Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akynzeo (netupitant / palonosetron hydrochloride) – áletranir - A04AA

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAkynzeo
ATC-kóðiA04AA
Efninetupitant / palonosetron hydrochloride
FramleiðandiHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Akynzeo 300 mg / 0,5 mg hörð hylki

Netúpítant / Palónósetrón

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 300 milligrömm af netúpítanti og 0,5 milligrömm af palónósetróni (sem hýdróklóríð).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig súkrósa og sorbítól. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hart hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd Damastown, Mulhuddart

Dublin 15, Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1001/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

akynzeo

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Akynzeo 300 mg / 0,5 mg hörð hylki

Netúpítant / Palónósetrón

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Helsinn

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf