Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brintellix (vortioxetine) – áletranir - N06AX26

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsBrintellix
ATC-kóðiN06AX26
Efnivortioxetine
FramleiðandiH. Lundbeck A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA OG LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS

Brintellix 5 mg filmuhúðaðar töflur vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 5 mg af vortioxetine (sem hýdróbrómíð)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

56 x 1 filmuhúðaðar töflur

98 x 1 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/001 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/002 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/003 56 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/004 98 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/006 100 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/007 200 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/037 98 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 5 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR INNRI PAKKNINGU/HLUTA AF FJÖLPAKKNINGU (ÁN „BLUE BOX“)

1.HEITI LYFS

Brintellix 5 mg filmuhúðaðar töflur vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 5 mg af vortioxetine (sem hýdróbrómíð)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

98 x 1 filmuhúðaðar töflur.

Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja aðskilið.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/038 126 filmuhúðaðar töflur (9 pakkar með 14) EU/1/13/891/005 490 filmuhúðaðar töflur (5 pakkar með 98 x 1)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 5 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI FYRIR YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGA SEM PAKKAÐ ER Í FILMU (MEÐ „BLUE BOX“)

1.HEITI LYFS

Brintellix 5 mg filmuhúðaðar töflur vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 5 mg af vortioxetine (sem hýdróbrómíð)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 126 (9 pakkningar með 14) filmuhúðaðar töflur.

Fjölpakkning: 490 (5 pakkningar með 98 x 1) filmuhúðaðar töflur.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/038 126 filmuhúðaðar töflur (9 pakkar með 14) EU/1/13/891/005 490 filmuhúðaðar töflur (5 pakkar með 98 x 1)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR TÖFLUR

1.HEITI LYFS

Brintellix 5 mg tafla vortioxetine

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

3.FYRNINGARDAGSETNING

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA OG LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS

Brintellix 10 mg filmuhúðaðar töflur vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af vortioxetine (sem hýdróbrómíð)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

56 x 1 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

98 x 1 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/008 7 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/009 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/010 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/011 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/012 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/013 56 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/014 98 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/016 100 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/017 200 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 10 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR INNRI PAKKNINGU/HLUTA AF FJÖLPAKKNINGU (ÁN „BLUE BOX“)

1.HEITI LYFS

Brintellix 10 mg filmuhúðaðar töflur vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af vortioxetine (sem hýdróbrómíð)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

98 x 1 filmuhúðaðar töflur.

Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja aðskilið.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/039 126 filmuhúðaðar töflur (9 pakkar með 14) EU/1/13/891/015 490 filmuhúðaðar töflur (5 pakkar með 98 x 1)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 10 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI FYRIR YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGA SEM PAKKAÐ ER Í FILMU (MEÐ „BLUE BOX“)

1.HEITI LYFS

Brintellix 10 mg filmuhúðaðar töflur vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af vortioxetine (sem hýdróbrómíð)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 126 (9 pakkningar með 14) filmuhúðaðar töflur.

Fjölpakkning: 490 (5 pakkningar með 98 x 1) filmuhúðaðar töflur.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/039 126 filmuhúðaðar töflur (9 pakkar með 14) EU/1/13/891/015 490 filmuhúðaðar töflur (5 pakkar með 98 x 1)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 10 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR TÖFLUR

1.HEITI LYFS

Brintellix 10 mg tafla vortioxetine

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

3.FYRNINGARDAGSETNING

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA OG LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS

Brintellix 15 mg filmuhúðaðar töflur vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg af vortioxetine (sem hýdróbrómíð)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

56 x 1 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

98 x 1 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/018 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/019 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/020 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/021 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/022 56 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/023 98 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/025 100 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/026 200 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 15 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR INNRI PAKKNINGU/HLUTA AF FJÖLPAKKNINGU (ÁN „BLUE BOX“

1.HEITI LYFS

Brintellix 15 mg filmuhúðaðar töflur vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg af vortioxetine (sem hýdróbrómíð)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

98 x 1 filmuhúðaðar töflur.

Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja aðskilið.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/024 490 filmuhúðaðar töflur (5 pakkar með 98 x 1)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 15 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI FYRIR YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGA SEM PAKKAÐ ER Í FILMU (MEÐ „BLUE BOX“)

1.HEITI LYFS

Brintellix 15 mg filmuhúðaðar töflur vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg af vortioxetine (sem hýdróbrómíð)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 490 (5 pakkningarmeð 98 x 1) filmuhúðaðar töflur.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/024 490 filmuhúðaðar töflur (5 pakkar með 98 x 1)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 15 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR TÖFLUR

1.HEITI LYFS

Brintellix 15 mg tafla vortioxetine

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

3.FYRNINGARDAGSETNING

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA OG LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS

Brintellix 20 mg filmuhúðaðar töflur vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af vortioxetine (sem hýdróbrómíð)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

56 x 1 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

98 x 1 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/027 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/028 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/029 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/030 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/031 56 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/032 98 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/034 100 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/891/035 200 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 20 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR INNRI PAKKNINGU/HLUTA AF FJÖLPAKKNINGU (ÁN „BLUE BOX“

1.HEITI LYFS

Brintellix 20 mg filmuhúðaðar töflur vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af vortioxetine (sem hýdróbrómíð)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

98 x 1 filmuhúðaðar töflur.

Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja aðskilið.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/040 126 filmuhúðaðar töflur (9 pakkar með 14) EU/1/13/891/033 490 filmuhúðaðar töflur (5 pakkar með 98 x 1)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 20 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI FYRIR YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGA SEM PAKKAÐ ER Í FILMU (MEÐ „BLUE BOX“)

1.HEITI LYFS

Brintellix 20 mg filmuhúðaðar töflur vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af vortioxetine (sem hýdróbrómíð)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 126 (9 pakkningar með 14) filmuhúðaðar töflur.

Fjölpakkning: 490 (5 pakkningar með 98 x 1) filmuhúðaðar töflur.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/040 126 filmuhúðaðar töflur (9 pakkar með 14) EU/1/13/891/033 490 filmuhúðaðar töflur (5 pakkar með 98 x 1)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 20 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR FYRIR TÖFLUR

1.HEITI LYFS

Brintellix 20 mg tafla vortioxetine

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

3.FYRNINGARDAGSETNING

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA OG LÍMMIÐI Á FLÖSKU

1.HEITI LYFS

Brintellix 20 mg/ml dropar til inntöku, lausn vortioxetine

2.VIRKT EFNI

Hver dropi inniheldur 1 mg af vortioxetine (sem (D,L)-laktat)

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur etanól

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Dropar til inntöku, lausn 15 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Notist innan 8 vikna eftir opnun

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/891/036 15 ml

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Brintellix 20 mg/ml

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf