Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Capecitabine SUN (capecitabine) – áletranir - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsCapecitabine SUN
ATC-kóðiL01BC06
Efnicapecitabine
FramleiðandiSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. HJÁLPAREFNI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Capecitabine SUN 150 mg filmuhúðaðar töflur capecítabín

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg af capecítabíni.

Inniheldur einnig vatnsfrían laktósa. Sjá fylgiseðil fyrir frekarimarkaðsleyfiupplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

60 filmuhúðaðar töflur

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

með

Til inntöku

 

 

lengur

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

ekki

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

Lyfið

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/831/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.

 

 

 

lengur

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

 

 

ekki

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

er

 

 

Capecitabine SUN 150 mg filmuhúðaðar töflur

 

Lyfið

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Capecitabine SUN 150 mg filmuhúðaðar töflur capecítabín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

 

er

ekki

Lyfið

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

lengur

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR
1. HEITI LYFS
Capecitabine SUN 500 mg filmuhúðaðar töflur capecítabín
2. VIRK(T) EFNI
Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 500 mg af capecítabíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig vatnsfrían laktósa. Sjá fylgiseðil fyrir frekarimarkaðsleyfiupplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

120 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

með

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

 

 

lengur

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

ekki

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

er

 

 

 

Lyfið

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/831/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.

 

 

 

lengur

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

 

 

ekki

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

er

 

 

Capecitabine SUN 500 mg filmuhúðaðar töflur

 

Lyfið

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1.NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Capecitabine SUN 500 mg filmuhúðaðar töflur capecítabín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

 

er

ekki

Lyfið

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

lengur

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf