibitorok

 

 

Telaprevir (naponta háromszor

Telaprevir:

A Tybost telaprevirrel történő együttes

750 mg)/

AUC: ↔

alkalmazása esetén nincs szükség az adag

Elvitegravir (naponta egyszer

Cmax: ↔

módosítására.

150 mg)/kobicisztát (naponta

Cmin: ↔

 

egyszer 150 mg)1

 

 

 

Kobicisztát:

 

 

AUC: ↔

 

 

Cmax: ↔

 

 

Cmin: ↑ 232%

 

Boceprevir

Interakciós vizsgálatokat nem

Egyidejű alkalmazás esetén az atazanavir,

 

végeztek.

darunavir vagy boceprevir

 

 

plazmakoncentrációja csökkenhet.

 

 

A Tybost-tal együtt történő alkalmazás nem

 

 

javasolt.

Gyógyszerek terápiás terület

 

A gyógyszerszintekre

A 150 mg kobicisztát atazanavirral vagy

szerinti felsorolása

 

gyakorolt hatások

darunavirral történő együttes

 

 

Átlagos százalékos változás

alkalmazására vonatkozó ajánlás

 

 

az AUC-, Cmax- és

 

 

 

Cmin-értékekben

 

Antimikobakteriális szerek

 

 

Rifabutin (kétnaponta

 

Az erős CYP3A induktor

Tybost és rifabutin egyidejű alkalmazása

150 mg)/elvitegravir (naponta

 

rifabutinnal együtt történő

nem javasolt. Amennyiben a kombinációs

egyszer 150 mg)/kobicisztát

 

alkalmazás jelentősen

terápia szükséges, a rifabutin javasolt adagja

(naponta egyszer 150 mg)

 

csökkentheti a kobicisztát

150 mg hetente három alkalommal,

 

 

plazmakoncentrációját.

meghatározott napokon (például hétfőn,

 

 

 

szerdán és pénteken). A rifabutin várhatóan

 

 

Kobicisztát:

magasabb expozíciója miatt fokozott

 

 

AUC: ↔

ellenőrzés indokolt a dezacetil-rifabutin

 

 

Cmax: ↔

okozta mellékhatások, köztük a neutropenia

 

 

Cmin: ↓ 66%

és az uveitis szempontjából. A rifabutin

 

 

 

adagjának további csökkentését nem

 

 

Rifabutin:

vizsgálták. Nem szabad figyelmen kívül

 

 

AUC: ↔

hagyni, hogy egy hetente kétszer 150 mg-os

 

 

Cmax: ↔

adag esetleg nem biztosít optimális

 

 

Cmin: ↔

rifabutin-expzíciót, ami rifabutinnal

 

 

 

szembeni rezisztencia kialakulásához, és a

 

 

25-O-dezacetil-rifabutin:

kezelés sikertelenségéhez vezethet.

 

 

AUC: ↑ 525%

 

 

 

Cmax: ↑ 384%

 

 

 

Cmin: ↑ 394%

 

 

 

 

 

Makrolid antibiotikumok

 

 

Klaritromicin

 

Interakciós vizsgálatokat nem

Tybost-tal együtt történő alkalmazás során a

 

 

végeztek.

klaritromicin koncentrációja emelkedhet.

 

 

 

Atazanavir/kobicisztát kombinációval

 

 

Kobicisztáttal együtt történő

egyidejűleg végzett kezelés esetén

 

 

alkalmazás során a

megfontolandó más antibakteriális szer

 

 

klaritromicin koncentrációja

alkalmazása. Az adagolásra vonatkozó

 

 

emelkedhet.

ajánlásokat lásd az atazanavir alkalmazási

 

 

 

előírásában.

 

 

 

Klaritromicin darunavir/kobicisztát

 

 

 

kombinációval együtt történő alkalmazása

 

 

 

esetén az adagolási javaslatokat illetően el

 

 

 

kell olvasni a darunavir Alkalmazási

 

 

 

előírását.

DAGANATELLENES SZEREK

 

 

 

 

 

Dazatinib

 

Interakciós vizsgálatokat nem

Tybost-tal együtt történő alkalmazás esetén e

Nilotinib

 

végeztek.

gyógyszerek koncentrációja emelkedhet, ami

Vinblasztin

 

 

az ilyen antineopláziás készítmények

Vinkrisztin

 

Kobicisztáttal együtt történő

esetében általában előforduló nemkívánatos

 

 

alkalmazás esetén e

események kialakulásának fokozódását

 

 

gyógyszerek koncentrációja

eredményezheti.

 

 

emelkedhet.

 

Gyógyszerek terápiás terület

 

A gyógyszerszintekre

A 150 mg kobicisztát atazanavirral vagy

szerinti felsorolása

 

gyakorolt hatások

darunavirral történő együttes

 

 

Átlagos százalékos változás

alkalmazására vonatkozó ajánlás

 

 

az AUC-, Cmax- és

 

 

 

Cmin-értékekben

 

GLÜKOKORTIKOIDOK

 

 

 

Minden kortikoszteroid, a bőrfelületen alkalmazott készítmények kivételével

Kortikoszteroidok, amelyek

 

Interakciós vizsgálatokat nem

A Tybost egyidejű alkalmazása a CYP3A

elsősorban a CYP3A révén

 

végeztek.

által metabolizált kortikoszteroidokkal

metabolizálódnak (ideértve a

 

 

(például flutikazon-propionáttal vagy egyéb

betametazont, budezonidot,

 

Az említett gyógyszerek

inhalációs vagy nasalis kortikoszteroidokkal)

flutikazont, mometazont,

 

plazmakoncentrációja

fokozhatja a szisztémás kortikoszteroid hatás

prednizont, triamcinolont).

 

emelkedhet, ha a

kialakulásának kockázatát, beleértve a

 

 

kobicisztáttal együtt

Cushing-szindrómát és a mellékvese

 

 

alkalmazzák, ami csökkent

szuppressziót is.

 

 

szérum kortizol-koncentrációt

 

 

 

eredményez.

Nem javasolt az együttes alkalmazás

 

 

 

CYP3A által metabolizált

 

 

 

kortikoszteroidokkal, kivéve, ha a betegre

 

 

 

gyakorolt előnyös hatás meghaladja a

 

 

 

kockázatot, amely esetben a betegeket

 

 

 

monitorozni kell, hogy nem alakulnak-e ki

 

 

 

szisztémás kortikoszteroid hatások.

 

 

 

Mérlegelni kell azokat az alternatív

 

 

 

kortikoszteroidokat, amelyek kevésbé

 

 

 

függnek a CYP3A metabolizmustól, például

 

 

 

a beklometazon intranasalis vagy inhalációs

 

 

 

alkalmazása, különösen hosszú távú

 

 

 

alkalmazás esetén.

ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK

 

 

 

 

Metformin

 

Interakciós vizsgálatokat nem

Tybost-ot szedő betegeknél a beteg gondos

 

 

végeztek.

ellenőrzése és a metformin adagjának

 

 

 

módosítása javasolt.

 

 

A kobicisztát reverzibilisen

 

 

 

gátolja a MATE1-et és

 

 

 

kobicisztáttal együtt történő

 

 

 

alkalmazás esetén a

 

 

 

metformin koncentrációja

 

 

 

emelkedhet.

 

NARKOTIKUS FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK

 

 

 

 

Metadon

 

Metadon:

Nincs szükség a metadon adagjának

 

 

AUC: ↔

módosítására.

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

Cmin: ↔

 

Buprenorfin/naloxon

 

Buprenorfin:

Nincs szükség a Tybost adagjának

 

 

AUC: ↑ 35%

módosítására.

 

 

Cmax: ↑ 12%

 

 

 

Cmin: ↑ 66%

 

 

 

Naloxon:

 

 

 

AUC: ↓ 28%

 

 

 

Cmax: ↓ 28%

 

ORÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓK

 

 

 

 

 

Norgesztimát/etinilösztradiol

 

Interakciós vizsgálatokat nem

Az atazanavir/kobicisztát vagy

 

 

végeztek.

darunavir/kobicisztát kombinált vagy csak

 

 

 

progesztagént tartalmazó orális vagy

 

 

Együttes alkalmazás esetén a

implantált fogamzásgátlókkal együtt történő

 

 

kobicisztát befolyásolhatja a

alkalmazását illetően nem állnak

 

 

fogamzásgátló összetevők

rendelkezésre adatok ahhoz, hogy ajánlást

 

 

koncentrációját.

lehessen adni. Más fogamzásgátló

 

 

 

módszereket kell alkalmazni.

 

 

 

Gyógyszerek terápiás terület

A gyógyszerszintekre

A 150 mg kobicisztát atazanavirral vagy

szerinti felsorolása

gyakorolt hatások

darunavirral történő együttes

 

Átlagos százalékos változás

alkalmazására vonatkozó ajánlás

 

az AUC-, Cmax- és

 

 

Cmin-értékekben

 

ANTIARRITMIÁS SZEREK

 

 

 

 

 

Dizopiramid

Interakciós vizsgálatokat nem

Ezen antiarritmiás készítmények Tybost-tal

Flekainid

végeztek.

együtt történő együttes alkalmazása során

Szisztémás lidokain

 

óvatosság szükséges, valamint javasolt a

Mexiletin

Kobicisztáttal együtt történő

klinikai ellenőrzés.

Propafenon

alkalmazás esetén ezen

 

 

antiarrtimiás készítmények

 

 

koncentrációja emelkedhet.

 

Digoxin (0,5 mg egyszeri

Kobicisztáttal együtt történő

Tybost-tal együtt történő alkalmazás esetén a

adag)/kobicisztát (150 mg

alkalmazás esetén a digoxin

digoxin csúcskoncentrációja a plazmában

ismételt adagokban)

plazmakoncentrációja

emelkedhet. Először a legalacsonyabb

 

emelkedhet.

digoxin adagot kell felírni. A kívánt klinikai

 

 

hatás eléréséhez ellenőrizni kell a szérum

 

Digoxin:

digoxin-koncentrációját, és az értékeket fel

 

AUC: ↔

kell használni a digoxin adagjának

 

Cmax: ↑ 41%

titrálásához.

 

Cmin: NM

 

VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐK

 

 

 

 

 

Metoprolol

Interakciós vizsgálatokat nem

Klinikai ellenőrzés javasolt, és szükség lehet

Timolol

végeztek.

az adag csökkentésére, ha ezeket a

 

 

bétablokkoló szereket Tybost-tal együtt

 

kobicisztáttal együtt történő

alkalmazzák.

 

alkalmazás esetén a

 

 

bétablokkolók koncentrációja

 

 

emelkedett lehet.

 

Amlodipin

Interakciós vizsgálatokat nem

A terápiás hatás és a nemkívánatos

Diltiazem

végeztek.

események klinikai ellenőrzése javasolt, ha

Felodipin

 

ezeket a gyógyszereket Tybost-tal együtt

Nikardipin

kobicisztáttal együtt történő

alkalmazzák.

Nifedipin

alkalmazás esetén a

 

Verapamil

kalciumcsatorna-blokkolók

 

 

koncentrációja emelkedett

 

 

lehet.

 

ENDOTELIN-RECEPTOR ANTAGONISTÁK

 

 

 

 

Bozentán

Interakciós vizsgálatokat nem

Az atazanavir és a darunavir

 

végeztek.

plazmakoncentrációja csökkenhet a

 

 

kobicisztát plazmakoncentrációjának

 

A bozentán kobicisztáttal

csökkenése következményeként, ami a

 

együtt történő alkalmazása a

terápiás hatás csökkenéséhez és rezisztencia

 

kobicisztát csökkent

kialakulásához vezethet.

 

plazmakoncentrációjához

 

 

vezethet.

Az egyidejű alkalmazás nem javasolt (lásd

 

 

4.4 pont).

ANTIKOAGULÁNSOK

 

 

Rivaroxabán

Interakciós vizsgálatokat nem

A CYP3A és az intestinális P-gp gátlása a

 

végeztek.

rivaroxabán emelkedett plazmaszintjéhez és

 

A kobicisztáttal együtt történő

fokozott farmakodinámiás hatásaihoz

 

alkalmazás befolyásolhatja a

vezethet, ami a vérzések fokozott

 

rivaroxabán koncentrációját.

kockázatához vezethet.

 

 

Rivaroxabán és Tybost egyidejű alkalmazása

 

 

nem javasolt.

Gyógyszerek terápiás terület

A gyógyszerszintekre

A 150 mg kobicisztát atazanavirral vagy

szerinti felsorolása

gyakorolt hatások

darunavirral történő együttes

 

Átlagos százalékos változás

alkalmazására vonatkozó ajánlás

 

az AUC-, Cmax- és

 

 

Cmin-értékekben

 

Warfarin

Interakciós vizsgálatokat nem

Tybost-tal együtt történő alkalmazás esetén

 

végeztek.

javasolt a nemzetközi normalizált arányszám

 

 

(INR) ellenőrzése.

 

A kobicisztáttal együtt történő

 

 

alkalmazás befolyásolhatja a

 

 

warfarin koncentrációját.

 

Dabigatrán

Interakciós vizsgálatokat nem

Klinikai ellenőrzés javasolt, amennyiben a

 

végeztek.

dabigatránt P-gp-inhibitorokkal együtt

 

 

alkalmazzák. A véralvadási vizsgálatok

 

A kobicisztáttal együtt történő

segítenek megállapítani, hogy mely

 

alkalmazás befolyásolhatja a

betegeknél fokozott a vérzés kockázata a

 

dabigatrán koncentrációját.

megnövekedett dabigatrán-expozíció

 

 

következtében.

ANTIKONVULZÍV SZEREK

 

 

 

 

 

Karbamazepin (naponta

Az erős CYP3A-induktor

Az erős CYP3A-induktor karbamazepin

kétszer 200 mg)/elvitegravir

karbamazepinnel együtt

csökkenti a kobicisztát és az atazanavir vagy

(naponta egyszer

történő alkalmazás jelentősen

darunavir plazmakoncentrációját, ami a

150 mg)/kobicisztát (naponta

csökkentheti a kobicisztát

terápiás hatás csökkenéséhez, illetve

egyszer 150 mg)

plazmakoncentrációját.

rezisztencia kialakulásához vezethet. A

 

 

Tybost és a karbamazepin együttes

 

Kobicisztát:

alkalmazása ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

 

AUC: ↓ 84%

 

 

Cmax: ↓ 72%

 

 

Cmin: ↓ 90%

 

 

Karbamazepin:

 

 

AUC: ↑ 43%

 

 

Cmax: ↑ 40%

 

 

Cmin: ↑ 51%

 

 

Karbamazepin-10,11-epoxid:

 

 

AUC: ↓ 35%

 

 

Cmax: ↓ 27%

 

 

Cmin: ↓ 41%

 

INHALÁCIÓS BÉTA-AGONISTÁK

 

 

 

 

Szalmeterol

Interakciós vizsgálatokat nem

A szalmeterol emelkedett

 

végeztek.

plazmakoncentrációja súlyos és/vagy

 

 

életveszélyes reakciók kialakulásával jár.

 

A kobicisztáttal együtt történő

 

 

alkalmazás a szalmeterol

Szalmeterol és Tybost egyidejű alkalmazása

 

emelkedett

nem javasolt (lásd 4.4 pont).

 

plazmakoncentrációját

 

 

eredményezheti.

 

Gyógyszerek terápiás terület

A gyógyszerszintekre

A 150 mg kobicisztát atazanavirral vagy

szerinti felsorolása

gyakorolt hatások

darunavirral történő együttes

 

Átlagos százalékos változás

alkalmazására vonatkozó ajánlás

 

az AUC-, Cmax- és

 

 

Cmin-értékekben

 

HMG-COA REDUKTÁZ INHIBITOROK

 

 

 

 

Atorvasztatin

Interakciós vizsgálatokat nem

Atazanavir/kobicisztát vagy

Fluvasztatin

végeztek.

darunavir/kobicisztát kombinációval együtt

Pitavasztatin

 

történő alkalmazás esetén az atorvasztatin,

Pravasztatin

Kobicisztáttal együtt történő

pitavasztatin, fluvasztatin, pravasztatin és

 

alkalmazás esetén a

roszuvasztatin plazmakoncentrációjának

 

HMG Co-A reduktáz

emelkedése várható.

 

inhibitorok

 

 

plazmakoncentrációja

Atorvasztatin Tybost-tal együtt történő

 

emelkedhet.

alkalmazása nem javasolt. Ha az

Roszuvasztatin (10 mg-os

Roszuvasztatin:

atorvasztatin alkalmazását mindenképpen

egyszeri adag)/elvitegravir

AUC: ↑ 38%

szükségesnek ítélik, akkor a kezelést a lehető

(naponta egyszer

Cmax: ↑ 89%

legkisebb atorvasztatin adaggal kell kezdeni,

150 mg)/kobicisztát (naponta

Cmin: ↑ 43%

gondos ellenőrzés mellett.

egyszer 150 mg)

 

 

 

Kobicisztát:

A Tybost és a pitavasztatin együttes

 

AUC: ↔

alkalmazása esetén óvatosság szükséges.

 

Cmax: ↔

 

 

Cmin: ↔

Az ezekkel a gyógyszerekkel

 

 

kombinációban történő alkalmazásra

 

 

vonatkozó további tájékoztatásért el kell

 

 

olvasni az atazanavir, illetve a darunavir

 

 

Alkalmazási előírását.

5. TÍPUSÚ FOSZFODIÉSZTERÁZ (PDE-5) INHIBITOROK

 

 

 

 

Szildenafil

Interakciós vizsgálatokat nem

Tybost és pulmonalis artériás hypertonia

Tadalafil

végeztek.

kezelésére adott szildenafil együttes

Vardenafil

 

alkalmazása ellenjavallt (lásd 4.3 pont).

 

A PDE-5-inhibitorok

 

 

elsősorban a CYP3A által

Tybost és pulmonalis artériás hypertonia

 

metabolizálódnak.

kezelésére adott tadalafil együttes

 

kobicisztáttal együtt történő

alkalmazása során óvatosság szükséges,

 

alkalmazásuk esetén a

melybe az adag csökkentésének

 

szildenafil, a tadalafil és a

megfontolása is beletartozik.

 

vardenafil

 

 

plazmakoncentrációja

Tybost-tal együtt, erectilis dysfunctio

 

emelkedhet, ami PDE-5

kezelésére alkalmazva a szildenafilből

 

inhibitorokkal kapcsolatos

48 óra alatt 25 mg-ot nem meghaladó, a

 

mellékhatásokat

vardenafilből 72 óra alatt 2,5 mg-ot nem

 

eredményezhet.

meghaladó, a tadalafilből pedig 72 óra alatt

 

 

10 mg-ot nem meghaladó egyszeri adag

 

 

alkalmazása javasolt.

ANTIDEPRESSZÁNSOK

 

 

 

 

Szelektív szerotoninvisszavétel-gátlók (SSRI-k)

 

Trazodon

Interakciós vizsgálatokat nem

A legtöbb SSRI gyógyszerosztályba tartozó

 

végeztek.

készítmény Tybost-tal együtt történő

 

 

alkalmazása esetén szükség lehet

 

Kobicisztáttal együtt történő

dózistitrálásra.

 

alkalmazás esetén a trazodon

 

 

plazmakoncentrációja

 

 

emelkedhet.

 

Gyógyszerek terápiás terület

A gyógyszerszintekre

A 150 mg kobicisztát atazanavirral vagy

szerinti felsorolása

gyakorolt hatások

darunavirral történő együttes

 

Átlagos százalékos változás

alkalmazására vonatkozó ajánlás

 

az AUC-, Cmax- és

 

 

Cmin-értékekben

 

IMMUNSZUPRESSZÍV SZEREK

 

 

 

 

Cikloszporin

Interakciós vizsgálatokat nem

Tybost-tal együtt történő alkalmazás esetén

Szirolimusz

végeztek.

terápiás ellenőrzés javasolt.

Takrolimusz

 

 

 

Kobicisztáttal együtt történő

 

 

alkalmazás esetén ezen

 

 

immunszupresszív szerek

 

 

koncentrációja emelkedhet.

 

NEUROLEPTIKUMOK

 

 

 

 

 

Perfenazin

Interakciós vizsgálatokat nem

E neuroleptikumok Tybost-tal együtt történő

Riszperidon

végeztek.

alkalmazása esetén megfontolandó a

Tioridazin

 

neuroleptikum adagjának csökkentése.

 

Neuroleptikumok

 

 

kobicisztáttal együtt történő

 

 

alkalmazása a

 

 

neuroleptikumok emelkedett

 

 

plazmakoncentrációját

 

 

eredményezheti.

 

SZEDATÍVUMOK/HIPNOTIKUMOK

 

 

 

 

Buszpiron

Interakciós vizsgálatokat nem

E szedatívumok/hipnotikumok esetében az

Klorazepát

végeztek.

adag csökkentése válhat szükségessé és a

Diazepám

 

koncentráció ellenőrzése javasolt.

Esztazolám

kobicisztáttal együtt történő

 

Flurazepám

alkalmazás esetén e

 

Zolpidem

szedatívumok/hipnotikumok

 

 

koncentrációja emelkedhet.

 

KÖSZVÉNYELLENES SZEREK

 

 

 

 

Kolhicin

Interakciós vizsgálatokat nem

A kolhicin adagjának csökkentése válhat

 

végeztek.

szükségessé. Vese- vagy májkárosodásban

 

 

szenvedő betegek esetében a Tybost nem

 

Kobicisztáttal együttes

alkalmazható együtt kolhicinnel.

 

alkalmazás esetén a kolhicin

 

 

plazmakoncentrációja

 

 

emelkedhet.

 

1Ezt a vizsgálatot elvitegravir/kobicisztát/emtricitabin/tenofovir-dizoproxil fix dózisú kombinációját tartalmazó tabletta alkalmazásával végezték.

NM = nincs meghatározva

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

A kobicisztát terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nem áll rendelkezésre klinikai információ vagy korlátozott mennyiségű klinikai információ áll rendelkezésre.

Állatkísérletek nem igazolták a kobicisztát direkt vagy indirekt káros hatását a reproduktív toxicitás tekintetében (lásd 5.3 pont)

A Tybost alkalmazása nem javallt terhesség alatt, kivéve, ha a nő klinikai állapota szükségessé teszi a kobicisztáttal együtt alkalmazott atazanavirral vagy darunavirral végzett kezelést.

Szoptatás

Nem ismert, hogy a kobicisztát/metabolitjai kiválasztódnak-e a humán anyatejbe. A rendelkezésre álló, állatkísérletek során nyert farmakodinámiás / toxikológiai adatok a kobicisztát/metabolitjainak kiválasztódását igazolták az anyatejbe Az anyatejjel táplált csecsemőre nézve a kockázatot nem lehet kizárni. Ezért a Tybost szoptatás alatt nem alkalmazható.

A HIV-fertőzés csecsemőre történő átvitelének megelőzése érdekében javasolt, hogy a HIV-vel fertőzött nők semmilyen körülmények között ne szoptassák csecsemőjüket.

Termékenység

A kobicisztát termékenységre gyakorolt hatásáról nem állnak rendelkezésre humán adatok. Állatkísérletek nem igazolták a kobicisztát termékenységre gyakorolt káros hatását.

4.7A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A kobicisztátnak a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

A kobicisztáttal felerősített hatású atazanavirral észlelt mellékhatások összhangban voltak a ritonavirral felerősített hatású atazanavir biztonságossági profiljával. A kobicisztáttal felerősített hatású atazanavir alkalmazása mellett leggyakrabban jelentett mellékhatások az emelkedett bilirubinszinttel voltak összefüggésben (lásd 3. táblázat).

A mellékhatások táblázatos összefoglalása

A kobicisztát biztonságossága egy 144 hetes, III. fázisú, randomizált, aktív-kontrollos klinikai vizsgálatból (GS-US-216-0114) származó adatokon alapul, melyben 692, korábbi kezelésben nem részesült beteg kapott legalább egy adag emtricitabin és tenofovir-dizoproxil-fumarát fix dózisú kombinációjával együtt kobicisztáttal felerősített hatású atazanavirt (n = 344) vagy ritonavirral felerősített hatású atazanavirt (n = 348). Ebből a 692 betegből 613 (300 atazanavir/kobicisztát és 313 atazanavir/ritonavir) és 496 (250 atazanavir/kobicisztát és 246 atazanavir/ritonavir) beteg kapott legalább 48 hétig, illetve 144 hétig kezelést.

A GS-US-216-0114 klinikai vizsgálatból származó tapasztalatok alapján a kobicisztáttal felerősített hatású atazanavir mellett, a 144 hét során jelentkező mellékhatásokat az alábbi, 3. táblázat mutatja be szervrendszerek és gyakoriság szerint. Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra. Gyakoriságok meghatározása: nagyon gyakori (≥1/10) gyakori (≥1/100 - <1/10) és nem gyakori (≥1/1000 - <1/100).

3. táblázat: A kobicisztáttal felerősített hatású atazanavir mellett, a 144 hét során tapasztalt mellékhatások táblázatos összefoglalása a GS-US-216-0114 számú III. fázisú vizsgálatból származó tapasztalatok alapján

Gyakoriság

Mellékhatás

Anyagcsere- és táplálkozási betegségek és tünetek

Gyakori

hyperglykaemia, fokozott étvágy

Pszichiátriai kórképek

Gyakori

álmatlanság, rendellenes álmok

Nem gyakori

depresszió, alvászavar

Idegrendszeri betegségek és tünetek:

Gyakori:

fejfájás, szédülés, aluszékonyság, dysgeusia

Szembetegségek és szemészeti tünetek:

Nagyon gyakori:

ocularis icterus

Emésztőrendszeri betegségek és tünetek:

Nagyon gyakori:

hányinger

Gyakori:

hányás, hasmenés, emésztési zavar, hasi fájdalom, haspuffadás, flatulencia,

szájszárazság

 

Gyakoriság

Mellékhatás

Máj- és epebetegségek, illetve tünetek:

Nagyon gyakori:

icterus

Gyakori:

hyperbilirubinaemia

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei:

Gyakori:

kiütés

Nem gyakori:

pruritus

A csont- és izomrendszer, valamint a kötőszövet betegségei és tünetei

Nem gyakori

izomfájdalom

Vese- és húgyúti betegségek és tünetek

Nem gyakori

vesekövesség, haematuria, proteinuria

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók

Gyakori:

fáradtság

Nem gyakori

láz, asthenia

Egyes kiválasztott mellékhatások ismertetése

Vesekárosodás

A kobicisztát esetében kimutatták, hogy a tubuláris kreatininszekréció gátlása útján csökkenti a becsült kreatinin-clearance-értéket. Kizárólag a kobicisztát gátló hatása miatt a szérum kreatininszintben a kiindulási értékhez képest bekövetkező emelkedés általában nem haladja meg a 0,4 mg/dl-t.

A GS-US-216-0114 vizsgálatban a kobicisztát-kezelés kezdetén alakult ki a becsült kreatinin-clearance csökkenése, majd ezután stabilizálódtak az értékek. A Cockcroft-Gault-módszerrel meghatározott becsült glomeruláris filtrációs rátában (eGFR) 144 hetes kezelés után bekövetkezett átlagos (± SD) változás a kobicisztáttal megnövelt hatású atazanavir + emtricitabin és tenofovir-dizoproxil-fumarát fix dózisú kombinációját kapó csoportban -15,1 ± 16,5 ml/perc, a ritonavirral felerősített hatású atazanavir + emtricitabin és tenofovir-dizoproxil-fumarát fix dózisú kombinációját kapó csoportban pedig –8,0 ± 16,8 ml/perc volt.

Májra gyakorolt hatások

A GS-US-216-0114 számú vizsgálatban a hyperbilirubinaemia (> 1 x ULN) gyakori volt: a betegek 97,7%-ánál a kobicisztáttal megnövelt hatású atazanavir + emtricitabin és tenofovir-dizoproxil-fumarát fix dózisú kombinációját kapó csoportban, míg a ritonavirral megnövelt hatású atazanavir + emtricitabin és tenofovir-dizoproxil-fumarát fix dózisú kombinációját kapó csoportban a betegek 97,4%-ánál fordult elő a kezelés 144 hete során. Ugyanakkor a kobicisztáttal hatásnövelt csoportban lévő betegek nagyobb százalékánál észlelték az összbilirubinszint > 2 x ULN emelkedését, mint a ritonavirrel hatásnnövelt csoport betegeinél (88,0% vs. 80,9%). A vizsgálati készítmény alkalmazásának megszakításának aránya biluribinnal kapcsolatos nemkívánatos hatás miatt, alacsony és hasonló volt a két csoport esetében (4,9% a kobicisztáttal hatásnövelt csoportban és 4,0% a ritonavirrel hatásnövelt csoportban). Az alanin-aminotranszferáz vagy aszpartát-aminotranszferáz szintjének > 3 x ULN emelkedését a kobicisztáttal hatásnövelt csoport betegeinek 12,8%-ánál, míg a ritonavirrel hatásnövelt csoport betegeinek 9,0%-ánál észlelték.

Gyermekek

Nincsenek rendelkezésre álló adatok 18 évesnél fiatalabb gyermekek esetében. A Tybost ebben a betegpopulációban nem javasolt (lásd 4.2 pont).

Egyéb speciális populáció(k)

Idősek

A kobicisztátot 65 év feletti betegeknél nem vizsgálták.

Vesekárosodásban szenvedő betegek

A Tybost biztonságosságát 73, HIV-1-fertőzött, korábban már kezelt, enyhe-közepes fokú vesekárosodásban (az eGFR a Cockcroft-Gault-módszerrel 50-89 ml/perc) szenvedő, ritonavir farmakokinetikai hatásnövelőről kobicisztátra áttérő beteg esetében értékelték a kobicisztáttal

felerősített hatású atazanavir vagy darunavir mellé adott két NRTI nyílt elrendezésű klinikai vizsgálata

(GS-US-236-0118) során. A 96. héten a szérum kreatininszintben bekövetkezett átlagos változás 0,07 ± 0,15 mg/dl volt, a Cockcroft-Gault-módszerrel meghatározott eGFR-ben bekövetkezett átlagos változás pedig -6,2 ± 9,07 ml/perc volt. A GS-US-236-0118 vizsgálatban a ritonavirről kobicisztátra áttérő betegek körében a kobicisztát szérum kreatitinszintjére valamint eGFR-re kifejtett hatása megegyezett a GS-US-216-0114 vizsgálat során a korábban kezelésben nem részesült betegeknél észlelt hatással.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

A Tybost túladagolása esetén ellenőrizni kell a betegnél a toxicitás tüneteinek esetleges megjelenését. A kobicisztát túladagolásának kezelése általános tüneti intézkedésekből áll, beleértve az életfunkciók ellenőrzését és a beteg klinikai állapotának megfigyelését.

A kobicisztát-túladagolás esetére nem áll rendelkezésre specifikus antidotum. Mivel a kobicisztát nagymértékben kötődik plazmafehérjékhez, nem valószínű, hogy a kobicisztátot hemodialízis vagy peritoneális dialízis útján jelentős mértékben el lehetne távolítani.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Az összes egyéb terápiás készítmény, ATC kód: V03AX03

Hatásmechanizmus és farmakodinámiás hatások

A kobicisztát a citokróm P450 enzimrendszer CYP3A alcsaládjának szelektív, a gyógyszer hatásmechanizmusán alapuló inhibitora. A CYP3A-mediált metabolizmus kobicisztát általi gátlása fokozza a CYP3A-dependens metabolizmus miatt korlátozott oralis biológiai hasznosulással rendelkező és rövid felezési idejűCYP3A-szubsztrátok (így például az atazanavir, illetve a darunavir) szisztémás expozícióját.

A kobicisztát által az atazanavir farmakokinetikájára gyakorolt hatást a GS-US-216-0114 számú, III. fázisú vizsgálat farmakokinetikai alvizsgálatában (n = 48) igazolták, melynek során HIV-1-fertőzésben szenvedő betegek 300 mg atazanavir és 150 mg kobicisztát kombinációját vagy 300 mg atazanavir és 100 mg ritonavir kombinációját kapták, mindkét esetben emtricitabin és

tenofovir-dizoproxil-fumarát fix dózisú kombinációjával együtt. Az atazanavir dinamikus egyensúlyi farmakokinetikai paraméterei a kobicisztáttal, illetve a ritonavirral végzett hatásnövelés esetében összehasonlíthatóak voltak (lásd 4. táblázat).

4. táblázat: Az atazanavir farmakokinetikai paraméterei [átlag ± SD (CV%)] a III. fázisú GS-US-216-0114 számú vizsgálat farmakokinetikai alvizsgálatában

Az atazanavir

 

 

 

 

farmakokinetikai

Atazanavir + kobicisztáta

Atazanavir + ritonavira

paraméterei

 

(n = 22)

 

(n = 26)

AUCtau (µg•h/ml)

46,13

± 26,18 (56,8)

47,59

± 24,39 (51,2)

Cmax (µg/ml)

3,91

± 1,94 (49,6)

4,76

± 1,94 (40,8)

Ctau (µg/ml)

0,80

± 0,72 (90,3)

0,85

± 0,72 (84,7)

aPlusz 200 mg emtricitabin és 300 mg tenofovir-dizoproxil-fumarát fix dózisú kombinációjából álló háttérkezelés

A kobicisztát által a darunavir farmakokinetikájára kifejtett serkentő hatást az I. fázisú, GS-US-216-0115 számú klinikai vizsgálat során, 31 egészséges vizsgálati alany bevonásával értékelték, akik 800 mg darunavirt kaptak 150 mg kobicisztáttal vagy 100 mg ritonavirral kombinációban, mindegyiket naponta egyszer, 10 napon át. A darunavir dinamikus egyensúlyi farmakokinetikai paraméterei a kobicisztáttal, illetve a ritonavirral végzett hatásnövelés esetében összehasonlíthatóak voltak (lásd 5. táblázat).

5. táblázat: A naponta egyszer 150 mg kobicisztáttal vagy 100 mg ritonavirral együtt alkalmazott 800 mg darunavir farmakokinetikai paraméterei [átlag ± SD (CV%)]

A darunavir

Naponta egyszer 800 mg

Naponta egyszer 800 mg

farmakokinetikai

darunavir + 150 mg kobicisztát

darunavir + 100 mg ritonavir

paraméterei

 

(n = 31)

 

(n = 31)

AUCtau (µg•h/ml)

81,08

± 25,15 (31,0)

79,99

± 27,20 (34,0)

Cmax (µg/ml)

7,74

± 1,69 (21,8)

7,46

± 1,52 (20,3)

C0h (µg/ml)

2,40

± 1,22 (50,7)

2,48

± 0,85 (34,3)

In vitro antivirális aktivitás

A kobicisztátnak nincs kimutatható antivirális aktivitása a HIV-1-gyel, a HBV-vel vagy a HCV-vel szemben, és nem antagonizálja a HIV-inhibitorok antivirális hatását.

Klinikai tapasztalat

A kobicisztáttal felerősített hatású atazanavir esetében rendelkezésre állnak randomizált, kontrollos vizsgálatokból származó antivirális hatásossági adatok, de a kobicisztáttal felerősített hatású darunavir esetében nem (lásd 4.4 és 5.2 pont).

Korábban nem kezelt, HIV-1 fertőzésben szenvedő betegek esetében

A HIV-1-fertőzőtt betegeknél atazanavirral együtt alkalmazott kobicisztát biztonságosságát és hatásosságát a randomizált, kettős-vak, aktív-kontrollos, III. fázisú, GS-US-216-0114 számú vizsgálat során értékelték olyan HIV-1-fertőzött betegek bevonásával, akiknek a vizsgálat kezdetén a becsült kreatinin-clearance-ük 70 ml/perc felett volt, és korábban nem részesültek kezelésben (n = 692).

A betegeket 1:1 arányban randomizálták, hogy naponta egyszer 300 mg atazanavir és 150 mg kobicisztát kombinációját vagy naponta egyszer 300 mg atazanavir és 100 mg ritonavir kombinációját kapják, amelyek mindegyikét egyetlen, 300 mg tenofovir-dizproxil-fumarátot és 200 mg emtricitabint tartalmazó fix dózisú kombinációt tartalmazó tabletta formájában adott háttérkezelés mellett alkalmazták. A randomizáció során a szűréskor mért HIV-1 RNS-szint szerinti rétegzést végeztek

(≤ 100 000 kópia/ml vagy > 100 000 kópia/ml). Mindkét kezelési karon értékelték a virológiai válaszarányt, amely a meghatározás szerint a kimutathatatlan vírusterhelés elérése volt

(< 50 HIV-1 RNS kópia/ml). A kiinduláskor ismert volt a vírusokról, hogy érzékenyek az atazanavirra, emtricitabinra és tenofovir-dizoproxil-fumarátra.

A kiindulási jellemzőket és a 48. és 144. heti kezelési eredményeket a GS-US-216-0114 vizsgálatra vonatkozóan sorrendben a 6. táblázat, illetve a 7. táblázat mutatja be.

6. táblázat: A GS-US-216-0114 vizsgálat antiretrovirális kezelésben korábban nem részesült,

HIV-1 fertőzött felnőtt résztvevőinek demográfiai jellemzői, valamint betegségük kiindulási jellemzői

 

Atazanavir + kobicisztát

a

Atazanavir +

 

 

ritonavira

 

(n = 344)

 

(n = 348)

 

 

 

Demográfiai jellemzők

 

 

 

Medián életkor években (min-max)

 

 

(19-62)

 

(19-70)

Nem

 

 

 

Férfi

83,4%

 

82,5%

16,6%

 

17,5%

Származás

 

 

 

Fehér

57,6%

 

61,8%

Fekete/afrikai származás

18,9%

 

18,1%

Ázsiai

12,8%

 

10,6%

Egyéb

10,8%

 

9,5%

Kiindulási betegségjellemzők

 

 

 

Átlagos kiindulási plazma HIV-1 RNS

4,78

 

4,84

(intervallum) log10 kópia/ml

(3,22-6,43)

 

(3,21-6,44)

100 000 kópia/ml-nél nagyobb vírusterheléssel

38,4%

 

41,1%

rendelkező vizsgálati alanyok százalékos aránya

 

 

 

Átlagos kiindulási CD4+ sejtszám (intervallum),

 

sejt/mm3

(1-1075)

 

(10-1455)

200 sejt/mm3-nél alacsonyabb CD4+ sejtszámmal

17,4%

 

16,4%

rendelkező vizsgálati alanyok százalékos aránya

 

 

 

aPlusz 200 mg emtricitabin és 300 mg tenofovir-dizoproxil-fumarát fix dózisú kombinációjából álló háttérkezelés

7. táblázat: A randomizált kezelés virológiai eredménye a GS-US-216-0114 vizsgálat 48. és 144. hetében

 

48. héta

144. hétb

 

Atazanavir +

Atazanavir +

Atazanavir +

Atazanavir +

 

kobicisztátf

ritonavirf

kobicisztátf

ritonavirf

 

(n = 344)

(n = 348)

(n = 344)

(n = 348)

Sikeres virológiai válasz

85%

87%

72%

74%

HIV-1 RNS <50 kópia/ml

 

 

 

 

Kezelési különbség

-2,2% (95% CI = -7,4%, 3,0%)

-2,1% (95% CI = -8,7%, 4,5%)

Virológiai válasz hiányac

6%

4%

8%

5%

A 48. vagy a 144. heti

 

 

 

 

ablakperiódusban nincs

9%

9%

20%

21%

virológiai adat

 

 

 

 

Nemkívánatos esemény vagy

 

 

 

 

elhalálozás miatt abbahagyta a

6%

7%

11%

11%

vizsgálati gyógyszer szedésétd

 

 

 

 

Egyéb ok miatt abbahagyta a

 

 

 

 

vizsgálatot, és az utolsó

3%

2%

8%

10%

meglévő HIV-1 RNS adata

 

 

 

 

<50 kópia/mle

 

 

 

 

Nincs adat az ablakperiódusban,

0%

0%

< 1%

< 1%

de szedi a vizsgálati gyógyszert

 

 

 

 

aA 48. heti ablakperiódus a 309. és a 378. (beleszámított) nap között van.

bA 144. heti ablakperiódus a 967. és a 1050. (beleszámított) nap között van.

cAzok a vizsgálati alanyok tartoznak ide, akiknek a 48. vagy a 144. heti ablakperiódusban ≥ 50 kópia/ml volt a vírusterhelésük; illetve akik a hatásosság hiánya vagy csökkenése miatt idő előtt abbahagyták a kezelést; illetve akik a nemkívánatos esemény kialakulásán, elhalálozáson vagy a hatásosság hiányán, illetve csökkenésén kívül egyéb ok miatt kiléptek a vizsgálatból, és a kilépés időpontjában ≥50 kópia/ml-es vírusterheléssel rendelkeztek.

dAzok a vizsgálati alanyok tartoznak ide, akik az 1. naptól az ablakperiódus végéig bármikor abbahagyták a vizsgálatot nemkívánatos esemény kialakulása vagy elhalálozás miatt, ha emiatt nem volt a kezelésre vonatkozóan virológiai adat a megadott ablakperiódásban.

eAzok a vizsgálati alanyok tartoznak ide, akik nemkívánatos esemény kialakulásán, elhalálozáson vagy a hatásosság hiányán, illetve csökkenésén kívül egyéb ok miatt léptek ki a vizsgálatból, például visszavonták beleegyezésüket, nem jelentek meg az utánkövetésen.

fPlusz 200 mg emtricitabin és 300 mg tenofovir-dizoproxil-fumarát fix dózisú kombinációjából álló háttérkezelés

Az atazanavir-kobicisztát-emtricitabin és tenofovir-dizorpoxil fumarát fix dózisú kombinációja nem volt rosszabb hatású az atazanavir-ritonavir-emtricitabin és tenofovir-dizorpoxil fumarát fix dózisú kombinációjánál az 50 kópia/ml alatti HIV-1 RNS-szint elérésében.

A CD4+ sejtszámokban a GS-US-216-0114 számú vizsgálat 48. és 144. hetére bekövetkező változásokat a 8. táblázat mutatja be.

8. táblázat: A CD4+ sejt számokban a GS-US-216-0114 számú vizsgálat 48. és 144. hetére bekövetkező változások

48. hét

 

144. hét

Atazanavir +

Atazanavir +

Atazanavir +

Atazanavir +

kobicisztáta

ritonavira

kobicisztáta

ritonavira

(n = 344)

(n = 348)

(n = 344)

(n = 348)

A CD4+ T-sejtszám (sejt/mm3)b

átlagos213219310332 emelkedése a

kiindulási értékhez képest

aPlusz 200 mg emtricitabin és 300 mg tenofovir-dizoproxil-fumarát fix dózisú kombinációjából álló háttérkezelés

bHiányzó = az elemzésből kizárt

A GS-US-216-0114 számú vizsgálatban, a 144. hétig sikertelenül kezelt vizsgálati alanyok elemzése során, a kobicisztát-csoportban mind a 21, virológiai választ nem mutató vizsgálati alanynál rendelkezésre álltak értékelhető genotípus-adatok a kiinduláskori és a kezelésre nem reagáló izolátum-párokról. A 21 beteg közül 3-nál emtricitabinnal kapcsolatos M184V szubsztitúciós rezisztencia alakult ki. Egyik vizsgálati alanynál sem alakult ki tenofovirral kapcsolatos K65R vagy K70E szubsztitúciós rezisztencia vagy bármilyen proteáz-inhibitorral kapcsolatos szubsztitúció okozta elsődleges rezisztencia. A ritonavir-csoportban mind a 19, virológiai választ nem mutató vizsgálati alany esetében rendelkezésre álltak genotípusadatok. A 19 beteg közül 1-nél alakult ki emtricitabinnal kapcsolatos M184V szubsztitúciós rezisztencia tenofovir- vagy proteáz inhibitorral kapcsolatos szubsztitúció okozta elsődleges rezisztencia nélkül.

Gyermekek

Az Európai Gyógyszerügynökség a gyermekek esetén minden korosztálynál halasztást engedélyez a kobicisztát vizsgálati eredményeinek benyújtási kötelezettségét illetően, a HIV-1 fertőzés kezelésében (lásd 4.2 pont, gyermekgyógyászati alkalmazásra vonatkozó információk).

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Felszívódás

HIV-1-fertőzött vizsgálati alanyoknál a kobicisztát étkezés közben történő, szájon át történő beadása után a kobicisztát esetében az adag beadása után 4 óra elteltével figyelték meg a csúcskoncentrációt a plazmában. HIV-1-fertőzött betegeknél (n = 68) a kobicisztát ismételt adagjainak alkalmazása után

dinamikus egyensúlyi állapotban az átlagos Cmax, AUCtau, és Ctrough érték (átlag ± SD) sorrendben 1,2 ± 0,3 µg/ml, 10,9 ± 3,8 µg•h/ml, illetve 0,07 ± 0,07 µg/ml volt.

Az étkezés hatását nem vizsgálták a Tybost esetében. Klinikai vizsgálatok során a kobicisztátot étkezés után, atazanavirral vagy darunavirral együtt alkalmazták, e szerek alkalmazási előírásaiban foglaltaknak megfelelően. A Tybost-ot étkezés közben javasolt bevenni.

Eloszlás

A kobicisztát 97-98%-ban kötődik humán plazmafehérjékhez, és a plazmában, illetve a vérben mérhető gyógyszerkoncentráció átlagos aránya 2 volt.

Biotranszformáció

A kobicisztát CYP3A- (nagyobb részben) és/vagy CYP2D6-mediált (kisebb részben) oxidáció útján metabolizálódik, és nem megy glükuronidáción keresztül. [14C]kobicisztát orális alkalmazását követően a plazmában keringő radioaktivitás 99%-át a változatlan formában lévő kobicisztát tette ki. A vizeletben és a székletben kis koncentrációkban figyelhetők meg metabolitok, és ezek nem járulnak hozzá a kobicisztát CYP3A-gátló aktivitásához.

Elimináció

Orális alkalmazás esetén [14C]kobicisztát dózis 86%-a a székletből, és 8,2%-a a vizeletből volt kimutatható. A Tybost alkalmazása után a kobicisztát plazmában mérhető medián terminális felezési ideje körülbelül 3-4 óra.

Linearitás/nem-linearitás

A kobicisztát-expozíció az 50-400 mg-os tartományban nem lineáris, és a dózisarányost meghaladó mértékű, ami összhangban van azzal, hogy a CYP3A gátlása a hatásmechanizmuson alapul.

Idősek

A kobicisztát farmakokinetikáját nem vizsgálták teljes körűen idős (65 éves vagy idősebb) betegek esetében.

Nem

A kobicisztát esetében nem mutattak ki klinikailag releváns farmakokinetikai különbségeket a nemek tekintetében.

Etnikai csoport

A kobicisztát esetében nem mutattak ki klinikailag releváns farmakokinetikai különbségeket az etnikai hovatartozás tekintetében.

Gyermekek

A kobicisztát farmakokinetikáját nem vizsgálták gyermekgyógyászati alanyok esetében.

Vesekárosodás

A kobicisztát farmakokinetikájának vizsgálatát HIV-1-gyel nem fertőzött, súlyos vesekárosodásban (30 ml/min-nél alacsonyabb becsült kreatinin-clearance) szenvedő vizsgálati alanyok esetében végezték. A súlyos vesekárosodásban szenvedő, valamint az egészséges vizsgálati alanyok között nem figyeltek meg lényeges különbséget a kobicisztát farmakokinetikájában, ami összhangban van a kobicisztát alacsony renalis clearance-ével.

Májkárosodás

A kobicisztátot elsősorban a máj metabolizálja és választja ki. A kobicisztát farmakokinetikájának vizsgálatát HIV-1-gyel nem fertőzött, közepes fokú májkárosodásban szenvedő (Child-Pugh

B osztály) vizsgálati alanyok esetében végezték. A közepes fokú vesekárosodásban szenvedő, valamint az egészséges vizsgálati alanyok között nem figyeltek meg klinikailag releváns különbséget a kobicisztát farmakokinetikájában. Enyhe vagy közepes fokú májkárosodásban szenvedő betegek esetében nincs szükség a Tybost dózisának módosítására. A súlyos májkárosodásnak (Child-Pugh

C osztály) a kobicisztát farmakokinetikájára gyakorolt hatását nem vizsgálták.

Egyidejű hepatitis B és/vagy hepatitis C fertőzés

A kobicisztát farmakokinetikáját nem vizsgálták teljes körűen egyidejű hepatitis B és/vagy C fertőzésben szenvedő vizsgálati alanyok esetében

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A hagyományos – ismételt dózistoxicitási, genotoxicitási, valamint reprodukcióra-, és fejlődésre kifejtett toxicitási – vizsgálatokból származó nem klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény alkalmazásakor humán vonatkozásban különleges kockázat nem várható. Patkányoknál és nyulaknál elvégzett, fejlődésre kifejtett toxicitási vizsgálatok során teratogén hatásokat nem figyeltek meg. Patkányoknál jelentős toxicitást előidéző adag mellett elváltozások léptek fel a foetusok gerincoszlopának és sternumkezdeményeinek csontosodásában.

Nyulakkal végzett ex vivo és kutyákkal végzett in vivo vizsgálatok arra utalnak, hogy a kobicisztát kis mértékben képes megnyújtani a QT-intervallumot, illetve a PR-intervallum enyhe megnyúlását

okozhatja, valamint az ajánlott 150 mg-os napi dózis mellett létrejövő humán expozíció legalább

10-szeresét meghaladó átlagos koncentrációk mellett csökkentheti a bal kamrafunkciót.

A kobicisztáttal patkányoknál végzett hosszú távú karcinogenitási vizsgálat fajspecifikus tumorképző hatást igazolt, amely az emberre nézve jelentéktelennek tekinthető. Egy egereknél végzett hosszú távú karcinogenitási vizsgálat nem mutatott karcinogén hatást.

A kobicisztát hatóanyag a környezetben tartósan megmarad.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Tablettamag

Szilícium-dioxid

Kroszkarmellóz-nátrium

Magnézium-sztearát

Mikrokristályos cellulóz

Filmbevonat

Sunset yellow FCF alumíniumlakk (E110)

Makrogol 3350 (E1521)

Polivinil-alkohol (részlegesen hidrolizált) (E1203)

Talkum (E553B)

Titán-dioxid (E171)

Sárga vas-oxid (E172)

6.2Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3Felhasználhatósági időtartam

4 év.

6.4Különleges tárolási előírások

Ez a gyógyszer nem igényel különleges tárolást.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) műanyagból készült, polipropilén gyermekbiztos zárással ellátott, 30 db filmtablettát tartalmazó tartály, amely nedvességmegkötő szilikagél betétet tartalmaz.

Az alábbi kiszerelések kaphatók: 1 db, 30 filmtablettát tartalmazó tartály külső dobozban és

90 filmtablettát tartalmazó (3 db, 30 filmtablettát tartalmazó tartály) külső dobozban.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

6.6A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani.

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Nagy-Britannia

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/13/872/001

EU/1/13/872/002

9.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/

MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2013. szeptember 19.

10.A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján

(http://www.ema.europa.eu) található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája