Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – áletranir - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsChampix
ATC-kóðiN07BA03
Efnivarenicline
FramleiðandiPfizer Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pakkning fyrir viðhaldsmeðferð

Hitainnsiglað spjald sem inniheldur annaðhvort 2 þynnupakkningar með 14 x 0,5 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum eða 2 þynnupakkningar með 28 x 0,5 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum – innri og ytri áletrun

1.HEITI LYFS

CHAMPIX 0,5 mg

Filmuhúðaðar töflur

Vareniclin

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 0,5 mg vareniclin (sem tartrat).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Viðhaldspakkning inniheldur 28 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Númer 1 til 14

Númer 1 til 28

Sól sem merki

Máni sem merki

Takið ekki lyfið ef umbúðir hafa verið opnaðar.

Haldið umbúðum óskemmdum.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Bretlandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/360/006

EU/1/06/360/007

EU/1/06/360/017

EU/1/06/360/018

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Champix 0,5 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnupakkning með 14 x 0,5 mg og 28 x 0,5 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum, hitainnsiglað spjald

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 0,5 mg

Vareniclin

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (sem merki MH-hafa)

3.FYRNINGARDAGSETNING

4.LOTUNÚMER

Lot;

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pakkning fyrir viðhaldsmeðferð

Hitainnsiglað spjald sem inniheldur annaðhvort 2 þynnupakkningar með 14 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum eða 2 þynnupakkningar með 28 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum – innri og ytri áletrun

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 1 mg

Filmuhúðaðar töflur

Vareniclin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 1 mg vareniclin (sem tartrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Viðhaldspakkning inniheldur 28 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Númer 1 til 14

Númer 1 til 28

Sól sem merki

Máni sem merki

Takið ekki lyfið ef umbúðir hafa verið opnaðar.

Haldið umbúðum óskemmdum.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Bretlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

CHAMPIX 1 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnupakkning með 14 x 1 mg og 28 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum, hitainnsiglað spjald

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 1 mg

Vareniclin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (sem merki MA-hafa)

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

Lot;

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pakkning fyrir viðhaldsmeðferð

Askja með 2 þynnupakkningum með 14 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum eða 4 þynnupakkningum með 14 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum eða 8 þynnupakkningum með 14 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum eða 10 þynnupakkningum með 14 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum.

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 1 mg

Filmuhúðaðar töflur

Vareniclin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 1 mg vareniclin (sem tartrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

28 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

112 filmuhúðaðar töflur

140 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Takið ekki lyfið ef umbúðir hafa verið opnaðar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Bretlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

CHAMPIX 1 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnupakkning með 14 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 1 mg

Vareniclin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (sem merki MA-hafa)

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

Sól sem merki

Máni sem merki

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pakkning fyrir tveggja vikna upphafsmeðferð

Hitainnsigluð pakkning sem inniheldur 1 þynnu með 11 x 0,5 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum og 1 þynnu með 14 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum – innri og ytri áletrun

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Filmuhúðaðar töflur

Vareniclin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 0,5 mg eða 1 mg vareniclin (sem tartrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Upphafspakkning inniheldur Filmuhúðaðar töflur

11 x 0,5 mg og 14 x 1 mg

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Byrjað á degi 1

Dagurinn sem reykingum skal hætt á yfirleitt að vera á milli dags 8 og dags 14.

Ef hætta á reykingum með því að draga smám saman úr þeim skal sjá leiðbeiningar um skammta í fylgiseðli.

Vika 1

Vika 2

Númer 1 til 14

Sól sem merki

Máni sem merki

Notið ekki ef umbúðir hafa verið opnaðar.

Haldið umbúðum óskemmdum.

Inniheldur ekki töflur.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Bretlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/360/003

EU/1/06/360/014

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnupakkning með 11 x 0,5 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum, hitainnsiglað spjald

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 0,5 mg

Vareniclin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (sem merki MA-hafa)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnupakkning með 14 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum, hitainnsiglað spjald

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 1 mg

Vareniclin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (sem merki MA-hafa)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pakkning fyrir upphafsmeðferð

Askja með 1 þynnupakkningu með 11 x 0,5 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum og 1 þynnupakkningu með 14 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum.

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Filmuhúðaðar töflur

Vareniclin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 0,5 eða 1 mg vareniclin (sem tartrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur

11 x 0,5 mg og 14 x 1 mg

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Takið ekki lyfið ef umbúðir hafa verið opnaðar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Bretlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/360/008

EU/1/06/360/019

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnupakkning með 11 x 0,5 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 0,5 mg

Vareniclin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (sem merki MA-hafa)

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

Lot;

5. ANNAÐ

Sól sem merki

Máni sem merki

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnupakkning með 14 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 1 mg

Vareniclin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (sem merki MA-hafa)

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

Sól sem merki

Máni sem merki

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pakkning fyrir fjögurra vikna upphafsmeðferð

Hitainnsigluð pakkning sem inniheldur 1 þynnu með 11 x 0,5 mg og 14 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum og 1 þynnu með 28 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum – innri og ytri áletrun

1. HEITI LYFSINS

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Filmuhúðaðar töflur

Vareniclin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 0,5 mg eða 1 mg vareniclin (sem tartrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Pakkning fyrir fjögurra vikna upphafsmeðferð inniheldur: 11 x 0,5 mg filmuhúðaðar töflur

og

42 x 1 mg filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Byrjið á degi 1

Dagurinn sem reykingum skal hætt á yfirleitt að vera á milli dags 8 og dags 14.

Ef hætta á reykingum með því að draga smám saman úr þeim skal sjá leiðbeiningar um skammta í fylgiseðli.

Vika 1

Númer 1 til 28

Sól sem merki

Máni sem merki

Notið ekki ef umbúðir hafa verið opnaðar.

Haldið umbúðum óskemmdum.

Inniheldur ekki töflur.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Bretlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/360/012

EU/1/06/360/023

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnupakkning með 11 x 0,5 mg og 14 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum, hitainnsiglað spjald

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Vareniclin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (sem merki MA-hafa)

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnupakkning með 28 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum, hitainnsiglað spjald

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 1 mg

Vareniclin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (sem merki MA-hafa)

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

Lot;

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Háþéttni-pólýetýlen (HDPE) glas með 56 x 0,5 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 0,5 mg

Filmuhúðaðar töflur

Vareniclin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 0,5 mg vareniclin (sem tartrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

56 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Bretlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/360/001

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

CHAMPIX 0,5 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

Miði á háþéttni-pólýetýlen (HDPE) glas með 56 x 0,5 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 0,5 mg

Filmuhúðaðar töflur

Vareniclin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 0,5 mg vareniclin (sem tartrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

56 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (sem merki MA-hafa)

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/360/001

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Háþéttni-pólýetýlen (HDPE) glas með 56 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 1 mg

Filmuhúðaðar töflur

Vareniclin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 1 mg vareniclin (sem tartrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

56 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Bretlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/360/002

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

CHAMPIX 1 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

Miði á háþéttni-pólýetýlen (HDPE) glas með 56 x 1 mg vareniclin filmuhúðuðum töflum

1. HEITI LYFS

CHAMPIX 1 mg

Filmuhúðaðar töflur

Vareniclin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 1 mg vareniclin (sem tartrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

56 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (sem merki MA-hafa)

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/360/002

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf