Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – áletranir - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsBeneFIX
ATC-kóðiB02BD04
Efninonacog alfa
FramleiðandiPfizer Ltd  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

BeneFIX 250 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

BeneFIX 500 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

BeneFIX 1000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

BeneFIX 1500 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

BeneFIX 2000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

BeneFIX 3000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

Nonacog alfa (raðbrigða storkuþáttur IX)

2.VIRK(T) EFNI

1 hettuglas: 250 a.e. nonacog alfa (u.þ.b. 50 a.e./ml eftir upplausn). 1 hettuglas: 500 a.e. nonacog alfa (u.þ.b. 100 a.e./ml eftir upplausn).

1 hettuglas: 1000 a.e. nonacog alfa (u.þ.b. 200 a.e./ml eftir upplausn). 1 hettuglas: 1500 a.e. nonacog alfa (u.þ.b. 300 a.e./ml eftir upplausn). 1 hettuglas: 2000 a.e. nonacog alfa (u.þ.b. 400 a.e./ml eftir upplausn). 1 hettuglas: 3000 a.e. nonacog alfa (u.þ.b. 600 a.e./ml eftir upplausn).

3.HJÁLPAREFNI

Súkrósa, glýsín, L-histidín, natríumklóríð, pólýsorbat 80.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

1 hettuglas með 250 a.e. nonacog alfa

1 hettuglas með 500 a.e. nonacog alfa

1 hettuglas með 1000 a.e. nonacog alfa

1 hettuglas með 1500 a.e. nonacog alfa

1 hettuglas með 2000 a.e. nonacog alfa

1 hettuglas með 3000 a.e. nonacog alfa

1 áfyllt sprauta með 5 ml af leysi

1 sæft millistykki fyrir hettuglas

1 sæft innrennslissett

2 sprittklútar

1 plástur

1 grisja

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð, einnota.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið eingöngu áfylltu sprautuna með leysinum sem fylgir með í pakkningunni til að leysa upp lyfið.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið tilbúna lausn strax eða innan 3 klukkustunda.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

BeneFIX 250

BeneFIX 500

BeneFIX 1000

BeneFIX 1500

BeneFIX 2000

BeneFIX 3000

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKING Á HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

BeneFIX 250 a.e. stungulyfsstofn, lausn

BeneFIX 500 a.e. stungulyfsstofn, lausn

BeneFIX 1000 a.e. stungulyfsstofn, lausn

BeneFIX 1500 a.e. stungulyfsstofn, lausn

BeneFIX 2000 a.e. stungulyfsstofn, lausn

BeneFIX 3000 a.e. stungulyfsstofn, lausn

Nonacog alfa (raðbrigða storkuþáttur IX)

Til notkunar í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Einnota.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

Sjá merkimiða að framan (Lot, EXP)

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

250 a.e.

500 a.e.

1000 a.e.

1500 a.e.

2000 a.e.

3000 a.e.

6.ANNAÐ

Geymið við lægri hita en 30°C. Má ekki frjósa.

Notið eingöngu áfylltu sprautuna sem fylgir með í pakkningunni til að leysa upp lyfið.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKING Á SPRAUTU MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir BeneFIX

Til notkunar í bláæð.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Notið allt innihaldið.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

Pfizer Limited

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Inniheldur 5 ml af 0,234% natríumklóríðlausn fyrir stungulyf.

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf