Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cayston (aztreonam lysine) – áletranir - J01DF01

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsCayston
ATC-kóðiJ01DF01
Efniaztreonam lysine
FramleiðandiGilead Sciences International Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FYRIR CAYSTON

(Með Blue Box - Ekki fyrir sameiginlegar umbúðir með Altera eimgjafatæki)

1.HEITI LYFS

Cayston 75 mg stofn og leysir fyrir eimgjafa, lausn aztreonam

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 75 mg aztreonam.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn fyrir eimgjafa 75 mg aztreonam (sem lýsín).

3.HJÁLPAREFNI

Hettuglas með stofni inniheldur einnig L-lýsín

Lykja með leysi inniheldur natríumklórið, vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn og leysir fyrir eimgjafa, lausn

84 einnota hettuglös

88 einnota 1 ml lykjur með leysi

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins til innöndunar. Blandið fyrir notkun.

Aðeins ætti að blanda stofni við meðfylgjandi leysi.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má geyma utan kælis, en við lægri hita en 25°C í allt að 28 daga.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Bretlandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/543/001: 28 daga pakkning af Cayston

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Cayston 75 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

(Ytri umbúðir sem innihalda eina 28 daga pakkningu af Cayston og eitt Altera eimgjafatæki með Blue Box)

1. HEITI LYFS

Cayston 75 mg stofn og leysir fyrir eimgjafa, lausn aztreonam

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 75 mg aztreonam.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn fyrir eimgjafa 75 mg aztreonam (sem lýsín).

3. HJÁLPAREFNI

Hettuglas með stofni inniheldur einnig L-lýsín

Lykja með leysi inniheldur natríumklórið, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn og leysir fyrir eimgjafa, lausn

84 einnota hettuglös

88 einnota 1 ml lykjur með leysi

Þessi pakkning inniheldur eitt Altera eimgjafatæki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins til innöndunar. Blandið fyrir notkun.

Aðeins ætti að blanda stofni við meðfylgjandi leysi.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má geyma utan kælis, en við lægri hita en 25°C í allt að 28 daga.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Bretlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/543/002: 28 daga pakkning af Cayston ásamt einu Altera eimgjafatæki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Cayston 75 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FYRIR CAYSTON

(Ekki Blue Box - Notist aðeins fyrir sameiginlegar umbúðir með Altera eimgjafatæki)

1. HEITI LYFS

Cayston 75 mg stofn og leysir fyrir eimgjafa, lausn aztreonam

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 75 mg aztreonam.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn fyrir eimgjafa 75 mg aztreonam (sem lýsín).

3. HJÁLPAREFNI

Hettuglas með stofni inniheldur einnig L-lýsín

Lykja með leysi inniheldur natríumklórið, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn og leysir fyrir eimgjafa, lausn

84 einnota hettuglös

88 einnota 1 ml lykjur með leysi

Þessa pakkningu skal ekki selja sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins til innöndunar. Blandið fyrir notkun.

Aðeins ætti að blanda stofni við meðfylgjandi leysi.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má geyma utan kælis, en við lægri hita en 25°C í allt að 28 daga.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Bretlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/543/002: 28 daga pakkning af Cayston ásamt einu Altera eimgjafatæki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Cayston 75 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI UMBÚÐIR FYRIR CAYSTON

1. HEITI LYFS

Cayston 75 mg stofn og leysir fyrir eimgjafa, lausn aztreonam

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 75 mg aztreonam.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn fyrir eimgjafa 75 mg aztreonam (sem lýsín).

3. HJÁLPAREFNI

Hettuglas með stofni inniheldur einnig L-lýsín

Lykja með leysi inniheldur natríumklórið, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn og leysir fyrir eimgjafa, lausn

42 einnota hettuglös

44 einnota 1 ml lykjur með leysi

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins til innöndunar. Blandið fyrir notkun.

Aðeins ætti að blanda stofni við meðfylgjandi leysi.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má geyma utan kælis, en við lægri hita en 25°C í allt að 28 daga.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Bretlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/543/001: 28 daga pakkning af Cayston

EU/1/09/543/002: 28 daga pakkning af Cayston ásamt einu Altera eimgjafatæki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Cayston 75 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN HETTUGLASS með Cayston

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Cayston 75 mg stofn fyrir eimgjafa, lausn aztreonam

Aðeins til innöndunar.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

75 mg

6.ANNAÐ

GILEAD

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN LYKJU MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Solvent for Cayston

Sodium Chloride 0.17%

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Inhalation use only

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml

6. ANNAÐ

GILEAD SCIENCES

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf